Vyhledat

 

Aktuality

Doporučení pro eko-design výrobků z papíru a další 


21.1.2020

Kolegové z Asociace českého papírenského průmyslu posílají příspěvek k "CE"

Inspirativní materiály byly zpracovány ve spolupráci několika evropských profesních asociací za podpory českého papírenského průmyslu ve vztahu k cirkulární ekonomice. Jde o doporučení pro eko-design výrobků z papíru a lepenky a oddělený sběr papíru a lepenky ve vazbě na finální recyklaci.

Finál - oddělený sběr papíru, doporučení naleznete   ZDE

a

Finál - recyklovatelnost, pokyny naleznete       ZDEMíst, kam může Evropa odložit odpad, ubývá 


15.1.2020

Nejen z EU

Zdá se, že míst kam odložit odpad z EU, ale nejen z EU, ubývá.

Dnes SVDS obdržel info, o dalších zákazech a omezeních,

V příloze naleznete informace oznamující zákaz a / nebo omezení dovozu komodity „šrot“ a „odpad“ do Bangkoku a Laem Chabang – Thajska, s okamžitým účinkem na

 

Jak je z textu přílohy (originál zde) zřejmé, je situace ve zmiňovaných místech neudržitelná.

Viz tento text z přílohy:

1. Dojde-li v Thajsku k nějakému případu kvůli zakázanému, omezenému nebo nesprávně deklarovanému zboží, musí přepravce a příjemce společně převzít odpovědnost a nést veškeré vzniklé náklady nebo poplatky, včetně veškerých nákladů souvisejících s vrácením nákladu do přístavu, portu nakládání / původu.

2. Máte-li jakékoli další otázky nebo potřebujete více informací, neváhejte kontaktovat thajskou kancelář nebo cenový tým a požádat o pomoc.

K. Kessuda (Dada) (e-mail: kessuda.d@th.yangming.com)

K. Warangkana Chaiyos (Pack) (e-mail: warangkana.c@th.yangming.com)

K. Parita Kanokthong (Lucky) (e-mail: parita.k@th.yangming.com)

3. V případě jakýchkoli nových nebo aktualizovaných celních předpisů týkajících se zákazu / omezení zboží a revidovaných informací o místní kontaktní osobě, informujte CMPR.

Veškeré nejnovější informace bez oznámení CMPR, ztráta nebo odpovědnost budou na účtu agenta.

Děkuji a s pozdravem,

Obchodní skupina

Yang Ming Marine Transport CorpPF 2 0 2 0 


29.12.2019

S notnou dávkou optimismu .......Každoroční maraton přání začal 


22.12.2019

Doufejme, že všechna jsou opravdu upřímnáNávrhy odpadových zákonů na cestě do finále 


18.12.2019

Vládní návrhy odpadových zákonů dnes předloženy do sněmovny

Odpady: návrh zákona zde

Přílohy: zde

VUŽ: návrh zákona  zde

Přílohy: zde

Obaly: návrh zákona zde

Přílohy: zde

Změnový zákon: zde

Přílohy: zdeTak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až .......... 


12.12.2019

Kdo si počká, ten se dočká

Anabáze schvalování návrhů nových odpadových zákonů opravdu připomíná říkanku o džbánu, vodě a utrženém uchu, jen s tím rozdílem, že když se vytrvá a tlačí tak dlouho návrhy zákonů tam, kde jejich schválení v podobě, jak si to předkladatel namaloval, je jisté, "je to doma", protože přece nikdo ve vlastním zájmu nepotopí kolegu ze stejné stáje. 

Vláda na svém posledním zasedání napodruhé schválila všechny návrhy nových dpadových zákonů v široce kritizovaném znění odbornou veřejností a po pětinásobném vrácení Legislativní radou vlády k odstranění nedostatků. Jen nenapravitelný optimista mohl očekávat, že vláda se pokusí něco napravit. Vzhledem k převaze  hlasů, které hlasují "podle svého nejlepšího svědomí a hlubokých znalostí" lze předvídat i konečný výsledek strastiplné legislativní pouti dlouho očekávaných odpadových zákonů. 

Kolega Havelka, výkonný ředitel ČAOH popostrčení návrhů do Sněmovny, které bude následovat, komentovat takto:

"Čekali jsme, že se alespoň ty nejzávažnější problémy přinejmenším mírně posunou, ale bohužel se to nestalo. Zákony, světe div se, prošly v původním, široce kritizovaném znění. Ve znění, které minule ani pan premiér Babiš nechtěl pustit dál, ve znění které kritizovala Legislativní rada vlády, ve znění, které nevede ke splnění evropských recyklačních cílů. To je velký problém. Balík nových odpadových zákonů mohl být velkou příležitostí posunout odpadové hospodářství zásadně k recyklaci. Bohužel to tak není. EU stanovila jasné a závazné cíle k recyklaci a k omezení skládkování. Není pochyb o tom, že skládkování se podaří v evropském termínu, tedy k roku 2035, omezit na 10%, a to je dobře. Zákon k tomu obsahuje širokou řadu nástrojů, byť s tím přináší i citelné zdražení na obce a města, tedy na občany, a to už tak pozitivní není. Zdražení dopadne i na firmy a podnikatele. Zásadní však je, že vláda ani po druhém projednání nedokáže vysvětlit, jak chce zajistit, aby se odpady odkláněné ze skládek nepřesouvaly do kapacit nových spaloven (ZEVO) na neupravený směsný odpad, které EU již nepodporuje, ale na třídění a recyklaci, jak stanoví závazné cíle. K tomu v zákonech stále není prakticky jediný nástroj. Proč? Na tuto klíčovou věc tak vláda zcela rezignovala. To je velmi špatný signál a je třeba to napravit. Dopady špatného nastavení zákona mohou být v budoucnu velmi tvrdé."

Já k tomu poznamenám, že funkce a mandáty jsou propůjčené jen na chvíli, a tak kdo ví jak to bude v dalším volebním období.  

 

Petr Miller
předseda SVDS


Návrhy odpadových zákonů vstupují do finále 


8.12.2019

Program schůze vlády dne 9. 12. 2019

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

pondělí 9. prosince 2019 ve 12:00 h

Viz odkaz: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-12-09

Pod každým bodem návrhu zákona je odkaz na znění návrhu, který bude projednáván. Ostatní materiály jako „Důvodová zpráva“, "Vypořádání připomínek" a pod., naleznete ke každému zákonu na výše uvedeném odkazu.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o odpadech
čj. 708/19 
Předkládá: ministr životního prostředí
Text návrhu zákona:   zde
 
2. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
čj. 705/19 
Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr průmyslu a Obchodu
Text návrhu zákona:   zde
 
3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
čj. 707/19 
Předkládá: ministr životního prostředí
Text návrhu zákona:   zde
 
4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
čj. 706/19  
Předkládá: ministr životního prostředí
Text návrhu zákona:   zde

Zásadní informací bude stručná info po zasedání vlády na „brífinku“ a později zveřejnění „Usnesení“ ke každému návrhu zákona, které můžeme očekávat do dvou dnů.

Poznámka SVDS

Návrhy nových odpadových zákonů jsou předkládány ve znění, kdy se nepodařilo, přes několikaleté úsilí, nalézt odborně podloženou shodu na podstatných bodech návrhů nových zákonů. Koordinovaná regulace celé oblasti odpadové problematiky byla jistě snahou předkladatele, ale aby byla smysluplná a všemi, jichž se dotýká, akceptovatelná, nemůže přehlížet kritické hlasy a opomíjet negativní dopady. „Nadále se neřeší, že dlouhodobě chybějící jednotná metodika je příčinou, že to, co platí tady, neplatí jinde, stejně tak chybějící prováděcí předpisy, jejichž abdsence významně ztěžuje odhady možných dopadů některých ustanovení zákonů. 

A tak co je signálem, který navrhovaná legislativa vysílá?  Zbytečné předpisy dále budou neefektivně zatěžovat, v mnoha případech zhoršovat jak práci státní správy, tak všech účastníků segmentu druhotných surovin. Investice, které tato oblast podnikání vyžaduje, budou nadále rizikem. Doprovodné nástroje k podpoře skutečné recyklace v návrzích nových zákonů o odpadech chybí. Přemíra sankcí, jejichž udělení je mnohdy závislé na náladě kontrolního orgánu, a zejména jejich prakticky likvidační výše, řadí podnikání v tomto oboru do stavu, kdy jedinou jistotou je nejistota. 

Po jednání vlády bude k dispozici znění, které obdrží poslanecká sněmovna k projednání a ve finále ke schválení. Návrhy odpadových zákonů vykročily do závěrečné fáze jejich dlouhé legislativní cesty na které se může ještě mnohé změnit. 

 

Petr Miller
předseda SVDS


Nová Komise EU zvolena 


28.11.2019

Generální stávka a Václav Havel na plénu EU ve Štrasburku a také, a to především, genderová vyváženost. To je oč tu běží.

27.11.2019 Evropský parlament na plénu ve Štrasburku schválil nijak oslnivou většinou složení nové Evropské komise vedené Ursulou von der Leyen, jež po hlasování zmínila nejdůležitější cíle své agendy. Proslov započala s připomínkou 30. let od generální stávky v Československu a citovala i prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. A jako dramatickou vložku přednesla básničku:

„Přesně před 30 lety, 27. listopadu, udeřila dvanáctá hodina. Rozezněly se zvony a sirény, dělníci odložili nástroje. Továrny, doly a obchody se vyprázdnily, ulice zaplnily tanec a naděje. Při historické dvouhodinové generální stávce uprostřed sametové revoluce se lidé od Prahy po Bratislavu zapojili do krásné mírové vlny svobody, odvahy a jednoty.“

Jak vystřižené z poezie ve vagonech metra.

Proč taková pozornost na evropském fóru výročí generální stávky, která ve skutečnosti žádnou stávkou nebyla?

Zcela nesmyslná je informace, že se "stávky" účastnilo cca 75 % všech zaměstnanců v socialistickém sektoru. To byl blud, který šířil Komárkův „Prognosťák“ podle jakéhosi průzkumu, který nikdo neviděl, a dokonce ještě dnes se tento „fake news“ šíří, aby se ukázalo, jak manifestační to byla akce.

Jaká byla skutečnost ukazuje tato autentická tabulka – zde a pak pamětníci, kteří už spíše začínají překážet.

Napoleon prý řekl: „Dějiny jsou fáma, které uvěří většina“ a Jan Werich by moudře utrousil: „Pravda je krásná věc, ale pomalu s pravdou“.

Dnes už na tom nezáleží, nakonec i „Listopadové události“ mají tolik výkladů, že se v tom ani ti, v těch dobách více než aktivní, nevyznají. A tak jediná pravda, která zbyla je, že když se podíváme po 30. letech, kdo je vítězem cinkání klíči a euforie na náměstích, pak to není radostný pohled. Bohužel, čím více se vzdalujeme „Listopadu 1989“, tím více jeho obraz přetváříme.

Nicméně jsem v jejím projevu zaznamenal pasáže, nad kterými je třeba se zamyslet. Za existenční problém pokládá nová předsedkyně Komise klimatické změny. To je teď evropský fetiš a nové náboženství s monstrancí uhlíkové neutrality. Věty, jako dodržování evropských hodnot, zajistit respektování právního státu ve všech zemích bez rozdílu, za použití jakýchkoli prostředků. „Musíme se zaměřit na dialog a prevenci, ale neváhat sáhnout ke všem nutným prostředkům,“ jsou silácké řeči a zřejmě důsledek jejího působení v roli ministryně obrany. Samozřejmě, že nemůže v jejím proslovu chybět ne nějaká, ale plná genderová vyváženost Komise, a k té chybí už jen jedna žena. A aby toho nebylo málo, paní předsedkyně si vytkla za cíl, že zajistí, aby každý člen jejího kolegia měl genderově vyvážený kabinet. (Totální nesmysl, kterým se řeší jen tabulky a nikoliv efektivita. Tato slova dokládají, že Komise bude řešit skutečně důležité pilíře na kterých stojí základy EU.)

A dále pokračovala v projevu, který připomínal 14. sjezd KSČ v ČKD, stačí vyměnit pár slov: „Společně budeme fungovat jako tým, který pracuje pro společný evropský zájem. Jsme připraveni, Evropa je připravena, chci říct jednoduše: Dejme se do práce!“.

Češi jsou na hesla a podobné projevy zvyklí, a tak to asi většina přijímá s úsměvem, nebo to přejde bez povšimnutí.

Proč tento projev nové předsedkyně Komise EU připomínám na stránkách www.svds.cz které jsou spíše odborného zaměření. SVDS je členem Evropské konfederace recyklátorů, organizace, která je natolik silná, že je orgány EU brána vážně, a dokonce má možnost zasahovat i do fáze přípravy evropské legislativy. Zatím není žádná zkušenost, nové orgány jsou ve stavu zrodu, ale již je zřejmé, že bude nutné budovat a vytvářet nové vztahy a hledat nové informační zdroje. Klima spojené s iluzorními opatřeními, genderová rovnováha a její dosažení poněkud vyšinutou personalistikou, zelené bláznovství a nepochybně ustřelený pohled na to co je rodina, migrace a předurčení Evropy k záchraně světa. To jen tak namátkou. Ty nepodstatné věci jako ruinování evropského hutnictví, problémy s ocelí, se z komise EU nahrazují někdy až komickou iniciativou zaváděním chemizace odpadového odvětví, kterému národní iniciativy často ještě nasadí korunu, odvětví plastů a nově stavební suti, textil a potraviny, aniž by Evropa měla efektivní zpracovatelská odvětví a když už je někde má, pak chybí motivační stimuly pro zájem výrobců o recykláty všeho druhu.

Paní předsedkyně se zřejmě shlédla v Havlovi a vypůjčila si další jeho citát.

„Snažte se dosáhnout věcí, protože jsou dobré, nejen proto, že mají šanci uspět.“

Těžko řící, proč si na nás novopečená předsedkyně vzpomněla, možná, že ví, že s Čechy byl vždy problém, její obdiv k Čechům a Slovákům může mít jiné pozadí, ale ať je to jak chce, já pevně věřím a držím jí palce, aby se jí podařilo vyrovnat gendery v celé Evropě, protože to je dobrý cíl. A pak jsou zde drobnosti, které šanci uspět samozřejmě mají, tak proč se jimi zabývat.

Myslím, že se máme na co těšit, nicméně zaznamenal jsem zajímavou informaci, která se k paní předsedkyni váže, a tou je, že na co sáhla, to zlikvidovala. Chci věřit, že jí to ještě nějakou chvíli vydrží.

Petr Miller
Předseda SVDS

 

 Pán odpadu odchází”. 


26.11.2019

Ředitel odporu odpadů ministerstva životního prostředí, Jaromír Manhart, končí.

Dává na vědomí všem hlásná trouba MŽP, Petra Roubíčková, s dovětkem, že je to vše „cool“, a samozřejmě po vzájemné dohodě. Tomu může věřit opravdu jen nenapravitelný idealista. I když tady jde o jinou hru, než tu známou „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Tento scénář může mít mnoho variant, a pokud je sdělován odborné veřejnosti, která do toho vidí o něco lépe a která hned tak něco nezkousne, bylo by vhodné tuto zprávu opentlit aspoň špetkou soudnosti.

Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí, končí v listopadu, a dokonce po vzájemné dohodě a jak upřesňuje mluvčí resortu: „Dokončil úkol, který mu byl svěřen, tedy přípravu nové odpadové legislativy, která čeká na schválení vládou.” Načasování odchodu klíčového úředníka po dokončení úkolu, tak to se nestává každý den, navíc když se jedná o soubor návrhů nových odpadových zákonů, na které se čeká již mnoho let.

Čas neúprosně běží a nová odpadová legislativa stále nedospěla k finálnímu řešení, a to přes to, že po strastiplné cestě se dopotácela do vlády. Nepamatuji z mé éry, že by některému kolegovi ministrovi Legislativní rada vlády vrátila návrhy zákonů pětkrát a když konečně je vláda zařadí na program, opět je odkládá s tím, že je třeba další informace. To už je situace, která se nevyřeší během zasedání vlády, a proto je třeba najít viníka, a to za každou cenu. Pokud se v meziresortním připomínkovém řízení nahromadí rekordních tři tisíce připomínek, se kterými má zřejmě problém i premiér a stranický nadřízený ministra Brabce, Andrej Babiš, musí následovat „Škatulata hejbejte se.“ Za resort je odpovědný ministr, tedy řešení je jednoznačné. Stejně tak je nezastupitelná úloha odborných náměstků, tedy i tady by to mělo být jednoduché. Anabáze s návrhy nových odpadových zákonů a zejména extempore při jejich projednávání na Legislativní radě vlády, jsou zřetelné známky, že personální politika, zejména v případě odborného náměstka, byla podceněna.  

Ale protože kamarádům se neubližuje, nabízí se špatné řešení, jak z této šlamastyky ven, a tím je odchod ředitele odpadů.

Když jsem si tu zprávu přečetl, musel jsem se smát, protože je zřejmé, že na MŽP dosud nepochopili odpovědnost z výkonu funkcí. Ředitel odboru je jen navrhovatelem řešení a nic víc, není odpovědný za výstup z ministerstva, nad sebou má odborného náměstka, který je povinen korigovat případné chyby, už proto, že by to měl být odborník, a nad tím vším se tyčí ten, kdo je z Ústavy odpovědný, tedy ministr. A nikdo mu to nemůže odpárat. Aspoň tak to bylo za mne, a tedy za vlády premiéra Čalfy.  

Očekávaný konec kariery ředitele odboru odpadů byl na spadnutí, byla to jen otázka času.

Jestli je to správné řešení nebo ne, není věcí SVDS, ale přece jenom bych chtěl říci, že již delší dobu měl náš svaz s Jaromírem Manhartem dobrou spolupráci, ať to bylo v osobním styku našich členů v souvislosti s řešením odborných problémů a hledání východisek, nebo při řešení některých studií nadnárodního významu. Vždy jsme nalezli společný čas k projednání i když ne vždy byla shoda, ale to tak bývá.

Pane řediteli Manharte, Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin Vám přeje ať se Vám daří na novém pracovišti a ze své zkušenosti mohu jen dodat, „Všeho dočasu“.

 

Petr Miller
Předseda SVDS

 Průlomová akce EuRIC 


3.11.2019

V Praze proběhne jednání ERA

První akce EuRIC na území bývalého východního státu za účasti generální ředitele EuRIC, Emmanuela Katrakise a vedoucích představitelů asociací a svazů z 20. zemí EU, které jsou členy EuRIC. Organizátorem je Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin (SVDS), spolu se sekretariátem EuRIC.

Jednání bude zahájeno tradiční společenskou akci, společnou večeří a bude pokračovat v úterý, dne  5. 11. 2019 v jednací místnosti pražské Hospodářské komory.

Na programu bude mimo jiné: viz zde

 

PMVyšlo 39. vydání Newsletter EuRIC 


31.10.2019

Měsíční zpravodaj EuRIC, obsahuje nejnovější klíčové informace o vývoji právních předpisů, institucí a politik EU v zájmu recyklačního sektoru.

Nemohu opominout, že v tomto vydání je zmíněn náš člen, Daniel Houska jako aktivní účastník akce EuRIC/Japan v Tokiu, i když, bohužel, je zveřejněna jen fotka Emmanuela Katrakise a na Dana se zapomnělo, ale tak to na světě chodí.

Měsíčník EuRIC je pouze v anglické verzi. Na našich www bude měsíčník postupně zveřejněn v české verzi.

Mezi hlavní body tohoto čísla patří:

  • Člen Spotlight / místopředseda EuRIC pan Jean Philippe Carpentier

o Podívejte se na nový sloupec na titulní stránce „Členové reflektorů“. V tomto čísle viceprezident EuRIC Jean Philippe Carpentier rozpracovává své priority jako místopředseda EuRIC a podává nám přehled o situaci pro recyklační zařízení ve Francii a o tom, s jakými výzvami a příležitostmi se jim potýkají.

  • Závěry oběhového hospodářství / návrh

o Rada Evropské unie zveřejnila návrh závěrů na téma „Více oběžnosti - přechod k udržitelné společnosti“

  • Taxonomie / Evropský parlament

o Evropský parlament přijal první čtení o „návrhu taxonomie“

  • Veřejná konzultace / trestná činnost v oblasti životního prostředí

o Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k přezkumu směrnice 2008/99 / ES s cílem přispět k účinnější ochraně životního prostředí a plnému uplatňování stávajících právních předpisů EU v oblasti životního prostředí prostřednictvím trestního práva

Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem,

Výbor SVDSZástupce SVDS promluví v Japonsku 


2.10.2019

V rámci jednání G20 Resource Efficiency Dialogue v Tokyu vystoupí Emmanuel Katrakis - Euric a Daniel Houska - Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s.(dále jen SVDS) - EuRIC

V Japonsku na workshopech zemí G20  bude Daniel Houska (EuRIC - SVDS) hovořit k "Financování oběhového hospodářství" a Emmanuel Katrakis (EuRIC) k recyklaci plastů a snižování plastových odpadků v moři. Naši zástupci jsou podle dostupných informací jediní za evropský recyklační sektor. 

Jednotlivé workshopy, semináře a přednášky v rámci třídenního G20 Resource Efficiency Dialogue (Dialog o efektivním využívání zdrojů) spolupořádá EU a Japonsko jako předsedající země. Zástupci EuRIC se jednání v Tokyu účastní na náklady EU.

Program třídenního G20 Resource Efficiency Dialogue

https://www.pco-prime.com/g20/program.html

Daniel Houska (SVDS - EuRIC) vystoupí ve čtvrtek v části konference organizované japonským ministerstvem životního prostředí a EU - v části nazvané  "Japan/EU Joint Workshop on Circular Economy and Finance" v U Thant International Conference Hall (3rd Floor), United National University Headquarters

PM

 Myslím, že je to už popáté....... 


20.9.2019

Tak nevím, je to vizitka dobré nebo špatné práce?

Program 224. zasedání LRV 19. 9. 2019 a jeho výsledky

19.9.2019

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů - (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí) - č.j. 706/19

LRV projednání návrhu zákona přerušila za účelem jeho dopracování předkladatelem ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů LRV.

2. Návrh zákona o odpadech  -  (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí ) - č.j. 708/19

LRV projednání návrhu zákona přerušila za účelem jeho dopracování předkladatelem ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů LRV.

3. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností  -  (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí a spolupředkládá doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ) - č.j. 705/19

LRV projednání návrhu zákona přerušila za účelem jeho dopracování předkladatelem ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů LRV. 

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností - (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí ) - č.j. 707/19

LRV projednání návrhu zákona přerušila za účelem jeho dopracování předkladatelem ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů LRV.

PMAktualita dnešního dne 


19.9.2019

Dnes probíhá 224. zasedání Legislativní rady vlády

Program 224. zasedání LRV 19. 9. 2019

19.9.2019

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů - (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí) - č.j. 706/19

2. Návrh zákona o odpadech  -  (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí ) - č.j. 708/19

3. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností  -  (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí a spolupředkládá doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ) - č.j. 705/19

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností - (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí ) - č.j. 707/19

 

PMDůležitá info z EuRIC 


12.9.2019

Vzhledem k nejistotám spojeným s ratifikací dohody o odstoupení od smlouvy, ECHA doporučuje společnostem připravit se na případnou dohodu, tj. že Spojené království opustí EU bez dohody o odstoupení, a tedy bez přechodného období.

SVDS dnes obdržel od sekretariát EuRIC dopis náměstka ředitele agentury ECHA o důsledcích uzavření dohody Brexit na následné uživatele látek registrovaných britskými společnostmi.

Originál sdělení dporučení  ECHA včetně přílohy a překlad naleznete v odkazu:

"Články" - "Interní" - "Brexit - 2019 ?" 

 

PMInfo nejen z EuRIC a SVDS 


7.9.2019

Prázdniny nebyly pro SVDS "okurkovou sezonou".

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s. (dále jen SVDS), svolal do tradičního místa v Praze,

61. jednání výboru SVDS,  dne 25. 9. 2019 od 13. hod do 18. hod. 

Program: Aktuality v odpadové legislativě, aktivní účast SVDS v legislativním procesu návrhů nových odpadových zákonů, předložených MŽP, organizační zabezpečení jednání představitelů z 21 zemí recyklačních federací, asociací a svazů (viz text níže), a další.  

Jedním z bodů diskuse bude rozhodnout dilema - "svolat nebo nesvolat" - 16. shromáždění SVDS. Organizačně to není problém, dokonce je už zajištěno tradiční místo pořádání našich shromáždění a stejně tak i datum svolání shromáždění a to ve středu dne 6. 11. 2019, které by navazovalo na jednání představitelů ERA a bylo by to ideální i pro generálního tajemníka EuRIC, Katrakise, který projevil zájem se aktivně účastnit, bohužel, problémem je věcná náplň. Naše členy bude především zajmat stav české návrhované odpadové legslativy. Podle posledních informací jsou návrhy projednávány v komisích Legislativní rady vlády a to takto: 

- 2.9.2019 měly být projednány ve finanční komisi

- 4.9.2019 v komisi pro evropské právo

- 19.9.2019 zasedá plénum

Následovat by mělo vypořádání připomínek LRV a předpoklad je, že MŽP by mohlo doručit návrhy vládě k projednání ke konci roku, pokud nedojde k nějakým kotrmelcům, které nelze vyloučit. Pokud návrhy projdou vládou, začátkem roku mohou na své legilativní pouti dorazit do Sněmovny. Jakmile budou přiděleny do výborů, nastane doba pro naše případné další aktivity.

Shrnuto

I když by vystoupení Emmanuela Katrakise, zejména v části k EU odpadové legislativě, problematických úskalích a stavu obhajoby zájmů recyklace, by nabídlo více než rovnocenou náhradu, pro naše členy je důležitější česká současnost. To mne vede k rozhodnutí, že na jednání výboru budu navrhovat výjimečně neuspořádat tento rok shromáždění a jeho konání posunout do doby uchopitelné informace o nových odpadových zákonech.

 

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s., organizuje jednání představitelů asociací a svazů z 21 členských států EuRIC.

Jednání největší evropské federace recyklace bylo svoláno do Prahy.

Jednání bude zahájeno 4. 11. 2019 společnou pracovní večeří a bude pokračovat  5. 11. 2019 od 9.30. hod do 18. hod. s malou přestávkou na občerstvení. Tématem jednání bude recyklační problematika, projednávaná a připravovaná odpadová legislativa  EU, zkušenosti a výměna informací z odpadářské politiky členských států EuRIC a další.

SVDS je první organizací ze zemí bývalého východního bloku, které byla svěřena příprava a organizace jednání EuRIC na vrcholné úrovni. Je to v tomto roce již druhé ocenění práce SVDS, kterému předcházelo zvolení Daniela Housky z Kovošrotu Group, a.s., a člena rozšířeného výboru SVDS, do představenstva evropské federace EuRIC.

Nová posila sekreteriátu EuRIC

Sdělení generálního ředitele EuRIC, Emmanuela Katrakise, je zajímavé zejména proto, že otevírá prostor k diskusi, "Kam se ubírá „odpadařina“ a kdo a s jakým vzděláním „může“  v odpadech na mezinárodním fóru uspět".

Vážení členové, delegáti a partneři EuRIC,

s potěšením vám oznamuji, že Elisabet Andres Garcia se stala od dnešního dne, 26. srpna 2019, členem týmu EuRIC jako vědecký pracovník.

Elisabet, je španělský státní příslušník, je absolventkou chemického inženýrství na University of Valladolid (Španělsko). Je držitelkou titulu Master in Integrated Management a Corporate Responsibility (University of Concepcion - Chile) a Master of Education (Mezinárodní univerzita Isabel I - Španělsko). Po ukončení doktorského studia chemického inženýrství na University of Queensland v Austrálii a před nástupem do EuRIC v srpnu 2019 pracovala jako post doktorandka na Vlámském institutu pro technologický výzkum (VITO) (Belgie) a jako konzultant v oblasti inovací na Konzultant PNO (Belgie). Má několikaleté zkušenosti jako projektová inženýrka v malých a velkých výzkumných projektech (včetně H2020). V EuRIC se od dnešního dne Elisabet stará o technické záležitosti, které vyplývají z rozhraní mezi chemikáliemi, výrobky, odpady a legislativou a politikou pro různé zdroje toků, IED a možnosti financování pro recyklační průmysl.

Z tohoto důvodu bude, díky doplňujícím odborným znalostem, v týmu EuRIC spolupracovat na mnoha tématech souvisejících s komplexními tématy propojení odpadů a chemikálií, s nimi spojenými standardizačními procesy a možnostmi financování, které bude EuRIC nadále prosazovat a rozvíjet.

Co dodat, snad jen to, že buďme rádi za členství v EuRIC. Jen takové silné a zejména kvalifikované společenství může odololávat výstřelkům zelené demagogie a nesmyslům, které plodí nápady dočasně zvolených "politiků" nejen v EU, ale, a to zejména, i na vnitropolitických scénách.

Hlavně, že je veselo

Další cvokárna a opět další snaha zapojit se do další fantasmagorie. Takže, kolegové, nejen odpady z výroby (pěstování) marihuany a konopí, ale kdo nebude dojídat a spotřebovávat zemědělské produkty, tak to nebude žádný problém, protože se obrátí na naše výkupny a ty se o recyklaci/využití do mrtě postarají. Ještě že je to info jen pro členy ERA, tedy Dan, náš nominovaný  a plénem EuRIC zvolený  člen boardu EuRIC se s tím jistě vypořádá. Jen doufám, že bude s výborem sdílet, co bude sdílet se sekretariátem EuRIC, abychom to mohli sdílet opatrně se všemi členy SVDS a pokud možno je nevyděsili k smrti poplašnou zprávou.

Tak co nám sděluje sekretariát EuRIC, nebo spíše Evropská komise.

Evropská komise navrhla iniciativu s názvem Evropské partnerství pro cirkulační biologickou Evropu (program Horizon Europe). Komise nyní chce získat zpětnou vazbu k této iniciativě, a proto zveřejnila tzv. „Posouzení počátečních dopadů“, jehož cílem je informovat občany a zúčastněné strany o plánech Komise, aby jim umožnila poskytovat zpětnou vazbu o zamýšlené iniciativě a účinně se účastnit budoucí konzultační činnosti.

Navrhované evropské partnerství pro oběžnou biologickou Evropu má v úmyslu podporovat inovace založené na udržitelnosti při vytváření nové místní hodnoty z odpadu a biomasy.

Přesněji řečeno, cílem navrhovaného evropského partnerství je zvýšit výzkum a inovace tím, že pokud možno nahradí neobnovitelné fosilní a nerostné zdroje pro výrobu obnovitelných produktů a živin biomasou a odpadem. Valorizace vedlejších produktů by měla nabídnout významné příležitosti k recyklaci živin, poskytnout trvalé možnosti pro spotřebu uhlíku a zvýšit oběhovost zemědělsko-potravinářských systémů (další informace viz připojený dokument).

A co na to EuRIC? Přesně podle hesla: "Když nevíš, tak zřiď komisi nebo rozešli dotazník".

  • EuRIC nemá žádnou činnost, která by se zabývala přímo řetězci biologických hodnot a hodnot živin a proto vyzývá: Pokud mají některé federace zájem o zpětnou vazbu k této iniciativě, měli bychom to vědět, abychom zjistili, zda existuje prostor pro vybudování reakce EuRIC. Při odpovídání odpovězte všem a ujasněte si, kdo by mohl mít zájem o poskytnutí zpětné vazby. Komise stanovila lhůtu pro poskytnutí zpětné vazby na 27. srpna 2019 (půlnoc bruselského času).

Tak jsem zvědav, protože datum zpětné vazby už uplynul, jestli někdo zvedl laťku a doplní o další komodity naše odpadová portfolia. Z ticha usuzuji, že se tak nestalo. Ovšem sláva EuRIC by byla ohromná a věhlas nápadů EK by jen potvrdíl, že již dávno vešly do dějin.

Slapy 7. 9. 2019

PM

 

 

 Glosa Petra Millera 


29.8.2019

Co je recyklace? Optimistická činnost, plná nadsázky, slov a nadějí. Odpadová legislativa a další.

Glosa Petra Millera

Prázdniny končí a léto se pomalu chýlí ke konci, počasí opět lámalo rekordy a  letošní „okurková“ sezona opět nebyla nudná. Politická scéna, včetně prezidenta, se poctivě starala, aby bylo veselo, neboť jen rozjařený lid nemá čas na hlouposti. Ministerstvo kultury dostalo punc nejdůležitějšího ministerstva (kdysi jsem tam pracoval pod Jandákem a Štěpánkem, kterého jsem v motolské nemocnici  uváděl do tajů, co je to být ministrem kultury, což byl u obou opravdu nezapomenutelný zážitek) ve vrcholových funkcích, a proto leccos o tom vím, a mohu prohlásit, že Hamáček, jak by řekla moje babička, o tom ví „starou belu“). Svatá Gréta na ekologické scéně ve svém naočkovaném kázání přináší světu „jedinou pravdu“, a organizátoři její spanilé jízdy doufají, že vyznavači zeleného náboženství její „učení“ budou šířit dál, v zájmu záchrany lidstva a jistých dalších zájmů, o kterých se nemluví. Bylo by to k zasmání a příjemné letní odlehčení, kdyby tato komedie nedostávala obludné rozměry. Požehnaná Gréta doplula do New Yorku a zřejmě, aby to nebyl ze samé radosti pro Američany šok, doplula časně ráno, kdy zvolala po vzoru mořeplavců: „Země! Před námi svítí světla Long Islandu a New Yorku“.

Na té plavbě není nic neobvyklého, snad jen to, že se neví, proč se plavba protáhla, ale co neobvyklé je a co mne, jako majitele velkého plavidla, který tráví velkou část roku na plavidle zajímá, že se na tuto dlouhou plavbu vydala na jachtě bez toalety, sprchy a kuchyně. Tedy tak se to v článku tvrdí. Zřejmě prošlapává cestičku idylické bezuhlíkové stopě, ovšem přece jenom některé biologické potřeby člověka neberou ohled na pomatené představy a vyžadují pravidelná a někdy i okamžitá řešení, třeba když žaludek už má toho houpání dost. To jde pak každá ekologie stranou. Nu dobrá, ale co s tímto adolescentem bude dál?  Já myslím, že nic, co by se nedalo předvídat. Dál už to bude jen o vhodně nastaveném „PR“ a kapitálu, který do tohoto projektu byl nebo bude ještě vložen. A protože zřejmě vše už funguje, jak má, můžeme se dočíst, že „Organizace spojených národů vyšle aktivistce na uvítanou 17 plachetnic, které reprezentují 17 cílů udržitelného rozvoje. Symboly těchto cílů jsou zobrazeny na plachtě každé z lodí, které budou na Thunbergovou čekat u břehů Manhattanu, kde nepochybně bude dál kráčet, pokud nebude nesena, po červeném koberci až do sídla OSN, kde se zasadí, kromě klimatických opatření, také například o konec chudoby a rovnoprávnost žen“. No vida, já, bývalý federální ministr, který měl v gesci mimo jiné sociální politiku poněkud většího státu, než je dnešní Česko, jen zírám, co všechno lze navalit na tuto nešťastnou šestnáctiletou dívku, která má zřejmě problémy sama se sebou. Ale stejně mě to nějak neštymuje, jak by řekla moje babička. Trump ohlásil odstoupení od Pařížské dohody, což se může stát nejdříve tři roky po jejím vstupu v platnost, a to nastane právě tento rok, 4. listopadu 2019, což není tak daleké datum, a proto si kladu otázku, proč takové pozdvižení na Manhattanu a v koho režii?

OSN jsem považoval za určitou jistotu a měl jsem tu čest na odnoži OSN, na fóru Mezinárodní organizace práce v Ženevě za ČSFR vystupovat, ale teď jsem na rozpacích, co si o této organizaci myslet.

Zvláštní, turbulentní svět, který se mění před očima a kdy jedinou jistotou je nejistota.

Přežít a zachovat si zdravý rozum lze tak, že si denně připomínám slova českého pana profesora, nositele nejvíce vysokoškolských titulů, které jsem kdesi zaslechl: „23 let se zabývám psychiatrií a musím říci, že je to tady samej pošuk“. Jak dalece má pravdu, ponechávám na vašem úsudku, abych nebyl označen za šiřitele poplašných zpráv, xenofoba a odsouzeníhodného člověka, stiženého předsudečnou nenávisti, o které nevím, co si pod tím mám představit, ale zřejmě se sudičkami u kolébky, jak se dívám na ministra a místopředsedu vlády Hamáčka, z jehož ministerstva tato podivnost vzešla, to asi nebude mít nic společného.

Trochu jsem odbočil od předmětu našeho podnikání, ale odpadová scéna je na tom podobně. Po dlouhých letech a s více než 3 000 zásadními připomínkami (za aktivní asistence SVDS) ze všech stran, a ne všechny byly vypořádány, se podařilo MŽP protlačit návrhy nových odpadových zákonů do Legislativní rady vlády (dále jen LRV) a teď se čeká, co na to LRV, protože to je jediné místo, které může, než to půjde do vlády, něco změnit. Jediné proto, protože jakmile návrhy doputují k zákonodárcům, bude to mít MŽP plně v rukách. Jednomyslně hlasující stroj „ANO, bude líp“, připomínající svým kolektivním 100% souzněním (kde zřejmě není místo pro vlastní názor, natož rozum), hlasování za „totáče“, se už postará, spolu s věrnými podporovateli, aby práce jejího ministra nepřišla vniveč.

Kdo by měl zájem nahlédnout jaký je stav k 30. 7. 2019 ve všech návrzích nových odpadových zákonů, může tak učinit na této adrese: https://www.mzp.cz/cz/projednavani_navrhu_ve_vlade. Zde naleznete mimo jiné info, že všechny návrhy jsou v současnosti projednávány v komisích LRV. Kliknutím na název návrhu zákona se otevře název návrhu zákona a pod ním je odkaz Úřad vlády. Po kliknutí na tento odkaz se otevře nová stránka a sice stránka aplikace ODok, na které níže v přílohách naleznete všechny potřebné informace o návrhu zákona. Doporučuji si otevřít odkaz „Návrh prováděcích právních předpisů“. Např. na stránce návrhu zákona o odpadech se o prováděcích právních předpisech dočtete na tomto odkazu: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBEKA9UNW, kde naleznete stávající platné prováděcí právní předpisy a navrhované v tézích. Mimochodem, že je to nedostatečná informace a že prováděcích právních předpisů bude více, o tom snad nikdo nepochybuje. Nám nezbývá, než čekat s čím MŽP dále opentlí stávající návrh zákona, pokud projde přes LRV. Ovšem to také neznamená, že vše poslušně přijmeme a pokud nám to nebude vyhovovat, a bude to brzdou pro naše podnikání nebo zbytečnou šikanou, tak že se hlasitě neozveme.

Mimochodem, opět jsem zaznamenal dne 25. srpna 2019 na iDNES článek „Odpadková revoluce. Kdo nebude třídit, zaplatí o dost víc než dnes“. Sice nevím, podle čeho odpadové problematiky znalý novinář usoudil, kde jako by ta revoluce měla být, a tak jen opět přispěl dalšími nepřesnostmi do mediálního, už tak nepřehledného, guláše.

 „V zákoně jsou další novinky. Sběrny budou pod kamerami, aby tam už nikdo nevozil víka od kanálů. Radnice bude moci snadněji zlikvidovat odpad načerno navezený do hal, který je teď problémem.“

Tady se musím zastat ministra Brabce, protože vím, že by nikdy takovou blbost neřekl, ale zřejmě je to novinářsky zajímavé a tak víka od kanálů budou strašit ještě řadu let i když už budou všechna nahrazena plastovými víky a zřejmě onen senátor, který se z božího dopuštění stal dokonce hejtmanem a který se proslavil větou, pronesenou na půdě parlamentu, že procházel obcí a všechny víka byla na svém místě, z čehož usoudil, že zřejmě do kanálu nikdo nespadl, bude dále šířit svá originální moudra na adresu výkupen a téma si jistě najde. A možná, že to budou právě zmíněné haly, jen opravdu, ale opravdu nevím, nevím, jakéže by to měly být haly a kde se jaksi nacházejí, do kterých putuje, jak výše zmíněný článek uvádí, problémový odpad, načerno tam umísťovaný a pokud se tak opravdu děje, nevím, jak tomu zabrání kamery. Možná, že by prospělo, protože každý odpad má své klasifikační číslo, kdyby redaktor doplnil, o jaký odpad jde. Pokud laskavému čtenáři, který má sílu jeho povídání číst jen sdělí, že se jedné o problémový odpad, pak by měl vědět, nebo si aspoň někde přečíst, že problémový odpad je každý odpad, tedy i jeho vlastní, včetně jeho uhlíkové stopy. Zřejmě se jedná o info, podobné těm, které ještě před nedávnou dobou šířil SMO o počtu výkupen, zejména „černých“ a jejich nelegální noční činnosti, kdy ke kritice, neboť společenská objednávka si to žádala, se přidávaly s totální neznalostí problematiky takové šajby jako předseda vlády nebo prezident. Ale je to aspoň něco, co se může servírovat neznalému čtenáři. Nakonec pamatuji i volební program kdysi nejmocnější strany, která se dostala na dno zájmu, a tak přibrala do svého volebního programu i boj s „magnety“ jako svou prioritu. V závěru článku je tato citace: „Byl bych rád, kdyby už to bylo. Odpadový zákon u nás chybí už asi 10 let,“ uvedl Bedřich Moldan z Univerzity Karlovy. No, Bedřicha znám 30 let a kromě toho, že se mýlí (neboť nejen nový, ale hlavně modernější zákon o odpadech, což opět nový návrh není, tady chybí více než 10 let a bude chybět i nadále“), se nemění, neboť kdo je jednou zelený, je tím stigmatem poznamenán i kdyby čert na koze jezdil.

Nicméně mne napadá, že než cvokařit s limity, co se má či musí recyklovat a do jakého data, neboť tak pravila Komise EU, jestli bychom nejdříve neměli mít disponibilní technologie, na jejich základě vybudované recyklační kapacity a samozřejmě k nim přiřazené kvalifikované pracovní síly. Navedl mne k tomu další článek: Viz tento odkaz: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/recyklace-spalovani-odpady-ekologie.A190702_486856_ekonomika_rts

V Evropě bude třeba sto nových spaloven, jak prý řekl odpadářský monarcha Boursier ze SUEZu a dodal, „V Evropě už dnes třídíme mnohem víc odpadu, než můžeme zrecyklovat.“  Ale to pak znamená, že problém nestojí tak, jestli málo nebo hodně třídíme pro recyklaci, ale tak, jestli je to třídění efektivní, jinými slovy, jestli to, co vytřídíme opravdu zrecyklujeme, přesněji můžeme zrecyklovat, tedy navrátit do kruhové ekonomiky. Zdá se však, že co pracně a nákladně roztřídíme, stejně dáme na hromadu a spálíme, ve té horší variantě zahrabeme.

Skládkaři dostávají „na frak“ a spalovny dostávají zelenou. Příliš mnoho třídíme a nemáme kde to zrecyklovat. Že také není kvalifikovaná pracovní síla, která by to provedla, o tom se skromně mlčí.  Že existuje jakési nařízení EU č. 333 se opomíjí. Ovšem to se nemůže hodit do krámu vyznavačů „CE“, ale jedno je nutné jim přiznat.

To, co hlásají, je opravdu kruhová ekonomika, ale začarovaná.

Péče o životní prostředí se stalo prioritou a zdravé uvažování o ekonomických dopadech se dostává na druhou kolej. Blouznění o elektromobilech a solární energetice, zákazu uhelných elektráren a jiné podobné fantasmagorie, ve kterých poručíme větru, dešti, jsou poněkud předčasné, ale na druhou stranu jsou provázeny veselými historkami, které by se bez blouznivých vizionářů asi neobjevily. K nim nepochybně patří veselá historka, když se v poslanecké sněmovně řešilo „prdění krav“. Ministr se tohoto prekérního problému zhostil vtipně. Uhlíková stopa však není u každého stejná, tím myslím i u člověka, a tak třeba dánský ministr životního prostředí by si musel zoufat, protože jak je to u prasat, kterých má Dánsko se svými necelými 6 mio obyvateli 5 x více než obyvatel. Kdo byl na vojně, jistě si pamatuje na fakt, že někteří jedinci dokázali produkovat metan celý večer. Opravdu nevím, jak je to u „zelených“, tam to bude zřejmě nějak jinak, ale dočetl jsem se, že některé ženy to tak nechtějí nechat a budou za lepší životní prostředí s menší nebo žádnou uhlíkovou stopou bojovat, třeba tak, že nebudou rodit děti. Myslím si, že to nepotřebuje komentář, spíše vhodnou klinickou péči.

Nedávno mne oslovila redaktorka časopisu Odpady, s dotazem, jak nahlížím na recyklaci. Zprostředkoval jsem odpověď pro tento časopis od generálního tajemníka federace EuRIC, Emmanuela Katrakise, na kterou jsem byl sám zvědav, protože i když SVDS je členem této největší recyklační federace, jsem na rozpacích z toho, co slyším, jestli naše podnikatelská činnost je recyklační činností, neboť debata kolem bodu a míry recyklace se stává nesrozumitelnou. Co odpověděl si můžete přečíst v časopisu Odpady.

A mně nezbývalo než odpovědět, že recyklace je optimistická činnost, plná nadsázky, slov a nadějí.

Myslím, že odpadáři, tedy ti, kteří se v segmentu druhotných surovin opravdu pohybují, to vidí jinak, než ti za zeleným stolem, a pokud je v tuto dobu něco zajímá prioritně, pak je to situace na trhu s ocelí a cena této komodity a dalších kovů, protože od ní se odvíjí i cena kovového a nekovového šrotu. Samozřejmě, že je důležité pro podnikání v tomto segmentu, jak je nastavená legislativa, (ale ona nemůže být nastavena jako devastující, protože i přes některé výstřelky si v zájmu sebezáchovy úředníci uvědomují, že je výkupny živí) a musí dávat jistotu pro investice, které jsou vyžadovány stále četnější a hlavně nákladnější. Bohužel, tomu současná cenová politika nepřeje, a tak některé provozy jedou na hraně rentability.

Ale o tom v další glose.

Slapy - Ždáň, 29.8.2019

Petr Miller,

 

 

 

 

 

.Karetní peněženka dnes distribuována 


24.7.2019

Dlouhá pauza je u konce

Od zítra, to je od čtvrtka, dne 25.7.2019, nejpozději od pátku 26.7.2019, podle možností doručování příslušné pošty, ty výkupny, které používaly karetní peněženku nebo si o ni zažádaly, obdrží požadovaný počet karetních peněženek. Doufejme, že podobná anabáze se už nebude opakovat, protože karetní peněženky bezproblémově nahradí zbytečné a jen chabě zdůvodněné zavedení bezhotovosti, které ovšem má sociální dopad, který pan ministr nevnímá, protože nic takového neexistuje, neboť, přece  "ANO",bude líp. Ale to není přece nic nového, a pamětníci vědí, že to bylo v každém vydání „Rudého Práva“. A tak s úsměvem vezměte na vědomí staré Rakousko - Uherské, že kdo má razítko, má i rozum a využívejte plně co nabízí "karetní peněženka" a že bude líp, tak na to zapomeňte, tedy po dobu, co bude u moci tato prazvláštní garnitura.

Petr Miller

předseda SVDS  

 

 Nový a nečekaný segment odpadoých toků 


18.7.2019

Už ne "jen" recyklace klasických druhotných surovin, ale na dohled je nová specializace, na kterou bude nutné vyškolit odborníky. Likvidátor odpadu z marihuany a konopí.

Podle článku z roku 2018 ve  Fortune , legální průmysl marihuany vzrostl v USA v roce 2018 na 10,4 miliardy dolarů a zaměstnal 250 000 lidí. 

Rozšíření legalizace znamená větší potřebu likvidace

Růst trhu s konopím je příležitostí pro odvětví odpadů poskytovat služby novému a rostoucímu průmyslu. Pokud jde o počet najatých lidí, je konopí jedním z nejrychleji rostoucích odvětví v USA.  Nová odpadní komodita bude vyžadovat nové znalosti, jak její odpady spravovat.  Nakládání s odpady není záležitostí pěstitelů, ale je to nezbytný vedlejší produkt jejich činnosti. Potřebují odborníky, aby přišli a řekli jim, co mají dělat, pokud jde o nakládání s odpady a kontrolu nákladů současně.

Viz tento odkaz:

https://www.wastetodaymagazine.com/article/cannabis-legalization-waste-haulers/

 Vypořádání připomínek k návrhům nových odpadových zákonů bylo včera zahájeno 


18.6.2019

"Obaly" 17.6.2019 "Odpady" 18. a 19.6.2019 "VVUŽ a změn. zákon" 25. až 27.6.2019

Rozhodující dny pro "odpadáře".

Stručný zápis z prvního dne  - "Obaly"

Dobrý večer, krátké shrnutí dnešního prvního kola....

 

Vypořádání proběhlo po připomínkových místech v pořadí ministerstva (MPO udělalo trochu bouři na moři), UHOS, UVČR, Komora auditorů, KAČR, HK, SPČR a tím "selanka" skončila, protože přislo ČMKOS (kde odhaduji 3/4 rozporů zůstává) a SMS, který byl ještě brutálnější (a zůstalo tak 85% rozporů.....)

Celkově odhad okolo 50% rozporů zůstalo nevypořádaných.

Z "naší" strany několikrát vyřčený zájem na rovnosti tržních podmínek a podmínek přístupu na trh pro kohokoliv při dodržení pravidel eu, cílů a výkaznictví.

Můj pocit je, že po třetím potvrzení rozporů zástupce mžp dost přešla chuť k čemukoliv a přestali být tak vnímaví ke sdělovanému.

Opakovaně zaznělo, že díky našim postojům nebude včas implementace a budou sankce.

(Mně nezbývá než poznamenat, že to by blbej neřek, kdyby mu hubu roztrh - pozn. PM)

Dokonce na poslední cca hodinu přišla i paní náměstkyně, oslavnou řeč jsme od ní neslyšeli.

Z naší strany byla potvzena "mediální podpora", kdyby byl vyvinut mediální atak zdůrazňující, rozkopávání báboviček.

Další postup:

MŽP zapracije akceptace do znění návrhu, pak možná budou ještě dvoustranně vyjadnávat, poté návrh rozešlou všem účastným a v létě ho pošlou do komisí LRV.

 

A úterní projednávání ZoO bude ještě asi veselejší...-))

 

Nedalo mi, abych k tomuto stručnému hodnocení prvního dne, které nijak nepřekvapilo a ve kterém postrádám zásadní info k absenci prováděcích vyhlášek, nepřidal pár slov.

Ano, včerejšek vypadal jako „zahřívací kolo“ na dnešní „seanci“. Za SVDS jsme nominovali dva členy (podle původní dohody, aby to nevypadalo jako nájezd odborníků, jak poznamenal David Vandrovec) za ČMKOS, jak bylo dříve dohodnuto, tedy Tomáš Polívka a Eva Směšná, která se účastní od dnešního dne.

Dík Tomášovi za stručné hodnocení „obalů“ a jen poznámku k větě: Opakovaně zaznělo, že díky našim postojům nebude včas implementace a budou sankce.

To je argument, který je relevantní pro ty subjekty, které mají „máslo na hlavě“, nikoliv však pro ty subjekty, kterých se nová legislativa bude týkat. Nevím, jestli je to hrozba, ze které je nutné mít celonárodní strach či jen zástěrka pro nemohoucnost těch, kteří mají razítko, tedy i rozum. V týmu „vrabec“ byl jednoznačně přijat názor, že argumenty tohoto typu nás nezajímají, my, jako subjekty na které nová legislativa dopadne, neneseme žádnou vinu jestli se splní nějaký termín či ne a kvůli neschopnosti jiných rozhodně nepřijmeme cokoliv, co by poškodilo naše podnikání.

To ať si státní správa přebere jak chce.

Bohužel, musím říct, že dokonce opakovaně jsem se s podobným přístupem k novým návrhům odpadové legislativy setkal i v našich řádách, (zaplať pánbůh jen s jedním), kdy se dopředu připouští, že je nutné, aby se nová legislativa přijala včas. Tak to je názor opravdu „boží“, ale zadání má tým „vrabec" jasné: To není náš problém a proto je třeba udělat vše, aby se návrhy odpadové legislativy změnily a to i za cenu že se nějaký „dramaticky zveličovaný termín“ nestihne. No a kdo ponese důsledky? Kandidátů je jistě dost, tak se mohou mezi sebou podělit.

 

PM


<< <  1  2  3  4  5  6  > >>

 

EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat