Vyhledat

 

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s.

(dále jen SVDS)

Sdružení bylo založeno fyzickými osobami, které jako přípravný výbor podaly podle zákona o sdružování č. 83/1990 Sb., žádost o registraci na MV ČR.

SVDS bylo zaregistrováno MV ČR dne 29.7.2008 pod č.j. VS/1-1/72 4085/08-R                                      
IČO: 227 28 210.

Přípravný výbor svolal na den 26.10.2008 1. shromáždění, kde byl zvolen řádnou volbou výbor SVDS, který vlastní volbou zvolil předsedu a místopředsedu SVDS.

Dne 7.4.2009 byla MV ČR vzata na vědomí změna stanov, schválená dne 24.2.2009 na    4. shromáždění SVDS.

Dne 11.3.2011 byla MV ČR vzata na vědomí změna názvu sdružení, který od toho data je Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin

Dne 1. 1. 2014 bylo SVDS zaregistrováno Městským soudem v Praze                                          
Spisová značka: oddíl L, vložka 19252
Právní forma:  Spolek

Dne 25. 3. 2015 nabylo právní moci Usnesení Městského soudu v Praze a spolek byl zapsán do Spolkového rejstříku takto:

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s.

Sídlo - Bechyňská 640, Praha  - Letňany 199 00

Předseda - Petr Miller

Místopředseda - Ing. Tomáš Polívka


Adresa svazu:

  • Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s.
  • Praha
  • (Pouze adresa sídla, nikoliv korespondenční adresa)
  • e-mail: svds@svds.cz
  • Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin užívá toto logo 
  • Pozor, důležité!!! Doručovací a korespondenční adresa:

Preferujeme korespondenci mailem:  svds@svds.cz

Výjimečně v listinné podobě:

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s.

Petr Miller, Libáňská 2334,  193 00  Praha 9


SVDS je v ČR početně nejsilnějším svazem v segmentu výkupu a zpracování druhotných surovin.

Od listopadu 2015 byl členem Evropské recyklační federace EuRIC, odvětví EFR/ESG.

Členství ukončil k 31. 12. 2020  

K 27.3.2024  SVDS sdružuje 45 členů.

 

 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat