Vyhledat

 

Aktuality

Ministerstvo průmyslu a CzechInvest startují regionální semináře k GDPR 


13.2.2018

Začíná série třinácti regionálních bezplatných seminářů zaměřených na problematiku GDPR

Infomaci o všech bezplatných seminářích, kde budou prezentovány také podpůrné aktivity MPO pro podnikatele, které jsou realizovány za účelem intenzivního šíření osvěty k GDPR,

naleznete po přihlášení v odkazu "Články" - "Interní" - "Další nesmysl z EU"

Petr Miller

předseda SVDS

 

 

 

 

 

 Bude nebo nebude? 


7.2.2018

Jak ze zrušení změn času udělat problém

Probíral jsem se dnešní poštou z EU a ejhle, "Nekonečný příběh o zrušení změn času" má pokračování a jak si můžete přečíst níže v odkazu, může se to protáhnout na hodně dlouho.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch přispěl k řešení Návrhem usnesení s dvěma pozměňovacími návrhy č. 3 a č. 4 k  úpravě letního času, a to vše za asistence dvou zástupců z ČR, Luďka Niedermayera a Jaromíra Štětiny. Protože nic není jednoduché a nakonec jde také o to, co by poslanci dělali, kdyby si sami nějakou práci nepřidělali, oba návrhy obsahují "Návrh usnesení" a hned vedle "Pozměňovací návrh".

Samozřejmě je potřeba k řešení přistupovat zodpovědně a když četné vědecké studie, včetně studie výzkumné služby Evropského parlamentu z října 2017 o úpravě letního času v EU podle směrnice 2000/84/ES, neprokázaly, což hned vedle se obrací že nedospěly k žádným definitivním závěrům, proto jsou třeba nové studie a teprve po vyhodnocení navrhnout revizi. Vzhledem k tomu, že se jedná o stejný postup jako v odpadových zákonech EU, tak než komise dospěje k rozhodnutí, bude to stát ještě mnoho peněz z kapes občanů EU.

Jak by řekla moje babička, "Malej dvorek a dlouhej bič"

Dokument je krátký, a rozhodně stojí za pozorné přečtení. 

Ale nakonec ten dlouhý seznam zvučných jmen, která se na usnesení podílela, dává tušit, že o občana EU bude postaráno s láskou a péčí.

Dokument v češtině naleznete zde

 

Petr Miller

 

 Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 2. 5. 2018 


4.2.2018

Urgentní dotaz na MŽP

Dnes jsme dopisem požádali Ing. Manharta, o upřesnění informace ohlašovatelům přepravy nebezpečných odpadů na www.sepno.cz, ze dne 21.12.2017, k termínu oficiálního spuštění elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů.........

 

Text dopisu si můžete přečíst po přihlášení v odkazu "Články" - " Interní" - "SEPNO od 2.5.20818"

 Nelze trestat za něco, co zákon nestanoví 


3.2.2018

Právní rozbor, který zajistili kolegové z ČAOH

V říjnu 2017 jsme informovali o průlomovém rozhodnutí odvolacího orgánu v případě uložení pokuty za to, že smluvní partner (oprávněná osoba) původce odpadu provedl záznam do evidence odpadů o převzetí odpadu, aniž odpad fyzicky převzal. Fyzické převzetí vykonala jiná oprávněná osoba, která  k tomu byla pověřena.

Rozbor, který zajistila ČAOH na základě četných dotazů jejich členů, ve kterém právní kancelář dospěla k závěru, že přestupek  (tehdy delikt) spáchán nebyl, neboť není možné trestat osoby za něco, co zákon nezakazuje a také vůbec neupravuje, (neupravuje definici "převzetí odpadu"), si múžete přečíst po přihlášení v odkazu "SVDS" - "Právní poradna" - 3.2.2018.  

K nálezu právní kanceláře pouze poznamenám, že osobně mne tento závěr velice těší, neboť, jako většina členů SVDS, jsem byl z odůvodnění, které odvolací orgán na podporu porušení zákona ve zmiňovaném případě uvedl, zděšen.

Ale jak je známo, již od dob CK Rakouska - Uherska, kdo má razítko, má i rozum. 

Nicméně, pokud by Vás chtěla ČIŽP za obdobné jednání postihnout, opřete se o tento právní názor, případně své dotazy směřujte na svdsv@svds.cz

Petr Miller                                                                                                                              předseda SVDS

 

 

 

 Na MŽP jsou opravdu "Boží"... 


3.2.2018

...jak by řekla moje babička.

A proč?

Data, která si v tomto "testovacím období" SEPNO firmy v roli ohlašovatelů zadají do svého účtu v SEPNO, prý budou vymazána.

Možná, že se to týká minima našich členů, protože sběr NO není jejich "cor byznysem", ale čím větší tlak se vytvoří, tím více se nad tím budou muset na MŽP zamyslet a vyhovět logickému požadavku.

Ten spočívá v jednoduché úvaze: "..aby se to mazání nestalo zvykem vždy, když se někomu na MŽP něco nebude líbit nebo se mu to zrovna dvakrát nepovede(vymazali nám z ohlašovacích formulářů všechny subjekty z předchozího roku, protože to jsou další hodiny práce a náklady, pokud si to někdo nedělá sám). Co takhle přefakturaci na MŽP za zbytečně vynaloženou práci???

 Export šrotu na historickém maximu 


30.1.2018

Nižší spotřeba šrotu při výrobě oceli v ArcelorMittal Ostrava a v roce 2015 zavřená ocelárna Vítkovice Steel. Import šrotu nejnižší od roku 2010.

Článek Jana Stuchlíka si můžete přečíst v odkazu Články z mediíOdbor odpadů MŽP vydal nová Sdělení 


26.1.2018

Důležité upozornění pro ty, kterých se sdělení týká

Všechna sdělení, návody a pokyny naleznete po přihlášení v odkazu "Články" - "Legislativa" - "Sdělení odboru odpadů - ES 25.1.2018"Rozhraní mezi legislativou o chemikáliích, výrobcích a odpadech, nejnovější vývoj 


23.1.2018

Z oblasti nakládání s odpady a řízení chemických látek byly v tomto týdnu zpracovány a zveřejněny dva důležité dokumenty

Dnes olovo, HP 14 nebo zítra kobalt (a jejich dopady na klasifikaci odpadů) představují již v mnoha zemích, regionech po celé Evropě velké problémy.

Informaci EuRIC o nejnovějším vývoji v možnostech jak problém řešit, si můžete přečist, včetně 4 příloh, po přihlášení v odkazu "Články" - "EuRIC   - "rozhraní mezi legislativou o chemikáliích, výrobcích a odpadech"

 

PMČínská expanze pokračuje 


23.1.2018

Návrh usnesení Evropského Parlamentu o opatřeních, která by zabránila další ztrátě pracovních míst v důsledku akvizic Číny v Evropě

Návrh usnesení z 15.12.2017 poslední aktualizace 23.1.2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že je veřejně známo, že Čína uskutečňuje v Evropě a zejména ve Francii majetkové akvizice, kapitálové investice a přímé implantace;

B.   vzhledem k tomu, že Evropská unie čelí této konkrétní, zcela nové a znepokojivé situaci;

C.   vzhledem k tomu, že příkladů je stále více: nedávné akvizice společnosti Club Med, podíl na záchraně PSA, odkoupení společnosti Baccarat, odkoupení francouzské oděvní společnosti Maje, skupiny Sandro et Claudie Pierlot, investice do zpracování hovězího, vepřového a kuřecího masa, mléka (např. mlékárny Saint-Hubert) a obilovin, koupě několika francouzských vinic, či opět koupě tisíců hektarů osázené půdy;

D.   vzhledem k tomu, že Evropská unie již rozhodla o uložení antidumpingových cel na dovoz čínské oceli;

1.  žádá Komisi, aby vypracovala seriózní studii rizik vyplývajících z těchto akvizic pro zaměstnanost;

2.   žádá Komisi, aby tuto studii předala poslancům Evropského parlamentu;

3.   žádá Komisi, aby členským státům umožnila chránit se před novým sociálním dumpingem, který by se mohl objevit mezi EU a Čínou.

Text usnesení naleznete na zde

Učte se čínsky, budeme to všichni potřebovat.

美好的一天 (údajně ve zjednodušené čínštině, jak vidíte je to hračka) a znamená to

Tak pěkný den

Petr MillerKOBALT - opět na scéně 


19.1.2018

Nové informace o reklasifikaci kobaltu, HP 14 a návrhem na omezení působnosti VFCA podle nařízení REACH.

1. Klasifikace kobaltového kovu

 

  • Celková situace
  • Aktivity EuRIC
  • Akce prováděné ze strany EuRIC ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty
  •  
  • Akce prováděné pracovní skupinou Cobalt CLH (EUROMETAUX, Institut niklu, Institut kobaltu, EUROFER ...):

 

2. HP 14 a klasifikace odpadu

 

3. Omezení perfluorovaných sloučenin

O vlivu na podnikání v recyklaci si můžete přečíst po přihlášení v odkazu "Články" - "EuRIC" - "Kobalt - 2018"Strategie pro plasty 


18.1.2018

Dnes jsme obdrželi z EuRIC. Že by dopad čínského omezení probudil úředníky v EU a spustil lavinu i na národní úrovni?

Strategie má podpořit vývoj nových materiálů


Jedná se o vůbec první celoevropskou strategii týkající se plastů. Do roku 2030 mají být podle ní všechny plastové obaly v EU recyklovatelné. Používání plastů na jedno použití má být omezeno a úmyslné používání mikroplastů zakázáno.

Komise tak chce položit základ novému oběhovému hospodářství a podpořit inovace, například při vývoji nových materiálů a technologií. Při navrhování a výrobě plastů se v budoucnu mají respektovat požadavky na opětovné využití, opravy a recyklaci, měly by se také vyvíjet udržitelnější materiály.

 

Sdělení EuRIC si můžete přečíst zde

Přílohy sdělení

Evropská strategii   -   zde

Evropská strategie pro plasty v kruhové ekonomice - sdělení EK... -    zde

Evropská strategie {SWD (2018) 16 v konečném znění}   -  zde

 

SVDS, jako člena EuRIC potěšila informace, že EuRIC bude na tvorbě  dokumentů  nové strategie spolupracovat, tedy i SVDS. Potvrzuje se zásada, že na tvorbě dokumentů, které se týkají určitého předmětu podnikání, mají spolupracovat s orgány, které legislativu tvoří, především ti, jichž se nová či upravená legislativa bude týkat, A ne, jak vidíme i na domácím poli, že do tvorby nemohou mluvit ti, kterých se to bude týkat, ale mluví ti, kteří k problematice nemají co říci a jsou jen tradičními připomínkovými místy.Upřesněné čínské standardy 


18.1.2018

Vyhlášené čínským ministerstvem 29. 12. 2017, platnost od 1. 3. 2018

 

Pokračujeme v rychlé aktualizaci nových norem Číny, které se týkají neželezných kovů, plastů, papíru a železného a ocelového šrotu.

 

Podrobné informace a originální normy v anglickém překladu BIR, naleznete po přihlášení v odkazu Články" - "EuRIC"  - "Standardy od 1.3.2018" 

 Upozornění se týká všech členů SVDS 


17.1.2018

Upozornění na změny v obsluze ohlašovacího formuláře F_ODP_PROD a na nastavené kontroly

 

Údaje, uvedené u Partnera, musí být platné k 31. 12. 2017 – tyto údaje jsou automaticky kontrolovány s číselníkem RES a Registrem zařízení. Kontrolovanými údaji jsou u původce odpadů IČZÚJ a IČO. Neexistuje Registr živnostenských provozoven, proto nelze kontrolovat správnost zadaných IČP - identifikační číslo provozovny partnera (původce)

U oprávněné osoby se kontrolují IČO, IČZ a adresa zařízení viz. upozornění níže pro vyplňování formulářů F-ODP_PROD ručně.

POZOR! Ohlašovatel nemůže vyplnit ...........

Kompletní informaci získáte po přihlášení v odkazu "Články" - "Interní" - "Změny v obsluze ohlašovacího formuláře F_ODP_PROD a nastavené kontroly"

 

 

 GDPR - strašák z EU na dohled 


16.1.2018

Kamerové systémy ve firmách. Pokud bude MŽP trvat na povinném zavedení kamerových systémů ve výkupnách, pak musí zaujmout jednoznačný právní názor do konce dubna, a to bude zřejmě problém...

Kde jsou 3 právníci jsou 4 právní názory. Ale jak si s tím nadělením z EU mají poradit ve výkupnách? Podle některých právníků musí mít provozovatel kamerového systému výslovný souhlas od každého člověka, který bude monitorováním zachycen. Další odborníci se však domnívají, že podobný přístup nutný nebude.

"A teď babo raď!"

Většina výkupen, pokud vůbec začala, se věnuje spíše zabezpečení údajů v PC, ale co kamery? Současný právní stav ukládá, že kdo se pohybuje v monitorovaném prostoru, musí být o tom informován. Aby to nebylo tak jednoduché, objevují se názory, že podle GDPR by lidé měli udělit písemný souhlas se svým monitoringem. To by znamenalo, že pokud budou výkupny mít povinnost  kamerový systém, jako na př. na Slovensku, každý klient výkupny, pokud bude chtít prodat svůj majetek, bude muset nejprve vyjádřit souhlas, že souhlasí aby byl snímán kamerou. Postačí písemný nebo jen verbální? I o tom se vede spor.  A aby toho opět ještě nebylo málo, tak zaměstnanci mají právo při výkonu práce na soukromí. 

Nedavno jsme obdrželi leták SÚJB: "Základní postup při nálezu radioaktivního mteriálu v kovovém odpadu". Formát A5, oboustranně vytištěný, tedy musí se vyvěsit lic a rub vedle sebe nebo pod sebou. Jak to kde vyjde. Nejlépe u místa výkupu a také u vjezdu či vchodu do výkupny. U kamerového sytému se doporučuje transparentní informovanost, tedy informaci o snímání vyvěsit na všech místech snímání a hlavně přehledně, to je u všech vstupů či vjezdů a následně pro přehlednost na nástěnce. Lidové tvořivosti se meze nekladou, čím více malůvek a obrázků, tím prý lépe. Kdo je bohatý, jistě vyzdobí svou provozovnu rotujícím světelným bannerem, nebo aspoň osadí velkou obrazovku nad okénko výkupu. Nesporně bude příkladný a "cool". Na druhou stranu je třeba vidět, že je to i ku prospěchu výkupen. Prostory, plné kovového šrotu - druhotné suroviny, se nepochybně oživí, vstupy do výkupen svou nápaditostí předčí vstup do cirkusového šapita a četností všech možných informačních tabulí by nepochybně konkurovaly D1 v době rozkvětu big boardů.

Při čtení co všechno nás nemine, mne zaujala tato věta: Stejně jako dnes ponese zodpovědnost správce, který rozhodl o provozování kamerového systému. Vždy bude muset zavést vhodná technická a organizační opatření, aby mohl doložit soulad s GDPR,“

Pokud MŽP prosadí povinný kamerový systém do, již roky připravovaného zákona, pak nepochybně o zavedení kamerového systému nerozhodl majitel výkupny, ale zákon, pokud by to nebylo upraveno vyhláškou, i když povinnost může stanovit jen zákon, ale ve výkupu už jsme si zvykli na ledacos, pak v dikci této nesporné odpovědnosti, by to bylo na bedrech MŽP. Tak se těšme na prováděcí metodický předpis, který snad bude předcházet květen a nebude to jako při zavedení bezhotovosti, kdy pravá ruka nevěděla co dělá ruka levá, neboť odpovědnost by padala na MŽP.

GDPR je zatím velká neznámá, co je však známé už dnes, tak jako při všech nařízeních kde se jedná o blaho člověka, pak to jsou drastické a likvidační výše pokut za nedodržení, porušení či nerespektování dobra, kterým nás obšťastňují hlavy pomazané z Bruselu a nečinnost ústředních orgánů.

Možná, že všichni v EU GDPR zavedou. No a co? Přibude administrativa, další úředníci na kontroly a vyměřování pokut. Nakonec všechno se dělá, aby byl v Evropě ráj.  Jenom mi uniká, kde je v tom schovaná podpora podnikání, stimul pro vyšší roční obrat, míru zisku a co ti chudáci se kterými bude Evropa obchodovat, kteří o GDPR možná ani neuslyší.

Doufejme, že období vlády/nevlády brzy skončí a že ti co zůstanou, budou mít ministerstva a jiné posty vypujčené na delší čas, aby řekli jak to s GDPR v Česku bude.

Neodpustím si však ještě jednu poznámku. Zakoupil jsem si kameru do auta a teď váhám co udělat. Jestli auto polepit informační tabulkou ze všech stran, že snímám kamerou prostor před autem (mohu však i do stran i dozadu), a nebo, jestli by po vzoru průkopníků automobilismu, neměl před autem běžet nosič transparentu, pozor v autě je kamera. Zcela záměrně vynechávám další možnost a to, že si vyžádám od každého, který se dostane do záznamu kamery, souhlas. Ale to už by byla asi velká blbost, ovšem kdoví.........

Pokrok nezastavíš, důkaz je zde , jen nevím, jestli to nebylo zavedené také nějakým předpisem

Tak hezký den

 

 Petr Miller                                                                                                                                   předseda SVDSV roce 2018 oslaví BIR své 70. výročí. 


12.1.2018

Více než 1,6 milionu lidí po celém světě působí v odvětví recyklace.

 

Recyklační průmysl: 

Přínosy recyklačního průmyslu k celosvětovému HDP, zaměstnanosti a snižování odpadů, které nepřímo rovněž ovlivňují lidské zdraví, nelze přehlížet.

Více než 1,6 milionu lidí po celém světě působí v odvětví recyklace. Společně zvládnou více než 600 milionů tun recyklovatelných materiálů každý rok. S ročním obratem přesahujícím 200 miliard dolarů je odvětví klíčovým hnacím motorem udržitelného rozvoje.

Naše odvětví se dostává do pozornosti svým zásadní přínosem ke splnění některých z udržitelných cílů OSN 2030, zejména podporou sedmého zdroje, tj. recyklovatelných materiálů a především každoročně ušetří více než 700 milionů tun emisí CO2.

Již více než 70 let společnost BIR řídila odvětví globálního recyklačního průmyslu, které se za tu dobu rozrostlo od malé skupiny zpracovatelů a obchodníků do hlavního průmyslového odvětví.

Recyklační průmysl má obrovský potenciál růstu a změn. Doufáme, že se k nám přidáte na konferenci BIR World Recycling Convention & Exhibition v Barceloně.

 

PLAN YOUR PARTICIPATION

February 2018: Registration & hotel booking opens
30 March 2018:  Early-bird registration deadline
30 April 2018:  Hotel booking deadline at discounted rates

If you are interested in sponsorship or exhibition opportunities, contact us at bir@bir.org

K oslavě svého výročí se všemi svými členy,

BIR vás zve

na slavnostní  oslavu 70. výročí  v pondělí 28. května 2018Odstávka provozu systému ISPOP 


12.1.2018

Doplnění informace ze dne 5. 1. 2018 CENIA, česká informační agentura životního prostředí, provozovatel systému ISPOP

 

Od dnešního dne, to je od pátku 12.1. 2018 do čtvrtka 18.1. 2018 probíhá provozní odstávka systémů ISPOP a EnviHELP.

Podrobnosti o odstávce naleznete v dokumentu „Informace pro uživatele platné během provozní odstávky – leden 2018“.

 

Po přihlášení na stránku ISPOP obdržíte informaci o probíhající odstávce provozu systému ISPOP, ke které jsou přiloženy stručné informace pro uživatele ISPOP (příloha).

Tyto informace všichni uživatelé ISPOP také obdrželi  dne 9.1.2018 v 9:23 hod jako např.:

Adresa portálu ISPOP není dostupná od 12.1.2018 a po celou dobu odstávky nebude možné zobrazit a stáhnout manuály a návody, zobrazit informace o ohlašovacích povinnostech, nebude k dispozici přihlašovací okno do neveřejné části („MŮJ ÚČET“), nebude možné stáhnout ohlašovací formuláře, nebude probíhat ani zpracování již zaslaných hlášení, dotazů, listinných autorizací a pod.. 

Během odstávky není možné provádět validace vyplněných ohlašovacích formulářů a tedy ani je odesílat, a to ani ze softwarů 3. stran (např. EVI8..).Stručně do roku 2018 


9.1.2018

Dobrý den, členové SVDS

 

Nejprve bych Vám rád popřál jménem výboru SVDS úspěšný rok 2018.

 

Jaký opravdu bude, to závisí na mnoha okolnostech, a jak sami můžete vidět, značně nepřehledná situace na politické scéně, klid k podnikání zatím nepotvrzuje.  

S tím, jako SVDS, mnoho nenaděláme, i když jako občané si naivně můžeme myslet, že ano, a tak vyčkejme na příležitosti, kdy se začnou řešit ty zákony, nebo opatření, která mohou ovlivnit naše podnikání.

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin je silnou organizací, která nemá v ČR alternativu. Je zastoupen v EuRIC, největší evropské recyklační organizaci, kde si za více než 3 roky vybudoval pozici respektovaného partnera. Prostřednictvím EuRIC se vyjadřuje k evropské odpadové legislativě už ve fázi návrhů. Doufejme, že i pří vytváření české odpadové legislativy zaujme SVDS důstojnější místo, které mu právem náleží.

Aby tomu tak bylo a abychom byli slyšet, o to je třeba bojovat.

Je třeba mít silnou organizaci nejen po odborné stránce, ale i početně. Proto je třeba dále získávat nové členy a přesvědčovat o důležitosti organizací, jako je SVDS, pro podnikatelskou budoucnost výkupu a zpracování druhotných surovin.

To by mělo být každodenním úkolem každého člena SVDS.

Politika, to je hra dočasně zvolených, mnohdy nedopatřením, které je často potřeba postavit nohama na zem. Síla politických elit je dočasná, síla podnikajících lidí je stálá a vtip je v tom, že podnikatelé se bez politických elit obejdou. Naopak si to neumím představit.  

To je jedná stránka, nicméně dovolte mi, abych v této souvislosti sdělil i nutné administrativní informace.

Ještě než tak učiním, rád bych poděkoval všem, kteří navštěvují www.svds.cz

Tento rok jsme zaznamenali rekord. Naše stránky navštívilo v roce 2017  

43 586 zájemců, prolistovalo 118 490 stránek a stáhlo si 28,27 GB dat

Děkujme všem zájemcům o dění na poli, nesmyslně nazvané odpadové politiky, a věřme, že druhotné suroviny zaujmou pozici, která bude hrát dominantní roli, nikoliv v resortu životního prostředí.  

A nyní k administrativní tématice.

Informace jsem rozeslal každé členské firmě mailem, stejné naleznete po přihlášení v odkazu „Články“ - „Interní“ - „Administrativa pro rok 2018“

Tak ať se daří!!!Přeprava NO od 2.5.2018 


7.1.2018

Postup registrace subjektu, uživatele SEPNO, ohlašování přepravy nebezpečného odpadu

Přeprava NO se bude ohlašovat od 2.5.2018 elektronicky přes modul SEPNO. 

Na stránkách SEPNO jsou k dispozici podrobnější manuály pro registraci a ohlašování. 

Přípravu na práci v SEPNO musí provést zejména ty subjekty, které "organizují" přepravu NO, aniž jsou v roli odesílatele NO nebo fyzického příjemce NO.

Stručný postup ohlašování a zejména možnosti registrace uživatelů a rolí, které jim mohou být v SEPNO přiděleny, jsou uvedeny v odkazu

"Články" - "Interní" - "SEPNO - přeprava NO - postup" 

 
 


Rozsáhlá novela vyhlášky 415/2012 Sb. související se zákonem o ochraně ovzduší účinná od 1.1.2018 


6.1.2018

Změny se nedotknou způsobu ohlašování souhrnné provozní evidence za r. 2017.

Konečně vyšla dlouho očekávaná novela (po číslem 452/2017 Sb.) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Novela je účinná od 1.1.2018, tudíž údaje souhrnné provozní evidence za rok 2017 se ohlašují podle dosavadní právní úpravy.

Co novela nově stanovuje si můžete přečíst po přihlášení v odkazu "Články" - "Legislativa" - "Dlouho očekávaná novela"

Zde také naleznete další související podrobné informace

Některých členů SVDS se může novela týkat a proto věnujte tomuto oznámení pozornost.Odstávka ISPOP v lednu 2018 v ohlašovacím období??? 


5.1.2018

Tak nám ten nový rok 2018 pěkně začíná.

Rozsáhlé omezení provozu systému ISPOP, kdy nebude možné stahovat formuláře, provádět registrace, využívat webových služeb, a to vše v ohlašovacím období. Prý mění HW strukturu???

Neslýchané, nevídané!!!

A to nás ještě v příštích dnech čeká jak se vyrovnat se závěry šetření OLAF a pak také prezidentské volby.

Nevím, co magická osmička přinese, ale nuda asi nebude...

A co CENIA? 

CENIA informuje uživatele, že v termínu od pátku 12. 1. 2018 (8:00) do čtvrtka 18. 1. 2018 nebudou systémy ISPOP a EnviHELP dostupné z důvodu plánované provozní odstávky. Přerušení provozu ISPOP je nezbytné z důvodu změny HW infrastruktury.

Nu dobrá, ale to není vše... čtěte:

Během odstávky nebude možné zobrazit webový portál ISPOP (nebude možné se přihlásit do neveřejné části ISPOP, stáhnout PDF formuláře, zaregistrovat nového uživatele či subjekt, podat hlášení…). V provozu nebudou ani webové služby – nebude tedy možné zasílat hlášení ani registrace, stahovat hlášení státní správou.


Odstávka ISPOP se dotkne i navazujících systémů, propojených s ISPOP:
•    nebude možné se přihlásit do HNVO (www.hnvo.cz)
•    nebude dostupný portál EnviHELP (helpdesk.cenia.cz)
•    nebude dostupná neveřejná část Registru zařízení

Jedna věc je pohled od zeleného stolu a druhá jak to vidí praxe

Dne 2. 1. 2018 byla sice spuštěna upravená verze ISPOP pro ohlašování za rok 2017, během novoroční odstávky došlo k nasazení nových verzí PDF formulářů pro ohlašování agendy vod, ovzduší, IRZ, obalů a části agendy odpadů, avšak formuláře k ohlašovacím povinnostem, ve kterých probíhá kontrola údajů vůči Registru zařízení např. F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODPRZ_BAT, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_PNEU, budou nasazeny pravděpodobně až počátkem příštího týdne, tj.při odstávce 8. ledna. 

Zbývá otázka

Kolik tedy zůstane původcům, oprávněným osobám a poradcům čistého času na splnění nelehkých ohlašovacích povinností? Např. pro agendu odpadů, které ohlašuje cca 70 000 subjektů, to bude místo 46 kalendářních dnů pouze 30 dní, a to lze během celého ohlašovacího období předpokládat ještě další kratší provozní odstávky.

 


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  > >>

 

EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat