Vyhledat

 

Alenka v říši divů? Nikoliv, jen krátký exkurz do odpadového zákona.

12.1.2017 - Kategorie: Jak to vidíme my
autor: Petr Miller, přečteno: 1036x

§ 8 odst. 6 vyhlášky o bezhotovostním výkupu odpadů dle § 8/2 a § 8/5 vyhlášky

Na toto téma se rozpoutala velká diskuse, která se musí nějak uzavřít. 

Je otázka, jestli to bude MŽP nebo soud, který jediný může vyložit smysl zákona.

Myslím, že bude skutečně nejlepší požádat přes datovku o písemný výklad ředitele Manharta. Pak budeme mít v ruce něco, s čím lze dále pracovat a to až ve smyslu výklad zažalovat.

Pro info, přikládám doslovný záznam z konference ANSDS v Bratislavě, která se konala minulý rok (celý článek naleznete buď v bulletinu č. 6, nebo na našich www v odkazu Bulletin):

Co bylo presentováno v Bratislavě představiteli MŽP SK.

Neméně je zajímavý přístup k výkupům součástí starého vozidla. Výkupna může vykoupit např. hliníkový blok motoru, ale prodávající musí podepsat „čestné prohlášení“. Musím se přiznat, že mi uniklo, o čem to čestné prohlášení má být.

Jak jsem tak vyrozuměl, lze vykoupit prakticky vše a pokud se týká množství, pak podle Ing. Juríka by mělo být zásadní pro rozhodnutí, zda vykoupit či ne odpověď na otázku, kterou si musí výkupce položit a sám si na ni odpovědět a ta zní „Je reálné, aby tento předmět a v tomto množství, mohl mít člověk doma“? A pokračoval, „Pokud ano, nebo pakliže reálné to je, pak bez obav vykupujte“! „Přece hledáme společnou řeč“.

Myslím, že tento pragmatický přístup by zamezil mnohým výkladovým komplikacím.

Ovšem v našich končinách to znamená odpovědět na otázku, jestli takového uvažování je současna "squadra" MŽP vůbec schopná.

Sebelepší výklad mně neumožňuje odstranit pochybnosti o smyslu, co se vlastně chce a jak to jde do souladu s Ústavními zákony.

Především zákon přenáší odpovědnost na občana-výkupce a to přesto, že výkupce většinou, aby splnil co zákon ukládá, nemá k tomu kvalifikaci. Pokud se chce někdo odvolávat na Katalog SMO ČR, pak je to blábol bez právního podkladu a nemá smysl se tím vůbec zabývat.

Znovu se vrátím k mému hausbótu. Z toho, co vyplývá z naší diskuse, je především nejasné, že jednou je citováno, že:

2) Odpady mající povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení, uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí nebo části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) (baterie), g) (autovraku) a h) (elektrozařízení) zákona:

a. lze od FOn pouze sbírat. Nejedná se o výkup těchto odpadů za úplatu! Jedná se o pouhé jejich převzetí do zařízení ke sběru a výkupu odpadů bez poskytnutí úplaty.

To tedy znamená, že odpady mající povahu………..od FOn nelze vykupovat!!!

V takovém případě není třeba řešit jakým způsobem poskytnout platbu.

Hausbót má nesporně povahu strojního zařízení, pokud bude do výkupny dodán jako celek.  Má hnací jednotku, převodovku a další strojní vybavení. Mimo to obsahuje el. kabely CU nebo AL, různých průřezů a stupně izolace, a to řádově v délce desítek metrů (cca až 100 m), proudové chrániče, sonar apod.. Vše v souladu s normou pro stavbu lodí a po odsouhlasení státní plavební správou a zařazením do rejstříku plavidel.

Plavidlo podléhá revizí, která se opakuje každé 4 roky. 

Takže z výše uvedeného textu jsem odvodil, že pokud vyjmu z plavidla strojní zařízení (motor, a atd.), mohu trup prodat, tedy výkupna nemůže výkup odmítnout. Jde jen o plechy a různé profily. Znovu opakuji, že můj hausbót váží cca 9 tun, z toho kov je cca 8 tun. Takových plavidel je jen Slapech cca 2,5 tisíce s průměrnou vahou cca 5 tun kovu. zatím nekomentuji pitomost, že nemohu prodat motor a další strojní vybavení, ani nekomentuji, že doposud to nikdo smysluplně nevysvětltl, jak se k tomuto právnímu paskvilu dospělo a z které moudré hlavy to bylo.

Ovšem, aby to nebylo tak jednoduché, pokračujme dále: 

(5) Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob, se vymezují jako odpady, mající povahu

a) uměleckého díla nebo jeho části,

b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,

c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,

d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména ………..atd

 

To ovšem mění zcela zásadně postavení jak výkupce tak prodávajícího.

Hausbót zcela nepochybně není průmyslové strojní zařízení. Je to rekreační plavidlo, evidované podle zákona Státní plavební správou.

Malým plavidlem se rozumí loď, jejíž délka nepřesahuje 20 m a která není určena nebo používána k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel, k přepravě více než 12 osob a která není převozní lodí. Pokud však plavidlo nesplňuje některé základní charakteristiky lodi, pak do kategorie malých plavidel nepatří, ale může se jednat o tzv. jiné ovladatelné plovoucí těleso (tam patří například vor), případně plovoucí zařízení nebo plovoucí stroj.

Ve smyslu uvedeného, tedy výkupce nemůže odmítnout vykoupit hausbót jak o celek, tedy včetně motoru  a dalšího, strojního, vybavení.

No a abych to ještě více zamotal, pak některé hausbóty mají licenci k přepravě osob a jsou vedeny jako lodě pro hromadnou přepravu. To pak znamená, že ač se jedná o identicky shodná plavidla, výkupce takové plavidlo vykoupit nemůže. Jen by mne zajímalo, jak to výkupce pozná, když ani netuší, že něco takového existuje. A pochybuji, že zaměstnanec ČIŽP je na tom lépe.

Namátkou jsem uvedl jen hausbót, ale co například sběratelé aut, tanků, bojových vozidel. Jednou jsem dělal rozhovor pro Blesk a redaktor mi vyprávěl, co se odehrávalo, když se dostavil do kovošrotu v Měcholupech s požadavkem, že když do výkupny vedou koleje, což je príma, protože chce ze své sbírky prodat parní lokomotivu a jako fyzická osoba jí chce prodat. Dokonce nepožadoval hotovost na ruku, ale chtěl to zaplatit přes svůj osobní účet. Byla to kovbojka, která neměla konce.

No a aby to nějaký konec mělo, je třeba udělat konkrétní kroky. 

Proč má převzít odpovědnost výkupce za něco, co mu zákon fakticky neumožňuje. Přece by mělo stačit, že si vyžádá od prodávajícího prohlášení, že předmět, který prodává, nepochází z trestné činnosti a byl získán legálně. A pokud se to nebude někomu líbit, tak ať řeší orgán ze zákona příslušný.

Jenomže pokud nebude oznámení, pak ani policie nemá co řešit.

No jo, je to Kocourkov. jsem zvědav, jak se budou na MŽP kroutit.

Mimochodem, v březnu je valná hromada EuRIC, myslím, že i tam by tento podivný výtvor mohl přispět k všeobecnému poveselení.

PM

zpět

 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat