Vyhledat

 

 

Aktuality

Zdá se, že bude horký podzim


16.11.2020

Ani ne tak v důsledku nové chřipky, která jak přišla, tak zase odejde a zanechá jen podivnou pachuť, plnou zmatků, politiky a otazníků, ale to, co plodí MŽP pod taktovkou ministra Brabce, to nelze jen tak přejít.

Diskuse nad návrhem vyhlášky o nakládání s autovraky, která byla poslána do připomínkového řízení, nabírá obrátky, a dokonce bych řekl, že takový nesouhlas s tím, co dává do oběhu Ministerstvo životního prostředí, tu ještě nebyl.

SVDS připravuje stanovisko, nicméně na základě naší výzvy na adresu SVDS docházejí každý den nesouhlasné názory, které nejsou jen reakcemi naštvaných zpracovatelů autovraků, jejichž použitá slovní zásoba neumožňuje vše publikovat před desátou hodinou, ale také častěji odbornými stanovisky, opřenými o skutečnou znalost problematiky, tedy o to, co ministerstvu schází.

Proboha, kdo radí a koho poslouchá MŽP, kdo je ten odborný náměstek, který je odpovědný za zpracování materiálů a který připustí aby takový paskvil spatřil světlo světa. Ministr evidentně není na danou problematiku odborník, ale nese plnou odpovědnost a tu mu nikdo, ani jeho straničtí kamarádi neodpářou. Neumím si představit, že by se to stalo na FMPSV. To bych vyřešil velmi úspornou rozmluvou o několika větách.  

A tak namátkou několik titulů z dnešní korepondence k vyhlášce, které SVDS poskytl náš spolupracovník. 

 1. předkladatel (MŽP) výrazně zhorší podmínky nakládání s autovraky, protože způsobí více zmatků v důsledku velmi nekvalitně zpracovaného návrhu prováděcího předpisu, který je předmětem připomínkování (podrobnosti viz dále v  "Diskusi")
 2. předkladatel (MŽP) požaduje plnění povinností, které nelze technicky vůbec splnit
 3. předkladatel (MŽP) navrhuje naprosto nereálné termíny:
  • hlášení podle nové vyhlášky poprvé za ohlašovací rok 2021 (nedostatečná doba pro implementaci)
  • aktualizace stávajících provozních řádů do 31. března 2021 (kolaps krajských úřadů)
  • účinnost navrhované vyhlášky  od 1.1.2021 (nedostatečná doba pro implementaci)
 4. předkladatel (MŽP) popírá vlastní opatření na snížení nadměrné byrokratické zátěže pro podnikatele (takže zjednodušenou legislativu nahrazuje např. nulovým hlášením, což je zbytečné)
 5. předkladatel (MŽP) požaduje v ročním hlášení vyplňování údajů, které již v MA ISOH jsou
 6. předkladatel (MŽP) neumí spočítat vzorec pro výpočet stanovených cílů - nedává to smysl a navzájem si to odporuje
 7. předkladatel (MŽP) prokazuje hrubou neznalost základních pojmů a procesů při hodnocení „opravitelnosti vozidel“ (viz Příloha č.5, jejíž nesmyslná konstrukce odporuje logice i předpisům, navíc nejde splnit), především předkladatel (MŽP) nezohlednil
  • technické požadavky na výrobek– zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákon č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh včetně prováděcích právních předpisů ČR, EU a EHK OSN pro výrobní proces motorového vozidla a pro motorové vozidlo a jeho díly
  • obecná bezpečnost výrobku– zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, s modifikacemi pro automobilový průmysl podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku– odpovědnost za výrobek – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • trestněprávní aspekty odpovědnosti(když hrozím pokutami, měl bych tomu alespoň rozumět, ne?)

A to je jen opravdu výňatek. protože další a další stanoviska k návrhu vyhlášky přicházejí, tedy vyčkáme ještě týden v jehož průběhu stanoviska utřídíme a připravíme finální návrh stanoviska k návrhu vyhlášky za SVDS.

Nicméně naši členové mají možnost se průběžnými stanovisky, tak jak přicházejí, seznámit na našich www.svds.cz v modulu "Diskuse".

Petr Miller

předseda SVDS

 

Inzerce - nabídka

CODET trade s.r.o. - špičková třídící technika.

Neuenhauser technika pro životní prostředí Stroje pro zpracování šrotu drtiče ...

celý článek


 

MISTRA s.r.o. - Výroba strojů pro zpracování kovového odpadu

Firma MISTRA s.r.o., se zabývá výrobou strojů pro zpracování kovového odpadu. V ...

celý článek


 

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator byly navrženy zejména pro využití v oblasti ...

celý článek


 

Dva náměty jak lze výrazně ušetřit

Vedoucí projektů SVDS představuje dva náměty

celý článek


 
Inzerce - poptávka
EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat