Vyhledat

 

Uran, zelený zdroj energie se vrací

30.12.2017 - Kategorie: Články z medií
autor: Petr Miller, přečteno: 245x

Motto

Jaderná energie se stává stále bezpečnější.

Ceny uranu jsou nízké a poptávka se zvyšuje, protože země rozšiřují své programy v oblasti jaderné energie.

Jaderná energie je relativně čistá ve srovnání s ostatními zelenými protějšky i přes svůj špatný rap.

V průběhu let jaderná energie zaznamenala boom, svět měl novou formu energie, která nevytvářela skleníkové plyny. Ale pak přišly havárie jaderných reaktorů a daly jasný signál, že tato technologie může být pro lidi velmi nebezpečná. Nové bezpečnostní předpisy a nadměrné obavy srazily cenu uranu na kolena.  Od katastrofy ve Fukušimě v březnu 2011 došlo k poklesu cen uranu. Podle Světové jaderné asociace doly tvoří 90% dodávek uranu pro výrobu energie, vyřazené zbraně a zásoby tvoří zbytek. Vývoj se však nezastavil a v průběhu let se pokročilo v tom, jak udělat jadernou energii bezpečnější a efektivnější. Výsledkem jsou nové generace reaktorů, mnohem bezpečnější než v Černobylu a Fukušimě. 

Hlavním problémem nových technologií je, že tyto elektrárny jsou velmi nákladné a stále doznívá nezájem veřejnosti, zejména kvůli poslední velké nehodě v Japonsku. Ale i přes tato negativa lidé začínají vidět, že jaderná energie bude jedním z hlavních pilířů zelené energie. K rozmachu přispívá např. rozhodnutí Saúdské Arábie, hledat zdroje uranu a thoria. Zdroje mají být využity pro civilní energetické programy a odsolování mořské vody. Tyto plány byly původně oznámeny již v roce 2010, kdy království se rozhodlo postavit 16 závodů do roku 2040, s odhadovanou cenou přes 80 miliard dolarů. Pro odsolení vody chce království v tomto časovém rámci také postavit několik menších jaderných elektráren. Kvůli takovým zprávám se předpokládá, že výdaje na jadernou energii budou v nadcházejících letech na třetím místě v oblasti výdajů na zelenou energii.

Přesvědčení, že globální oteplování je lidsky vytvořený vývoj, motivovalo velké investory, aby získaly větší podíl na jaderné energii. 

Čína se snaží snížit znečištění a upustit od využívání uhlí jako zdroje energie. Jenomže to má velký háček a tím je, že obnovitelné zdroje nebudou schopny být ekvivalentní náhradou. Je tedy zřejmé, že zelenou bude mít jaderná energie. Čína dnes již má 38 reaktorů vyrábějících energii a v současné době, k říjnu 2017, je 19 dalších reaktorů ve výstavbě. Tato čísla jsou významná, protože dokládají, že Čína je zemí s nejrychleji rostoucí jadernou energií na světě.

V současné době existuje mnoho zemí ve fázi expanze jaderné energie. Jedná se o Indii, další vysoce osídlenou zemi, která se snaží výrazně snížit svou uhlíkovou stopu. Indie nedávno oznámila, že do roku 2030 budou všechny zdroje energie na tuhá paliva zakázány. Je zřejmé, že většina zemí chce brát Pařížskou dohodu vážně, a podílet se na světové výrobě čisté energie, ale dost dobře nemohou opuštěním uhlíkové stopy snížit bez ekvivalentní náhrady svůj energetický potenciál.

Vzhledem k tomu, že je vybudováno více jaderných elektráren, a další se budují, pak čím levnějším a bezpečným zdrojem energie se stanou, mají potenciál být nositelem efektivní zelené energie. 

Dnešní zdroje zelené energie nejsou bez problémů. Baterie obsahují chemikálie, které jsou pro životní prostředí nebezpečné, nákladné a poměrně vzácné (používají se v celosvětovém měřítku pro domácnosti). Solární články se v průběhu času vyčerpají a budou vytvářet odpad, který je nebezpečný pro životní prostředí. Obsahují těžké kovy, jako je olovo, kadmium, galium a indium, a mohou kontaminovat dodávky vody. Výhodou jaderné energie oproti současným alternativním zdrojům je to, že spotřebitelé nemají ani nebudou mít vliv na likvidaci jaderného opadu, který bude vždy likvidován v souladu s předpisy oproti dnešním alternativním technologiím, které mohou skončit zahrabány a zapomenuty na dvoře.  

Odborníci spatřují jediný potenciální problém v přechodu k masivnímu přechodu k jaderné zelené energii a tím je cena uranu. Ovšem jak se v průběhu let stanou jaderné zdroje energie stále bezpečnějšími, významně to ovlivní i ceny uranu.

Jaká je současná poptávka po uranu?

Přibližně 445 provozovaných reaktorů s kombinovanou kapacitou nad 390 GWe vyžaduje každý rok 75 000 tun koncentrátu oxidu uranu obsahujícího 63 000 tun uranu (tU) z dolů (nebo z ekvivalentu zásob nebo sekundárních zdrojů). Kapacity rostou pomalu, ale na druhou stranu současné reaktory jsou provozovány produktivněji, s vyššími kapacitními faktory a úrovněmi výkonu reaktoru. Tyto faktory však zvyšují poptávku po palivu a vyrovnávají se s tím, že se zvyšuje efektivita, a tudíž je poptávka tlumena - v průběhu 20 let od roku 1970 došlo k poklesu poptávky po uranu na kWh v Evropě o 25%.

Jaký zdroj zelené energie bude efektivně využíván v nejbližších letech?

I když, podle medií, by to měla být solární energie, nebude tomu tak.  Bude to nesporně energie z větrných elektráren, s velkým náskokem před solární energií, ale to se vše může změnit s oprášeným nástupem jaderné energie.

Volně upraveno, zdroj: Metalface ze dne 20. prosince 2017

PM

 

zpět

 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat