Vyhledat

 

Aktuality

Ředitel Manhart mate sebe i veřejnost 


9.5.2019

Naše připomínky k nově vznikající odpadové legislativě rozhodně nejsou k zasmání

Ředitel odboru odpadů MŽP, Jaromír Manhart, je šprýmař. Ve svých komentářích se amatérsky a neprofesionálně pokoušel dehonestovat to, co zaznělo na "Tiskovce" v hotelu Marriott dne 24. 4. 2019, 

Co uvedl na ČT24 , naleznete v tomto odkazu.

Co uvedl na v Český Rozhlas Plus, 24. 4. 2019, Den v 60 minutách naleznete v tomto odkazu.

Otevřený dopis ministrovi Brabcovi naleznete zde

Signatáři Otevřeného dopisu a účastníci tiskovky v hotelu Marriott považují za nutné na omyly a nepochopení ředitele Manharta rozhodným způsobem reagovat a proto dnes, 9. 5. 2019, vydali novou tiskovou zprávu, kterou naleznete zde.

K této naší aktivitě je třeba poznamenat, že si uvědomujeme, že ředitel odboru odpadů je subalterní úředník, který MŽP neřídí a vše co vysloví, musí být v souladu s názorem vedení, a tak očekáváme, že když ne ministr, který jediný je odpovědný za chod ministerstva, tak aspoň odpovědná náměstkyně něco pozitivního všem "odpadářům" sdělí.

Nedočkavě na to čekáme.

Nicméně můj soukromý názor je, že vstupujeme do emotivního období, které bude charakteristické pro většinu firem, podnikajících v segmentu druhotných surovin tímto úslovím, "Ne, nebude líp".

A to už jen proto, že kdo má razítko, má i rozum.

 

Petr Miller

předseda SVDSDEMO Day 15. května 2019 


30.4.2019

Zpracování šrotu levněji

 

Ušetřete při zpracování šrotu!

Přesvědčte se na vlastní oči na DEMO Day 15. května 2019, přímo ve výrobním závodě fy. Hammel Recyclingtechnik GmbH / www.hammel.cz

Drcením nejobjemnějšího, lehkého šrotu pomaloběžným drtičem fy. Hammel dosáhnete:

  • Výrazné odstranění nečistot z lehkého šrotu
  • Zvýšení objemové hmotnosti – možnost naplnění vagonů na jejich max. nosnost

Předdrcenímpro kladivový mlýn získáte:

  • Podstatné zvýšení výkonu kladivového mlýnu
  • Snížení jeho spotřeby
  • Prodloužení životnosti kladiv
  • Rovnoměrnější chod mlýnu bez výkonových špiček
  • Celkové snížení nákladů na provoz

Firma Codet trade s.r.o., zastupuje německé firmy vyrábějící drtiče a třídiče na zpracování odpadů a servisuje jejich stroje.

                                                      Briefing k návrhům nových odpadových zákonů 


24.4.2019

Otevřený dopis ministru životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi ve věci nabídky pomoci a podpory s přípravou nové odpadové legislativy

Dnes, od 11. hod. v hotelu Marriott, se konala společná tisková konference svazů, obcí, asociací a firem recyklačního průmyslu 
Pozvánka zde 
Téma briefingu: Nespokojenost s návrhy nových odpadových zákonů, které ministerstvo poslalo do mezirezortního připomínkového řízení a zejména způsob, jakým ministerstvo návrhy připravovalo. 
 
19 aktuálních signatářů dopisu, zastupující zájmy více než 2 000 obcí,
38 700 společností/zaměstnavatelů a 850 000 zaměstnanců před zahájením briefingu předali ministrovi Brabcovi prostřednictvím podatelny MŽP tento otevřený dopis.
Celou akci uváděla tato Tisková zpráva
Je potěšitelné, že akce se setkala se zájmem novinářů a ČT 24, sestřih, významně zkrácený a prokládáný vstupy ředitele odboru odpadů MŽP, Manharta, naleznete zde
Všechna vystoupení signatářů zřejmě budou uvedeny v dalším informačním bloku k novým odpadovým zákonům.
 
Pro obhajobu našeho zájmu je důležité, že "tiskovka" proběhla v období MPŘ a v situaci, kdy nám nabízí několik oficiálních připomínkových míst, abychom naše připomínky uplatnili v rámci jejich připomínek.
 
Poslední porada
 
 
 
 


Návrhy odpadových zákonů ve vnějším připomínkovém řízení 


8.4.2019

Po několika neúspěšných pokusech jsou návrhy odpadových zákonů opět "ve hře".

Vložením návrhů odpadových zákonů do e-klepu bylo dnes zahájeno vnější připomínkové řízení, které bude ukončeno dne 9. 5. 2019. Není třeba se zbytečně vzrušovat, že nejsme ze zákona připomínkovým místem, protože naše připomínky budou presentovány oficiálním připomínkovým místem. Poněkud překvapivě působí toto vložení v tom, že jsme očekávali velkou tiskovku MŽP, kde budou návrhy slavnostně vytroubeny. Ani se nechce věřit, že páteční selanka s pozvanými novináři na MŽP by měla být za původně očekávané divadlo náhradou. Zřejmě se očekávají problémy na legislativní cestě trnité..... takže po trpkých zkušenostech raději opatrně s předčasnou slávou! 

Co to pro SVDS a nejen jeho členy znamená.

Žádáme všechny, kteří pracujete s druhotnými surovinami (to opravdu nelze zaměňovat s odpadem, jak to stále někteří úředníci nejsou schopni pochopit), abyste si stáhli všechny 4 návrhy, které naleznete níže, prostudovali je a vše co k nim můžete říct, jste napsali a poslali na svds@svds.cz , ideálně do konce března. V  mezidobí do 9. 5. 2019 budou probíhat další významné akce o kterých vás budeme informovat. Mějte, prosím, na paměti, že se jedná o zákony, které budou zásadně ovlivňovat  vaše podnikání na dlouhou dobu. Pokud teď přijmeme něco, co zásadně nevyhovuje, pak pokus změnit to apelem na výborech v parlamentu, kde funguje hlasovací stroj, který svého ministra nenechá padnout, bude velmi obtížné.

Přejeme všem příjemné čtení a očekáváme vaše zpětné reakce.  

 
Výbor SVDS
 
Návrhy zákonů:
 
Zákon o odpadech   zde
Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností   zde
Návrh zákona o obalech   zde
Změnový zákon   zde

 Brexit dopadl na SVDS 


6.4.2019

Karetní peněženka částečně nefunkční

Po diskutabilním a úsměvném opatření MŽP - nemožnost zaplacení za vykoupený kovový šrot v hotovosti - SVDS reagoval obratem a ve spolupráci s Prepaid Solutions a.s., nahradil bezhotovost ekvivalentní formou úhrady za vykoupený kovový šrot/druhotnou surovinu, t.zv. Karetní peněženkou.

Brexit, který působí jako chaotický akt a to z obou stran hlavních aktérů, se již projevuje negativními dopady. V důsledku nejistoty panující kolem finální formy brexitové dohody zavádějí britské finanční instituce opatření, která počítají z nejtvrdší formou brexitu, tj. absolutní brexit bez dohody. Tato opatření mají zásadní důsledky na fungování Karetní peněženky, kdy došlo k dočasnému omezení funkce aktivace nových karet. To znamená, že aktuálně není možné aktivovat a tudíž využívat nové Karetní peněženky. Fungování starých, již aktivovaných karet není nijak omezeno. 

Prepaid Solutions a.s., tuto situaci aktivně řeší a vydala ve věci omezení funkčnosti Karetní peněženky stanovisko, které obsahuje popis situace, příčiny, způsoby řešení a termíny uvedení tohoto produktu do plně funkčního stavu.

Stanovisko Prepaid Solutions a.s., si můžete přečíst po přihlášení v modulu  "Články" - "Interní" "Karetní peněženka"

PMSICON oznamuje 


22.3.2019

Letošní ročník ISRI 2019, se koná v Los Angeles 8.-10. dubna,

SICON oznamuje, že na letošním ročníku ISRI 2019, který se koná v Los Angeles 8.-10. dubna, výstaví a nabídne jedinečný pohled na nejnovější vývoj průmyslu v oblasti zpracování zbytků z drtičů, zpracování železných a neželezných kovů.

EcoShred® Compact, inovativní předrcení a hlavní drtič v jednom stroji

Jako přední dodavatel řešení pro zpracování zbytků z drtiček je SICON stále lídrem na trhu v oblasti zpracování ASR. Řešení nejsou zaměřena pouze na jeden stroj, nýbrž nabízejí přizpůsobený proces pro dosažení ziskových a obchodovatelných finálních produktů - včetně nejčistších drcených šrotů železných, neželezných nebo plastů. Modulární koncepce společnosti SICON zůstává v průmyslu neporovnatelná, pokud jde o účinnost využití odpadu z odpadu z drtičů na průmyslové úrovni.

EcoScan XRF Analyzer, real-time analýza rozřezaného šrotu

SICON nabízí řešení pro každý krok zpracování a jakoukoliv hloubku zpracování, od jednotlivých strojů až po kompletní výrobní linky a závody, jakož i nová rozšíření, úpravy a modernizace stávajících linek.

Slitina kovů: Třídění s laserovým portem SICON

Jedním z nejvíce vzrušujících vývojů v průmyslu zpracování šrotu je v současné době laserem indukovaná spektroskopie (LIBS). Na základě chemického rozboru každého objektu v reálném čase přináší SIOCN dlouhodobé řešení pro rostoucí poptávku po ocelových slitinách a separaci neželezných kovů ve slitinách. SICON dodává kompletní zpracovatelské zařízení pro vytřídění až 15 frakcí v jediném průchodu.

LaserSort, laserem indukovaná separace kovů s bezkonkurenčními možnostmi separace

Navštivte nás v našem stánku na ISRI 2019 v Los Angeles a objevte špičkové inovace šrotu a zpracování neželezných kovů!

Těšíme se na uvítání na našem stánku 1337 během výstavy ISRI.

Náš zkušený tým na místě je k dispozici pro vaši konzultaci.

 Pozor na radioaktivní šrot 


20.3.2019

Detekovány záchyty radioaktivního materiálu (kobaltových zářičů) v Německu a Holandsku

Za poslední dva až tři měsíce byly detekovány záchyty URZ (uzavřených radionuklidových zdrojů 60Co) na šrotištích či v přístavech v Hamburku a Rotterdamu. K detekci došlo na měřicích branách.

Tyto radioaktivní zdroje (zdroje gama záření) byly součástí zásilky šrotu pocházejícího pravděpodobně z Nigerie. Zdroje byly dohledány, identifikovány a zajištěny specializovanými firmami ve spolupráci s tamními regulačnímu úřady. Jednalo se o stínící kryty, které obsahovaly válečky z nerezové oceli o průměru cca 1 cm a délce max. 10 cm (obrázky viz níže odkaz). Na povrchu stínících krytů byla naměřena hodnota dávkového příkonu v rozmezí 6 – 85 mSv/hod.

Pokud by došlo k vysypání, pak by hodnota dávkového příkonu na povrchu samotných zdrojů  mohla být několikanásobně vyšší!

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Regionální centrum Hradec Králové
Piletická 57
500 03  Hradec Králové

žádá o zvýšenou pozornost a v případě, že by došlo k podobnému záchytu či nálezu, prosím o zpětnou informaci. V níže uvedených odkazech najdete informace, jak postupovat v případě nálezu radioaktivního materiálu.

https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/dokumenty/ (SÚJB – radiační ochrana/dokumenty)

Jak postupovat při nálezu jaderného materiálu ve šrotu (článek)

Základní postup při nálezu radioaktivního materiálu v kovovém odpadu(leták)

Odkaz na obrázky detekovaných předmětů zdeVice-prezident EuRIC - EFR je z SVDS 


14.3.2019

První člen EuRIC z bývalých východních zemí, byl dnes zvolen v Bruselu do představenstva EuRIC - EFR, největší recyklační evropské federace EU

Očekávali jsme tvrdý boj a aspoň důstojnou prohru, ale Daniel Houska zvítězil s počtem nejvíce získaných hlasů.

Právo hlasovat měli pouze prezidenti, nebo předsedové národních asociací, federací a pod., nebo jimi zmocnění zástupci na základě plné moci podle belgického práva. Předseda SVDS, Miller, také hlasoval za slovenské kolegy ANSDS na základě plné moci, potvrzené belgickým notářem. 

Hlasování do boardu EFR se účastnilo celkem 32 zástupců členských organizací EuRIC z 21 států EU.

Prezidentem EFR se bez boje stal Řek, Thomas Papageorgiou, který neměl protikandiáta.

O pozice dvou vice - prezidentů usilovali 4 kandidáti, Alicia Garcia - Franco Zúňiga (FER /ES/) - Španělsko, Howard Bluck (BMRA /GB/) - Velká Británie. Thiery Konzem (FEDEREC) - Francie a Daniel Houska (SVDS) Česká republika. Těsně před zahájením voleb odstoupila kandidátka ze Španělska.

Konečný výsledek je úspěchem celého "bruselského" týmu SVDS.

Tabulka výsledků hlasování.

Vedení EuRIC - EFR

Zleva: Howard Bluck, Thomas Papageorgiou, Daniel Houska

PM"Globální den recyklace" 


5.3.2019

Aneb "Kam čert nemůže, tam nastrčí neziskovku"

Blíží se 18. březen - Den globální recyklace

Jak jsem již několikrát zmínil, nejedná se o novou aktivitu. Myšlenku oslavit recyklaci Globálním dnem, poprvé vyslovil Randžít Baxi při jeho uvedení do funkce prezidenta BIR při Světové úmluvě o recyklaci BIR v Dubaji v roce 2015.

Uplynula doba příprav a v roce 2018, světová organizace recyklace BIR oznámila, že se bude konat dne 18. března 2018 první Globální den recyklace a po té 18. 3. každý další rok. 

Účelem této iniciativy Úřadu pro mezinárodní recyklaci (BIR) je, poukázat na důležitost recyklace a sjednotit přístup světa k podpoře recyklace a demonstrovat její přínosy pro průmysl.

To ovšem nemohlo zůstat bez povšimnutí pilných zakladatelů různých neziskovek, ať nadací či institutů a ejhle, jak nám sděluje EuRIC, dne 18. března 2019 uspořádá nově vzniklá nadace Global Recycling Foundation druhý ročník Globálního dne recyklace. Sice je záhadou, jak může uspořádat již druhý ročník "GRD", když před rokem o ní nebylo vidu ani slechu, ale neziskovky v podobě nadací a institutů, které nikdo nepotřebuje a čert ví, z čeho jsou živy, rostou jak houby po dešti.

A s čím nová nadace chce obohatit letošní 18. březen? 

Jak uvádí EuRIC, je to prý snadné. Stačí si otevřít "infographic" (viz níže), který je spojen s úkoly v oblasti recyklace (fotbalu) + tipů, které nadace připravila. Motto: "občan, globálně  recyklující".

Nápaditost obou infografik, kde si dokonce můžete zahrát fotbal, můžete ocenit:

zde

nebo zde

A to není vše. Své herní úspěchy můžete dále komunikovat na:

FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM

Přínos této iniciativní nadace  je sice ve hvězdách, ale náklady na její činnost už virtuální asi nebudou. A tak k "CE" přibyla další hračka.

Hlavně že se něco dělá. Ale pro koho, proč a za čí peníze???

Petr Miller

předseda SVDS

 

 Podklad pro diskusi o možných změnách „R“ kódů 


1.3.2019

Stanovisko, které bude sekretariát EuRIC sdílet přímo s "Basel Secretariat" v příštích týdnech.

Příloha IV Basilejské úmluvy a příloha I a II rámcové směrnice o odpadech popisují operace odstraňování a využití, které nepřímo určují "kdo recykluje". Proto je důležité zajistit, aby existoval R-kód, popisující naše recyklační činnosti (tj. Mechanické zpracování).

EuRIC je velmi znepokojen doporučeními navrženými Pracovní skupinou odborníků pro revizi příloh týkajících se revizí přílohy IV a přílohy IX (B1110) Basilejské úmluvy. Návrh, jak se v současné době doporučuje, by vedl k právní nejistotě a také negativně ovlivnil klasifikaci recyklačních činností.

Stanovisko EuRIC naleznete po přihlášení v modulu "Články" - "EU - Legislativa " - "R - kódy".

V článku dále naleznete 

"EuRIC position on the revision of the R-Codes of the Basel Convention" (originál verze v angličtině)

a

"Stanoviska EuRIC k revizi R-kódů Basilejské úmluvy" (překlad do češtiny)

 

Máte-li otázky nebo návrhy k tomuto tématu, kontaktujte výbor SVDS.

PM

 

 „Cirkulární ekonomika v České republice“. 


1.3.2019

Proč je cirkulární ekonomika významná? Akce velvyslanectví Rakouska

SVDS obdržel pozvání 

Rakouské velvyslanectví – obchodní oddělení si dovoluje, společně s Green Tech Cluster  a VOEB(Sdružení rakouských podniků zabývajících se likvidací odpadů), Vás i Vaše kolegy pozvat na akci


„Cirkulární ekonomika v České republice“
13.03.2019 od 09:00 do 16:00 hodin
Staroměstská radnice, Brožíkův sál, Staroměstské náměstí 1/3, Praha 1

Další informace o této, po dlouhé době,  snad zajímavé akci na téma "CE", naleznete po přihlášení  v modulu "Články" - "Interní" - "CE" - Rakousko"Kolaps ISPOPu 


17.2.2019

Možný problém s předáním hlášení

Naše konzultantka dnes upozornila na kolaps ISPOPu. Firmy, které mají ekology již tento problém nepochybně zaznamenaly, ale v SVDS jsou i menší firmy a proto to tuto důležitou informaci rozesíláme „všem“.

Pokud někdo odesílal hlášení až v pátek 15.2., mohlo se mu stát, že hlášení nešlo odeslat, anebo v lepším případě se to povedlo, ale protože nepřišel notifikační e-mail, odeslal to hlášení znovu  a znovu. V takovém případě dnes začal ISPOP ta opakovaná hlášení vyhodnocovat jako nezpracovatelná a někdo se v tom  může ztratit. 

Proto, prosím, věnujte pozornost příloze zde, kde je vysvětlena příčina a doporučený postup.

SVDSSVDS se podílí na studii pro Francouzskou agenturu pro životní prostředí 


31.1.2019

Cíl studie - "mezinárodní seznam motivačních mechanismů pro směrování vozidel s ukončenou životností (ELV) do autorizovaného sektoru".

V minulém roce zástupci SVDS informovali EuRIC v Bruselu o způsobu nakládání s ELV v ČR.

To byl zřejmě důvod, proč byla Česká republika vybrána jako jedna z členských zemí EU, ve které systém funguje. Cílem studie je pochopit fungování českého modelu a nastavit pobídkové mechanismy podobným způsobem tak, aby vozidla s ukončenou životností nekončila u nelegálního zpracovatele (tj. zpracovatele bez příslušných povolení).

Konzultantka, Marie Fillion - Deloitte France, která pracuje na studii, požádala SVDS o spolupráci.

Odborná diskuse - Dan Houska a Marie Fillion

Studie je rozdělena do dvou fází:

• První fáze (již dosažena), cílem je inventarizace (na celosvětové úrovni) různých mechanismů, které existují a majitele motivují, aby svěřili své ELV autorizovanému odvětví;

• Druhá fáze spočívá v hlubším studiu těchto mechanismů ve čtyřech zemích, které prokázaly efektivitu směřování ELV do autorizovaného sektoru.

Čtyři země, které byly vybrány pro druhou fázi studie, jsou Nizozemsko, Česká republika, Španělsko a Dánsko.

Ve dnech 28. - 30. ledna 2019 proběhlo za tímto účelem několik setkání, v režii SVDS:

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství

CENIA, oddělení odpadového a oběhového hospodářství

Ministerstvo dopravy, odbor provozu silničních vozidel

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy

Sdružení zpracovatelů autovraků, z.s.

MARSH (mezinárodní pojišťovací makléřská společnost), oddělení pojištění vozidel

KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. (ekologická likvidace, prohlídka provozu, rozhovory)

SVDS touto cestou děkuje všem zúčastněným subjektům za jejich ochotu a čas podílet se na této důležité studii, která přichází v době připravující se revize evropské směrnice o vozidlech s ukončenou životností.

ELV na konci své cesty

Foto: archiv SVDS

PMNelze aktivovat "karetní peněženku" 


31.1.2019

„P & S“ pracuje na odstranění problému

Na základě informace, že není funkční „karetní peněženka“ a také proto, že se množí řada protichůdných a zavádějících informací, jsem kontaktoval dnes v 17.45 hod ředitele „P & S“ , pana Davida Tacla a obdržel jsem tuto informaci.

O problému firma ví a pracuje na jejím odstranění. Zítra ráno vydá k této události tiskovou zprávu.

„P & S“ předpokládá uvedení do normálního provozu nejpozději v pondělí.

V tuto chvíli jinou informaci nemám a stejně, jako všichni, čekám na zítřejší tiskovou zprávu.

 

Petr MillerIndexace cen ocelového šrotu 


25.1.2019

Maďarský člen EuRIC, HOZS, požádal o info, jak a jestli vůbec, je v zemích členů EuRIC tvořen index cen ocelářského šrotu.

Obdrželi jsme kompilaci odpovědí členských organizací EuRIC z 11 zemí EU. 

Neodpověděly všechny členské asociace, či federace, ale z tabulky lze cosi odvodit. 

Odpovědi si můžete přečíst po přihlášení v odkazu "Články"-"EuRIC" - "Index ocelářského šrotu".

Přiložena jsou také "Antimonoplní pravidla", která jsou součástí každého jednání EuRIC a jeho odvětví.

 

PM

 

 Jak je to vlastně s ELV 


24.1.2019

Stanovisko ČIŽP není právně závazné, na tom se jistě všichni shodneme, ovšem to neřeší, že stávající znění zákona staví v konkrétní situaci praxi do neřešitelné situace

Včera a dnes je na pořadu zajímavá diskuse na téma ELV.

Zaujala mne zejména jedna část diskuse, kde bylo řečeno:

„Toto stanovisko vydalo MŽP dne 10. 12. 2018. Dopis, který byl adresován INISOFTu je z 10. 1. 2019.

Je to jejich výklad zákona, který není právně závazný. Přáli by si, aby to praxe takto aplikovala. A zároveň tím upozorňují, jak se k tomu bude stavět ČIŽP, pokud zjistí jiný přístup“.

No, není k zulíbání?

Tak by mne zajímalo, jak se k tomu může ČIŽP stavět, když to není právně závazný. Podle mne se k tomu může stavět pouze tak, že musí respektovat zákon a jejich stavění či nestavění je jim platné jak mrtvýmu zimník. Lze ukládat jen to, co stanoví zákon a vše ostatní je nad rámec a proto k ničemu. Nakonec kde kdo, máme nějaká přání, ale bohužel…….

Pro SVDS přání či nepřání toho či onoho subjektu je mimo diskusi. Možná pro tu drobnost, že na tom princip zákonnosti nestojí.

PM

Celou diskusi naleznete po přihlášení v odkazu "SVDS" - "Diskuse".Basilejská úmluva 


21.1.2019

Možné změny kódů R týkajících se operací využití v rámci Basilejské úmluvy.

Současná diskuse v probíhající revizi přílohy IV Basilejské úmluvy naznačuje, že by měla existovat např. změna na výměnu odpadů R12 pro podání jakékoli operace s číslem R1-R11.

Podrobnosti, včetně příloh, naleznete po přihlášení v modulu "Diskuse".

 

PM

 Další změna v sestavě sekretariátu EuRIC 


12.1.2019

Melissu Zill nahradí v týmu EuRIC Louis Ollion

Info pro členy SVDS

Louis v pracuje v přechodném období (do přemístění z Paříže do Bruselu počátkem února ), v kancelářích FEDEREC, ve firmě člena EuRIC, .

Louis má dvojí specializaci v oblasti veřejné správy a environmentálního managementu, v němž je držitelem magisterských titulů, z nichž jeden je v politické vědě a druhý v oboru strojírenství. Mluví plynule anglicky, francouzsky (rodilý) a německy.

Před nástupem do společnosti EuRIC pracoval v poradenství v oblasti veřejné správy a poté v oddělení výzkumu a vývoje životního prostředí v nadnárodní báňské společnosti.

V pozici vedoucího odborného vědeckého odborníka v rámci EuRIC je Luis zodpovědný za technické otázky, zejména legislativní rozhraní mezi odpadem, chemikáliemi a výrobky a politikou výrobků (předpisy o ekodesignu, normalizaci atd.).

 Obchod s Čínou 


9.1.2019

Vydání druhého seznamu agentur pro odeslání některých „scrap“ komodit jako suroviny do Číny.

V návaznosti na informace předané v loňském roce vydaly orgány Číny druhý seznam schválených agentur pro schválení před odesláním "scrap" komodit jako suroviny do Číny.

Druhý seznam, který poskytl BIR včetně překladu čínského textu, je připojen spolu s přeloženým oznámením od čínské administrativy:

zde

zde

zde

Připomínáme také první seznam schválených agentur před odesláním, který byl vydán v listopadu roku 2018.

 

 Opět další úžasný nápad z dílny EU. 


8.1.2019

Tentokrát jsou na mušce pneumatiky.

Nu dobrá, poslanci EU zřejmě budou hýřit úžasnými nápady i v tomto roce. Sice ještě neví co s tím, ale už ví, jak pneumatiky značit. Je to to samé, jako v případě akce "kobalt". Sice neví jak naložit s kobaltem ve stávajících výrobcích, ale jak poznamenal  předseda Komise, Garcia - John na výroční konferenci EuRIC v Bruselu, nápad je to úžasný, moc se líbí a proto se to nějak udělá. No vida, poručíme větru - dešti a svět je hned lepší. U těch pnneumatik mi není zcela zřejmé, jak se bude oděr měřit a prokazovat míra poškození životního prostředí vzhledem k různým povrchům vozovek, četnosti brždění a tlaku v pneumatikách. Ještě bych do toho přidal oděr ze stěračů, protože i tady prokazatelně stěrače ubývají a je otázkou, na kterou by měla odpovědět výzkumná práce nějakého dobře dotovaného výzkumného pracoviště, kam se vlastně hmota ztrácí a jak moc to poškozuje životní prostředí.

Nicméně tady bych věděl řešení. Kdysi vycházely rady co dělat v případě některých poruch na vozidlech, které nelze na místě odstranit, třeba když začne pršet a nejdou stěrače. Prý postačí rozříznout jablko a potřít přední sklo. Takže řešení je tady. Zásadně sebou vozit jablko, pokud možno ve stavu konzumovatelném a pak stěrače už nemusíme vůbec pouštět a díky tomu můžeme plnými doušky užívat lepší životní prostředí a když pršet přestane, můžeme jablko sníst.

Jak říká známý pan profesor: „Je to tady samej pošuk.“

Zde je odkaz:

Stanovisko - Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a další zásadní parametry - PE 630.614v01-00 - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

Petr Miller


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  > >>

 

EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat