Vyhledat

 

 

Aktuality

Info nejen z EuRIC a SVDS


7.9.2019

Prázdniny nebyly pro SVDS "okurkovou sezonou".

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s. (dále jen SVDS), svolal do tradičního místa v Praze,

61. jednání výboru SVDS,  dne 25. 9. 2019 od 13. hod do 18. hod. 

Program: Aktuality v odpadové legislativě, aktivní účast SVDS v legislativním procesu návrhů nových odpadových zákonů, předložených MŽP, organizační zabezpečení jednání představitelů z 21 zemí recyklačních federací, asociací a svazů (viz text níže), a další.  

Jedním z bodů diskuse bude rozhodnout dilema - "svolat nebo nesvolat" - 16. shromáždění SVDS. Organizačně to není problém, dokonce je už zajištěno tradiční místo pořádání našich shromáždění a stejně tak i datum svolání shromáždění a to ve středu dne 6. 11. 2019, které by navazovalo na jednání představitelů ERA a bylo by to ideální i pro generálního tajemníka EuRIC, Katrakise, který projevil zájem se aktivně účastnit, bohužel, problémem je věcná náplň. Naše členy bude především zajmat stav české návrhované odpadové legslativy. Podle posledních informací jsou návrhy projednávány v komisích Legislativní rady vlády a to takto: 

- 2.9.2019 měly být projednány ve finanční komisi

- 4.9.2019 v komisi pro evropské právo

- 19.9.2019 zasedá plénum

Následovat by mělo vypořádání připomínek LRV a předpoklad je, že MŽP by mohlo doručit návrhy vládě k projednání ke konci roku, pokud nedojde k nějakým kotrmelcům, které nelze vyloučit. Pokud návrhy projdou vládou, začátkem roku mohou na své legilativní pouti dorazit do Sněmovny. Jakmile budou přiděleny do výborů, nastane doba pro naše případné další aktivity.

Shrnuto

I když by vystoupení Emmanuela Katrakise, zejména v části k EU odpadové legislativě, problematických úskalích a stavu obhajoby zájmů recyklace, by nabídlo více než rovnocenou náhradu, pro naše členy je důležitější česká současnost. To mne vede k rozhodnutí, že na jednání výboru budu navrhovat výjimečně neuspořádat tento rok shromáždění a jeho konání posunout do doby uchopitelné informace o nových odpadových zákonech.

 

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s., organizuje jednání představitelů asociací a svazů z 21 členských států EuRIC.

Jednání největší evropské federace recyklace bylo svoláno do Prahy.

Jednání bude zahájeno 4. 11. 2019 společnou pracovní večeří a bude pokračovat  5. 11. 2019 od 9.30. hod do 18. hod. s malou přestávkou na občerstvení. Tématem jednání bude recyklační problematika, projednávaná a připravovaná odpadová legislativa  EU, zkušenosti a výměna informací z odpadářské politiky členských států EuRIC a další.

SVDS je první organizací ze zemí bývalého východního bloku, které byla svěřena příprava a organizace jednání EuRIC na vrcholné úrovni. Je to v tomto roce již druhé ocenění práce SVDS, kterému předcházelo zvolení Daniela Housky z Kovošrotu Group, a.s., a člena rozšířeného výboru SVDS, do představenstva evropské federace EuRIC.

Nová posila sekreteriátu EuRIC

Sdělení generálního ředitele EuRIC, Emmanuela Katrakise, je zajímavé zejména proto, že otevírá prostor k diskusi, "Kam se ubírá „odpadařina“ a kdo a s jakým vzděláním „může“  v odpadech na mezinárodním fóru uspět".

Vážení členové, delegáti a partneři EuRIC,

s potěšením vám oznamuji, že Elisabet Andres Garcia se stala od dnešního dne, 26. srpna 2019, členem týmu EuRIC jako vědecký pracovník.

Elisabet, je španělský státní příslušník, je absolventkou chemického inženýrství na University of Valladolid (Španělsko). Je držitelkou titulu Master in Integrated Management a Corporate Responsibility (University of Concepcion - Chile) a Master of Education (Mezinárodní univerzita Isabel I - Španělsko). Po ukončení doktorského studia chemického inženýrství na University of Queensland v Austrálii a před nástupem do EuRIC v srpnu 2019 pracovala jako post doktorandka na Vlámském institutu pro technologický výzkum (VITO) (Belgie) a jako konzultant v oblasti inovací na Konzultant PNO (Belgie). Má několikaleté zkušenosti jako projektová inženýrka v malých a velkých výzkumných projektech (včetně H2020). V EuRIC se od dnešního dne Elisabet stará o technické záležitosti, které vyplývají z rozhraní mezi chemikáliemi, výrobky, odpady a legislativou a politikou pro různé zdroje toků, IED a možnosti financování pro recyklační průmysl.

Z tohoto důvodu bude, díky doplňujícím odborným znalostem, v týmu EuRIC spolupracovat na mnoha tématech souvisejících s komplexními tématy propojení odpadů a chemikálií, s nimi spojenými standardizačními procesy a možnostmi financování, které bude EuRIC nadále prosazovat a rozvíjet.

Co dodat, snad jen to, že buďme rádi za členství v EuRIC. Jen takové silné a zejména kvalifikované společenství může odololávat výstřelkům zelené demagogie a nesmyslům, které plodí nápady dočasně zvolených "politiků" nejen v EU, ale, a to zejména, i na vnitropolitických scénách.

Hlavně, že je veselo

Další cvokárna a opět další snaha zapojit se do další fantasmagorie. Takže, kolegové, nejen odpady z výroby (pěstování) marihuany a konopí, ale kdo nebude dojídat a spotřebovávat zemědělské produkty, tak to nebude žádný problém, protože se obrátí na naše výkupny a ty se o recyklaci/využití do mrtě postarají. Ještě že je to info jen pro členy ERA, tedy Dan, náš nominovaný  a plénem EuRIC zvolený  člen boardu EuRIC se s tím jistě vypořádá. Jen doufám, že bude s výborem sdílet, co bude sdílet se sekretariátem EuRIC, abychom to mohli sdílet opatrně se všemi členy SVDS a pokud možno je nevyděsili k smrti poplašnou zprávou.

Tak co nám sděluje sekretariát EuRIC, nebo spíše Evropská komise.

Evropská komise navrhla iniciativu s názvem Evropské partnerství pro cirkulační biologickou Evropu (program Horizon Europe). Komise nyní chce získat zpětnou vazbu k této iniciativě, a proto zveřejnila tzv. „Posouzení počátečních dopadů“, jehož cílem je informovat občany a zúčastněné strany o plánech Komise, aby jim umožnila poskytovat zpětnou vazbu o zamýšlené iniciativě a účinně se účastnit budoucí konzultační činnosti.

Navrhované evropské partnerství pro oběžnou biologickou Evropu má v úmyslu podporovat inovace založené na udržitelnosti při vytváření nové místní hodnoty z odpadu a biomasy.

Přesněji řečeno, cílem navrhovaného evropského partnerství je zvýšit výzkum a inovace tím, že pokud možno nahradí neobnovitelné fosilní a nerostné zdroje pro výrobu obnovitelných produktů a živin biomasou a odpadem. Valorizace vedlejších produktů by měla nabídnout významné příležitosti k recyklaci živin, poskytnout trvalé možnosti pro spotřebu uhlíku a zvýšit oběhovost zemědělsko-potravinářských systémů (další informace viz připojený dokument).

A co na to EuRIC? Přesně podle hesla: "Když nevíš, tak zřiď komisi nebo rozešli dotazník".

  • EuRIC nemá žádnou činnost, která by se zabývala přímo řetězci biologických hodnot a hodnot živin a proto vyzývá: Pokud mají některé federace zájem o zpětnou vazbu k této iniciativě, měli bychom to vědět, abychom zjistili, zda existuje prostor pro vybudování reakce EuRIC. Při odpovídání odpovězte všem a ujasněte si, kdo by mohl mít zájem o poskytnutí zpětné vazby. Komise stanovila lhůtu pro poskytnutí zpětné vazby na 27. srpna 2019 (půlnoc bruselského času).

Tak jsem zvědav, protože datum zpětné vazby už uplynul, jestli někdo zvedl laťku a doplní o další komodity naše odpadová portfolia. Z ticha usuzuji, že se tak nestalo. Ovšem sláva EuRIC by byla ohromná a věhlas nápadů EK by jen potvrdíl, že již dávno vešly do dějin.

Slapy 7. 9. 2019

PM

 

 

 

 

Inzerce - nabídka

MISTRA s.r.o. - Výroba strojů pro zpracování kovového odpadu

Firma MISTRA s.r.o., se zabývá výrobou strojů pro zpracování kovového odpadu. V ...

celý článek


 

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator byly navrženy zejména pro využití v oblasti ...

celý článek


 

Dva náměty jak lze výrazně ušetřit

Vedoucí projektů SVDS představuje dva náměty

celý článek


 
Inzerce - poptávka

Hledáme pronájem nemovitosti, případně odkup

Provozovna k nakládání s odpady (sběrna,vrakoviště)v lokalitě Praha, Praha - Západ nebo ...

celý článek


 

Naši kolegové z HOSZ se dali na PET lahve

Firma v Maďarsku hledá dodavatele PET lahví v množství 500 -1 500 tun za měsíc

celý článek


 
EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat