Vyhledat

 

Aktuality

„Cirkulární ekonomika v České republice“. 


1.3.2019

Proč je cirkulární ekonomika významná? Akce velvyslanectví Rakouska

SVDS obdržel pozvání 

Rakouské velvyslanectví – obchodní oddělení si dovoluje, společně s Green Tech Cluster  a VOEB(Sdružení rakouských podniků zabývajících se likvidací odpadů), Vás i Vaše kolegy pozvat na akci


„Cirkulární ekonomika v České republice“
13.03.2019 od 09:00 do 16:00 hodin
Staroměstská radnice, Brožíkův sál, Staroměstské náměstí 1/3, Praha 1

Další informace o této, po dlouhé době,  snad zajímavé akci na téma "CE", naleznete po přihlášení  v modulu "Články" - "Interní" - "CE" - Rakousko"Kolaps ISPOPu 


17.2.2019

Možný problém s předáním hlášení

Naše konzultantka dnes upozornila na kolaps ISPOPu. Firmy, které mají ekology již tento problém nepochybně zaznamenaly, ale v SVDS jsou i menší firmy a proto to tuto důležitou informaci rozesíláme „všem“.

Pokud někdo odesílal hlášení až v pátek 15.2., mohlo se mu stát, že hlášení nešlo odeslat, anebo v lepším případě se to povedlo, ale protože nepřišel notifikační e-mail, odeslal to hlášení znovu  a znovu. V takovém případě dnes začal ISPOP ta opakovaná hlášení vyhodnocovat jako nezpracovatelná a někdo se v tom  může ztratit. 

Proto, prosím, věnujte pozornost příloze zde, kde je vysvětlena příčina a doporučený postup.

SVDSSVDS se podílí na studii pro Francouzskou agenturu pro životní prostředí 


31.1.2019

Cíl studie - "mezinárodní seznam motivačních mechanismů pro směrování vozidel s ukončenou životností (ELV) do autorizovaného sektoru".

V minulém roce zástupci SVDS informovali EuRIC v Bruselu o způsobu nakládání s ELV v ČR.

To byl zřejmě důvod, proč byla Česká republika vybrána jako jedna z členských zemí EU, ve které systém funguje. Cílem studie je pochopit fungování českého modelu a nastavit pobídkové mechanismy podobným způsobem tak, aby vozidla s ukončenou životností nekončila u nelegálního zpracovatele (tj. zpracovatele bez příslušných povolení).

Konzultantka, Marie Fillion - Deloitte France, která pracuje na studii, požádala SVDS o spolupráci.

Odborná diskuse - Dan Houska a Marie Fillion

Studie je rozdělena do dvou fází:

• První fáze (již dosažena), cílem je inventarizace (na celosvětové úrovni) různých mechanismů, které existují a majitele motivují, aby svěřili své ELV autorizovanému odvětví;

• Druhá fáze spočívá v hlubším studiu těchto mechanismů ve čtyřech zemích, které prokázaly efektivitu směřování ELV do autorizovaného sektoru.

Čtyři země, které byly vybrány pro druhou fázi studie, jsou Nizozemsko, Česká republika, Španělsko a Dánsko.

Ve dnech 28. - 30. ledna 2019 proběhlo za tímto účelem několik setkání, v režii SVDS:

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství

CENIA, oddělení odpadového a oběhového hospodářství

Ministerstvo dopravy, odbor provozu silničních vozidel

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy

Sdružení zpracovatelů autovraků, z.s.

MARSH (mezinárodní pojišťovací makléřská společnost), oddělení pojištění vozidel

KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. (ekologická likvidace, prohlídka provozu, rozhovory)

SVDS touto cestou děkuje všem zúčastněným subjektům za jejich ochotu a čas podílet se na této důležité studii, která přichází v době připravující se revize evropské směrnice o vozidlech s ukončenou životností.

ELV na konci své cesty

Foto: archiv SVDS

PMNelze aktivovat "karetní peněženku" 


31.1.2019

„P & S“ pracuje na odstranění problému

Na základě informace, že není funkční „karetní peněženka“ a také proto, že se množí řada protichůdných a zavádějících informací, jsem kontaktoval dnes v 17.45 hod ředitele „P & S“ , pana Davida Tacla a obdržel jsem tuto informaci.

O problému firma ví a pracuje na jejím odstranění. Zítra ráno vydá k této události tiskovou zprávu.

„P & S“ předpokládá uvedení do normálního provozu nejpozději v pondělí.

V tuto chvíli jinou informaci nemám a stejně, jako všichni, čekám na zítřejší tiskovou zprávu.

 

Petr MillerIndexace cen ocelového šrotu 


25.1.2019

Maďarský člen EuRIC, HOZS, požádal o info, jak a jestli vůbec, je v zemích členů EuRIC tvořen index cen ocelářského šrotu.

Obdrželi jsme kompilaci odpovědí členských organizací EuRIC z 11 zemí EU. 

Neodpověděly všechny členské asociace, či federace, ale z tabulky lze cosi odvodit. 

Odpovědi si můžete přečíst po přihlášení v odkazu "Články"-"EuRIC" - "Index ocelářského šrotu".

Přiložena jsou také "Antimonoplní pravidla", která jsou součástí každého jednání EuRIC a jeho odvětví.

 

PM

 

 Jak je to vlastně s ELV 


24.1.2019

Stanovisko ČIŽP není právně závazné, na tom se jistě všichni shodneme, ovšem to neřeší, že stávající znění zákona staví v konkrétní situaci praxi do neřešitelné situace

Včera a dnes je na pořadu zajímavá diskuse na téma ELV.

Zaujala mne zejména jedna část diskuse, kde bylo řečeno:

„Toto stanovisko vydalo MŽP dne 10. 12. 2018. Dopis, který byl adresován INISOFTu je z 10. 1. 2019.

Je to jejich výklad zákona, který není právně závazný. Přáli by si, aby to praxe takto aplikovala. A zároveň tím upozorňují, jak se k tomu bude stavět ČIŽP, pokud zjistí jiný přístup“.

No, není k zulíbání?

Tak by mne zajímalo, jak se k tomu může ČIŽP stavět, když to není právně závazný. Podle mne se k tomu může stavět pouze tak, že musí respektovat zákon a jejich stavění či nestavění je jim platné jak mrtvýmu zimník. Lze ukládat jen to, co stanoví zákon a vše ostatní je nad rámec a proto k ničemu. Nakonec kde kdo, máme nějaká přání, ale bohužel…….

Pro SVDS přání či nepřání toho či onoho subjektu je mimo diskusi. Možná pro tu drobnost, že na tom princip zákonnosti nestojí.

PM

Celou diskusi naleznete po přihlášení v odkazu "SVDS" - "Diskuse".Basilejská úmluva 


21.1.2019

Možné změny kódů R týkajících se operací využití v rámci Basilejské úmluvy.

Současná diskuse v probíhající revizi přílohy IV Basilejské úmluvy naznačuje, že by měla existovat např. změna na výměnu odpadů R12 pro podání jakékoli operace s číslem R1-R11.

Podrobnosti, včetně příloh, naleznete po přihlášení v modulu "Diskuse".

 

PM

 Další změna v sestavě sekretariátu EuRIC 


12.1.2019

Melissu Zill nahradí v týmu EuRIC Louis Ollion

Info pro členy SVDS

Louis v pracuje v přechodném období (do přemístění z Paříže do Bruselu počátkem února ), v kancelářích FEDEREC, ve firmě člena EuRIC, .

Louis má dvojí specializaci v oblasti veřejné správy a environmentálního managementu, v němž je držitelem magisterských titulů, z nichž jeden je v politické vědě a druhý v oboru strojírenství. Mluví plynule anglicky, francouzsky (rodilý) a německy.

Před nástupem do společnosti EuRIC pracoval v poradenství v oblasti veřejné správy a poté v oddělení výzkumu a vývoje životního prostředí v nadnárodní báňské společnosti.

V pozici vedoucího odborného vědeckého odborníka v rámci EuRIC je Luis zodpovědný za technické otázky, zejména legislativní rozhraní mezi odpadem, chemikáliemi a výrobky a politikou výrobků (předpisy o ekodesignu, normalizaci atd.).

 Obchod s Čínou 


9.1.2019

Vydání druhého seznamu agentur pro odeslání některých „scrap“ komodit jako suroviny do Číny.

V návaznosti na informace předané v loňském roce vydaly orgány Číny druhý seznam schválených agentur pro schválení před odesláním "scrap" komodit jako suroviny do Číny.

Druhý seznam, který poskytl BIR včetně překladu čínského textu, je připojen spolu s přeloženým oznámením od čínské administrativy:

zde

zde

zde

Připomínáme také první seznam schválených agentur před odesláním, který byl vydán v listopadu roku 2018.

 

 Opět další úžasný nápad z dílny EU. 


8.1.2019

Tentokrát jsou na mušce pneumatiky.

Nu dobrá, poslanci EU zřejmě budou hýřit úžasnými nápady i v tomto roce. Sice ještě neví co s tím, ale už ví, jak pneumatiky značit. Je to to samé, jako v případě akce "kobalt". Sice neví jak naložit s kobaltem ve stávajících výrobcích, ale jak poznamenal  předseda Komise, Garcia - John na výroční konferenci EuRIC v Bruselu, nápad je to úžasný, moc se líbí a proto se to nějak udělá. No vida, poručíme větru - dešti a svět je hned lepší. U těch pnneumatik mi není zcela zřejmé, jak se bude oděr měřit a prokazovat míra poškození životního prostředí vzhledem k různým povrchům vozovek, četnosti brždění a tlaku v pneumatikách. Ještě bych do toho přidal oděr ze stěračů, protože i tady prokazatelně stěrače ubývají a je otázkou, na kterou by měla odpovědět výzkumná práce nějakého dobře dotovaného výzkumného pracoviště, kam se vlastně hmota ztrácí a jak moc to poškozuje životní prostředí.

Nicméně tady bych věděl řešení. Kdysi vycházely rady co dělat v případě některých poruch na vozidlech, které nelze na místě odstranit, třeba když začne pršet a nejdou stěrače. Prý postačí rozříznout jablko a potřít přední sklo. Takže řešení je tady. Zásadně sebou vozit jablko, pokud možno ve stavu konzumovatelném a pak stěrače už nemusíme vůbec pouštět a díky tomu můžeme plnými doušky užívat lepší životní prostředí a když pršet přestane, můžeme jablko sníst.

Jak říká známý pan profesor: „Je to tady samej pošuk.“

Zde je odkaz:

Stanovisko - Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a další zásadní parametry - PE 630.614v01-00 - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

Petr MillerPřání 


23.12.2018

Všem obchodním partnerům, sympatizantům a spřízněným duším ve státní správě

 Přání z Bruselu 


19.12.2018

EuRIC - evropský obhájce recyklátorů přeje úspěšný rok 2019Bulletin EuRIC 


17.12.2018

SVDS sděluje že vyšlo další číslo měsíčního bulletinu EuRIC.

 

31. vydání měsíčního bulletinu EuRIC obsahuje nejnovější klíčové informace o vývoji v oblasti regulace, institucí a politik EU, které jsou pro odvětví recyklace důležité.

Mezi hlavní body tohoto vydání patří:

Výroční konference EurRIC 2019 ze dne 13.03.2019 v Bruselu

 • Uložte si toto datum! Evropská konfederace průmyslu recyklace (EuRIC) vás srdečně zve na svou výroční konferenci roku 2019, dne 13. března 2019, nazvanou "Implementační kruhové hodnotové řetězce";
 • Vložte toto datum do svého kalendáře a získejte další informace o programu konference a sponzorských příležitostech na webových stránkách EuRIC: https://www.euric-aisbl.eu/implementing-circular-value-chains

Přeprava odpadů v EU

 • Evropská komise zveřejnila zprávu o správnosti uplatňování pravidel EU o přepravě odpadů v členských státech EU od roku 2013 do roku 2015;

Rámec politiky EU

 • Byla zveřejněna veřejná konzultace se zaměřením jak navrhnout, vyrábět, používat a vyřadit výrobky s cílem podpořit recyklaci a opětovné použití;

Konzultační fórum pro ekodesign a energetické štítky

 • EuRIC byl vybrán jako oficiální člen Konzultačního fóra pro ekodesign a energetické štítky (EELCF).

SVDS poskytne členům SVDS další informace, které by vás mohly zajímat o vývoji právních předpisů, institucí a politik EU.

31. vydání bulletinu EuRIC v angličtině naleznete po přihlášení v odkazu "Články" - "EuRIC" - "Bulletin č. 31"

 Informace o změně v sekretariátu EuRIC 


6.12.2018

Julie Bleesová nahradí Petera Čecha.

Předávám info, které eviduji již od včera, které není urgentní, nicméně je důležité. Je to info o změně v sekretariátu EuRIC, o které jsem již informoval.  Petr Čech odchází a je to opravdu škoda, nejen pro jeho kamarádský přístup, ale také pro jeho znalosti a jazykovou vybavenost. Náhradou bude Julia Bleesová, jejíž představení jsme dnes obdržel.

 

Vážení členové,

jsme rádi, že vám můžeme sdělit, že Julia Bleesová se připojila k týmu sekretariátu EuRIC, kde nahradí Petra Čecha, který nás v příštích týdnech opustí.

Tento dřívější nástup umožní hladký přechod vzhledem k důležitým souborům, za něž je odpovědný Peter.

Ve svém pracovním zařazení referenta se paní Bleesová bude zabývat regulačními a otázkami politik, jako je provádění revidovaného balíčku odpadů, nadcházející revize směrnice o emisních zkouškách a nařízení o přepravě odpadů. Paní Bleesová je německá státní příslušnice, která je kvalifikovaným právníkem. Dokončila svá právní studia v Německu a ve Spojených státech a pracovala v bruselském poradním centru EU pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost (EHS) jako konzultantka pro velké firmy. Julia hovoří německy, anglicky, francouzsky a španělsky.

S přátelským pozdravem,

sekretariát EuRICCo způsobí nová nařízení o PCB a DekaBDE v recyklaci. 


4.12.2018

VDM International Report 3/2018

Recyklace probíhá na konci životního cyklu, kdy mimo jiné musí opravit "chyby v návrhu výrobku" metodami recyklace, odpovědnými za životní prostředí.

V dřívějších letech byly PCB a DekaBDE používány v povlacích kabelů nebo v plastu v automobilovém průmyslu. To bylo legální a odpovídalo to tehdejšímu stavu techniky.

V současné době musí být tento druh plastu recyklován podle současného, ​​rychle se měnícího zákona a dnes platných mezních hodnot, a to za situace, kdy v době výroby výrobku tato pravidla neexistovala. Recyklační společnost proto de facto nese odpovědnost za výrobek, který obvykle nese výrobce.

 • Odpad, který se dnes recykluje, proto nemůže být v souladu s mezními hodnotami, které se mají v současné době nastavit. Z tohoto důvodu musí recyklátor zpracovávat a recyklovat materiál, který neodpovídá současným přísným mezním hodnotám. Kdo tuto skutečnost nepřijme, brání recyklaci.
 • Důležité jsou rozumné a ekologické distribuční kanály. Recyklované plasty musí být prodávány, protože evropská legislativa o odpadech upřednostňuje recyklaci před likvidací. Aby byly splněny tyto recyklační cíle, recyklované plasty, které vykazují vyšší mezní hodnoty, musí najít trh. Uvědomujeme si, že recyklované plasty nejsou vhodné pro určitá použití, jako například balení potravin nebo hraček. Na druhou stranu existuje mnoho možností, jak rozumně používat recyklované plasty. Musí být přinejmenším možné, že recyklované plasty se mohou použít ve výrobcích, u nichž se nepředpokládá, že jsou zdravotně ohrožující. A proto jsou vyzýváni výrobci i tvůrci politik, aby umožnili výjimky.
 • Vzhledem k globalizaci se stále více výrobků, které obsahují plasty, dostává do EU. Tyto plasty často neodpovídají platnému právu EU, ale musí být recyklovány podle platných kritérií EU a znovu použity v podobě nových výrobků. To je jeden z důvodů, proč je nutné, aby byly uděleny výjimky pro recyklaci plastů, týkající se mezních hodnot. Pokud nechceme, aby to bylo povoleno, konečným důsledkem by bylo zakázání dovozu výrobků s omezením, které přesahují normu EU.
 • Recyklace plastů je důležitá, protože recyklace chrání životní prostředí. Je proto nezbytné podporovat recyklaci plastů. Pokud je recyklace omezována příliš úzkými hodnotovými omezeními nebo nesprávným omezením trhů, má masivní dopady na životní prostředí. Důsledky by také byly kontraproduktivní pro úsporu Co² a pro rovnováhu Co², což vyplývá z průzkumů z Rakouska: Pouze v Rakousku recyklace plastů, skla a kovů ze starých elektronických přístrojů, starých automobilů a kabelů vede k úspoře Co² 251,013,710 kg (při recyklaci 100% plastů). To je na stejné úrovni jako emise Co² z roční spotřeby města s přibližně 290 000 obyvateli (přibližně stejně velké jako Graz). Pokud je kvůli nařízení o POP povoleno recyklovat pouze 20% plastů, ušetří se o 59.513.810 kg Co² méně. To je na stejné úrovni jako emise Co² z roční spotřeby energie města s přibližně 70 000 obyvateli (jako je Vilach). Pokud plasty již nejsou recyklovány kvůli předpisům POP, CLP a Reach, ušetří se o 74.392.270 kg Co² méně. To odpovídá emisi Co² z roční spotřeby města s přibližně 86 000 obyvateli nebo ekvivalentu Co² z provozu 1 014 kamionů na naftu.

Výkonný výbor VDM

Berlín 23. listopadu 2018

Originál zde„Free or fair“ pokračuje 


25.11.2018

Poznámka Petra Hodečka z Rakouska, k reakci Oliviera Francoise na iniciativu EU, prosadit "broadly equivalent conditions" mimo státy Unie.

Moc děkuji za vaše vynikající prohlášení, Oliviere. V rámci Evropské unie existují již mnoho desetiletí volná obchodní pravidla a pravidla volného trhu, která byla zavedena Evropskou smlouvou. Nespravedlnost je vždy přítomná - jak na svobodném, tak na chráněném trhu. Toto je globální skutečnost. Pokud se některý stát mimo EU rozhodne zakázat dovoz odpadu (např. Čína), může to mít vliv na volný obchod, který existoval předtím, než bylo zavedeno omezení dovozu.

A: Pravděpodobně je považováno za nespravedlivé zacházení se všemi vývozci, kteří před zákazem přepravovali odpad z celého světa do Číny.

B: Nicméně takto jednat je právem a svobodným rozhodnutím každého státu.

Proto bych chtěl doporučit, aby se Evropská unie nepokoušela o "nadvládu světu", pokud jde o environmentální normy. To by bylo O.K., pokud by šlo o environmentální normy uvnitř EU, by byly spíše stejné a ve všech 28 členských státech realizovány na velmi vysoké úrovni.

Ale je tomu tak ve skutečnosti?

To zásadně popírám, když hodnotím současnou situaci, zejména při zpochybňování jak provádění právních předpisů o nakládání s odpady (skládkování!), tak stávajících ekologických norem. V mnoha členských státech obě otázky zaostávají.

V němčině existuje přísloví: "Měli bychom zachovat kostel ve vesnici". Jinými slovy: Nejdříve bychom měli vyčistit EU-28 před tím, než budeme diskutovat o tom, jak definovat "broadly equivalent conditions" mimo Unii.

Ale jaké "podmínky" EU?

Ty, které jsou zapsány v právních předpisech nebo ty, které se ve skutečnosti provádějí a vynucují v členských státech?

 Broadly Equivalent Conditions for EU Waste Export - Market : free or fair ? 


24.11.2018

Obecně rovnocenné podmínky pro export odpadu Je možné aby trh byl volný a zároveň spravedlivý pro všechny?

Maďarská asociace se nepřipojila k pozici EuRIC a zdůvodnila to takto:

Volný obchod je skutečně velmi důležitý, ale musí být zohledněny také environmentální aspekty a vyhlášené environmentální cíle a závazky EU. Postupy v oblasti nakládání s odpady u některých zanedbaných rozvojových zemí nelze jen odsuzovat, protože jsou zločinem proti lidskosti. Požadavek vnitrostátních povolení jako zcela rovnocenných podmínek nestačí, zejména proto, že riziko korupce je v některých z dotčených zemí velmi vysoké. Bylo by poměrně pokrytecké a neprofesionální (nemorální) přístupovat k prosazování volného obchodu v případě odpadů, a vědět, co se děje s odpadem v některých zemích (např. Agbogbloshie*, Ghana, kde odpad je pravděpodobně také součástí volného obchodu).

*Agbogbloshie je přezdívka obchodní čtvrti na laguně Korle řeky Odaw, nedaleko centra města Accra , hlavního města Ghany. Nedaleko slumu nazvaného "Old Fadama" se místo Agbogbloshie stalo známým jako místo určení místního automobilového a elektronického odpadu shromážděného z celého města Accra. Bylo údajně v centru legální a nezákonné exportní sítě pro ekologický dumping elektronického odpadu z průmyslově vyspělých zemí. Basel Action Network, malá nevládní organizace se sídlem v Seattlu, označila Agbogbloshie za "digitální dumpingový prostor", kde tvrdí, že každý rok se zpracovávají miliony tun elektronického odpadu. (pozn. PM)

Na tento názor reaguje francouzský člen EuRIC takto:

Rozhodně si musíme vybrat mezi volným trhem nebo spravedlivým trhem:

 • Pokud je trh volný, nemůže být spravedlivý: nejnižší cena bude vždy vyhrávat bez ohledu na podmínky výroby:
 • podporuje sociální a environmentální dumping ...
 • Pokud je trh spravedlivý, nemůže být volný:
 • pokud máte vysoké standardy, musíte je chránit, například zdaněním (tarify) zahraničních materiálů nebo produktů, které nesplňují vaše standardy, jinak nemáte důvěryhodnost.

A dále přidává zajímavou informaci

Budete pravděpodobně překvapeni, ale slečna Lagardeová, předsedkyně Mezinárodního měnového fondu - MMF, vydala tento měsíc v této věci tiskové prohlášení a udělila Trumpovi výsostné právo na mnoho témat, zejména v jeho boji za "spravedlivý obchod "Na mezinárodním trhu: (ve francouzštině) https://fr.express.live/2018/11/09/lagarde-fmi-trump-raison-sur-bien-des-points, to znamená, že pokud chcete "vyrovnat", dokonce i pro Mezinárodní měnový fond, jsou nutné tarify.

Jedná se pouze o úpravu úrovně sazeb: pro ilustraci, zde jsou americké tarify od roku 1820:

pokud je 60% jistě sazba příliš vysoká (!), Nula je určitě příliš nízká ...

 

 Aktuální informace o dovozu odpadů do Číny 


20.11.2018

Dne 7. listopadu 2018 čínské úřady vydaly nový "seznam schválených inspekčních orgánů před odesláním pevného odpadu, dováženého do Číny jako surovina".

V současné době existují dva hlavní problémy:

1. Některé kanceláře CCIC v Evropě nebyly schváleny.

2. Vývoz je povolen ze zemí s vlastní kanceláří CCIC

 

Opatření plně dopadá na Českou republiku, protože CCIC East-Europe LLC, nebyla dosud schválena. 

Podrobnosti a neoficiální překlad nového čínského opatření, který, jak se to zatím jeví, směřuje k dalšímu omezení dovozu odpadů do Číny jako suroviny, včetně překladu příloh

naleznete po přihlášení - "Články" - "Ekonomické" - "Opatření Číny ze dne 7.11.2018"

 

PMKabinet odpadů 2018 - presentace Ing. Maršáka - MŽP 


10.11.2018

Přehledná presentace legislativy a plánovaných změn v odpadovém hospodářství

Jestliže včera zazněla ne příliš lichotivá slova o obsahu Kabinetu odpadů - listopad 2018, zejména proto, že se vůbec konal, protože nemohl přinést nic nového, pak dnes dorazila přehledná a užitečná presentace Ing. Maršáka, Odpadové hospodářství, presentace legislativy a plánovaných změn. 

Doporučuji si tuto dobře udělanou presentaci stahnout.

Stahnout si ji můžete po přihlášení v odkazu

"Články" - "Legislativa" - "Kabinet odpadů - presentace" Zápis z Kabinetu odpadů - listopad 2018 


9.11.2018

Stručné upozornění na Zápis z Kabinetu odpadů, očima zástupců SVDS

Děkuji Evě za zápis z „Kabinetu odpadů“ a Tomášovi za oživení zřejmě nezáživné ztráty času, což se všeobecně předpokládalo.

Nicméně pro naše členy a sympatizanty je třeba dát první info o tom, „Jak jsme to viděli, očima našich zástupců“.

Já si myslím, že na stole není nic, co by ohromilo nebo posunulo projednávání odpadových zákonů a proto jsou vítané jakékoliv aktivity, které by tento „drobný nedostatek“ nějak zabalily a ovázaly růžovou pentličkou. Přesto mi to nedá, abych nezareagoval na tuto Tomášovu větu: „Na repliku o "narození odpadu" (zbavit se) jsem málem dostal po hubě, protože eu judikatura se s tím už opakovaně vypořádala a není to pro NĚ žádné téma“.

Pro „NĚ“ je zřejmě myšlena „úřednická squadra“ MŽP, tedy ta squadra, který vždy půjde pod heslem, „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Ale abychom jim nekřivdili, dost těžko mohou jinak.  Jenomže, což když je to jinak?  Jestliže jsme suverénní stát občanů, kteří mají rozum, pak proč odpověď nezní třeba tak, že Česká republika podá návrh na revizi této části odpadové legislativy EU. A proč? Protože to občanům nevyhovuje zejména proto, že to postrádá logiku a je to prostě "ujeté". Jenomže to by bylo zřejmě, pro úředníka typu našeho „kolegy“ Maršáka, nestravitelné kafé. A tak se bude čekat, až někdo s tím vyleze a ono to bude muset být brzy, protože to vadí už i mimo naše hranice (pokud je ještě máme) a pak se hrdinně přidáme.

Petr Miller                                                                                                                                 Předseda SVDS

Zápis z průběhu „Kabinetu odpadů“ si můžete přečíst po přihlášení „Články“ – „Jak to vidíme my“ – „Kabinet odpadů listopad 2018“


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  > >>

 

EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat