Vyhledat

 

 

Aktuality

Návrhy nových odpadových zákonů dnes v Hospodářském výboru


10.6.2020

Schůzi výboru můžete sledovat "on- line"

Dnes v 10 hod. bude Hospodářský výbor na své 42. schůzi projednávat návrhy nových odpadových zákonů, viz příloha - pozvánka: zde.

Průběh projednávání můžete sledovat „on – line“ na tomto odkazu

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=28

Výsledek a usnesení jednání HV budou důležité pro druhé čtení všech návrhů nových odpadových zákonů na plénu sněmovny.

Včera SVDS odeslal, v souvislosti s dnešním jednáním, Hospodářskému výboru tuto informaci:

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

dovolte mi, abych Vás informoval o závažném nedostatku, který se týká projednávaného Vládního návrhu zákona o odpadech - sněmovní tisk 676 (dále jen „Zákon o odpadech“).

Ministerstvo životního prostředí neprovedlo povinnou notifikaci zákona vůči Evropské komisi. Neprovedení notifikace přitom má za následek neplatnost předpisu (bez ohledu na jeho schválení Parlamentem ČR), povinnost nahradit škody vzniklé touto neplatností (vč. zmařených investic) a zahájení řízení ze strany EK.

To, že Zákon o odpadech spadá do notifikační povinnosti je nepochybné a zároveň to vyplývá z přiložené právní analýzy. Zákon o odpadech totiž je technický předpis ve smyslu české i evropské legislativy. To vyplývá z následujících faktů:

  1. Zákon o odpadech v § 3 odst. 4 písm. a) uvádí, že:

„Při uplatňování hierarchie odpadového hospodářství se zohlední celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivů nakládání s odpady na životní prostředí a zdraví lidí.“;

  1. Zákon o odpadech definuje pojem odpad následovně:

„Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.“ (§ 4 odst. 1). To znamená, že každý výrobek se dříve či později stane odpadem. Zákon o odpadech se pak vztahuje na všechny výrobky, kterých se vlastník zbavuje a které nespadají pod ustanovení zákona o výrobcích s ukončenou životností, nebo zákona o obalech; a

  1. Zákon o odpadech definuje konkrétní postupy a kritéria v rámci kterých se výrobek stává odpadem a zároveň nastavuje kritéria pro vedlejší produkty a výrobky z odpadu (např. § 9 odst. (4) a (7); § 34 odst. (3); § 60 odst. (2)).

 

Tvrzení Ministerstva životního prostředí o tom, že v důsledku vyjmutí výrobků s ukončenou životností z působnosti Zákona o odpadech odpadá povinnost notifikace tohoto předpisu, nemůže obstát ve světle vyjádření českého Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který má za to, že notifikační povinnosti podléhá i takový předpis, který na první pohled jako technický příliš nepůsobí. Příkladem může být např. přijetí Pražských stavebních předpisů, které jsou prováděcím předpisem k zákonu č. 183/2006 Sb., stavebnímu zákonu. Podle Úřadu se v případě tohoto prováděcího předpisu jedná o technický předpis podléhající notifikaci, jelikož „Každá stavba je složena z celé řady výrobků, o jejichž zabudování rozhodují subjekty zainteresované ve stavebním procesu, například projektant nebo zhotovitel“.

 

Nehledě na výše uvedené, povinnosti notifikace vyplývá i z ustálené praxe jednotlivých členských zemí, které běžně notifikují své zákony o odpadech. V databázi Evropské komise TRIS lze dohledat notifikace např. slovenského, polského, maďarského, finského,irského,dánského,estonského či rakouských návrhů zákona o odpadech. Dokonce i samotné Ministerstvo životního prostředí notifikovalo i návrhy některých prováděcích vyhlášek k současnému zákonu o odpadech. (např. novelu zákona o odpadech z roku 2009, nebo návrh vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem).

Považuji proto za vhodné a nanejvýš důležité vyzvat Ministerstvo životního prostředí k odeslání notifikace Zákona o odpadech Evropské Komisi a to dle notifikačních pravidel, tj. ještě před projednáním předpisu v Poslanecké sněmovně.

S pozdravem

Petr Miller

Předseda Svazu výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s.

Příloha" Sdělení advokátní kanceláře  zde

 

 

Inzerce - nabídka

CODET trade s.r.o. - špičková třídící technika.

Neuenhauser technika pro životní prostředí Stroje pro zpracování šrotu drtiče ...

celý článek


 

MISTRA s.r.o. - Výroba strojů pro zpracování kovového odpadu

Firma MISTRA s.r.o., se zabývá výrobou strojů pro zpracování kovového odpadu. V ...

celý článek


 

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator byly navrženy zejména pro využití v oblasti ...

celý článek


 

Dva náměty jak lze výrazně ušetřit

Vedoucí projektů SVDS představuje dva náměty

celý článek


 
Inzerce - poptávka
EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat