Vyhledat

 

 

Aktuality

"Sorry jako", to je fakt vážně?


13.2.2018

NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, pro Výbor pro regionální rozvoj o politice soudržnosti a oběhovém hospodářství (2017/2211(INI)) Zpravodaj: Stanislav Polčák

 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
  1. domnívá se, že přechod na oběhové hospodářství může vytvořit nová pracovní místa, zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků, posílit rozvoj čistých technologií a snížit závislost Evropy na dovážených surovinách a energii;
  2. vyzývá k zavedení finančních pobídek za účelem předcházení vzniku odpadů a zdůrazňuje, že je třeba stanovit pravidla, která by určila nástroje a subjekty odpovědné za sledování údajů o omezování objemu odpadů vznikajících během celého procesu výroby, zpracování a spotřeby;
  3. podporuje zpřísňování požadavků na odpovědnost výrobců a vyzývá k tomu, aby velké maloobchodní řetězce zavedly systém opětovně použitelných obalů jakožto praktického nástroje pro předcházení vzniku odpadů; zdůrazňuje, že je třeba přijmout další opatření, která by prodloužila životnost výrobků a podněcovala k jejich opětovnému použití a recyklaci;
  4. zdůrazňuje, že je třeba třídit také biologický odpad a vytvořit nutný rámec pro používání kompostu z biologického odpadu v zemědělství a dalších odvětvích; zdůrazňuje, že směsný komunální odpad obsahuje vysoký podíl odpadu biologického a že jeho nedostatečné třídění znemožňuje následné využívání a navracení tohoto biologického odpadu do půdy v podobě kompostu;
  5. je znepokojen novým restriktivním přístupem Číny k evropskému odpadu, jenž bude mít negativní vliv na nakládání s odpady v EU; v této souvislosti vítá novou strategii Komise zaměřenou na řešení problematiky plastů;
  6. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny definice týkající se odpadu byly v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech a aby byly dostupné srovnatelné údaje o pokroku, jehož dosáhly členské státy a místní a regionální orgány.

Nebudu opakovat rčení o malém dvorku a dlouhém biči, ale nemohu nevzpomenout na jiné rčení mojí babičky: "To by blbej neřek,kdyby mu mu hubu roztrh".

Návrh naleznete zde: Návrh stanoviska - Politika soudržnosti a oběhové hospodářství - PE 616.863v01-00 - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Petr Miller

předseda SVDS

 

Inzerce - nabídka

ESOS Ostrava s.r.o. - zabezpečování spolehlivosti strojů a zařízení pomocí komplexní péče

Specialisté v oblasti zabezpečování spolehlivosti strojů a zařízení pomocí ...

celý článek


 

MISTRA s.r.o. - Výroba strojů pro zpracování kovového odpadu

Firma MISTRA s.r.o., se zabývá výrobou strojů pro zpracování kovového odpadu. V ...

celý článek


 

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator byly navrženy zejména pro využití v oblasti ...

celý článek


 

Dva náměty jak lze výrazně ušetřit

Vedoucí projektů SVDS představuje dva náměty

celý článek


 
Inzerce - poptávka

Hledáme pronájem nemovitosti, případně odkup

Provozovna k nakládání s odpady (sběrna,vrakoviště)v lokalitě Praha, Praha - Západ nebo ...

celý článek


 

Naši kolegové z HOSZ se dali na PET lahve

Firma v Maďarsku hledá dodavatele PET lahví v množství 500 -1 500 tun za měsíc

celý článek


 
EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat