Vyhledat

 

Aktuality

Červenec 2018 - výroba surové oceli 


3.9.2018

Celosvětová výroba surové oceli pro 64 zemí

Celosvětová výroba surové oceli pro 64 zemí, které podléhají Světové asociaci oceli (worldsteel), dosáhla v červenci 2018 154,6 milionu tun (Mt), což představuje nárůst o 5,8% oproti červenci 2017.

Výroba surové oceli v Číně v červenci 2018 činila 81,2 milionu tun, což představuje nárůst o 7,2% oproti červenci 2017. Japonsko vyrobilo v červenci 2018 8,4 milionu tun surové oceli, což bylo o 2,0% nižší v červenci 2017. Výroba surové oceli v Jižní Koreji činila v červenci 6,2 milionu tun 2018, což představuje zvýšení o 0,1% v červenci 2017.

Výroba surové oceli v Turecku na červenec 2018 činila 3,3 milionu tun, což je o červenec 2017 o 2,3%.

Výroba surové oceli na Ukrajině činila tento měsíc 1,8 milionu tun, což představuje zvýšení o 11,4% v červenci 2017.

Spojené státy vyrobily v červenci 2018 7,3 milionů tun surové oceli, což představuje nárůst o 4,5% oproti červenci 2017.

Výroba surové oceli v Brazílii za červenec 2018 činila 3,0 milionu tun, což představuje zvýšení o 6,7% v červenci 2017.

Poměr využití kapacity surové oceli 64 zemí v červenci 2018 činil 77,5%. To je o 3,8 procentního bodu vyšší než v červenci 2017. Ve srovnání s červnem 2018 je o 1,4 procentního bodu nižší.

Poznámky:

 • World Steel Association (worldsteel) je jednou z největších a nejdynamičtějších průmyslových sdružení na světě. Světoví členové představují přibližně 85% světové výroby oceli, včetně více než 160 výrobců oceli s 9 z 10 největších ocelářských společností, národních a regionálních sdružení ocelářského průmyslu a výzkumných ústavů pro ocelářský průmysl.
 • Měsíční koeficient využití kapacity oceli se vypočítá na základě informací o výrobě surové oceli dostupných ve společnosti worldsteel a odhadů kapacity OECD .

Informaci v originále + grafy naleznete v tiskové zprávě.

 Tisková zpráva: Výroba surové oceli červenec 2018 (PDF | 251 KB)

Zdroj: World Steel Association

 Recyklační gramotnost je rozhodující pro úspěch a udržitelnost jakéhokoli recyklačního programu 


22.8.2018

Odpadové hospodářství věnuje 100 tisíc dolarů na recyklační vzdělávání. Inspirace pro MŽP místo pouštění bubáků z ČIŽP.

 

Dílna firemních fondů, kterou nabízí společnost Keep America Beautiful a Recyklační partnerství v roce 2018 WasteCon.

14. srpna 2018 
 

Společnost American Beautiful (KAB), Stamford, Connecticut a recyklační partnerství Falls Church v Virginii s financováním 100 tisíc dolarů z odpadového hospodářství, založeného v Houstonu, poskytly 40 komunitám v 10 státech na jihovýchodě příležitost připojit se k recyklačnímu workshopu WasteCon 2018, který je v běhu, byl naplánován na 20. až 23. srpna v Nashvillu v Tennessee. Tento vzdělávací program sdružuje vedoucí pracovníky v oblasti recyklace, aby zlepšili své recyklační programy.

Workshop WasteCon, Boj proti znečištění: Nástroje a přístupy ke zlepšení kvality recyklace, je naplánován na 20. srpna od 13. do 16. hodin. Recyklační partnerství v partnerství s KAB a Radou pro rozvoj recyklace jihovýchodní Evropy (SERDC) který je navržen tak, aby zapojil veřejnost a představil osvědčené postupy řízení a provozní postupy, které dokazují, že snižují znečištění a zvyšují zachycování recyklovatelných materiálů. Účastníci se naučí taktiku a praktické strategie pro operace a dosah, které jsou navrženy tak, aby řešily kontaminaci.

Workshop je součástí tříměsíčního programu, který zahrnuje semináře před a po práci. Přednáška je navržena tak, aby umožnila účastníkům provést hodnocení recyklace komunity za účelem zachycení měření dopadů, podle KAB. Pokyny pro posuzování budou zahrnovat vylepšení kvality recyklace a vzdělávání prostřednictvím webináře.

Po semináři budou KAB, SERDC a Recyklační partner, hostit webový seminář, který by zdůraznil a podělil se o to, jak účastníci tohoto workshopu rozvíjejí taktiku boje proti kontaminaci ve své vlastní komunitě.

Účastníci se musí zúčastnit čtyřhodinového workshopu na WasteCon a být ochotni realizovat některé z nabízených strategií snižování kontaminace. Musí také sdílet svá zjištění na následném webináři ke konci roku a krátkým postimplementačním průzkumem společnosti KAB o tom, jak byli schopni minimalizovat kontaminaci ve svých komunitách

"Abychom zajistili úspěšné programy recyklace, je důležité, aby naši vůdci měli zdroje recyklačního vzdělání, potřebného k tomu, aby vedly ke změnám ve svých komunitních prostředích," říká Helen Lowmanová, prezidentka a generální ředitelka Keep America Beautiful. "Keep America Beautiful je vděčná za to, že společnost Waste Management pokračuje v podpoře misí Keep America Beautiful. Tento příspěvek poskytuje našim pracovitým partnerům přístup k neocenitelným informacím a školení. "

"Recyklační gramotnost je rozhodující pro úspěch a udržitelnost jakéhokoli recyklačního programu," říká Tara Hemmer, senior viceprezident pro operace, bezpečnost a ekologická shoda s odpadem. "Jsme hrdí na to, že tuto spolupráci podporujeme a pracujeme společně na zlepšení recyklačního vzdělávání a programů. "

Organizátoři workshopu vyzývají účastníky k používání kanálů sociálních médií, aby zdůraznili význam programu a sdíleli způsoby, jak účinně omezit kontaminaci recyklace. Aby se účastníci shromáždili při změně chování v recyklaci, mohou účastníci sdílet fakt recyklace nebo jiné informace získané během workshopu pomocí hashtag #DoBeautifulThings.

No vida, pane ministře Brabče, není to k zamyšlení?

Hesla  "Ano, bude líp!" nemají ani hodnotu toaletního papíru, a nakonec ani v segmentu odpadů to zatím moc vidět není. Co to takhle zkusit tak, jak to dělá Trumpova Amerika?

 

S přátelským pozdravem

 

Petr Miller

předseda SVDS

Zdroj: Recycling today

 BAT (Best Available Techniques) týkající se BREF 


21.8.2018

Text, na jehož znění se podílel SVDS, byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. srpna ve všech úředních jazycích EU

Od sekretariát EuRIC jsme obdrželi informaci, že konečný text závěrů BAT (Best Available Techniques) týkající se BREF pro zpracování odpadů byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. srpna ve všech úředních jazycích EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1534753905021&uri=CELEX:32018D1147

Závěry o BAT stanovily mimo jiné nejlepší dostupné techniky a mezní hodnoty spojené s těmito BAT pro mechanickou úpravu (např. drcení) kovového odpadu, včetně ELV a OEEZ.

Odvětví EFR-ESG, kde má SVDS zastoupení, se intenzivně podílelo na jednáních prostřednictvím technické pracovní skupiny (TWG) jménem odvětví recyklace kovů v průběhu celého procesu vedoucího k vydání tohoto dokumentu BREF. 

Sekretariát EuRIC připraví komparativní hodnocení tohoto konečného znění s prvním připravovaným návrhem, který zvýrazní zlepšení právního textu, kterého bylo kolektivně dosaženo během procesu přezkumu.

 

 To nemá Komise nic smysluplnějšího na práci? 


18.8.2018

Diskuse k "místu měření recyklačních cílů"

O co jde se dozvíte po přihlášení, kliknutí na odkaz "SVDS" v horní liště a dále na odkaz "Diskuse"

Nejde "o málo", a proto zapojení každého člena SVDS do diskuse bude vítáno.

Již první diskusní příspěvky naznačují, že doba "braní si servítků" už minula a tolerance aktivit Komise EU má také své hranice.

Petr Miller

předseda SVDSSVDS připojí svůj podpis pod memorandum 


9.8.2018

Přeloučské memorandum na podporu východočeských vodních cest

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s., obdržel pozvánku Vodních cest a.s., a města Přelouče na

SETKÁNÍ V PŘELOUČI ANEB SPLAVNĚNÍ LABE DO PARDUBIC
které se bude konat dne 16. srpna 2018 v 15 hodin na Městském úřadě v Přelouči.
 
Proč se SVDS účastní?
 
Auto přeprava druhotných surovin, včetně NO, je neekologická a navíc začíná být pomalá a nejistá (zdá se, že v tomto roce již druhé zmizení kamionu s 25 tunami mědi není žádný problém), a výhled je, že to bude ještě horší. Objemy, které se naloží do aut, jsou v porovnání s tím, co se naloží do jedné lodní vany spíše komické, (soulodí představuje 140 10tunových nákladních aut, to je 140 motorů, v každém autě dvoučlenná posádka, tedy 280 zaměstnanců. Na vodní cestě tento náklad zajišťují přepravně 3-4 osoby a jeden motor).
Mnozí se domnívají, že železnice problém vyřeší.
Nejen, že nevyřeší, ale naopak výsledkem bude jen státem posvěcený a jako jiné podobné paskvily, pokřivený monopol, který si bude diktovat ceny a bude vytvářet další nerovnováhu na trhu.  

Pro tyto a další důvody se SVDS rozhodl podporovat všechny akce, jejichž cílem je rozvoj vodních cest, protože tento způsob dopravy je z mnoha hledisek bezkonkurenční a navíc vnese na trh druhotných surovin tolik potřebnou novou konkurenční laťku.

Bohužel, rozvoj cest, stejně jako všechny revoluční vize, je pronásledovaný nepochopením a komerčními zájmy, které lze identifikovat:

 • blbostí zelených,
 • loby autodopravy  
 • loby železnice
 • politickou pubertou některých dočasně zvolených, nebo usilujících o zvolení
 • legislativou, která nadřazuje lokální pseudozájmy nad zájmy celonárodní
 • stavem vody na vodních tocích

Všechny tyto problémy mají řešení, na rozdíl od silnice a železnice, kde řešení už žádné není.

SVDS uvažuje v širších souvislostech a to nejen jako člen největší evropské recyklační federace  EuRIC, ale má i zájem ekologicky a efektivně řešit dopravu kovového a dalšího odpadu doma a přeshraničně a proto 16. 8. 2018 v Přeloučí připojí svůj podpis pod Přeloučské memorandum. 

Pozvánku na setkání do Přelouče si můžete otevřít zde
Přeloučské memorandum si můžete otevřít zde
 
Petr Miller                                                                                                                             
předseda SVDS


Postoj EU parlamentu ke změně smernice 94/62 ES 


6.8.2018

Nejen k obalům a obalovým odpadům

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

naleznete po přihlášení v odkazu "Články" - "EU  legislativa" - "změna směrnice o obalech a obalových odpadech"Krádež kamionu s mědí 


6.8.2018

Na trase Estonsko - Holandsko

Kolega Poznanski z Cronimetu Poland žádá o pomoc.

„Vážení partneři,

Jménem společnosti Cronimet Poland a společnosti CRONIMET Eesti Metall OÜ

Rád bych vás informoval o ukradeném kamionu s 25,46Mg měděného mletého šrotu na tranzitní trase z Estonska do Nizozemska.

Tímto vás žádám o opatrnost a jakoukoli podporu.

Kdyby vám byl nabízen podezřelý měděný šrot, prosíme vás, abyste okamžitě

informovali Cronimet Poland nebo CRONIMET Eesti Metall OÜ i policii.

Budeme rádi za jakékoli další informace o tomto šrotu.

Děkuji za podporu!

S pozdravy

Kazimierz Poznanski

Prezident a generální ředitel

IGMNiR

Kancelářský telefon + 48 32 204 20 24“

Foto kamionu

zdeEuRIC informuje 


28.7.2018

Aktualizace zákazu dovozu odpadu do Číny

Zákazu dovozu odpadu do Číny, by mohl mít dopad na mnohem širší škálu materiálů než jen papír a plasty.

Čínské ministerstvo pro ekologii a životní prostředí vydalo "Notice o veřejné konzultaci k zákonu Čínské lidové republiky o prevenci a kontrole znečištění životního prostředí pomocí pevných odpadů (revidovaný návrh)".

Vzhledem k tomu, že tato komunikace je v čínštině (Čína to stále ještě neoznámila WTO), fakta nejsou zcela jasná, ale zdá se, že Čína plánuje zakázat každou formu "pevného odpadu" dovozu nejpozději do roku 2020.

Čínské ministerstvo požaduje posílat komentáře k výše uvedenému zákonu nejpozději do 18. srpna 2018. Komentáře lze zaslat na adresu swmd@mep.gov.cn.

SVDS v této souvislosti sděluje, že pozorně sleduje a podílí se na koordinačním úsilí EuRIC s BIR s cílem podpořit volný a spravedlivý obchod se sekundárními surovinami. Jakmile bude k dispozici více informací, budeme členy SVDS informovat v neveřejné části našich www stránek nebo  mailovou poštou.

Vyzýváme členské organizace SVDS, pokud mají zkušenosti z dovozem některého druhu odpadu do Číny, aby  je sdílely na mail adresu SVDS. 

(Problém s čínským textem (viz Notice ), lze částečně řešit pomocí překladače Google. Výsledný překlad je pouze orientační informací.) 

 

PMVajgly a dámské vložky, to je oč tu běží 


24.7.2018

Martin Kunštek se na stránkách "PL" zamýšlí nad vyhlášeným bojem EU plastovému odpadu.

 

Dne 3.12.2017 jsme na našich www stránkách umístili video, které můžete opět shlédnout zde.

Tato hudba budoucnosti ze Švýcarska dokládá, jak může být shromažďování a likvidace odpadů jednoduchá a efektivní. Bohužel, zřejmě nikoliv pod taktovkou EU a tím také ne v ČR.

Čínský zákaz dovozu některých druhů odpadů probudil ze snění evropské lídry a po trvajícím, nedořešeném problému s ocelí, se vrhli s nadšením do ještě většího problému, kterým jsou plasty. Vzletná slova, ambiciózní cíle, tvorba strategií na běžícím pásu. Poručíme větru dešti a to v termínu "nejpozději ihned".

Autor článku, který si můžete přečíst zde,  novou strategii EU vtipně glosuje a na příkladu Švýcarska dokládá, že cesta k dokonalosti není zadarmo  a není jednoduchá. V letech 1900 až 1992 jsem často do Švýcarska jezdil a i když jsem se zabýval jinou problematikou, mohu potvrdit, že nakládání Švýcaru s odpady již tehdy nebylo možné přehlédnout.

Nebyl bych to já, abych k tomuto inspirativnímu článku něco nepřídal.

Pokouším se představit si váženou Komisi EU, jak v mnoha, samozřejmně zodpovědných a vyčerpávajících jednáních, se přou o to, jak naložit s vajgly a dámskými vložkami, tedy použitými a jakým varovným obrázkem tento sortiment vyzdobit. Samozřejmě, že nemůže chybět povinný dodatek, který se skví pod každou důvodovou zprávou, že návrh nemá žádné dopady na rovnost mužů a žen. Není to představa k zulíbání?

Že byli k řešení této zapeklité situace přizvaní odborníci a spolupracujíicí výzkumné ustavy, a dodány v několika objemných složkách výzkumné zprávy, tak o tom, po zkušenostech s fungováním Komise, nelze pochybovat. A tak nyní lze jen čekat, jak lidová tvořivost a snaha našich kompetentních orgánů dovést nápady EU k dokonalosti, se projeví v národních legislativách.

Petr Miller

předseda SVDS

 

 

 

 

 

 OECD: Hodnocení stavu a politik životního prostředí 


16.7.2018

Zpráva OECD 2018. Nejdůležitější zjištění

Hodnocení stavu a politik životního prostředí (Environmental Performance Reviews, EPR) vypracovaná OECD představují fakticky podloženou analýzu, při které se zjišťuje, jakého pokroku dosáhla daná země, pokud jde o směřování k cílům politiky životního prostředí.

Tato malá publikace, kterou naleznete zde,  stojí za přečtení, zejména doporučuji kapitolu "Nakládání s odpady a materiály a oběhové hospodářství".

Jak jinak, presentovat úspěchy je povinnost, i když někdy od hodnotitele laskavost, nicméně převláda "ALE", které úspěchy dává do roviny reality. Všeobecně se má za to, že odpadové zákony, které chce vláda předložit do konce tohoto roku, mnohé "ALE¨" odstraní. Mohlo by tomu tak být, ale pokud bude věcná stránka obou návrhů zákonů připravovaná vrchnostenským přístupem, pak se to nemusí podařit.

A tak, kolegové, užívejme si léto, podzim bude náročný.

Petr Miller

předseda SVDS

 

 

 

 Užitečný manuál k GDPR 


28.6.2018

Jednoduchý, stručný a užitečný pro ty, kteří zachovali chladnou hlavu.

Tento manuál byl vyhotoven v rámci iniciativy poslance Bláhy, z PS ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem pro ochranu osobních údajů. Datum vydání 4. června 2018

Manuál si můžete otevřít po přihlášení v odkazu "Články" - "EU legislativa" - "GDPR jednoduše"Návrh směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 


28.6.2018

Rámcová pozice (Stanovisko pro Parlament ČR)

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice 28. 5. 2018. Jedná se o zcela novou
evropskou směrnici.

Na různé výrobky se budou uplatňovat rozdílná opatření.

Stručně z Pozice ČR:

ČR podporuje dlouhodobě udržitelné nakládání s plasty v kontextu oběhového
hospodářství.

ČR vyjadřuje nicméně obavy ohledně možnosti efektivní transpozice a implementace
velkého množství regulace, která se právě k plastům vztahuje a která byla nyní přijata na úrovni EU nebo bude přijímána v dohledné době.

ČR má pochybnosti, zda budou přínosy vyčíslené ze strany Evropské komise tak signifikantní (včetně přínosu pracovních míst), jak je uvedeno v hodnocení dopadů návrhu nové směrnice. 

        
Směrnice bude mít přímý dopad na legislativu ČR:
Např.:
• Návrh nového zákona o odpadech,
• Návrh nového zákona o výrobcích s ukončenou životností,
Může mít dopad na státní rozpočet, který prozatím nelze přesně kvantifikovat.      

SVDS plně pozici ČR podporuje.

Rámcovou pozici ČR ve znění návrhu pro Parlament si můžete přečíst zde

Nicméně, nedá mi to, abych nepřipojil několik poznámek.

Zdá se, že EU, po probuzení do "světa", který nebyl v jejím plánu, bude hrnout, v důsledku  opravdu, ale opravdu „neočekávaných“ nových situací, které navodila svým "odsouzení hodným  postojem k odpadům" Čína a stejně tak i na jiném poli, exekutiva Trumpa, směrnice či nařízení jak na běžícím pásu. Rozumím obavám MŽP, jak to vše zvládnout a to máme nové projednání obou odpadových zákonů ve vládě před sebou a jejich předání k projednání ve Sněmovně a Senátu ČR a stále není jasné, jestli vláda vznikne či nikoliv a to vše s vědomím několika možných řešení, včetně vypsání nových voleb.

Je také už folklorem, že každé takové nařízení či směrnice z EU jsou doprovázeny „toužebným očekáváním vzniku nových pracovních míst“, ale kromě stále stejných výkřiků nic nenasvědčuje tomu, že EU ví, jak a kde by měla vzniknout. Ovšem pokud se má za to, že opravdu vzniknou, pak se musí mluvit o tom, kdo ponese náklady, protože každé pracovní místo něco stojí a pokud to někdo neví, pak existují jiné a nenáročné činnosti, kde se bez těchto elementárních znalosti lze s úspěchem obejít. A není nic jednoduššího, než něco plácnout a řešení, které dopadne na všechny promítnutím do spotřebitelských cen, ponechat jiným, třeba výrobcům nebo recyklátorům.  Takže stále stejný kolotoč.

Petr Miller

předseda SVDS

 

 

 Kobalt a olovo 


24.6.2018

SVDS informuje o nejnovějším vývoji v oblasti regulace v oblasti kobaltu a olova

Kobalt

Diskuse o navrhované reklasifikaci, které se uskutečnily v červnu:

• CARACAL - 12. června

• Výbor REACH - 13. června (na schůzi není přítomen žádný obor, takže zpětná vazba je omezená).

Diskuse se zaměřily na metodiku, která byla použita k závěru, že pro kobalt je potřeba stanovit specifický koncentrační limit (SCL) 0,01% namísto obecného koncentračního limitu (GCL) 0,1% (je nejproblematičtější prvek reklasifikace).

V důsledku toho se zdá, že prozatím (jako prozatímní opatření) bude klasifikace pokračovat s GCL ve výši 0,1% a mezitím bude provedena širší reflexe metodologie (metodika, která se v současnosti používá, byla vytvořena pro organické látky, například pesticidy, a není jednoznačně hodnocena pro toxicitu kovů (anorganických látek).

Vědecký argument - zpochybňující metodiku - byl rozhodující, ačkoli několik členských států uplatnilo také socioekonomické argumenty.

Stav zápasu o stanovení optimální hranice obsahu kobaltu:

Některé členské státy souhlasí s tím, aby GCL o 0,1% zůstal jako prozatímní opatření a někteří jsou proti.

Po přihlášení naleznete v odkazu "Články" - "EuRIC" -  "Kobalt  - hlasování - tabulka - olovo - a co dál", tabulku, shrnující pozice jednotlivých členských států, seřazených podle pořadí hlasovací váhy a stručný úvod do problematiky "OLOVO" s navrženým postupem v této cause.

Aby bylo zajištěno, že hlasování v září bude mít očekávaný výsledek, budeme potřebovat:

 • kvalifikovaná většina = 55% členských států (např. 16 členských států) nebo min. 65% populace.
 • žádná blokující menšina =  > 4 členské státy, které se postavily proti a které představují > 35,25% populace.

Olovo

Sekretariát EuRIC průběžně informoval o připravované identifikaci olovnatého kovu (Pb) jako SVHC (látka vzbuzující velmi velké obavy).

Stalo se tak po reklasifikaci olova jako látky, která byla toxická, která vstoupila v platnost v březnu roku 2018.

Jakmile je látka identifikována jako SVHC, vzniká řada nových povinností, ale většinou je látka zařazena do seznamu kandidátů na povolení podle nařízení REACH (= všechna použití látky jsou zakázána, pokud neexistuje zvláštní povolení).Pozice EuRIC 


24.6.2018

K navrženému koncentračnímu limitu pro dekaBDE (zpomalovač hoření používaný ve výrobcích, zejm. automobilový průmysl, elektronika, elektrické přístroje).

SVDS plně s argumenty EuRIC souhlasí a proto pozici EuRIC vřele poskytuje MŽP a MPO.

MPO proto, že se jedná o výrobky, které byly s obsahem dekaBDE uváděny v minulosti na trh a také, že nařízení vlády, "Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních",  které má v kompetenci MPO, obsahuje vyšší limit. 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 481/2012 Sb.

Omezené látky a maximální hodnoty hmotnostní koncentrace, tolerované v homogenních materiálech

Olovo (0,1%)

Rtuť (0,1%)

Kadmium (0,01%)

Šestimocný chrom (0,1 %)

Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)

Polybromované difenylethery (PBDE) (0,1 %)

MŽP to přece nemůže vyhovovat kvůli recyklačním limitům, které jsou pro využití autovraků 95% a pro využití OEEZ se pohybují v rozmezí 65 - 85%, podle skupiny EEZ. Mělo by se tedy silně ozvat.

A zdá se, že má jen dvě možnosti:                                                                                                           a)  snížit povinné limity                                                                                                                         b)  povolit recyklaci plastů s vyšším obsahem dekaBDE. 

A teď: "Babo raď "

Možná, raději takový "materiál" neuvádět dál do oběhu a spíše tlačit na snížení recyklačních cílů.

Pozice Euric k dekaBDE je zdeVyhodnocení nařízení o přepravě odpadu 


18.6.2018

Dne 15.6.2018 proběhl konferenční hovor mezi členy EuRIC

Závěry budou podkladem pro vypracování pozice EuRIC.

Průzkum zainteresovaných stran se řídí veřejnými konzultacemi, na které EuRIC reagovala před 2 měsíci. Odpověď EuRIC byla založena na řadě připomínek, které obdržela od  národních organizací a  odborných pracovníků. Konzultace se zúčastněnými stranami jsou velmi podobné veřejné konzultaci a mnoho otázek je stejných. Proto EuRIC poskytne zpětnou vazbu v souladu s tou, která již byla předložena k veřejné konzultaci. 

Nicméně za zaznamenání stojí některé závěry konferenčního rozhovoru.

Např. přípomínky ke kontrolám, které zazněly a které budou zapracovány do pozice EuRIC, cituji:

 • Kontroly přepravovaného materiálu nákladními automobily probíhají náhodně, ale častěji. Často se vyskytují problémy, a to i v případě, že zásilka byla provedena v souladu s nařízením o přepravě odpadů. Inspektoři, kteří kontrolují přepravu, často nemají potřebné zkušenosti a znalosti, a proto raději zásilku kvalifikují jako problematickou, takže i takovýmto přístupem inspektoři zajišťují dodržování zákonů. Společnost, zabývající se recyklací, pak musí před vnitrostátními orgány prokázat, že přeprava odpadu odpovídá požadavkům WSR. V ideálním případě se to děje poměrně rychle, ale může to trvat i dlouho a společnost, zabývající se recyklací, musí hledat právní poradenství, případně najmout právníka = další nesmyslné náklady na účet firmy.
 • Kontroly jsou zaměřeny především na společnosti zabývající se recyklací, které se snaží dodržovat příliš složité správní postupy, zatímco činnosti nezákonných provozovatelů nejsou řešeny. EuRIC poskytne velmi podrobnou odpověď na otázku předloženou při veřejné konzultaci.
 • Vnitrostátní orgány penalizují společnosti za každou administrativní chybu. V současné době neexistuje žádný rozdíl mezi administrativními chybami a nelegálními zásilkami.

Nemohu si odpustit poznámku.

Problematika nekompetentních kontrolních orgánů. Nejjednodušší, když nevím, a jsem „pánko velkomožný“, protože mám razítko, tedy i samozřejmě rozum, prohlásit, že něco není v souladu se zákonem či nějakým právním předpisem a úředník je z „obliga“. Tragédií je, že je nepostižitelný a nenese důsledky svého rozhodnutí. Podnikatel musí prokazovat, najímat právníky, či koupit si právní posudek a to jsou další a další náklady, které ten pitomec, který chybně rozhodl, nenese. Tady je prostor pro smysluplnou činnost EU a pro jednotnou právní úpravu s tím, že by měla samozřejmě obsahovat, kdo ponese náklady, pokud se prokáže, že kontrolní orgán pochybil. Navíc si myslím, že pokud se stále omílá kvalifikace zaměstnanců ve výkupu a zpracování druhotných surovin, dokonce se na to váže, jestli z odpadu se zázrakem vytvoří neodpad a podobné nesmysly, pak by mělo být jasně deklarováno, jakou prokazatelnou kvalifikaci musí úředník kontrolního orgánu splňovat. Pak by nemohlo docházet k tomu, že nějaký trouba si to vyloží podle toho, jak se vyspal.

Petr Miller

předseda SVDS12. mezinárodní demonstrační veletrh 


16.6.2018

Pozvánka firmy TRELLEBORG

Ve dnech 19.-21. června 2018 se koná v kamenolomu Lesní lom, Brno Líšeň, 12. mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví.

Firma Trelleborg zve k návštěvě stánku, kde bude prezentovat plnopryžové pneumatiky BRAWLER pro stavební a těžební průmysl.

Pozvánku naleznete po přihlášení v odkazu "Články" - "Technické" - "Trelleborg presentace".

V případě zájmu účastnit se veletrhu, vytiskněte si pozvánku, kterou předložíte u vchodu na výstaviště kde Vám bude zdarma vyměněna za řádnou vstupenku.

Ve výše uvedeném odkazu také naleznete odkaz na video - NOVINKU Brawler Soft-Ride – ukazující vysoký komfort a nízké vibrace u velkých plnopryžových pneumatik

 Balíček k "CE" 


14.6.2018

Změny směrnic a opět vlna novelizace našich národních předpisů.

O pouhých 6 minut byl SVDS informován, že změny směrnic, které byly součástí balíčku k oběhovému hospodářství, byly dnes publikovány v Oficiálním věstníku EU, a to sdělením kolegy Maršáka - MŽP.

Sekretariát EuRIC se zpozdil, ale to může být tím, že info posílal z Bruselu. 

Kdo sledujete dění okolo "Balíčku", jistě si se zájmem přečtete tento odkaz.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:150:FULL&from=EN

Mnohé jistě napadne, že nové směrnice vyvolají další vlnu novelizace našich národních předpisů. Transpozice směrnice má být provedena do 5.7.2020. Takže s jistotu můžeme očekávat, že do půl roku se opět začne přetřásat téměř archivní nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností......., tedy pokud budeme mít nějakou vládu........

 

PM

 

 SVDS stál u zrodu Karetní peněženky 


7.6.2018

Po více než dvou letech požívání MŽP potvrdilo společnosti P and S ..........

Po více než dvou letech používání "Karetní peněženky", která zavedla prakticky okamžitou novou formu úhrady, za některé vykoupené druhy odpadů, za které nebylo možno výplácet peněžní hotovost, MŽP potvrdilo, na základě stanoviska "oddělení platební služby a tržní infrastruktury Ministerstva financí a sekce peněžního a platebního styku České národní banky", že  systém úhrady finančních prostředků Karetní peněženkou je v souladu s ustanovením par. 18 odst. 5 zákona o odpadech.

Doufám, že tímto sdělením, už se nebudou vyskytovat pochybnosti, často vznášené bez jakékoli opory o relevantní stanovisko kompetentního orgánu, i v našich řadách.

V této souvislosti připomínám, že v EuRIC se znovu otázka "bezhotovosti" otevřela a jednoznačně převažuje názor, který bude dále presentován jako podnět pro orgány EU, aby se nejednotnou úpravou v rámci EU, vytvářející nerovné podmínky na trhu, intenzivně zabývaly. SVDS jednoznačně presentoval požadavek, aby "bezhotovost" byla nikoliv absolutní, a pokud vůbec má být zavedena, pak až od určité výše a v EU jednotně.

Sdělení MŽP si můžete přečíst zde

 World Steel v číslech 2018 


31.5.2018

29.května 2018 Brusel, Belgie World Steel Association (worldsteel) vydala statistiku výroby Světové oceli v číslech z roku 2018..

Publikace poskytuje komplexní přehled o činnosti ocelářského průmyslu, od těžby surové oceli až po zřejmé použití oceli, od indikací globálních toků obchodu s ocelí k výrobě a obchodu s železnou rudou.

Edwin Basson, generální ředitel společnosti worldsteel, řekl: "Doufám, že náš pozitivní výhled na poptávku po oceli zůstane. Výhled krátkého vývoje na příštích 18 měsíců naznačuje růst o 1,8% v roce 2018 a následně o 0,7% v roce 2019. Ocelová poptávka má prospěch ze širokého a příznivého globálního ekonomického impulsu, který současně ovlivňuje jak rozvinutý, tak rozvojový svět. Světové programy v odvětví automobilového průmyslu, stavebnictví, obalových materiálů a železnic mají za cíl udržet úlohu oceli jako univerzálního produktu, bez kterého by moderní společnost nemohla zůstat udržitelná. "

  

V zřejmém využití oceli (spotřeba) na jednoho obyvatele v kg, zaujímá Česká republika 663,3 kg neuvěřitelné 3. místo na světě.

Zdroj: Metalface 30.5.2018Hrozba trvá 


24.5.2018

Evropská unie neúspěšně vzdoruje opatřením Donalda Trumpa.

23.5.2018 - Brusel neuspokojil svými návrhy na zajištění celních výjimek Bílý dům. Americký prezident Donald Trump nadále uvažuje o obchodních opatřeních na snížení vývozu oceli a hliníku do Spojených států o zhruba 10 procent.

Washington navrhl dvě možnosti pro Evropskou unii, kvótu stanovenou na 90 procent amerického dovozu z objemu v roce 2017 a kvótu pro celní sazbu, která by se zaměřila na stejné snížení o 10 procent prostřednictvím odvodů, Vláda Donalda Trumpa stanovila tarify ve výši 25 procent na příchozí oceli a 10 procent na hliník z důvodů národní bezpečnosti, ale udělila výrobcům EU výjimku do 1. června, až do výsledku jednání.

Návrhy EU na širší otevření svých trhů americkým výrobkům, včetně automobilů, nepřesvědčily Bílý dům, a proto opět nastolil hrozbu dovozních sazeb na ocel a hliník v EU, uvedla včera komisařka EU pro obchod Cecilia Malmstromová.

Zdrj: Metalface


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>

 

EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat