Vyhledat

 

Aktuality

Další změna v sestavě sekretariátu EuRIC 


12.1.2019

Melissu Zill nahradí v týmu EuRIC Louis Ollion

Info pro členy SVDS

Louis v pracuje v přechodném období (do přemístění z Paříže do Bruselu počátkem února ), v kancelářích FEDEREC, ve firmě člena EuRIC, .

Louis má dvojí specializaci v oblasti veřejné správy a environmentálního managementu, v němž je držitelem magisterských titulů, z nichž jeden je v politické vědě a druhý v oboru strojírenství. Mluví plynule anglicky, francouzsky (rodilý) a německy.

Před nástupem do společnosti EuRIC pracoval v poradenství v oblasti veřejné správy a poté v oddělení výzkumu a vývoje životního prostředí v nadnárodní báňské společnosti.

V pozici vedoucího odborného vědeckého odborníka v rámci EuRIC je Luis zodpovědný za technické otázky, zejména legislativní rozhraní mezi odpadem, chemikáliemi a výrobky a politikou výrobků (předpisy o ekodesignu, normalizaci atd.).

 Obchod s Čínou 


9.1.2019

Vydání druhého seznamu agentur pro odeslání některých „scrap“ komodit jako suroviny do Číny.

V návaznosti na informace předané v loňském roce vydaly orgány Číny druhý seznam schválených agentur pro schválení před odesláním "scrap" komodit jako suroviny do Číny.

Druhý seznam, který poskytl BIR včetně překladu čínského textu, je připojen spolu s přeloženým oznámením od čínské administrativy:

zde

zde

zde

Připomínáme také první seznam schválených agentur před odesláním, který byl vydán v listopadu roku 2018.

 

 Opět další úžasný nápad z dílny EU. 


8.1.2019

Tentokrát jsou na mušce pneumatiky.

Nu dobrá, poslanci EU zřejmě budou hýřit úžasnými nápady i v tomto roce. Sice ještě neví co s tím, ale už ví, jak pneumatiky značit. Je to to samé, jako v případě akce "kobalt". Sice neví jak naložit s kobaltem ve stávajících výrobcích, ale jak poznamenal  předseda Komise, Garcia - John na výroční konferenci EuRIC v Bruselu, nápad je to úžasný, moc se líbí a proto se to nějak udělá. No vida, poručíme větru - dešti a svět je hned lepší. U těch pnneumatik mi není zcela zřejmé, jak se bude oděr měřit a prokazovat míra poškození životního prostředí vzhledem k různým povrchům vozovek, četnosti brždění a tlaku v pneumatikách. Ještě bych do toho přidal oděr ze stěračů, protože i tady prokazatelně stěrače ubývají a je otázkou, na kterou by měla odpovědět výzkumná práce nějakého dobře dotovaného výzkumného pracoviště, kam se vlastně hmota ztrácí a jak moc to poškozuje životní prostředí.

Nicméně tady bych věděl řešení. Kdysi vycházely rady co dělat v případě některých poruch na vozidlech, které nelze na místě odstranit, třeba když začne pršet a nejdou stěrače. Prý postačí rozříznout jablko a potřít přední sklo. Takže řešení je tady. Zásadně sebou vozit jablko, pokud možno ve stavu konzumovatelném a pak stěrače už nemusíme vůbec pouštět a díky tomu můžeme plnými doušky užívat lepší životní prostředí a když pršet přestane, můžeme jablko sníst.

Jak říká známý pan profesor: „Je to tady samej pošuk.“

Zde je odkaz:

Stanovisko - Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a další zásadní parametry - PE 630.614v01-00 - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

Petr MillerPřání 


23.12.2018

Všem obchodním partnerům, sympatizantům a spřízněným duším ve státní správě

 Přání z Bruselu 


19.12.2018

EuRIC - evropský obhájce recyklátorů přeje úspěšný rok 2019Bulletin EuRIC 


17.12.2018

SVDS sděluje že vyšlo další číslo měsíčního bulletinu EuRIC.

 

31. vydání měsíčního bulletinu EuRIC obsahuje nejnovější klíčové informace o vývoji v oblasti regulace, institucí a politik EU, které jsou pro odvětví recyklace důležité.

Mezi hlavní body tohoto vydání patří:

Výroční konference EurRIC 2019 ze dne 13.03.2019 v Bruselu

 • Uložte si toto datum! Evropská konfederace průmyslu recyklace (EuRIC) vás srdečně zve na svou výroční konferenci roku 2019, dne 13. března 2019, nazvanou "Implementační kruhové hodnotové řetězce";
 • Vložte toto datum do svého kalendáře a získejte další informace o programu konference a sponzorských příležitostech na webových stránkách EuRIC: https://www.euric-aisbl.eu/implementing-circular-value-chains

Přeprava odpadů v EU

 • Evropská komise zveřejnila zprávu o správnosti uplatňování pravidel EU o přepravě odpadů v členských státech EU od roku 2013 do roku 2015;

Rámec politiky EU

 • Byla zveřejněna veřejná konzultace se zaměřením jak navrhnout, vyrábět, používat a vyřadit výrobky s cílem podpořit recyklaci a opětovné použití;

Konzultační fórum pro ekodesign a energetické štítky

 • EuRIC byl vybrán jako oficiální člen Konzultačního fóra pro ekodesign a energetické štítky (EELCF).

SVDS poskytne členům SVDS další informace, které by vás mohly zajímat o vývoji právních předpisů, institucí a politik EU.

31. vydání bulletinu EuRIC v angličtině naleznete po přihlášení v odkazu "Články" - "EuRIC" - "Bulletin č. 31"

 Informace o změně v sekretariátu EuRIC 


6.12.2018

Julie Bleesová nahradí Petera Čecha.

Předávám info, které eviduji již od včera, které není urgentní, nicméně je důležité. Je to info o změně v sekretariátu EuRIC, o které jsem již informoval.  Petr Čech odchází a je to opravdu škoda, nejen pro jeho kamarádský přístup, ale také pro jeho znalosti a jazykovou vybavenost. Náhradou bude Julia Bleesová, jejíž představení jsme dnes obdržel.

 

Vážení členové,

jsme rádi, že vám můžeme sdělit, že Julia Bleesová se připojila k týmu sekretariátu EuRIC, kde nahradí Petra Čecha, který nás v příštích týdnech opustí.

Tento dřívější nástup umožní hladký přechod vzhledem k důležitým souborům, za něž je odpovědný Peter.

Ve svém pracovním zařazení referenta se paní Bleesová bude zabývat regulačními a otázkami politik, jako je provádění revidovaného balíčku odpadů, nadcházející revize směrnice o emisních zkouškách a nařízení o přepravě odpadů. Paní Bleesová je německá státní příslušnice, která je kvalifikovaným právníkem. Dokončila svá právní studia v Německu a ve Spojených státech a pracovala v bruselském poradním centru EU pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost (EHS) jako konzultantka pro velké firmy. Julia hovoří německy, anglicky, francouzsky a španělsky.

S přátelským pozdravem,

sekretariát EuRICCo způsobí nová nařízení o PCB a DekaBDE v recyklaci. 


4.12.2018

VDM International Report 3/2018

Recyklace probíhá na konci životního cyklu, kdy mimo jiné musí opravit "chyby v návrhu výrobku" metodami recyklace, odpovědnými za životní prostředí.

V dřívějších letech byly PCB a DekaBDE používány v povlacích kabelů nebo v plastu v automobilovém průmyslu. To bylo legální a odpovídalo to tehdejšímu stavu techniky.

V současné době musí být tento druh plastu recyklován podle současného, ​​rychle se měnícího zákona a dnes platných mezních hodnot, a to za situace, kdy v době výroby výrobku tato pravidla neexistovala. Recyklační společnost proto de facto nese odpovědnost za výrobek, který obvykle nese výrobce.

 • Odpad, který se dnes recykluje, proto nemůže být v souladu s mezními hodnotami, které se mají v současné době nastavit. Z tohoto důvodu musí recyklátor zpracovávat a recyklovat materiál, který neodpovídá současným přísným mezním hodnotám. Kdo tuto skutečnost nepřijme, brání recyklaci.
 • Důležité jsou rozumné a ekologické distribuční kanály. Recyklované plasty musí být prodávány, protože evropská legislativa o odpadech upřednostňuje recyklaci před likvidací. Aby byly splněny tyto recyklační cíle, recyklované plasty, které vykazují vyšší mezní hodnoty, musí najít trh. Uvědomujeme si, že recyklované plasty nejsou vhodné pro určitá použití, jako například balení potravin nebo hraček. Na druhou stranu existuje mnoho možností, jak rozumně používat recyklované plasty. Musí být přinejmenším možné, že recyklované plasty se mohou použít ve výrobcích, u nichž se nepředpokládá, že jsou zdravotně ohrožující. A proto jsou vyzýváni výrobci i tvůrci politik, aby umožnili výjimky.
 • Vzhledem k globalizaci se stále více výrobků, které obsahují plasty, dostává do EU. Tyto plasty často neodpovídají platnému právu EU, ale musí být recyklovány podle platných kritérií EU a znovu použity v podobě nových výrobků. To je jeden z důvodů, proč je nutné, aby byly uděleny výjimky pro recyklaci plastů, týkající se mezních hodnot. Pokud nechceme, aby to bylo povoleno, konečným důsledkem by bylo zakázání dovozu výrobků s omezením, které přesahují normu EU.
 • Recyklace plastů je důležitá, protože recyklace chrání životní prostředí. Je proto nezbytné podporovat recyklaci plastů. Pokud je recyklace omezována příliš úzkými hodnotovými omezeními nebo nesprávným omezením trhů, má masivní dopady na životní prostředí. Důsledky by také byly kontraproduktivní pro úsporu Co² a pro rovnováhu Co², což vyplývá z průzkumů z Rakouska: Pouze v Rakousku recyklace plastů, skla a kovů ze starých elektronických přístrojů, starých automobilů a kabelů vede k úspoře Co² 251,013,710 kg (při recyklaci 100% plastů). To je na stejné úrovni jako emise Co² z roční spotřeby města s přibližně 290 000 obyvateli (přibližně stejně velké jako Graz). Pokud je kvůli nařízení o POP povoleno recyklovat pouze 20% plastů, ušetří se o 59.513.810 kg Co² méně. To je na stejné úrovni jako emise Co² z roční spotřeby energie města s přibližně 70 000 obyvateli (jako je Vilach). Pokud plasty již nejsou recyklovány kvůli předpisům POP, CLP a Reach, ušetří se o 74.392.270 kg Co² méně. To odpovídá emisi Co² z roční spotřeby města s přibližně 86 000 obyvateli nebo ekvivalentu Co² z provozu 1 014 kamionů na naftu.

Výkonný výbor VDM

Berlín 23. listopadu 2018

Originál zde„Free or fair“ pokračuje 


25.11.2018

Poznámka Petra Hodečka z Rakouska, k reakci Oliviera Francoise na iniciativu EU, prosadit "broadly equivalent conditions" mimo státy Unie.

Moc děkuji za vaše vynikající prohlášení, Oliviere. V rámci Evropské unie existují již mnoho desetiletí volná obchodní pravidla a pravidla volného trhu, která byla zavedena Evropskou smlouvou. Nespravedlnost je vždy přítomná - jak na svobodném, tak na chráněném trhu. Toto je globální skutečnost. Pokud se některý stát mimo EU rozhodne zakázat dovoz odpadu (např. Čína), může to mít vliv na volný obchod, který existoval předtím, než bylo zavedeno omezení dovozu.

A: Pravděpodobně je považováno za nespravedlivé zacházení se všemi vývozci, kteří před zákazem přepravovali odpad z celého světa do Číny.

B: Nicméně takto jednat je právem a svobodným rozhodnutím každého státu.

Proto bych chtěl doporučit, aby se Evropská unie nepokoušela o "nadvládu světu", pokud jde o environmentální normy. To by bylo O.K., pokud by šlo o environmentální normy uvnitř EU, by byly spíše stejné a ve všech 28 členských státech realizovány na velmi vysoké úrovni.

Ale je tomu tak ve skutečnosti?

To zásadně popírám, když hodnotím současnou situaci, zejména při zpochybňování jak provádění právních předpisů o nakládání s odpady (skládkování!), tak stávajících ekologických norem. V mnoha členských státech obě otázky zaostávají.

V němčině existuje přísloví: "Měli bychom zachovat kostel ve vesnici". Jinými slovy: Nejdříve bychom měli vyčistit EU-28 před tím, než budeme diskutovat o tom, jak definovat "broadly equivalent conditions" mimo Unii.

Ale jaké "podmínky" EU?

Ty, které jsou zapsány v právních předpisech nebo ty, které se ve skutečnosti provádějí a vynucují v členských státech?

 Broadly Equivalent Conditions for EU Waste Export - Market : free or fair ? 


24.11.2018

Obecně rovnocenné podmínky pro export odpadu Je možné aby trh byl volný a zároveň spravedlivý pro všechny?

Maďarská asociace se nepřipojila k pozici EuRIC a zdůvodnila to takto:

Volný obchod je skutečně velmi důležitý, ale musí být zohledněny také environmentální aspekty a vyhlášené environmentální cíle a závazky EU. Postupy v oblasti nakládání s odpady u některých zanedbaných rozvojových zemí nelze jen odsuzovat, protože jsou zločinem proti lidskosti. Požadavek vnitrostátních povolení jako zcela rovnocenných podmínek nestačí, zejména proto, že riziko korupce je v některých z dotčených zemí velmi vysoké. Bylo by poměrně pokrytecké a neprofesionální (nemorální) přístupovat k prosazování volného obchodu v případě odpadů, a vědět, co se děje s odpadem v některých zemích (např. Agbogbloshie*, Ghana, kde odpad je pravděpodobně také součástí volného obchodu).

*Agbogbloshie je přezdívka obchodní čtvrti na laguně Korle řeky Odaw, nedaleko centra města Accra , hlavního města Ghany. Nedaleko slumu nazvaného "Old Fadama" se místo Agbogbloshie stalo známým jako místo určení místního automobilového a elektronického odpadu shromážděného z celého města Accra. Bylo údajně v centru legální a nezákonné exportní sítě pro ekologický dumping elektronického odpadu z průmyslově vyspělých zemí. Basel Action Network, malá nevládní organizace se sídlem v Seattlu, označila Agbogbloshie za "digitální dumpingový prostor", kde tvrdí, že každý rok se zpracovávají miliony tun elektronického odpadu. (pozn. PM)

Na tento názor reaguje francouzský člen EuRIC takto:

Rozhodně si musíme vybrat mezi volným trhem nebo spravedlivým trhem:

 • Pokud je trh volný, nemůže být spravedlivý: nejnižší cena bude vždy vyhrávat bez ohledu na podmínky výroby:
 • podporuje sociální a environmentální dumping ...
 • Pokud je trh spravedlivý, nemůže být volný:
 • pokud máte vysoké standardy, musíte je chránit, například zdaněním (tarify) zahraničních materiálů nebo produktů, které nesplňují vaše standardy, jinak nemáte důvěryhodnost.

A dále přidává zajímavou informaci

Budete pravděpodobně překvapeni, ale slečna Lagardeová, předsedkyně Mezinárodního měnového fondu - MMF, vydala tento měsíc v této věci tiskové prohlášení a udělila Trumpovi výsostné právo na mnoho témat, zejména v jeho boji za "spravedlivý obchod "Na mezinárodním trhu: (ve francouzštině) https://fr.express.live/2018/11/09/lagarde-fmi-trump-raison-sur-bien-des-points, to znamená, že pokud chcete "vyrovnat", dokonce i pro Mezinárodní měnový fond, jsou nutné tarify.

Jedná se pouze o úpravu úrovně sazeb: pro ilustraci, zde jsou americké tarify od roku 1820:

pokud je 60% jistě sazba příliš vysoká (!), Nula je určitě příliš nízká ...

 

 Aktuální informace o dovozu odpadů do Číny 


20.11.2018

Dne 7. listopadu 2018 čínské úřady vydaly nový "seznam schválených inspekčních orgánů před odesláním pevného odpadu, dováženého do Číny jako surovina".

V současné době existují dva hlavní problémy:

1. Některé kanceláře CCIC v Evropě nebyly schváleny.

2. Vývoz je povolen ze zemí s vlastní kanceláří CCIC

 

Opatření plně dopadá na Českou republiku, protože CCIC East-Europe LLC, nebyla dosud schválena. 

Podrobnosti a neoficiální překlad nového čínského opatření, který, jak se to zatím jeví, směřuje k dalšímu omezení dovozu odpadů do Číny jako suroviny, včetně překladu příloh

naleznete po přihlášení - "Články" - "Ekonomické" - "Opatření Číny ze dne 7.11.2018"

 

PMKabinet odpadů 2018 - presentace Ing. Maršáka - MŽP 


10.11.2018

Přehledná presentace legislativy a plánovaných změn v odpadovém hospodářství

Jestliže včera zazněla ne příliš lichotivá slova o obsahu Kabinetu odpadů - listopad 2018, zejména proto, že se vůbec konal, protože nemohl přinést nic nového, pak dnes dorazila přehledná a užitečná presentace Ing. Maršáka, Odpadové hospodářství, presentace legislativy a plánovaných změn. 

Doporučuji si tuto dobře udělanou presentaci stahnout.

Stahnout si ji můžete po přihlášení v odkazu

"Články" - "Legislativa" - "Kabinet odpadů - presentace" Zápis z Kabinetu odpadů - listopad 2018 


9.11.2018

Stručné upozornění na Zápis z Kabinetu odpadů, očima zástupců SVDS

Děkuji Evě za zápis z „Kabinetu odpadů“ a Tomášovi za oživení zřejmě nezáživné ztráty času, což se všeobecně předpokládalo.

Nicméně pro naše členy a sympatizanty je třeba dát první info o tom, „Jak jsme to viděli, očima našich zástupců“.

Já si myslím, že na stole není nic, co by ohromilo nebo posunulo projednávání odpadových zákonů a proto jsou vítané jakékoliv aktivity, které by tento „drobný nedostatek“ nějak zabalily a ovázaly růžovou pentličkou. Přesto mi to nedá, abych nezareagoval na tuto Tomášovu větu: „Na repliku o "narození odpadu" (zbavit se) jsem málem dostal po hubě, protože eu judikatura se s tím už opakovaně vypořádala a není to pro NĚ žádné téma“.

Pro „NĚ“ je zřejmě myšlena „úřednická squadra“ MŽP, tedy ta squadra, který vždy půjde pod heslem, „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Ale abychom jim nekřivdili, dost těžko mohou jinak.  Jenomže, což když je to jinak?  Jestliže jsme suverénní stát občanů, kteří mají rozum, pak proč odpověď nezní třeba tak, že Česká republika podá návrh na revizi této části odpadové legislativy EU. A proč? Protože to občanům nevyhovuje zejména proto, že to postrádá logiku a je to prostě "ujeté". Jenomže to by bylo zřejmě, pro úředníka typu našeho „kolegy“ Maršáka, nestravitelné kafé. A tak se bude čekat, až někdo s tím vyleze a ono to bude muset být brzy, protože to vadí už i mimo naše hranice (pokud je ještě máme) a pak se hrdinně přidáme.

Petr Miller                                                                                                                                 Předseda SVDS

Zápis z průběhu „Kabinetu odpadů“ si můžete přečíst po přihlášení „Články“ – „Jak to vidíme my“ – „Kabinet odpadů listopad 2018“Zálohování PET lahví - dobrý nápad nebo nesmysl? 


7.11.2018

Ekonomie cirkulární ekonomiky není zrovna tahák. To víme ve výkupu a zpracování druhotných surovin, neboli v systému recyklace, velmi dobře.

Dnes mně přistál mail, po jehož přečtení jsem zajásal. Konečně rozumný názor, který sice byl vysloven ve spojitosti s "úžasným nápadem" vracet plastové lahve, ale který vemi přesně seknul i do fetiše, který si " s dudlíkem" houhá EU a tím je "objev" - "Kruhová ekonomika" za každou cenu. Nakonec pohled na rozjásané tváře představitelů "Institutu kruhové ekonomiky", který samozřejmě nemůže scházet a ani nepátrám, kde se tak najednou objevil, o  mnohém vypovídá. 

Ale o to teď nejde, protože na celém nápadu je jen jedna věc důležitá a tou je: 

Kdo obsadí superagenturu spravující systém?

To bude ta hlavní motivace, kterou známe z například z elektroodpadu, kdy najednou máme monopoly, dokonce s požehnaním úřadů a Úřad pro hospodářskou soutěž jen tiše přihlíží. 

6 důvodů, proč je zálohování PET lahví nesmysl: Zkušenosti z Německa, zhoršení recyklace a žádná změna

Aleš Rod29. října 2018 • 10:40

    Ekonomie cirkulární ekonomiky totiž není zrovna tahák. Zastánci systému slepě přejímají argumenty zájmové skupiny, která návrh prosazuje, přičemž mají nereálná očekávání ohledně výsledků a nulové povědomí o ekonomických dopadech (chcete-li nákladech).

Environmentalistická debata, týkající se oběhového hospodářství se v České republice, začíná transformovat do konkrétních nápadů. Jedním z nich je poptávka po vytvoření duálního systému zálohovaných plastových (PET) lahví. Bohužel se obávám, že i nad tímto tématem budeme postrádat věcnou diskusi.  Proto níže předkládám důvody, proč je zálohování PET lahví velmi sporné.

1. Rána pro obchodníky

Princip záloh udává obchodníkům povinnost vykupovat obaly, které zároveň prodávají. Systém záloh se na podnikání neblaze projeví hned několikrát. Zaprvé, obchodníci budou nakupovat dražší zboží (jistinu v podobě zálohy zaplatí dopředu). Zadruhé, budou muset pořídit patřičné hardwarové a softwarové vybavení na výkup PET, což jim v obchodě zabere část prodejní plochy. A za třetí, než systém vykoupené PET lahve administrativně vyřídí, budou čekat na peníze z jistiny, tj. budou disponovat s negativním cash-flow.

Nutné budou také investice do skladování. Jelikož je PET lahev cenný artikl, je třeba jej při skladování patřičně zabezpečit před odcizením. Zároveň je ale třeba mít na paměti, že se přeci jen jedná o odpad, který nemůže být při skladování v těsném kontaktu s potravinami. Obchodníci přestavující prodejny a sklady, aby nedostali pokutu za kontakt potravin s odpadem, budou ještě se slzou v oku vzpomínat na regulaci EET.

2. Rána pro venkov

Mnohé malé prodejny se budou „negativnímu“ cashflow bránit tím, že dramaticky omezí portfolio nabízených nápojů podle myšlenky „neprodávám, tedy nemusím vykupovat“. Tím se však dostanou do obchodní pasti, neboť omezení nabídky bude motivovat spotřebitele k tomu, aby pro nákupy preferovali větší supermarkety s velkou nabídkou produktů, v nichž pak mohou zase zálohované PET lahve všech značek vrátit.

Malé prodejny, které se mimochodem snaží vláda všemožně podporovat, zažijí problematické časy a budou s velkými supermarkety svádět nerovný boj o každého zákazníka.

3. Menší výrobci nápojů ostrouhají

Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, trh s nápoji v PET lahvích čeká zemětřesení, které rozhodně nenahrává diverzifikaci výrobců. Lze totiž očekávat, že významní producenti nápojů se stanou ještě významnějšími a malí výrobci budou zmírat na úbytě.

Každý obchodník bude totiž chtít ve své prodejně maximalizovat šanci, že si u něj zákazník koupí nápoj v obalu, který snadno udá i jinde. Právě to nahrává velkým výrobcům, značkových nápojů, kteří opanují trh a budou menší konkurenci pomalu vytlačovat z trhu.

4. Riziko podvodů

Fajn, přenesme se přes všechny výše uvedené problémy a představme si realitu všedního dne: Myslíte si, že zrovna v Česku nebude existovat nikdo, kdo se pokusí systém nabourat podvody?

Dokáže se systém vyrovnat s kamiony PET lahví mířících do země ze zahraničí s cílem vybrat zálohy na neprodané obaly? Budou pojišťovny pojišťovat krádeže prázdných PET lahví? Koho bude obchodník volat, když se výkup pokazí a on přijde o peníze? Důležité otázky, žádné odpovědi. V Německu eliminovali podvody až tím, že nastavili zabezpečení výkupu PET srovnatelně s převozem hotovosti. Ano, tušíte správně – je to velmi drahé.

5. Motivace domácností třídit odpad ohrožena

Dnes patří Češi k premiantům třídění a recyklace odpadů především proto, že mají kontejnery na třídění v průměru zhruba 90 metrů od místa bydliště a zvykají si na to, že třídit je snadné a normální. Zálohování PET ale bude v domácnostech vytvářet tlak na prostor – kam dát pytel s neporušenými PET lahvemi, které později vrátíme v obchodě?

Namísto pytle na plasty? A zbyde místo i na separaci zbylých plastových obalů, nebo ty skončí ve směsném odpadu? Bude mít vůbec domácnost motivaci dál třídit odpad? Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že tyto otázky jsou velmi relevantní a paradoxně jdou proti původnímu záměru.

6. Kdo obsadí superagenturu spravující systém?

Podle primárních odhadů expertů bude systém sběru zálohovaných PET lahví stát zhruba 4 miliardy korun jako prvotní investice a další 1 až 2 miliardy ročně provozních nákladů. Agentura spravující systém bude disponovat obrovským rozpočtem, a navíc bude ještě hospodařit s mnohamiliardovou jistinou za PET lahve. Kdo bude agenturu zřizovat? Kdo bude jmenovat vedení? Jaké budou v agentuře mzdy? A kam potečou peníze? Část jistiny se navíc nikdy nebude proplácet (koupím PET a nevrátím), co se s těmito prostředky stane potom?

Je toho hodně, co bychom měli vyřešit předtím, než se do dobrodružství pustíme. A než začneme vzhlížet k Německu, kde systém funguje jen na úkor miliard eur vynaložených na jeho vybudování a správu, a přitom bez závratných výsledků v podobě míry recyklace plastů – ta po zavedení systému klesla zhruba o 20 %. Je třeba si proto položit otázku, co v Česku za vynaložené peníze a navzdory výše získaných problémů získáme? K čemu to všechno vlastně? Těžko říct.

Vždyť plastové lahve, které se v systému záloh PET vyberou, skončí v úplně tom samém recyklátu jako plastové lahve ze žlutých kontejnerů. Ano, čtete správně. Efekt zálohování PET je naprosto stejný jako ze současného systému separace obalových odpadů v barevných kontejnerech. Jen s legendární větou: „Je to sice dál, ale za to horší cesta.“

Autor je ředitel pro výzkum v CETA.

 

 

Doplnil v ůvodu:

Petr Miller                                                                                                                               předseda SVDS

 

 Glosa Petra Millera 


25.10.2018

Stále platí že "Kdo má razítko, má i rozum"

Co je dáno, to je dáno a přes to nejede vlak. A basta.

Zvířata v cirkusech, ano či ne. To mne opravdu nepálí i když si myslím, že zvířatům je nejlépe na svobodě, ale pokud svobodu vymění za pohodlí a sem tam nějaké šaškování pro lidi......

Ovšem čert ví, co si o tom zvířata myslí. Ovšem to není to, co by mne na této cause zaujalo. Opět se jednalo a rozhodovalo o těch, kterých se to týká zejména, jen se zapomnělo jim to sdělit, aby také k tomu mohli něco „špitnout“.  A nepřekvapuje, že mluvčí příslušného ministerstva pohotově argumentuje, že „cirkusáci“, nejsou na seznamu míst, která příslušné návrhy zákonů mohou připomínkovat, byť se jich dotýká ze všech nejvíce. Pan Berousek iniciativně navrhuje, aby se návrh znovu vrátil do diskuse s tím, že zástupci těch, kterých se návrh týká, se budou moci k tomu vyjádřit. Naivní představa idealisty, kterou sebevědomě odmítl mluvčí CK ministerstva.   

No, nedávno jsme měli 15. shromáždění SVDS, největšího svazu recyklátorů v ČR. Na otázku, která směřovala na ředitele odboru odpadů MŽP, jestli přizve MŽP SVDS ke konzultacím k návrhu zákona odpadů a vyhlášek, ředitel odpověděl: SVDS není standardně připomínkové místo, takže záleží na legislativě, zda bude přizván. Info o návrzích bude SVDS dále dostávat přes Radu odpadového hospodářství.

Odpověď, kterou jsme po letitých zkušenostech čekali, ale i zde je znatelný posun, „záleží na legislativě, zda bude přizván“. No a to jde. Nikoliv tedy strohé konstatování, jak předvedl brepta z MZe, ale jde o to, aby se legislativci zamysleli a přiznali, že v zájmu věci svazy, které zastupují zájmy rozhodující části subjektů, kterých se projednávaná legislativa bude týkat, dostaly  možnost se k tomu vyjádřit ve fázi připomínkování. Oni se k tomu vyjádřit samozřejmě mohou, ale až ve stádiu, kdy je to projednávané jako „hotová věc“ v příslušných výborech parlamentu a senátu. A kdo si nedělá iluze o kompetentnosti a píli našich poslanců či senátorů, snadno dojde k závěru, jak to dopadne.

No, a aby to nebylo jen o našich trablech, pak dnes mne opravdu pobavil dobrák medvěd, který se baví tím, že na potkání likviduje ovce a včelíny a to vše za pláče a tichého lomení rukama úřadů. Pláče spíše bezmocného a o to je to horší. A tak se dozvídáme, že je možné něco dělat, ale zase není, protože ten či onen nemá povolení k odchytu, nebo k narkotizační střele a tak stěhujeme klec tu a zase tam, a vůbec, schází cca 300 razítek a bez nich, fakt, vlak nepojede a tudíž i Míša má klid. Úřední šiml opět vítězí a to byl v tom čert, aby se razítko nějaké úředníka obešlo.

Jen netuším a doufám, že se to nestane, že ten Míša si splete ovci s člověkem. Pak jsem zvědav na to divadlo, co spustí úředního postupu dbalí úřední šimlové.

Anebo to někdo vyřídí radikálně za ně?  

Petr Miller

Předseda SVDSAni ne tak pro pobavení jako spíše k pláči 


21.10.2018

Na článek z 26.10.2018 "Diskuse otevřela prostor pro výměnu názorů", navazuje poznámka našeho kolegy

Zasílám pro pobavení.

Naše kolegyně udělala rozbor, podle kterého by razítko být nemuselo, ale úředník ČIŽPu, bohužel, musí dodržovat literu zákona a to i za cenu, že text zákona vzbuzuje spíše úsměv než respekt. Tedy je na autorovi tohoto komického nařízení, aby se probudil, dal si kávu a už konečně konal. Šlo mi hlavně o to, že pokud něco ohlašuji elektronicky, kde je znám původce i konečný příjemce, kteří stvrdí kliknutím odeslání/přijetí odpadu, tak proč ještě razítkovat. A spokojený by měl být i "CK ANO policajt MŽP", který díky el. podání ví odkud kam co kdo vezl a kdo to od něj přijal.

Selský rozum se ptá, proč pro něco, co lze dělat jednoduše, se volí složitá cesta?

Posuďte sami.

Příklad

XY mi posílá odpad....

1) ohlásí do systému váhu (Ta se později většinou mění, protože se bere váha odběratele, vytiskne se papír pro řidiče, který se později stejně vyhodí)

2) přijede odpad, zváží se a oznámí se odesílateli skutečná váha pro opravu (razítkovat není možné, protože řidič nemá doklad se správnou váhou)

3) odesilatel váhu opraví v systému dle skutečnosti a příjemce tuto skutečnost potvrdí (většina lidí nemá čas sedět u PC celý den, jako úředníci na MŽP a tak se to většinou nepovede tak, aby šel papír vytisknout, potvrdit a dát řidiči se správnou váhou. Nehledě na fakt, že řidič sebou nemívá razítko firmy a třeba nechce podepisovat něco s čím není srozuměn, protože je jen řidič. Taky se kolikrát materiál vozí jinam než odkud se vystavují/potvrzují doklady)

4) příjemce papír vytiskne, orazí, podepíše a odešle s vážními lístky odesilateli

5) odesílatel opatří razítkem, podpisem a odesílá příjemci k založení do papírové evidence

No, není to "Boží Kocourkov"?

Body 4 a 5 by šly zrušit, pokud by dokumenty nemusely být podepsány s otiskem razítka. A stačilo by jen málo -  vydat metodický pokyn, který by konstatoval, že pokud je operace zadána elektronicky, není třeba dále nic potvrzovat, protože se tak již stalo v systému.

A teď si vezměte, že takových papírů dělám měsíčně 60 - 100 a předseda se rozčiluje, že výbor mlčí. A to jsme malá firma.

Poznámka předsedy: netušil jsem, že taková blbost u tak triviální operace může existovat, ale opakuji, jako již několikrát z CK Rakousko-Uherska: Kdo má razítko, má i rozum a to je pak těžký pořízení. 

Jen mi to nejde nějak dohromady. Podpoříme podnikatele, snížíme administrativní zatížení, bla, bla bla ------- A přitom ANO, mělo by být líp. Ale ví někdo, kdy by to mělo být???

Text ve žlutém podkladu poskytujeme MŽP zdarma, jako iniciativní návrh pro vydání metodického pokynu. Třeba se toho někdo ujme.Evropská shredderová skupiny EuRIC 


19.10.2018

SVDS se účastní v Bruselu, dne 24.10.2018, schůze Evropské shredderové skupiny EuRIC

Schůzka se zaměří na důležitá témata, konkrétně na zahájení revize směrnice o emisních zkouškách, kterou Komise oznámila, dopadů problematiky odpadů a chemických látek na recyklaci vozidel (testy HP 14, jak navrhuje EuRIC, koncentrační limity pro dekaBDE, odpad a chemické rozhraní atd.).

Zápis z tohoto důležitého jednání členové SVDS obdrží mailem nebo na stránkách www.svds.cz

V listopadu se SVDS účastní v Bruselu jednání pracovní skupiny EuRIC pro životní prostředí a regulační záležitosti (ERA), které se uskuteční dne 13. listopadu 

Jako obvykle se jedná o důležitou schůzku, která se zabývá všemi regulačními otázkami, na kterých pracujeme, a koordinujeme právní postupy společně s vedoucími členských federací a podniků (nařízení o přepravě odpadů, legislativě o nakládání s odpady, odpady a chemikálie atd.). Navíc, v případě letošní neexistence formálního valného shromáždění, může být část této schůzky věnována dalším důležitým otázkám. 

 

 

 Kabinet odpadů 2018 


18.10.2018

Organizátorky by měly přiblížit obsah, protože je obava, vzhledem ke skutečnému stavu projednávání obou návrhů odpadových zákonů, že účastníci obdrží známé informace.

POZVÁNKA

Český spolek pro péči o životní prostředí

při Českém svazu vědeckotechnických společností

ve spolupráci s odborem odpadů Ministerstva životního prostředí

dovoluje si Vás pozvat na

tradiční  KABINET  ODPADŮ listopad 2018

Zaměření: Aktuální informace k řešení problémů v odpadovém hospodářství ČR

 

Úvod do diskuse:  Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů

                             Ing. Bc. Jan Maršák Ph.D., vedoucí oddělení koncepcí a technologií a

                                                                           zástupce ředitele odboru odpadů

 

Termín a čas konání: čtvrtek 8. 11. 2018 od13:30 hod. do 16:30 hod.

 

Místo konání:  Ministerstva životního prostředí ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10

                        zasedací místnost č. 900

 Diskuse otevřela prostor pro výměnu názorů 


16.10.2018

Už mě už to pomalu přestává bavit se pořád dohadovat s dementy.

Saša Bolcek přidává poznámku k rozsáhlé diskusí, kterou si můžete otevřít po přihlášení.


Už mě už to pomalu přestává bavit se pořád dohadovat s dementy, kteří díky funkci se cítí důležití, arogantní a zasloužili by nakopat do ......
Za komunistů byly "Sběrné suroviny" a fungovalo to myslím skvěle. Čas běží, voda teče a tito samozvaní odborníci se na tom skvěle přiživují. Včera jsem si vyměnil pár mailů s MŽP ohledně SEPNO. Můj dotaz na shromáždění SVDS na Manharta zněl jestli je nutné razítkovat papíry, když už je evidence vedena elektronicky. Uznal, že je to blbost, lítat někam pro razítka, když mají nad odpadáři dohled. Zeptal jsem se ho, zda by bylo možno vydat metodický pokyn, kde by tato blbost byla zrušena. Jeho odpověď byla, že mu to mám hodit do mailu.....Inu učinil jsem tak pro dobro všech odpadářů a na stůl se to dostalo nějaké slečně nebo paní, která mi odpověděla stylem "oblečená - neoblečená". Na můj další dotaz jestli by to, fakt, nebylo dobrý dotáhnout, než mít paskvil, už s úřednickou arogancí odpověděla kolik proškolila na SEPNO lidí a nikdo s razítky problém neměl.

Ptám se sám sebe...Kurva jsem tu já pro úředníka nebo on pro mě? Zajímavé je, že takto drzých úředníků na MŽP je poměrně dost. Asi je tam někdo driluje...
Opravdu mi dochází síly a začíná mě ten boj silně nebavit. Možná by měl být zaveden nový VŠ obor - selský rozum, aby se z komára nedělal velbloud. Tento obor by měli studovat darmožrouti v Bruselu a samozřejmě i u nás.  Že "ANO", pane ministře.

Omlouvám se za vulgarity, ale když může ten chlív na hradě, tak mi to snad prominete.

AB

Na tento oprávněně emotivní názor Saši Bolceka náledovala reakce Evy Směšné, kterou si přečtete po přihlášení v "Diskusi". Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě? 


11.10.2018

Na 15. shromáždění SVDS navazoval seminář ve sněmovně informacemi jak dál v odpadovém hospodářství. SVDS nebyl pozván, o nic jsme nepřišli. Spíše šlo o čárku, že se něco v odpadové legislativě děje.

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny uspořádal dne 9. října 2018 seminář "Oběhové hospodářství - méně odpadů, více recyklace" pod záštitou poslance Františka Elfmarka.

Zástupci MŽP na tomto semináři představili vize legislativních změn, které by měly v dohledné době nastat. Konkrétně ministerstvo připravuje:

 • nový zákon o odpadech,
 • nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a
 • novelu zákona o obalech.

Klíčovým impulsem pro tyto legislativní změny je dle MŽP tzv. Balíček oběhového hospodářství (zejména změna směrnice o odpadech, směrnice o obalech a směrnice o skládkách odpadů), který byl publikován v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. června 2018. Mezi základní cíle balíčku patří cíl recyklace komunálního odpadu v míře 65% k roku 2035 a také omezení skládkování komunálních odpadů na míru 10% k roku 2035.

Priority zákona dle MŽP

Jako priority nového zákona o odpadech ministerstvo označuje zejména odklon odpadů ze skládek a s tím související násobné navýšení skládkovacího poplatku, omezení nelegálního nakládání s odpady, zpřehlednění přechodu odpad/neodpad, podporu zvýšení recyklace odpadů a oběhového hospodářství, či posílení možností pro zavedení motivačních plateb za odpad pro občany (systém PAYT – možná rizika PAYT systémů – viz zde).

 

Co pomůže skutečné recyklaci komunálních odpadů?

Jak MŽP, tak řada přítomných komentovala mimo jiné téma výše skládkovacích poplatků a to, jak mohou ovlivnit recyklaci, či zda existují i některé další nástroje. Petr Havelka z ČAOH v této části semináře uvedl, že ČAOH, stejně jako některé další oborové svazy souhlasí s určitým navýšením poplatku, avšak ve výši vztažené k potřebě splnění evropského cíle k omezení skládkování, nikoli vyšší, neboť poplatek je spojen s náklady obcí a měst. Jako hlavní však podtrhl potřebu prosazení pozitivních motivačních nástrojů na podporu skutečné recyklace, jako snížená DPH, nákupy státu, a další. Přítomné také informoval o zpracovaném seznamu opatření pro možné funkční budoucí řešení odpadového hospodářství, tedy o tzv. Desateru moderního odpadového hospodářství. Audiozáznam příspěvku Petra Havelky je zde.

 

Debata se vedla rovněž o samotném balíčku oběhového hospodářství. Ten ČAOH dlouhodobě plně podporuje a je ztotožněna s finálně schválenými evropskými cíli, které se již snažíme postupně naplňovat (navyšování separace, door to door, snižování SKO, apod.). Petr Havelka zde uvedl i vhodný příklad z aktuální novely slovenského zákona o odpadech. Tu označil za rozumnou, pozitivně motivační pro obce směrem k separaci a zbytečně nezvyšující náklady obcí, a tedy dobře průchozí v rámci schvalovacího procesu. Celý příspěvek Petra Havelky k této části diskuze je zde.

 

Jak to bude se zpětnými odběry?

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností se bude týkat problematiky elektrozařízení, autovraků, baterií a akumulátorů, světelných zdrojů a pneumatik. Jednou z významných otázek, na kterou bude třeba v novém zákoně najít odpověď, je změna požadavků v oblasti systémů rozšířené odpovědnosti výrobců (nový článek 8a směrnice o odpadech). Zákon by měl podle MŽP rovněž přinést sjednocení a zpřísnění podmínek fungování kolektivních systémů a rozšíření sítě zpětného odběru. V odpovědi na konkrétní dotaz, MŽP jednoznačně uvedlo, že zákon bude obsahovat také tzv. čínskou zeď, zjednodušeně tedy zákaz, aby kolektivní systémy (výrobci), starající se o sběr konkrétních komodit, zároveň vlastnily recyklační linky na jejich zpracování (podobný zákaz obsahuje např. obalový zákon) – více viz zde.

 

Obaly

novele zákona o obalech se objeví např. nové obalové recyklační cíle pro roky 2025 a 2030 a nové cíle pro hliníkové obaly, ale např. i nové povinnosti pro autorizované obalové společnosti v rámci rozšířené odpovědnosti výrobců.

 

Kdy to bude?

S ohledem na poměrně krátkou transpoziční lhůtu Balíčku oběhového hospodářství (24 měsíců) ministerstvo předpokládá, že platnost nové odpadové legislativy by měla nastat nejpozději v červenci 2020 (účinnost pak v roce 2021).

 

Co dál s plasty? Řešením může být tzv. ekomodulace motivující samotné výrobce

Na semináři byl rovněž nastíněn obsah návrhu nové evropskésměrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ze dne 28. května 2018 (směrnice o jednorázových plastech jako jsou např. plastové vatové tyčinky, příbory, talíře či brčka). U diskuze kolem plastů se příspěvky stočily také k otázce třídících linek v České republice a jejich nedostatku. Za ČAOH se Petr Havelka vyjádřil jak k vhodným nástrojům k řešení problémů s plasty, tak ke známé otázce kolem problematického a stále neřešeného legislativního omezení třídících linek v ČR (viz zde). Příspěvek Petra Havelky k této části diskuze je k dispozici zde.

 

Jednotlivé záznamy

První příspěvek: prvni-komentar.mp3 [ 3.31 MB, MP3 ]

Druhý příspěvek: druhy-komentar.mp3 [ 3.76 MB, MP3 ]

Třetí příspěvek: treti-komentar.mp3 [ 3.02 MB, MP3 ]

Plný záznam celého jednání je k dispozici na webu Poslanecké sněmovny, pod tímto odkazem.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)


<< <  1  2  3  4  5  6  > >>

 

EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat