Vyhledat

 

 

Aktuality

Návrhy odpadových zákonů vstupují do finále


8.12.2019

Program schůze vlády dne 9. 12. 2019

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

pondělí 9. prosince 2019 ve 12:00 h

Viz odkaz: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-12-09

Pod každým bodem návrhu zákona je odkaz na znění návrhu, který bude projednáván. Ostatní materiály jako „Důvodová zpráva“, "Vypořádání připomínek" a pod., naleznete ke každému zákonu na výše uvedeném odkazu.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o odpadech
čj. 708/19 
Předkládá: ministr životního prostředí
Text návrhu zákona:   zde
 
2. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
čj. 705/19 
Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr průmyslu a Obchodu
Text návrhu zákona:   zde
 
3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
čj. 707/19 
Předkládá: ministr životního prostředí
Text návrhu zákona:   zde
 
4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
čj. 706/19  
Předkládá: ministr životního prostředí
Text návrhu zákona:   zde

Zásadní informací bude stručná info po zasedání vlády na „brífinku“ a později zveřejnění „Usnesení“ ke každému návrhu zákona, které můžeme očekávat do dvou dnů.

Poznámka SVDS

Návrhy nových odpadových zákonů jsou předkládány ve znění, kdy se nepodařilo, přes několikaleté úsilí, nalézt odborně podloženou shodu na podstatných bodech návrhů nových zákonů. Koordinovaná regulace celé oblasti odpadové problematiky byla jistě snahou předkladatele, ale aby byla smysluplná a všemi, jichž se dotýká, akceptovatelná, nemůže přehlížet kritické hlasy a opomíjet negativní dopady. „Nadále se neřeší, že dlouhodobě chybějící jednotná metodika je příčinou, že to, co platí tady, neplatí jinde, stejně tak chybějící prováděcí předpisy, jejichž abdsence významně ztěžuje odhady možných dopadů některých ustanovení zákonů. 

A tak co je signálem, který navrhovaná legislativa vysílá?  Zbytečné předpisy dále budou neefektivně zatěžovat, v mnoha případech zhoršovat jak práci státní správy, tak všech účastníků segmentu druhotných surovin. Investice, které tato oblast podnikání vyžaduje, budou nadále rizikem. Doprovodné nástroje k podpoře skutečné recyklace v návrzích nových zákonů o odpadech chybí. Přemíra sankcí, jejichž udělení je mnohdy závislé na náladě kontrolního orgánu, a zejména jejich prakticky likvidační výše, řadí podnikání v tomto oboru do stavu, kdy jedinou jistotou je nejistota. 

Po jednání vlády bude k dispozici znění, které obdrží poslanecká sněmovna k projednání a ve finále ke schválení. Návrhy odpadových zákonů vykročily do závěrečné fáze jejich dlouhé legislativní cesty na které se může ještě mnohé změnit. 

 

Petr Miller
předseda SVDS
 

Inzerce - nabídka

CODET trade s.r.o. - špičková třídící technika.

Neuenhauser technika pro životní prostředí Stroje pro zpracování šrotu drtiče ...

celý článek


 

MISTRA s.r.o. - Výroba strojů pro zpracování kovového odpadu

Firma MISTRA s.r.o., se zabývá výrobou strojů pro zpracování kovového odpadu. V ...

celý článek


 

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator byly navrženy zejména pro využití v oblasti ...

celý článek


 

Dva náměty jak lze výrazně ušetřit

Vedoucí projektů SVDS představuje dva náměty

celý článek


 
Inzerce - poptávka

Hledáme pronájem nemovitosti, případně odkup

Provozovna k nakládání s odpady (sběrna,vrakoviště)v lokalitě Praha, Praha - Západ nebo ...

celý článek


 

Naši kolegové z HOSZ se dali na PET lahve

Firma v Maďarsku hledá dodavatele PET lahví v množství 500 -1 500 tun za měsíc

celý článek


 
EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat