Vyhledat

 

Vystoupení v Senátu dne 16.7.2008

- Kategorie: Jak to vidíme my
autor: Administrátor, přečteno: 451x

Vystoupení v Senátu dne 16.7.2008

Dobrý den,
pane předsedající, pani senátorko, páni senátoři, děkuji vám jménem před několika dny založeného Sdružení výkupců druhotných surovin za možnost vystoupit ve Vašem výboru při projednávání senátního tisku č. 294.

Dobrý den, paní poslankyně. 

Měl jsem připravenou řeč, ale po úvodním slově pana předsedajícího a po prostudování 298. Usnesení Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, které svými pozměňovacími návrhy k tisku 294 uvedlo návrh poslaneckého návrhu zákona o odpadech do akceptovatelnější podoby, i když jen částečně a tak mi dovolte k projednávání tisku 294  jen několik poznámek, kterými Vás jistě nezdržím.  Jsem rád, že zmíněný výbor pozměňovacím návrhem upravil znění odst. 4 §18 a tak není třeba, téměř po 20ti  letech po revoluci vystoupit proti skryté formě znárodňování, kterou poslanecký návrh v § 18 odst. 4, fakticky představuje. Toto ustanovení jednoznačně omezuje práva občanů ve svobodném nakládání se svým majetkem, jestli mi zákon přikazuje abych svůj majetek odevzdal na nějaké místo pak to není nic jiného než jakási nová forma znárodňování. Je také otázkou, jak dalece je to ústavní.

Dovolte několik slov o tom jaké administrativní zatížení pro sběrny by znamenalo totální omezení plateb v hotovosti, jak je v ustanovení odst. 5. téhož §18. Na jedné straně usilujeme o omezení administrativy a její zjednodušení a na druhé straně nejsme schopni jednoduchého početního výkonu, např., že při denním výkupu od cca 250 prodávajících, z nichž jen polovina nebude mít účet, a jistě není důvod proč by ho museli mít, i když paní poslankyně před chvílí zmínila, že v budoucnosti bude muset mít každý občan svůj účet, k tomu si myslím, že to tak jednoduché nebude, pokud to vůbec bude, ale vycházejme ze současné situace, kdy je skutečností, že všichni občané účet nemají. V důsledku by toto opatření znamenalo, nejen, že výkupna bude muset přijmout další pracovní sílu, ale, že také na poštovní přepážce způsobí výkupna poště každodenní kolaps. Jestliže jsem uvedl 250 prodávajících, pak jsem neřekl 250 zlodějů. Ještě bych rád připomněl, že znění tohoto odstavce není v souladu se zněním zákona o platbách v hotovosti, který Sněmovna na stejné schůzi novelizovala. Jestliže existuje nějaký zákon, kterým specifikuji platby v hotovosti pak by tento zákon měl řešit všechny platby a nikoliv jen některé. V tom zákoně, který toto řeší by muselo být ustanovení o výjimkách, tedy kterých plateb se to netýká, ale to jsem v uvedeném zákoně nenašel.

Sněmovní tisk byl emotivně ve Sněmovně podporován padajícími dětmi do otevřených kanálů apod. a zřejmě na základě této nepravdivé vize se dospělo k nesystémovým řešením. Věříme, že  poslanecký návrh změny zákona o odpadech byl nepochybně veden snahou zamezit některým negativním jevům, ale to přece nevyřešíme ve výkupnách. Nepochybně růst ceny kovů a s tím i růst výkupní ceny kovových odpadů a platba v hotovosti v okamžiku realizace převodu vlastnictví byla příčinou, že někteří spoluobčané ve sběru kovů spatřovali sice nevelký, ale okamžitý a snadno dosažitelný příjem a pokud se k tomu přidá i obtížná identifikace původu odpadu, který v některých případech odpadem ani nebyl, pak lze očekávat, že část takto prodávaného odpadu bude pocházet z trestné činnosti. Negativní jev odstraníme když se vypořádáme s příčinou. Jak se vypořádal poslanecký návrh s příčinou? Odpověď je jednoduchá. Nijak, protože zcela chybně hledá řešení v kriminalizaci výkupen a v totalitních administrativních opatřeních a přitom stávající právní úprava je dostatečná, vyžaduje jen mírnou precizaci a jen je třeba aby další dotčené orgány konali svou práci tak jak mají. Mám tím na mysli policii a soudy.

Při projednávání ve Sněmovně, které jsem bedlivě sledoval, se v žádném vystoupení nemluvilo  o případných ekonomických, ekologických a sociálních dopadech, což považuji za chybu. A jak v úvodním slově řekl i pan předsedající, zcela chybí analýza, tedy nejen stávajícího stavu, ale stavu který chceme nastolit.

Je také třeba zdůraznit, že stávající  stav zúčastněným stranám včetně státní správy a samosprávy vyhovoval a ani ze strany výkupen nebyly zásadní připomínky či návrhy na změny. Pak nastal zlom a dovedně mediálně presentované krádeže na hraně ohrožení životů  navodily potřebnou atmosféru. A je naopak třeba říci, že poslanecká novela by u řady samospráv navodila problém a není pravdou, že všichni starostové tímto návrhem byli či jsou nadšení.

Nebudu také mluvit o tom, že poslanecký návrh v některých ustanoveních nerespektuje skutečnost, že ČR je vázána přizpůsobovat svou legislativu právu EÚ a MŽp, respektive vláda dokonce bude muset vyjádřit nesouhlas, jak již ostatně učinila, a to dokonce i před přijetím nové Směrnice o odpadech schválené Evropským Parlamentem dne 17.6.2008, která zavazuje ČR k příslušným legislativním krokům.

V úvodu jsem řekl, že Usnesení výboru HZD č. 298 upravilo znění jen částečně, tedy zbývá, dle našeho názoru dořešit ještě některé nejasnosti.

V pozměňovacím návrhu § 18 odst 4 je uvedeno, že

„(4) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat odpady, které mají povahu výrobků nebo jsou složeny z určených materiálů stanovených prováděcím právním předpisem.

Promiňte, ale všechno do čeho byla vložena lidská práce je výrobkem. Tedy jestliže se něco stalo odpadem pak to před tím muselo být výrobkem. Pokud Usnesení 298 stanoví aby ministerstvo stanovilo co bylo výrobkem, pak které ministerstvo a jak a podle čeho to bude posuzovat? Gesce za odpady je na MŽp, ovšem nikoliv za výrobky, tady bych očekával že to bude v souladu s kompetenčním zákonem MP.

Dále je to nový odstavec (9), kde je stanovena lhůta 48 hodin pro zákaz nakládání s některými předměty. Zcela chybí popis tohoto co se má odehrát v této definované době.

Má výkupna ihned nahlásit policii takové předměty a ta ihned zahájí řízení
Má výkupna vyčkat jestli se náhodou neozve případný majitel
Je kvalifikace zaměstnanců výkupen na úrovni znalců uměleckých, pietních či bohoslužebných předmětů? Já myslím, že nikoliv. Zbývá dodat, že stejný problém bude mít i Policie ČR, jistě nelze očekávat, že běžná hlídka, která se dostaví do sběrny bude mít kvalifikaci znalců uměleckých, bohoslužebných či pietních předmětů. K takovým případům bude muset vysílat výhradně znalce, to proto aby jeho zjištění mělo v případném sporu vůbec nějakou váhu.
Nicméně toto je již jen otázkou upřesnění.

Pane předsedající, paní senátorko, páni senátoři, ještě jednou děkuji za možnost vystoupit ve Vašem výboru a dovolte mi vyjádřit naději, že i Vaše pozměňovací návrhy k tisku 294 budou ve stejném duchu jako je v Usnesení č. 298 VHZD.

Přeji Vám krásné léto.


V Praze dne 16.7.2008                    

Sdružení výkupců druhotných surovin

[Zpět]

zpět

 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat