Vyhledat

 

 

Aktuality

Odpady v režii hnutí "Bude líp"


23.5.2020

Jsou odpady opravdu to, oč tu běží?????

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) se snaží urychlit prosazení balíčku odpadových zákonů, a to i za cenu obcházení legislativního procesu nejen Poslanecké sněmovny ale také pravidel Evropské unie (dále jen „EU“).

Náměstkyně ministra životního prostředí, paní Berenika Peštová (zde) z hnutí ANO, ve spolupráci s kolegou ze zastupitelstva města Most a poslancem, panem Janem Schillerem (zde) také z hnutí ANO a paní poslankyní Evou Fialovou (zde) též z hnutí ANO a opět Severočeský kraj - Ústí (oba sedí ve výboru pro životní prostředí zde), se snaží násilím protlačit balíček odpadových zákonů (nový zákon o výrobcích s ukončenou životností ST677, novela zákona o odpadech ST678 a novela zákona o obalech ST679) a to bez ohledu na řádné dodržení legislativního procesu sněmovny zde. Snahou pana poslance Schillera zdezde a zde, je vyloučit z legislativního procesu projednání hospodářským výborem (zde), který byl ovšem k projednání určen Poslaneckou sněmovnou a je pro danou legislativu klíčovým a neopomenutelným výborem. Dopady balíčku odpadových zákonů na hospodářství totiž budou velmi významné!

MŽP před vložením do legislativního procesu odeslalo Evropské komisi (dále jen „EK“) povinnou notifikační zprávu v případě nového zákona o výrobcích s ukončenou životností (zde) a zákona o obalech (zde). Ovšem neučinilo tak v případě zákona o odpadech, ačkoliv podle dostupného právního stanoviska (viz přiložený soubor Stanovisko_Notifikace_EK.pdf) tak rozhodně učinit mělo. Také ostatní členské země EU tak činí. Jak ostatně vyplývá z notifikační databáze TRIS (zde).

 

V roce 2019 odpadovou legislativu notifikovali např.:

  • Dánsko - 2019/494/DK - Order on waste - 2019-10-08;
  • Rakousko - 2019/495/A - Act amending the act on the prevention and treatment of waste and the collection… - 2019-10-08;
  • Španělsko - 2019/463/E - Draft law on contamined waste and soil of Galicia - 2019-09-23;
  • Německo - 2019/389/D - Ninth Ordinance amending the Waste Water Ordinance - Annex 1 - Septic tanks - 2019-07-31;
  • Rakousko - 2019/192/A  - Federal Law amending the Waste Management Act 2002 - 2019-04-29;
  • Polsko - 2019/101/PL - Draft Regulation of the Minister for the Environment on video systems for the monitoring of waste storage… - 2019-03-06;
  • Itálie - 2019/36/I - Draft Regulation laying down standards governing end-of-waste status of absorbent hygiene products… - 2019-02-01;
  • Švédsko - 2019/590/S - Act on tax on waste that is incinerated - 2019-11-26.

 

Ministerstvo snahu o uspěchání přijetí balíčku odpadových zákonů ospravedlňuje tím, že 5. července 2020 končí transpoziční termín pro implementaci těchto zákonů a poté může být ČR ze strany EK vystavena sankcím. To ovšem není pravda!

Transpoziční povinnost ČR splnila už tím, že zákon přijala do legislativního procesu. Samozřejmě, že ČR musí legislativní proces také dokončit (ideálně v tomto funkčním období Poslanecké sněmovny), ovšem není to tak, že od 6. července hrozí ČR sankce.

Skutečnost je následující:

Opožděná implementace směrnice nevede k automatickému postihu orgány EU.
Pokud se ČR opozdí s transpozicí směrnice do právního řádu, nejsou jí automaticky uloženy žádné bezprostřední sankce ze strany orgánů EU.

Drobné zpoždění s transpozicí směrnice nemůže být sankcionováno orgány EU.

Řízení EK ohledně drobného zpoždění s transpozicí směrnice v řádech několika měsíců by nebylo zahájeno, protože by dříve došlo k přijetí kvalitních zákonů.

Hrozba uložení sankcí nastává, až v případě, že EK konstatuje, že v ČR je závadný stav a ČR (po dlouhém formalizovaném řízení pro nesplnění povinnosti) nesjedná nápravu. Navíc splní-li ČR povinnost transponovat směrnici např. až v průběhu samotného řízení s EK, hrozba postihu ze strany orgánů EU odpadá.

ČR již opakovaně transponovala „odpadové“ směrnice s několika měsíčním zpožděním a to bez jakýchkoliv sankcí.

Např. zákon č. 184/2014 Sb., který měl transponovat směrnici č. 2012/19/EU (OEEZ) nabyl účinnosti až 8 měsíců po uplynutí transpoziční lhůty.

Nesprávná implementace směrnice naopak vede k postihu orgány EU

Projednání mimo řádný legislativní proces vede k neústavnosti zákonů a jejich zrušení Ústavním soudem, a tedy porušení povinnosti transponovat směrnici.

Pro projednání mimo standardní legislativní proces nejsou věcné důvody. Riziko postihu orgány EU je minimální. Naopak „zrychlený“ legislativní proces zvyšuje riziko nesprávné implementace, a tedy sankcí a náhrady škody osobám.

Pokud Parlament schválí bezdůvodně zákony „zrychleným“ postupem, mohou být Ústavním soudem zrušeny (porušení principů demokracie). Ústavní soud již opakovaně zákony schválené bezdůvodně mimo standardní legislativní proces zrušil (Pl. ÚS 55/10, Pl. ÚS 53/10). Zrušením by došlo k porušení povinnosti transponovat směrnici a k hrozbě uložení sankcí.

Všechny předpisy nebyly notifikovány – hrozí neúčinnost přijatých zákonů, a tedy porušení povinnosti transponovat směrnici.

Vládní návrh novely zákona o odpadech, coby tzv. „technický předpis“, nebyl notifikován EK. Technické předpisy, které nebyly řádně notifikovány, nevyvolávají právní účinky. Přijetím zákona bez notifikace by tak došlo k porušení povinnosti transponovat směrnici. Je třeba nejprve návrh zákona notifikovat, teprve pak jej může Parlament projednat a případně schválit.

Nejdůležitější je kvalita zákona – nesprávná implementace směrnice vede k postihu orgány EU a k náhradě škody fyzickým a právnickým osobám

Pokud ČR implementuje směrnici nepřesně, nesprávně či jakkoliv jinak vadně, hrozí ČR uložení sankcíV případě nesprávné implementace směrnice mohou fyzické i právnické osoby žalovat ČR o náhradu škody tím způsobené.

Zpoždění snadno napraví přijetí kvalitního zákona. Nekvalitní zákon způsobí dlouhotrvající protiprávní stav a působí škody. Zrychleně projednaný zákon riziko pochybení zvyšuje a s tím se zvyšuje riziko uložení sankcí a náhrad škody.

Pravé důvody pro spěch MŽP budou tedy pravděpodobně jiné (viz. úvaha - předešlá Aktualita).

V každém případě, podle ověřených informací, vedení MŽP chce po Poslanecké sněmovně, aby projednala balíček odpadových zákonů co nejrychleji a tlačí (po stranické linii) na vedení poslaneckého klubu vládního hnutí ANO (Faltýnek), které má na začátku příštího týdne jednat o tom, jak balíček odpadových zákonů projednat na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny (28. května), aniž by se k němu vyjádřil Hospodářský výbor.

A co na to odborná veřejnost a nejen ta, vždyť dopad bude na všechny obyvatele ČR ??

Asi bychom mlčet neměli.

Se souhlasem autora, Tomáše Peška, vložil

Petr Miller

předseda SVDS

 

Inzerce - nabídka

MISTRA s.r.o. - Výroba strojů pro zpracování kovového odpadu

Firma MISTRA s.r.o., se zabývá výrobou strojů pro zpracování kovového odpadu. V ...

celý článek


 

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator byly navrženy zejména pro využití v oblasti ...

celý článek


 

Dva náměty jak lze výrazně ušetřit

Vedoucí projektů SVDS představuje dva náměty

celý článek


 
Inzerce - poptávka

Hledáme pronájem nemovitosti, případně odkup

Provozovna k nakládání s odpady (sběrna,vrakoviště)v lokalitě Praha, Praha - Západ nebo ...

celý článek


 

Naši kolegové z HOSZ se dali na PET lahve

Firma v Maďarsku hledá dodavatele PET lahví v množství 500 -1 500 tun za měsíc

celý článek


 
EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat