Vyhledat

 

Kabinet odpadů - listopad 2018

9.11.2018 - Kategorie: Jak to vidíme my
autor: Petr Miller, přečteno: 499x

Tomáš Polívka trefně ve svém hodnocení odděluje "ONI" a "MY"

Zdá se, že na jedné straně stojí ti kteří se svou prací snaží uživit nejen sebe, ale i své zaměstnance, k nimž se musí zařadit i státní správa, potažmo i úředníci MŽP, a pak na ty, kteří stojí na druhé straně a dělají všechno pro to, aby snahu těch prvních, co nejvíce ztížili. 

„Kabinetu odpadů – listopad 2018“ očima SVDS.

Účastníci za SVDS: Eva Směšná, Tomáš Polívka

Za MŽP:  Manhart, Maršák, Trylč (zpětné odběry), Jakl (právník odboru), Bulková (POH, SEPNO, ISPOP...).

Dále se zúčastnilo asi 40 lidí z řad stakeholderů v čele s Havelkou (ČAOH)

Informace probíhala v obdobném duchu a rozsahu jako na 15. shromáždění SVDS s tím rozdílem, že za MŽP prezentoval Maršák, Manhart měl jenom úvodní slovo a v průběhu jednání byl schopen reagovat na většinu otázek, které se striktně týkaly pouze nově připravovaných zákonů.

Pozn. Tomáše: No, pokud to mám srovnat, připadlo mi, že u nás byl Manhart živý a plný elánu, včera mi připadli všichni neuvěřitelně opruzení a nepřístupní čemukoliv.

Současně bylo komunikováno

Nový zákon o odpadech

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností

Změnový zákon

Novela zákona o obalech

Pouze teze vyhlášek; vyhlášky budou sloučeny do větší celků, nebude jich tolik jako v minulosti, ale budou objemnější

Na přelomu 11/12 2018 bude zahájeno vnitřní připomínkové řízení

Cca v lednu 2019 budou zákony odeslány do vnějšího připomínkovacího řízení - již nyní je třeba začít hledat oficiální připomínkové místo, které nám zapracuje naše připomínky, hledat někoho, kde naše zájmy nepůjdou proti zájmům tohoto připomínkového místa. 

Po vypořádání připomínek, cca v 7/2019 budou zákony zaslány do vlády, do pracovních skupin LRV. Tam už by chtěli mít vyhlášky.

Úvaha je taková, že  projednávání ve vládě a posléze v PSP a v Senátu se zvládne tak, aby nové zákony byly vyhlášeny k 1. 7. 2020. Jejich účinnost by poté byla od 1. 1. 2021

Diskutoval hlavně Petr Havelka, ČAOH a SVDS. Vedle toho padly dotazy 

  • k novým normám pro skládkaře, podle kterých musí dělat denní překryv odpadů vrstvou 20 cm  a tudíž je nedostatek odpadů pro technologického zajištění skládek, musí nakupovat zeminy a pod. (Maršák krásně reagoval, že „ONI“ (myšleno CK MŽP úředníci“) blahosklonně umožnili technické zabezpečení skládek zadarmo, kdežto v BRD se i za takto použitý materiál platí poplatky..)
  • k využívání minerálních olejů
  • pak ještě následovala recitace o obcích a jejich problémech, komunálu, cílech recyklace KOMUNÁLU, živnostenském odpadu (musí třídit a to co je vytříděné není komunál), jestli obecní kompostárna (bez poplatků) nebo biokontejnery (s poplatky) a ještě určitě něco

 SVDS uplatnil dotaz na: 

  • druhotnou surovinu - byli jsme "smeteni", protože prý i MŽP bylo "smeteno" Evropskou Komisí při uplatňování připomínek k rámcové směrnici  a bylo nám vysvětleno, že nejsme nijak regulováni v tom, co si lze vyhlásit za DS - může to být cokoliv, co umím využít nebo někdo jiný umí využít a je jedno, zda to je odpad, vedlejší produkt anebo to bylo vyrobeno z odpadu, tzv. "neodpad"

Pozn. PM tak to je úžasná dedukce…

Pozn Tomáše  Ono to tak při globálním pohledu je, v tom se asi nedá polemizovat. Na repliku o "narození odpadu" (zbavit se) jsem málem dostal po hubě, protože eu judikatura se s tím už opakovaně vypořádala a není to pro NĚ žádné téma. Takže jsme zpět u toho, že na počátku je "původce", který rozhoduje o ponechání ve výrobkovém režimu, nebo o zařazení do odpadového režimu. A pak u koncovky, které výroky v rámci kovových šrotů nechce...Je kvadratura kruhu, ze které (zdá se mi) není úniku..

No nevím, nevím, nepochybně by stálo za to se nad tím ještě zamyslet. Vzhledem k dalším souvislostem to tak jednoduché nevidím. (pozn. PM)

  • razítkování OL při přepravě NO - Bulková informovala, že při školení ČIŽP účastníkům říkala, že razítko není podstatnou náležitostí, že je důležitá informace obsažená v OL. Zřejmě prý převzali strukturu, jak byla praktikována při listinném ohlašování přepravy, kdy na evidenčním listu přepravy bylo vyžadováno i razítko - změněno to bude až vyjde nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady v r. 2020, pokud to neupraví nějaká novela dříve

Typicky úřednický přístup, chyba není u nás, ale jde jen chybné pochopení (pozn. PM).

 Z „JEJICH“ vyjádření jsem vyrozuměl, že po úpravě přílohy není poptávka. Tedy navrhl jsem Havelkovi, aby všechny odpadové svazy podaly podnět k úpravě Přílohy. Pokud nám to vadí, tak to dotáhněme do konce.

Něco obdobného jsem již provedl na pracovní skupině druhotných surovin před měsícem, kdy tam Manhart ke zděšení zainteresovaných prohlásil, že dojednanou a vykomunikovanou asfaltovou vyhlášku pro vznik neodpadu do legislativního procesu nedá (byť to bylo mezi všemi domluveno), až po novém zákoně. Tak jsem si vzal slovo a navrhl „JIM“, aby to teda předali na dokončení procesu jinému gestorovi, když na to nemají čas. A bylo zděšené ticho, tedy u „NICH“. Ostatní stěží zachovávali důstojný výraz. A hle, vyhláška je v procesu.

  • Přeshraniční přeprava - kapacita pracoviště: uvedli jsme, že se projednávají změny, které budou vyžadovat "předběžné oznámení přepravy" = notifikace např. i u plastů, vzhledem k tomu že se jedná o obchodní artikl, nelze  dlouho čekat  na souhlas (min. 3 měsíce, ale i mnohem déle); nepředpokládá se posílení odd. přeshraniční přepravy, naopak, jsou tlaky na snížení počtu lidí v úřadech, protože to politici slibují…

Tady by bylo potřeba interpelovat ministra, jak to chce zajistit, protože v důsledku externích změn, zvýšení pracnosti, a kvality poskytnutých služeb je již dnes situace mizerná....

Notifikace není jen problém papírový, ale i obchodní. Musí se ukázat konečný zpracovatel, ale to zpravidla není ani dopravce, ani ten, který si převoz platí. Pokud je to firma z koncernu, je to jedno, ale pokud je to třetí subjekt, musí se otevřít všechny karty. A jak to v AGR zemi dopadne si můžeme už jen krásně představovat.....

  • dotaz ke změnám neustále probíhajícím v EU dopadajícím na recyklační průmysl (POPs v plastech, Co v kovech a nízké limity, rozhraní mezi CHL, odpad, výrobek.......) – „ONI“ prý to vše sledují a uvědomují si, že se tím zmenší potenciál pro využití odpadů, ale nic s tím nenadělají - žádali jsme, aby se k tomu vyjadřovali  a hájili postavení recyklačních zařízení

 Vnímá vůbec někdo z těch od zeleného stolu, že jestliže vytřídím z odpadu do jednotlivých separací, pak komunální zbytek je už netříditelný?

 

  • co se týká Norského požadavku na změnu Basilejské úmluvy ohledně plastů, do toho nelze příliš zasahovat, ale jako účastníci Basilejky o tom budou „ONI“ na konferenci hlasovat 

 Problém viz Notifikace. Z komunálu nebudou nikdy jednodruhové plasty, z přímých výrobních odpadů (od linky) ještě ano, ale i tam zpravidla zpracovávají různé materiály. Ale problém bude třeba i ze zpracovaných odpadových nekomunálních plastů - kabelů, autoplastů, elektroplastů, kde není zpravidla ekonomická síla na dosažení 100% separace (technicky to většinou jít může).

Takže výsledkem bude jen na domácím trhu a jen do "tepla" a rozklad na prvočinitele..

  • Ještě jsem vznesl dotaz na bod recyklace a místo přechodu odpad neodpad.

Otrávená odpověď byla, že eu legislativa to má téměř vyřešeno (asi nejspíše finální recyklátor a přechod naložením) byť to nemá technologickou logiku. Prostě bomba-))

Jen bych na závěr poznamenal, „Jak to má vyřešeno naše legislativa“?

Pokud otrocky přejímá to, co je naordinováno z EU, je na místě otázka, proč o nějaké naší legislativě mluvíme?????(PM)

Terxt zápisu upravil PM

 

zpět

 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat