Vyhledat

 

 

Aktuality

Výbor SVDS zvolen


14.10.2020

Z důvodu mimořádné situace byl výbor SVDS zvolen "per rollam"

Předseda Svazu výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s., v souladu se zněním stanov SVDS

Čl. VII

Shromáždění

Odst. 5.

 

K neodkladným věcem, které vyžadují stanovisko shromáždění, může předseda využít rozhodování formou „per rollam“ prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím modulu „Diskuse“ na webových stránkách spolku. Formu „per rollam“ organizuje a řídí předseda. Od členů spolku, kteří nesdělí svoji e-mailovou adresu a kteří výslovně upozorní, že nemají přístup na internet, bude stanovisko vyžádáno doporučeným dopisem. Rozhodování formou „per rollam“ musí být ukončeno do 5 pracovních dnů od jeho zahájení. O výsledku rozhodování informuje předseda výbor a členy spolku neprodleně 6. den po zahájení hlasování.

...rozhodl z důvodů mimořádné situace (Covid-19), svolat 16. shromáždění SVDS a využít rozhodování „per rollam“ pro volbu výboru SVDS. Volba výboru Svazu výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s., byla vyhlášená "mailem" v pátek, dne 19.9.2020 a ukončena dne 24.9.2020.

Výbor rozhodl snížit stav členů výboru na 7 a tohoto stavu bylo dosaženo odstoupením kolegy Dufka (Kovošrot Group), který s odstoupením souhlasil a rezignací kolegy Klementa (Saker).

16. shromáždění formou „per rollam“ rozhodovalo:

Zvolit stávající členy výboru „en block“:

  1. Hofmanová, Polívka, Ditrych, Ambrož, Bolcek, Ševčík, Miller na další 5. leté období

nebo

  1. Navrhnout jiné složení výboru.

Hlasování se účastnilo 32 členů SVDS, kteří jednomyslně dali hlas variantě „A“.

SVDS mělo v době hlasování 55 členů, hlasování se účastnilo 32 členů tj. 58 %.

Nový výbor SVDS ve variantě „A“

Ing. Marie Hofmanová (AKOPA) Praha

Aleš Ditrych (AD Sběrné suroviny) Praha

Pavel Ambrož (BARKO) Brno

Alexandr Bolcek (AB Metal recycling) Sokolov

Milan Ševčík (Sběrné suroviny Ševčík) Brno

Ing. Tomáš Polívka (fyzická osoba) Praha

Petr Miller (fyzická osoba) Praha

byl zvolen nadpoloviční většinou.

 

Následně, v souladu se stanovami SVDS,

Čl. IX

Předseda a místopředseda 

Odst. 4.

Předseda a místopředseda je volen ze členů výboru na období 5 let. Výbor volí ze svého středu tajnou volbou předsedu a místopředsedu, pakliže si jejich volbu nevyhradí shromáždění. 

Člen výboru, Petr Miller, svolal zvolené členy výboru SVDS k prvnímu jednání do Prahy, dne 13.10.2020 (viz pozvánka a zápis), na kterém,

nadpoloviční většinou byli zvoleni:

 

Předseda výboru SVDS                Petr Miller

Místopředseda výboru SVDS     Ing. Tomáš Polívka

Pozvánka zde: 

Zápis zde:

 

 

Inzerce - nabídka

CODET trade s.r.o. - špičková třídící technika.

Neuenhauser technika pro životní prostředí Stroje pro zpracování šrotu drtiče ...

celý článek


 

MISTRA s.r.o. - Výroba strojů pro zpracování kovového odpadu

Firma MISTRA s.r.o., se zabývá výrobou strojů pro zpracování kovového odpadu. V ...

celý článek


 

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator byly navrženy zejména pro využití v oblasti ...

celý článek


 

Dva náměty jak lze výrazně ušetřit

Vedoucí projektů SVDS představuje dva náměty

celý článek


 
Inzerce - poptávka
EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat