Vyhledat

 

Aktuality

Strategie pro plasty 


18.1.2018

Dnes jsme obdrželi z EuRIC. Že by dopad čínského omezení probudil úředníky v EU a spustil lavinu i na národní úrovni?

Strategie má podpořit vývoj nových materiálů


Jedná se o vůbec první celoevropskou strategii týkající se plastů. Do roku 2030 mají být podle ní všechny plastové obaly v EU recyklovatelné. Používání plastů na jedno použití má být omezeno a úmyslné používání mikroplastů zakázáno.

Komise tak chce položit základ novému oběhovému hospodářství a podpořit inovace, například při vývoji nových materiálů a technologií. Při navrhování a výrobě plastů se v budoucnu mají respektovat požadavky na opětovné využití, opravy a recyklaci, měly by se také vyvíjet udržitelnější materiály.

 

Sdělení EuRIC si můžete přečíst zde

Přílohy sdělení

Evropská strategii   -   zde

Evropská strategie pro plasty v kruhové ekonomice - sdělení EK... -    zde

Evropská strategie {SWD (2018) 16 v konečném znění}   -  zde

 

SVDS, jako člena EuRIC potěšila informace, že EuRIC bude na tvorbě  dokumentů  nové strategie spolupracovat, tedy i SVDS. Potvrzuje se zásada, že na tvorbě dokumentů, které se týkají určitého předmětu podnikání, mají spolupracovat s orgány, které legislativu tvoří, především ti, jichž se nová či upravená legislativa bude týkat, A ne, jak vidíme i na domácím poli, že do tvorby nemohou mluvit ti, kterých se to bude týkat, ale mluví ti, kteří k problematice nemají co říci a jsou jen tradičními připomínkovými místy.Upřesněné čínské standardy 


18.1.2018

Vyhlášené čínským ministerstvem 29. 12. 2017, platnost od 1. 3. 2018

 

Pokračujeme v rychlé aktualizaci nových norem Číny, které se týkají neželezných kovů, plastů, papíru a železného a ocelového šrotu.

 

Podrobné informace a originální normy v anglickém překladu BIR, naleznete po přihlášení v odkazu Články" - "EuRIC"  - "Standardy od 1.3.2018" 

 Upozornění se týká všech členů SVDS 


17.1.2018

Upozornění na změny v obsluze ohlašovacího formuláře F_ODP_PROD a na nastavené kontroly

 

Údaje, uvedené u Partnera, musí být platné k 31. 12. 2017 – tyto údaje jsou automaticky kontrolovány s číselníkem RES a Registrem zařízení. Kontrolovanými údaji jsou u původce odpadů IČZÚJ a IČO. Neexistuje Registr živnostenských provozoven, proto nelze kontrolovat správnost zadaných IČP - identifikační číslo provozovny partnera (původce)

U oprávněné osoby se kontrolují IČO, IČZ a adresa zařízení viz. upozornění níže pro vyplňování formulářů F-ODP_PROD ručně.

POZOR! Ohlašovatel nemůže vyplnit ...........

Kompletní informaci získáte po přihlášení v odkazu "Články" - "Interní" - "Změny v obsluze ohlašovacího formuláře F_ODP_PROD a nastavené kontroly"

 

 

 GDPR - strašák z EU na dohled 


16.1.2018

Kamerové systémy ve firmách. Pokud bude MŽP trvat na povinném zavedení kamerových systémů ve výkupnách, pak musí zaujmout jednoznačný právní názor do konce dubna, a to bude zřejmě problém...

Kde jsou 3 právníci jsou 4 právní názory. Ale jak si s tím nadělením z EU mají poradit ve výkupnách? Podle některých právníků musí mít provozovatel kamerového systému výslovný souhlas od každého člověka, který bude monitorováním zachycen. Další odborníci se však domnívají, že podobný přístup nutný nebude.

"A teď babo raď!"

Většina výkupen, pokud vůbec začala, se věnuje spíše zabezpečení údajů v PC, ale co kamery? Současný právní stav ukládá, že kdo se pohybuje v monitorovaném prostoru, musí být o tom informován. Aby to nebylo tak jednoduché, objevují se názory, že podle GDPR by lidé měli udělit písemný souhlas se svým monitoringem. To by znamenalo, že pokud budou výkupny mít povinnost  kamerový systém, jako na př. na Slovensku, každý klient výkupny, pokud bude chtít prodat svůj majetek, bude muset nejprve vyjádřit souhlas, že souhlasí aby byl snímán kamerou. Postačí písemný nebo jen verbální? I o tom se vede spor.  A aby toho opět ještě nebylo málo, tak zaměstnanci mají právo při výkonu práce na soukromí. 

Nedavno jsme obdrželi leták SÚJB: "Základní postup při nálezu radioaktivního mteriálu v kovovém odpadu". Formát A5, oboustranně vytištěný, tedy musí se vyvěsit lic a rub vedle sebe nebo pod sebou. Jak to kde vyjde. Nejlépe u místa výkupu a také u vjezdu či vchodu do výkupny. U kamerového sytému se doporučuje transparentní informovanost, tedy informaci o snímání vyvěsit na všech místech snímání a hlavně přehledně, to je u všech vstupů či vjezdů a následně pro přehlednost na nástěnce. Lidové tvořivosti se meze nekladou, čím více malůvek a obrázků, tím prý lépe. Kdo je bohatý, jistě vyzdobí svou provozovnu rotujícím světelným bannerem, nebo aspoň osadí velkou obrazovku nad okénko výkupu. Nesporně bude příkladný a "cool". Na druhou stranu je třeba vidět, že je to i ku prospěchu výkupen. Prostory, plné kovového šrotu - druhotné suroviny, se nepochybně oživí, vstupy do výkupen svou nápaditostí předčí vstup do cirkusového šapita a četností všech možných informačních tabulí by nepochybně konkurovaly D1 v době rozkvětu big boardů.

Při čtení co všechno nás nemine, mne zaujala tato věta: Stejně jako dnes ponese zodpovědnost správce, který rozhodl o provozování kamerového systému. Vždy bude muset zavést vhodná technická a organizační opatření, aby mohl doložit soulad s GDPR,“

Pokud MŽP prosadí povinný kamerový systém do, již roky připravovaného zákona, pak nepochybně o zavedení kamerového systému nerozhodl majitel výkupny, ale zákon, pokud by to nebylo upraveno vyhláškou, i když povinnost může stanovit jen zákon, ale ve výkupu už jsme si zvykli na ledacos, pak v dikci této nesporné odpovědnosti, by to bylo na bedrech MŽP. Tak se těšme na prováděcí metodický předpis, který snad bude předcházet květen a nebude to jako při zavedení bezhotovosti, kdy pravá ruka nevěděla co dělá ruka levá, neboť odpovědnost by padala na MŽP.

GDPR je zatím velká neznámá, co je však známé už dnes, tak jako při všech nařízeních kde se jedná o blaho člověka, pak to jsou drastické a likvidační výše pokut za nedodržení, porušení či nerespektování dobra, kterým nás obšťastňují hlavy pomazané z Bruselu a nečinnost ústředních orgánů.

Možná, že všichni v EU GDPR zavedou. No a co? Přibude administrativa, další úředníci na kontroly a vyměřování pokut. Nakonec všechno se dělá, aby byl v Evropě ráj.  Jenom mi uniká, kde je v tom schovaná podpora podnikání, stimul pro vyšší roční obrat, míru zisku a co ti chudáci se kterými bude Evropa obchodovat, kteří o GDPR možná ani neuslyší.

Doufejme, že období vlády/nevlády brzy skončí a že ti co zůstanou, budou mít ministerstva a jiné posty vypujčené na delší čas, aby řekli jak to s GDPR v Česku bude.

Neodpustím si však ještě jednu poznámku. Zakoupil jsem si kameru do auta a teď váhám co udělat. Jestli auto polepit informační tabulkou ze všech stran, že snímám kamerou prostor před autem (mohu však i do stran i dozadu), a nebo, jestli by po vzoru průkopníků automobilismu, neměl před autem běžet nosič transparentu, pozor v autě je kamera. Zcela záměrně vynechávám další možnost a to, že si vyžádám od každého, který se dostane do záznamu kamery, souhlas. Ale to už by byla asi velká blbost, ovšem kdoví.........

Pokrok nezastavíš, důkaz je zde , jen nevím, jestli to nebylo zavedené také nějakým předpisem

Tak hezký den

 

 Petr Miller                                                                                                                                   předseda SVDSV roce 2018 oslaví BIR své 70. výročí. 


12.1.2018

Více než 1,6 milionu lidí po celém světě působí v odvětví recyklace.

 

Recyklační průmysl: 

Přínosy recyklačního průmyslu k celosvětovému HDP, zaměstnanosti a snižování odpadů, které nepřímo rovněž ovlivňují lidské zdraví, nelze přehlížet.

Více než 1,6 milionu lidí po celém světě působí v odvětví recyklace. Společně zvládnou více než 600 milionů tun recyklovatelných materiálů každý rok. S ročním obratem přesahujícím 200 miliard dolarů je odvětví klíčovým hnacím motorem udržitelného rozvoje.

Naše odvětví se dostává do pozornosti svým zásadní přínosem ke splnění některých z udržitelných cílů OSN 2030, zejména podporou sedmého zdroje, tj. recyklovatelných materiálů a především každoročně ušetří více než 700 milionů tun emisí CO2.

Již více než 70 let společnost BIR řídila odvětví globálního recyklačního průmyslu, které se za tu dobu rozrostlo od malé skupiny zpracovatelů a obchodníků do hlavního průmyslového odvětví.

Recyklační průmysl má obrovský potenciál růstu a změn. Doufáme, že se k nám přidáte na konferenci BIR World Recycling Convention & Exhibition v Barceloně.

 

PLAN YOUR PARTICIPATION

February 2018: Registration & hotel booking opens
30 March 2018:  Early-bird registration deadline
30 April 2018:  Hotel booking deadline at discounted rates

If you are interested in sponsorship or exhibition opportunities, contact us at bir@bir.org

K oslavě svého výročí se všemi svými členy,

BIR vás zve

na slavnostní  oslavu 70. výročí  v pondělí 28. května 2018Odstávka provozu systému ISPOP 


12.1.2018

Doplnění informace ze dne 5. 1. 2018 CENIA, česká informační agentura životního prostředí, provozovatel systému ISPOP

 

Od dnešního dne, to je od pátku 12.1. 2018 do čtvrtka 18.1. 2018 probíhá provozní odstávka systémů ISPOP a EnviHELP.

Podrobnosti o odstávce naleznete v dokumentu „Informace pro uživatele platné během provozní odstávky – leden 2018“.

 

Po přihlášení na stránku ISPOP obdržíte informaci o probíhající odstávce provozu systému ISPOP, ke které jsou přiloženy stručné informace pro uživatele ISPOP (příloha).

Tyto informace všichni uživatelé ISPOP také obdrželi  dne 9.1.2018 v 9:23 hod jako např.:

Adresa portálu ISPOP není dostupná od 12.1.2018 a po celou dobu odstávky nebude možné zobrazit a stáhnout manuály a návody, zobrazit informace o ohlašovacích povinnostech, nebude k dispozici přihlašovací okno do neveřejné části („MŮJ ÚČET“), nebude možné stáhnout ohlašovací formuláře, nebude probíhat ani zpracování již zaslaných hlášení, dotazů, listinných autorizací a pod.. 

Během odstávky není možné provádět validace vyplněných ohlašovacích formulářů a tedy ani je odesílat, a to ani ze softwarů 3. stran (např. EVI8..).Stručně do roku 2018 


9.1.2018

Dobrý den, členové SVDS

 

Nejprve bych Vám rád popřál jménem výboru SVDS úspěšný rok 2018.

 

Jaký opravdu bude, to závisí na mnoha okolnostech, a jak sami můžete vidět, značně nepřehledná situace na politické scéně, klid k podnikání zatím nepotvrzuje.  

S tím, jako SVDS, mnoho nenaděláme, i když jako občané si naivně můžeme myslet, že ano, a tak vyčkejme na příležitosti, kdy se začnou řešit ty zákony, nebo opatření, která mohou ovlivnit naše podnikání.

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin je silnou organizací, která nemá v ČR alternativu. Je zastoupen v EuRIC, největší evropské recyklační organizaci, kde si za více než 3 roky vybudoval pozici respektovaného partnera. Prostřednictvím EuRIC se vyjadřuje k evropské odpadové legislativě už ve fázi návrhů. Doufejme, že i pří vytváření české odpadové legislativy zaujme SVDS důstojnější místo, které mu právem náleží.

Aby tomu tak bylo a abychom byli slyšet, o to je třeba bojovat.

Je třeba mít silnou organizaci nejen po odborné stránce, ale i početně. Proto je třeba dále získávat nové členy a přesvědčovat o důležitosti organizací, jako je SVDS, pro podnikatelskou budoucnost výkupu a zpracování druhotných surovin.

To by mělo být každodenním úkolem každého člena SVDS.

Politika, to je hra dočasně zvolených, mnohdy nedopatřením, které je často potřeba postavit nohama na zem. Síla politických elit je dočasná, síla podnikajících lidí je stálá a vtip je v tom, že podnikatelé se bez politických elit obejdou. Naopak si to neumím představit.  

To je jedná stránka, nicméně dovolte mi, abych v této souvislosti sdělil i nutné administrativní informace.

Ještě než tak učiním, rád bych poděkoval všem, kteří navštěvují www.svds.cz

Tento rok jsme zaznamenali rekord. Naše stránky navštívilo v roce 2017  

43 586 zájemců, prolistovalo 118 490 stránek a stáhlo si 28,27 GB dat

Děkujme všem zájemcům o dění na poli, nesmyslně nazvané odpadové politiky, a věřme, že druhotné suroviny zaujmou pozici, která bude hrát dominantní roli, nikoliv v resortu životního prostředí.  

A nyní k administrativní tématice.

Informace jsem rozeslal každé členské firmě mailem, stejné naleznete po přihlášení v odkazu „Články“ - „Interní“ - „Administrativa pro rok 2018“

Tak ať se daří!!!Přeprava NO od 2.5.2018 


7.1.2018

Postup registrace subjektu, uživatele SEPNO, ohlašování přepravy nebezpečného odpadu

Přeprava NO se bude ohlašovat od 2.5.2018 elektronicky přes modul SEPNO. 

Na stránkách SEPNO jsou k dispozici podrobnější manuály pro registraci a ohlašování. 

Přípravu na práci v SEPNO musí provést zejména ty subjekty, které "organizují" přepravu NO, aniž jsou v roli odesílatele NO nebo fyzického příjemce NO.

Stručný postup ohlašování a zejména možnosti registrace uživatelů a rolí, které jim mohou být v SEPNO přiděleny, jsou uvedeny v odkazu

"Články" - "Interní" - "SEPNO - přeprava NO - postup" 

 
 


Rozsáhlá novela vyhlášky 415/2012 Sb. související se zákonem o ochraně ovzduší účinná od 1.1.2018 


6.1.2018

Změny se nedotknou způsobu ohlašování souhrnné provozní evidence za r. 2017.

Konečně vyšla dlouho očekávaná novela (po číslem 452/2017 Sb.) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Novela je účinná od 1.1.2018, tudíž údaje souhrnné provozní evidence za rok 2017 se ohlašují podle dosavadní právní úpravy.

Co novela nově stanovuje si můžete přečíst po přihlášení v odkazu "Články" - "Legislativa" - "Dlouho očekávaná novela"

Zde také naleznete další související podrobné informace

Některých členů SVDS se může novela týkat a proto věnujte tomuto oznámení pozornost.Odstávka ISPOP v lednu 2018 v ohlašovacím období??? 


5.1.2018

Tak nám ten nový rok 2018 pěkně začíná.

Rozsáhlé omezení provozu systému ISPOP, kdy nebude možné stahovat formuláře, provádět registrace, využívat webových služeb, a to vše v ohlašovacím období. Prý mění HW strukturu???

Neslýchané, nevídané!!!

A to nás ještě v příštích dnech čeká jak se vyrovnat se závěry šetření OLAF a pak také prezidentské volby.

Nevím, co magická osmička přinese, ale nuda asi nebude...

A co CENIA? 

CENIA informuje uživatele, že v termínu od pátku 12. 1. 2018 (8:00) do čtvrtka 18. 1. 2018 nebudou systémy ISPOP a EnviHELP dostupné z důvodu plánované provozní odstávky. Přerušení provozu ISPOP je nezbytné z důvodu změny HW infrastruktury.

Nu dobrá, ale to není vše... čtěte:

Během odstávky nebude možné zobrazit webový portál ISPOP (nebude možné se přihlásit do neveřejné části ISPOP, stáhnout PDF formuláře, zaregistrovat nového uživatele či subjekt, podat hlášení…). V provozu nebudou ani webové služby – nebude tedy možné zasílat hlášení ani registrace, stahovat hlášení státní správou.


Odstávka ISPOP se dotkne i navazujících systémů, propojených s ISPOP:
•    nebude možné se přihlásit do HNVO (www.hnvo.cz)
•    nebude dostupný portál EnviHELP (helpdesk.cenia.cz)
•    nebude dostupná neveřejná část Registru zařízení

Jedna věc je pohled od zeleného stolu a druhá jak to vidí praxe

Dne 2. 1. 2018 byla sice spuštěna upravená verze ISPOP pro ohlašování za rok 2017, během novoroční odstávky došlo k nasazení nových verzí PDF formulářů pro ohlašování agendy vod, ovzduší, IRZ, obalů a části agendy odpadů, avšak formuláře k ohlašovacím povinnostem, ve kterých probíhá kontrola údajů vůči Registru zařízení např. F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODPRZ_BAT, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_PNEU, budou nasazeny pravděpodobně až počátkem příštího týdne, tj.při odstávce 8. ledna. 

Zbývá otázka

Kolik tedy zůstane původcům, oprávněným osobám a poradcům čistého času na splnění nelehkých ohlašovacích povinností? Např. pro agendu odpadů, které ohlašuje cca 70 000 subjektů, to bude místo 46 kalendářních dnů pouze 30 dní, a to lze během celého ohlašovacího období předpokládat ještě další kratší provozní odstávky.

 Nejnovější aktualizace nového nařízení 


5.1.2018

Dovoz odpadu do Číny

Generální správa kontroly kvality, inspekce a karantény v Číně (AQSIQ) zveřejnila první seznam společností umístěných v Číně, které mohou importovat některé odpady a šrot.

Seznam obsahuje názvy společností, kódy odpadů a šrotu HS, které jsou povoleny pro dovoz, a limitní množství, které může být dovezeno v tunách, včetně určeného přístavu vstupu.

AQSIQ bude akreditovat třetí strany kontrolní společnosti, které splňují stanovená kritéria pro provádění kontrol před odesláním a vydávají certifikáty CCIC za poplatek.

Podrobné informace a anglický ekvivalent čínských textů naleznete po přihlášení 

v odkazu "Články" - "EuRIC" - "Čína - 5.1.2018"Vy jste důvodem, proč tato federace existuje, a co jí dělá silnou. 


4.1.2018

Arnaud Brunet, generální ředitel BIR Úřad pro mezinárodní recyklaci světová federace recyklace Inspirativní pro další směřování nejen SVDS

Drazí,

dovolte mi, abych vám nejprve popřál velmi šťastný a prosperující rok 2018!

Když začíná nový rok, je čas, abych se podíval zpět (trochu) a dopředu (hodně).

Připojil jsem se k BIR před sedmi měsíci a měl to potěšení a čest stát se vedoucím sekretariátu vaší organizace a toto období uplynulo jako mrknutí. Teď začínám svůj první "celý rok" s vámi.

V uplynulých měsících jsem strávil spoustu času se sekretariátem a vedením BIR, především s prezidentem R. Baxim a pokladníkem T. Birdem, minulými prezidenty a mnoha korporátními členy i národními asociacemi, abychom zhodnotili situaci, identifikovali priority a začali provádět změny, které naše organizace potřebuje.

Bylo to naplněný čas, vzrušující a náročný.

Některé dosud viditelné úspěchy byly „redesignem“ našeho „Světového zrcadla“, velmi úspěšné světové revoluční konference v Dillí, s velkým obsahem a stylem (ale beru z toho jen málo, kredit jde do Randžíta, k našim členům z Indie a jejich sekretariátům), méně viditelným za záclonami a množstvím reorganizací z kanceláře v Bruselu.

A samozřejmě tam byla Čína!

Není třeba říkat, že změny oznámené čínským vůdcem a čínskou vládou, pokud jde o politiky týkající se životního prostředí a omezení dovozu, nás držely (velmi) zaneprázdněné a pod tlakem průmyslu. Soubory změn, které přicházely z Číny, vyžadovaly od BIR a jeho vedení hodně energie. BIR se postavil do čela právní bitvy, propojil se se Světovou obchodní organizací a čínskými úřady, koordinuje úsilí a postoje našich národních obchodních federací, navštěvuje naše čínské členy a vyjadřuje zájmy globálního recyklačního průmyslu, včetně čínského.

Při pohledu na naše úsilí jsem hrdý na to, že v debatě jsme se za naše odvětví dobře postavili. Přiznávám však, že proti tak silné, dlouhodobě organizované politické síle jsme měli jen nepatrné úspěchy. Příběh však neskončil a my nadále budeme obhajovat naše názory a nabízet spolupráci čínským orgánům, protože nyní především musíme vidět, jak to vše bude provedeno a co se konkrétně stane.

V každém případě si musíme přiznat, že to, co se děje v Číně, a čemu musíme čelit, je pro skutečné hráče.

Budeme pokračovat v úsilí o pochopení, získávání praktických detailů a podporu našich členů.

Ale můj pocit je, že neexistuje žádná skutečná cesta zpět, že naše podnikání musí splňovat očekávání, proto se musí přizpůsobovat a hledat alternativní možnosti v dlouhodobém horizontu. V rychle se měnícím světě je pružnost a přizpůsobivost klíčem k přežití.

 

A co se týče naší organizace, navzdory mnoha výzvám, vidím spoustu vzrušujících projektů pro rok 2018. Dovolte mi zmínit některé z nich.

Začněme nejdůležitější z dlouhodobého hlediska: jedná se o naše členství. Pochopení potřeb našich členů, stejně jako poskytování stále lepší služby je neustálým cílem. Proto se v roce 2018 zaměřím zvláště na ambiciózní program "přijímání členů, zachování stávajících členů", aniž bychom ohrozili kvalitu norem naší organizace. Růst je životně důležitý, nikoliv však kompromisy ohledně etiky a kvality. Musíme také oslovit nové území a v tomto ohledu budeme iniciativní.

Jak jsem již mnohokrát zmínil, "komunikace" bude také jednou z našich hlavních priorit. Členové potřebují lépe poznat tu úžasnou práci, kterou pro ně vykonává sekretariát, a zúčastněné strany musí vidět více z toho, co toto odvětví dělá pro společnost. Je klíčové prokázat pozitivní environmentální, sociální a ekonomický přínos našeho podnikání a jeho viditelnost. Budeme vytvářet novou webovou stránku, stejně jako přezkoumávat a přizpůsobovat naše komunikační nástroje, aby byly reaktivní a vhodné pro mobilní zařízení.

Samozřejmě první globální den recyklace, 18. březen, bude významnou událostí naší globální komunikace. Již jsme udělali hodně, co se týče webu, přítomnosti sociálních médií, petice a samozřejmě Manifestu. Přesto je ještě hodně práce. Ale je to jen vzrušení, pokud jde o propagaci našich činností a jejich pozitivní dopad pro naši planetu.

Rovněž budeme zvyšovat naši přítomnost v obhajobě našich zájmů, a to z jednoduchého důvodu: Investujeme do naší budoucnosti. Už děláme hodně a BIR je respektovaným orgánem zúčastněných stran na globálních fórech, propojených s mezinárodními organizacemi, jako jsou Světová obchodní organizace, OECD, UNEP, Světová banka, instituce EU. S pomocí našich členů národních sdružení a na jejich žádost a s jejich podporou spolupracujeme s vnitrostátními orgány. Budeme dělat víc a podporovat naše pozice na pevných faktech a datech. V tomto ohledu také chceme posílit náš sekretariát.

V neposlední řadě chci se nadále setkávat a učit se od vás.

Vy jste důvodem, proč tato federace existuje, a co jí dělá silnou.

 Když jsem se dívám na ty, se kterými jsem se již setkal, stále vidím svůj dlouhý seznam lidí a organizací, se kterými jsem se ještě nesetkal ... zatím. Uděláme to v roce 2018!

(Byl jsem příliš dlouhý v poselství  k novému roku, ale mám vám tolik co říci a o co se chci  s vámi podělit ...)

A tak mi dovolte, abych vám nyní prostě a upřímně popřál velmi šťastný, zdravý a plodný rok 2018!

 

S úctou,

Arnaud Brunet, generální ředitel BIR

 

Originál sdělení naleznete zdeNasazení formulářů pro hlášení v roce 2018 


2.1.2018

Zpřístupnění na účtech ohlašovatelů na stránkách www.ispop.cz,

Rok 2018 od prvních dnů přináší důležitá oznámení

Očekává se, že k nasazení formulářů pro hlášení v roce 2018, a tedy jejich zpřístupnění na účtech ohlašovatelů na stránkách www.ispop.cz, by mělo dojít ve dvou vlnách:

Dne 3.1.2018  -  nejpozději v odpoledních hodinách: formuláře pro všechna hlášení bez povinností vázaných na Registr zařízení - hlášení v oblasti vody, IRZ, ovzduší 

Dne 5.1.2018  -  formuláře vázané na Registr zařízení, tj. hlášení v oblasti odpadů, například F_ODP_PROD.

Pro případné další upřesňující informace sledujte stránky ISPOP www.ispop.cz , nebo po přihlášení využijte "Právní poradnu" SVDS

 PF 2018 


31.12.2017

Zatím je to krok do neznáma, tak kupředu.. Teď nevím, jestli pravá nebo levá.....Bláznivý běh mědi ve finále roku 2017 


29.12.2017

Měď na čtyřletém vrcholu

Měď je skokanem roku

Ve čtvrtek, 28. 12. 2017 vyskočily ceny mědi na čtyřletý vrchol. Investoři vsadili na silnou poptávku špičkového spotřebitele Číny, a přerušení dodávek od největšího producenta, Chile.  

Benchmarková měď na London Metal Exchange vzrostla kolem 12.15 GMT o 0,3 procenta na 7,264 dolaru za tunu z dřívějších 7,312,5 dolaru, což je nejvyšší cena od ledna 2014. V letošním roce to je nárůst o více než 30 procent.

Nákupy se očekávaly, ale načasování a jejich objem překvapily i odborníky. Čína a její rostoucí ekonomika jsou garantem, že cena mědi se udrží.  

Čína představuje zhruba polovinu světové poptávky po měděných materiálech odhadované na přibližně 23,5 milionu tun.

To je důvod, proč nárůst dovozu o 329 168 tun v listopadu, což představuje nárůst o 19 procent ve srovnání se stejným obdobím před rokem, vyvolal v tomto týdnu nákupní šílenství.

Analytici odhadují, že růst poptávky „měděného trhu“ v Číně by mohl v roce 2018 dosáhnout až tří procent z přibližně dvou procent v letošním roce. Výsledky sledování poptávky po mědi v čínském výrobním sektoru a růstu průmyslové výroby, by měly potvrdit očekávání vyšší míry obchodování s mědí v roce 2018 oproti roku 2017.

Vzhledem k tomu, že v lednu 2016 došlo k poklesu zisku z mědi o 70 procent, které zasáhlo šest a půl leté minimum ve výši 4 318 dolarů, očekává se, že odbory budou militantnější, zejména vzhledem k ústupkům, které udělaly, když ceny klesaly.

Stávky v Latinské Americe v důsledku vyjednávání odborů o pracovních smlouvách patří mezi pravidelně se objevující rizika každého roku. Jak jsme uvedli již dříve, na jednacím stole se brzy ocitne 40 pracovních smluv, které se v průběhu roku obnovují. Většina z nich se odehraje v Chile a Peru. Tyto smlouvy představují až 7,8 milionu tun dodávek, což je téměř 40% světové nabídky. Protože je malá šance, že se podaří všechny smlouvy obnovit a dokonce mohou být s globálními důsledky silné stávky na podporu požadavků v kolektivním vyjednávání, ceny mědi mohou výrazně vzrůst. 

Největším rizikem pro těžbu tak opět zůstává otázka, jak dopadne vyjednávání s odbory ve společnosti Escondida v červnu roku 2018, protože všichni mají na paměti rozsah a důsledky dvouměsíční stávky na začátku roku 2017.

Mědi pomáhá také klesající americká měna, která od počátku letošního roku se snížila o 10 procent oproti koši ostatních hlavních měn, což činí komodity s cenami v dolarech atraktivní pro držitele jiných měn.

Agentura Bloomberg uvádí, že měď je na bláznivém běhu, který je za 30 let nejlepší.

Měď se veze na nejdelším vítězném proudu od roku 1989, který dosáhl tento týden v Londýně 7 300 dolarů, na optimismu o rostoucí poptávce, narušení nabídky v Číně a slabším dolaru.

"Je to čínská poptávka, která způsobuje šílenou cenu mědi," řekl Naeem Aslam, hlavní analytik trhu Think Markets UK. "Očekáváme, že tento nárůst bude pokračovat až do roku 2018 na základě silnější globální poptávky."

Základní kovy zaznamenaly největší výnosy mezi surovinami v roce 2017, přičemž měď, hliník, zinek a nikl vedly k růstu indexu Bloomberg Commodity Index. Příčinou této situace byly souběhy několika faktorů - přerušením poptávky a nabídky, zastavení či omezením výroby v Číně v důsledku boje proti znečišťování ovzduší, ke kterým přispěla ve čtvrtek slabší americká měna, protože dolar poklesl druhý den.

"Dolarová slabost a finanční prostředky, které se vracejí po vánoční přestávce, rozšiřují rally kovů a přidávají palivo k vzrušujícímu sentimentu," řekl Xu Maili, analytik společnosti Everbright Futures Co. Index LMEX, která sleduje šest hlavních kovů a zaznamenala ve středu devátý zisk.

 

 Od šrotu k budoucnosti 


29.12.2017

Firma Terrafugia, inspirace pro příští rok? Upozornění na odstávku datových schránek

V závěru roku a pro odlehčení od každodenních starostí s nadějí, že snad ten příští rok bude lepší,

videa z budoucnosti. Poznámka k zamyšlení: "Pokud by byly použity k výrobě recyklované materiály, třeba by na výrobu přistála z MPO nějaká dotace." 

Ideální dopravní prostředek můžete vidět zde

Základní info o firmě a jejím týmu zde

Nikoho snad už nepřekvapí, že majitelem je od července 2017 je čínská společnost Zhejiang Geely Holding Group 

 

Všichni majitelé datových schránek obdrželi sdělení, že: 

"Dnes, 29.12.2017, v 16:00 začala odstávka datových schránek, která potrvá do odpoledne 2. ledna 2018. Důvodem je obnova technologické infrastruktury dodavatelem služeb."

Komu tato informace unikla, vemte toto upozornění na vědomí. MŽP předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh změnového zákona 


26.12.2017

Řízení o rtuti a zubní plomby

V závěru svátečních dní jsme obdrželi důkaz, že MPŽ myslí na své ovečky i ve dnech svátečních. Sice nechápu, proč něco, co je známé už 22.12.2017 je nám dáváno na vědomí až 26.12.2017 ve večerních hodinách, ale tak jako cesty Páně jsou nevyzpytatelné tak i je nevyzpytatelné MŽP, a podle pohádky "Jak vařila myšička kašičku" ..tomu dala, tomu víc a tak dále...., MŽP přiděluje informace. Že samozřejmě SVDS není, jak si můžete ověřit, připomínkovým místem, to nepřekvapuje, nicméně už z upozornění vyplývá, že končí období relativního klidu.

 

Verzi pro meziresortní připomínkové řízení naleznete ve veřejné části e-klep: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAUAGPPJH
 

PM

 Dárek pod stromeček od MŽP 


23.12.2017

Ale jen na zkoušku

Dne 22.12. nám MŽP věnovalo dárek pod stromeček v podobě přístupu na stránky elektronického ohlašování přepravy nebezpečného odpadu www.sepno.cz, ovšem do SEPNO se ještě nelze přihlásit, v modulu zatím naleznete pouze informace o tomto systému a dva manuály 

Průvodce přidáním uživatele SEPNO naleznete zde

Manual ohlašovatele přepravy NO naleznete zdeVýsledky 6. trilogu - významná zpráva pro výkup a zpracování druhotných surovin 


22.12.2017

Parlament, Rada a Komise, schválily konečnou prozatímní dohodu celého balíčku, včetně cílů a odchylek.

Oficiální zprávu Evropského parlamentu o výsledku 6. neformálního trilogu, na kterém byla schválena konečná prozatimní dohoda o celém balíčku odpadů [(2015/0275 (COD), 2015/0276 (COD), 2015/0274 (COD), 2015/0272 (COD)], včetně cílů a odchylek,

můžete si přečíst po přihlášení v odkazu "Články" - "EU legislativa" - "6 trilog - oficiální zpráva", kde také naleznete informaci o zpravodajce Simoně Bonafe

 Aktuální informace EuRIC 


21.12.2017

PF a další informace

S novoročním přáním dnes obdržel SVDS důležitou informaci o výsledku jednání Fóra podle článku 13, které  se konalo ve dnech 19. a 20. prosince a které, díky práci pracovního týmu EFR - ESG, skončilo úspěšně. Počátkem příštího roku budeme podrobně informovat o tomto jednání, ale již dnes můžeme konstatovat, že práce ESG umožnila zpracovatelům ušetřit značné množství nákladů, které by byly z hlediska ochrany životního prostředí a lidského zdraví neoprávněné.

Rok 2018 ještě ani nezačal a již dnes je plný očekávaných problémů (a možností jejich dalšího navyšování) spojených s otázkami spojenými s odpady a chemickými látkami, jako je kobalt, na němž sekretariát již intenzivně pracuje, a je velmi pravděpodobné, že dojde k novému regulativnímu vývoji, souvisejícímu s předpokládanou směrnicí ELV. 

Strategie EuRIC a čekávané problémy, které zřejmě budou v roce 2018 dominovat, budou na programu výroční konference EuRIC, která se bude konat dne 6. března 2018 a která bude spojena dne 7. března s generálním shromážděním EuRIC / EFR / ERPA / EUROMETREC.

Agenda obou shromáždění bude rozesílána počátkem příštího roku, ale již dnes je možné se registrovat online prostřednictvím odkazu: https://www.euric-aisbl.eu/closing-loops-guest kde také naleznete návrh programu s již potvrzenými řečníky, letáky a sponzorskými příležitostmi.

Registrace je pro členy EuRIC zdarma, Informace o zvýhodněném ubytování pro členy EuRIC budou k dispozici začátkem příštího roku.

 

 

 


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  > >>

 

EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat