Vyhledat

 

 

Aktuality

Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?


11.10.2018

Na 15. shromáždění SVDS navazoval seminář ve sněmovně informacemi jak dál v odpadovém hospodářství. SVDS nebyl pozván, o nic jsme nepřišli. Spíše šlo o čárku, že se něco v odpadové legislativě děje.

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny uspořádal dne 9. října 2018 seminář "Oběhové hospodářství - méně odpadů, více recyklace" pod záštitou poslance Františka Elfmarka.

Zástupci MŽP na tomto semináři představili vize legislativních změn, které by měly v dohledné době nastat. Konkrétně ministerstvo připravuje:

  • nový zákon o odpadech,
  • nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a
  • novelu zákona o obalech.

Klíčovým impulsem pro tyto legislativní změny je dle MŽP tzv. Balíček oběhového hospodářství (zejména změna směrnice o odpadech, směrnice o obalech a směrnice o skládkách odpadů), který byl publikován v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. června 2018. Mezi základní cíle balíčku patří cíl recyklace komunálního odpadu v míře 65% k roku 2035 a také omezení skládkování komunálních odpadů na míru 10% k roku 2035.

Priority zákona dle MŽP

Jako priority nového zákona o odpadech ministerstvo označuje zejména odklon odpadů ze skládek a s tím související násobné navýšení skládkovacího poplatku, omezení nelegálního nakládání s odpady, zpřehlednění přechodu odpad/neodpad, podporu zvýšení recyklace odpadů a oběhového hospodářství, či posílení možností pro zavedení motivačních plateb za odpad pro občany (systém PAYT – možná rizika PAYT systémů – viz zde).

 

Co pomůže skutečné recyklaci komunálních odpadů?

Jak MŽP, tak řada přítomných komentovala mimo jiné téma výše skládkovacích poplatků a to, jak mohou ovlivnit recyklaci, či zda existují i některé další nástroje. Petr Havelka z ČAOH v této části semináře uvedl, že ČAOH, stejně jako některé další oborové svazy souhlasí s určitým navýšením poplatku, avšak ve výši vztažené k potřebě splnění evropského cíle k omezení skládkování, nikoli vyšší, neboť poplatek je spojen s náklady obcí a měst. Jako hlavní však podtrhl potřebu prosazení pozitivních motivačních nástrojů na podporu skutečné recyklace, jako snížená DPH, nákupy státu, a další. Přítomné také informoval o zpracovaném seznamu opatření pro možné funkční budoucí řešení odpadového hospodářství, tedy o tzv. Desateru moderního odpadového hospodářství. Audiozáznam příspěvku Petra Havelky je zde.

 

Debata se vedla rovněž o samotném balíčku oběhového hospodářství. Ten ČAOH dlouhodobě plně podporuje a je ztotožněna s finálně schválenými evropskými cíli, které se již snažíme postupně naplňovat (navyšování separace, door to door, snižování SKO, apod.). Petr Havelka zde uvedl i vhodný příklad z aktuální novely slovenského zákona o odpadech. Tu označil za rozumnou, pozitivně motivační pro obce směrem k separaci a zbytečně nezvyšující náklady obcí, a tedy dobře průchozí v rámci schvalovacího procesu. Celý příspěvek Petra Havelky k této části diskuze je zde.

 

Jak to bude se zpětnými odběry?

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností se bude týkat problematiky elektrozařízení, autovraků, baterií a akumulátorů, světelných zdrojů a pneumatik. Jednou z významných otázek, na kterou bude třeba v novém zákoně najít odpověď, je změna požadavků v oblasti systémů rozšířené odpovědnosti výrobců (nový článek 8a směrnice o odpadech). Zákon by měl podle MŽP rovněž přinést sjednocení a zpřísnění podmínek fungování kolektivních systémů a rozšíření sítě zpětného odběru. V odpovědi na konkrétní dotaz, MŽP jednoznačně uvedlo, že zákon bude obsahovat také tzv. čínskou zeď, zjednodušeně tedy zákaz, aby kolektivní systémy (výrobci), starající se o sběr konkrétních komodit, zároveň vlastnily recyklační linky na jejich zpracování (podobný zákaz obsahuje např. obalový zákon) – více viz zde.

 

Obaly

novele zákona o obalech se objeví např. nové obalové recyklační cíle pro roky 2025 a 2030 a nové cíle pro hliníkové obaly, ale např. i nové povinnosti pro autorizované obalové společnosti v rámci rozšířené odpovědnosti výrobců.

 

Kdy to bude?

S ohledem na poměrně krátkou transpoziční lhůtu Balíčku oběhového hospodářství (24 měsíců) ministerstvo předpokládá, že platnost nové odpadové legislativy by měla nastat nejpozději v červenci 2020 (účinnost pak v roce 2021).

 

Co dál s plasty? Řešením může být tzv. ekomodulace motivující samotné výrobce

Na semináři byl rovněž nastíněn obsah návrhu nové evropskésměrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ze dne 28. května 2018 (směrnice o jednorázových plastech jako jsou např. plastové vatové tyčinky, příbory, talíře či brčka). U diskuze kolem plastů se příspěvky stočily také k otázce třídících linek v České republice a jejich nedostatku. Za ČAOH se Petr Havelka vyjádřil jak k vhodným nástrojům k řešení problémů s plasty, tak ke známé otázce kolem problematického a stále neřešeného legislativního omezení třídících linek v ČR (viz zde). Příspěvek Petra Havelky k této části diskuze je k dispozici zde.

 

Jednotlivé záznamy

První příspěvek: prvni-komentar.mp3 [ 3.31 MB, MP3 ]

Druhý příspěvek: druhy-komentar.mp3 [ 3.76 MB, MP3 ]

Třetí příspěvek: treti-komentar.mp3 [ 3.02 MB, MP3 ]

Plný záznam celého jednání je k dispozici na webu Poslanecké sněmovny, pod tímto odkazem.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)

 

Inzerce - nabídka

MISTRA s.r.o. - Výroba strojů pro zpracování kovového odpadu

Firma MISTRA s.r.o., se zabývá výrobou strojů pro zpracování kovového odpadu. V ...

celý článek


 

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator byly navrženy zejména pro využití v oblasti ...

celý článek


 

Dva náměty jak lze výrazně ušetřit

Vedoucí projektů SVDS představuje dva náměty

celý článek


 
Inzerce - poptávka

Hledáme pronájem nemovitosti, případně odkup

Provozovna k nakládání s odpady (sběrna,vrakoviště)v lokalitě Praha, Praha - Západ nebo ...

celý článek


 

Naši kolegové z HOSZ se dali na PET lahve

Firma v Maďarsku hledá dodavatele PET lahví v množství 500 -1 500 tun za měsíc

celý článek


 
EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat