Vyhledat

 

Aktuality

Výkup s rozumem a bez hysterie 


8.4.2020

Tok druhotných surovin nelze

Vážení kolegové,

v návaznosti na uvolnění výkupu sběrných komodit od občanů vám zasíláme leták MZdr se základními pravidly. Ta jsou sice vydána pro maloobchod, což výkupny nejsou (i když jsou ve výčtu uvedeny), v základních principech je to však stejné i pro naši činnost.
Protože v rámci maloobchodu je povinnost občanovi poskytnout jednorázové rukavice (nebo přiměřenou náhradu) lze výkup provozovat standardním postupem.
Pokud by někdo z vás chtěl realizovat bezkontaktní postup výkupu, pak lze například:
pro zabránění dotyku obsluhy s doklady a papíry při výkupu, OP nebrat při kontrole do ruky, požádat o položení na nějaké vymezené místo a pouze se podívat a opsat si údaje, přičemž manipulaci s OP musí provést občan (držet OP v ruce není vhodné z důvodu "kontaktní vzdálenosti").
Založení a skladování "potenciálně infikovaného" podepsaného příjmového doklad nahradit tím, že se u váhy zavede kniha, do které sám občan zapíše nezbytné údaje, tedy jméno, příjmení a č. OP, což je dostatečná identifikace dodavatele, obsluha občanovi nadiktuje katalogová čísla a hmotnosti a občan vše podepíše. Na knihu nebude obsluha sahat (případně jedině v rukavicích), ta bude sloužit pouze při kontrole, že zapsaný občan v evidenci v konkrétní den odpad přivezl a stvrdil to podpisem. Takovýto zápis je jednoznačně určitelný a je spárovatelný se zapsanými daty v evidenci provozovny.

Závěrem si přejmě lepší časy, moc nezmatkujme a nepropadejme hysterii, na to máme plejádu vyvolených. Především používejme vlastní rozum a pro každou provozovnu zvolme optimální řešení s cílem zabezpečit své zdraví a zdraví zaměstnanců. 

 

Petr Miller

předseda SVDS


Letál info    zde

Leták pro tisk   zde

MZdr MO    zde Hamletovská otázka - otevřít či neotevřít a když ano, pak kdo..... 


5.4.2020

Výkupny a coronavir a marné hledání logiky

Dobrý den, kolegové ze segmentu výkupu a zpracování druhotných surovin.

To, co se nám stále nedaří, kolegům na Slovensku, po opakovaných pokusech se podařilo. Níže naleznete odkaz, ze kterého je patrné, že zprovoznění výkupen dostalo na Slovensku právní rámec, po čem již mnoho dní bez odezvy marně voláme. Kliknutím na hypertextový odkaz si otevřete kompletní informace, nicméně vyjímám to podstatné a tím je tento odstavec:

V tomto opatrení sú explicitne uvedené zberné dvory, ktoré sú od pondelka 30. marca 2020 znovu otvorené. Výraz zberné dvory je však v tomto konkrétnom prípade použitý pre prehľadnosť a zahŕňa všetky prevádzky, ktoré slúžia na zber odpadov. Okrem zberných dvorov sem patria aj výkupne a zberne odpadov.

Odkaz je zde:  https://www.minzp.sk/spravy/

 

Slováci jsou opět před námi  a neodpustím si poznámku, že Jano Budaj, nový ministr životního prostředí Slovenska, kolega z Laterny magiky a VPN z devadesátých let, je představitelem politiků 90tých let, na které současní, tzv. politici, ani po 30letech prostě nemají.

Na žádost, kterou jsme adresovali ministrovi Havlíčkovi ani po týdnu nepřišla odpověď, což také o něčem vypovídá a jak se zdá, také zmizel ministr Brabec, tady ten ministr, který řídí ministerstvo, které, jak jsme stále přesvědčováni, je široko daleko jediné, které bezkonkurenčně rozumí výkupu a zpracování druhotných surovin, ministr, který je tak aktivní např. v prosazování bezhotovosti, obhajování návrhů nových odpadových zákonů, kde především dominují sankce a zákazy všeho druhu, a kde o podpoře našeho podnikání není ani vidu ani slechu, a dnes, když má možnost zazářit, především tím, že prosadí na vládě ukončení toho nesrozumitelného stavu, ve kterém se nachází výkupny druhotných surovin, a zasadit se o nepřetržitý tok druhotných surovin, bez kterých se výroba neobejde, tak jako to vidíme nejen na Slovensku, ale i v jiných evropských zemích, tak náhle zmizel. A tak jediné co stojí za zmínku, z toho mála, co z tohoto ministerstva v poslední době přišlo, je jmenování nového ředitele odpadů, a ujištění, že to není apríl, což mnohé možná zklamalo. Ale to už je nad rámec této informace.  

Z Euric jsme obdrželi částečně vyplněný dotazník od některých členů EuRIC z několika států EU. Doporučuji si to přečíst. Viz příloha originál  - zde - a další příloha český překlad - zde - .

EuRIC dlouhodobě s ohnutým hřbetem poklonkuje Komisi EU a to je hlavní důvod, proč SVDS z této organizace koncem tohoto roku odchází. Ten dotazník je však v této situaci důležitý a není to o tom, že by se EuRIC z předklonu narovnala, ale je to o tom, že členové si uvědomili, že vzájemná informovanost je k prospěchu celé naší branže. I když jsou  odpovědi místy v obecné rovině můžeme si udělat obrázek, jak to vypadá v Evropě v našem segmentu. Až na výjimky je vidět, že snahou vlád je neházet ekonomice klacky pod nohy a to i v zemích, kde jsou ze současného vývoje dopady největší. Je vidět, že tam mají rozumnou vládu racionálně uvažujících lidí a ne politiky, pro které teď nastaly politické žně a čas řízené hysterie a strachu. To co vidíte v tabulce za ČR je mně neznámá firma, „second hand“, která s námi nemá nic společného, a která, coby nový člen nově utvořeného odvětví EuRIC – textil, podle mého názoru je nereprezentativní důsledek akce, která má opticky zakrýt výpadek SVDS, tedy ČR.

A nyní prosba i pro nečleny SVDS, vás, kteří hojně navštěvujete naše www stránky.

Kolegové, pokud máme někde vystupovat a hájit zájmy segmentu výkupu a zpracování druhotných surovin, pak musíme mít aspoň rámcovou informaci o současném stavu tohoto segmentu, kterou nemůžeme získat nikde jinde, než od vás. Žádám vás o vyplnění dotazníku, který by měl odrážet dopady stávající situace na naše podnikání. Zatím odevzdala necelá polovina členů SVDS, což opravdu nestačí.  Dotazník naleznete - zde - , snad ta chvilka na vyplnění vás o mnoho času nepřipraví a opravdu moc prosím a žádám o vyplnění a o obratem odeslání, ideálně v PDF, na adresu svds@svds.cz. Údaje za jednotlivé provozovny budou anonymizovány, pro argumentaci budou požívany pouze kumulativní údaje.

Petr Miller

Předseda SVDS

 Otevřený dopis ministrovi Havlíčkovi 


29.3.2020

Bohužel, nemám jinou možnost než formu otevřeného dopisuSliby, chyby, obvyklý nástroj mnoha vlád 


26.3.2020

Na netu se objevilo, že si Babiš vytřel s podnikateli ...el. Vláda zalezla, supluje jí mluvčí zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví ústy mluvčí Gabriely Štěpanyové vzkázalo, že vědí, že krizový zákon a zákon o ochraně veřejného zdraví mají jiné režimy odškodnění. Kompenzace podnikatelům jsou však dle jejích slov podle resortu dostatečné. 

Kabaret pokračuje.

Ministerstvo zdravotnictví, kromě svého poslání, se pouští do ekonomiky a sociální politiky. To, co vytrubuje mluvčí, když pomineme, že neví o čem mluví, což dnes není nic s čím se denně nesetkáváme i u jiných "trubačů", je spíše drzost a trestuhodné překračování kompetencí, a "Ken" jak říká Vávra, ten by měl, pokud si vůbec uvědomuje co se děje, okamžitě reagovat a to velmi tvrdě. Před lety jsem seděl s jeho předchůdci na stejném patře, a tak jako kdysi, stejně i dnes bych si cestu ihned našel, abych mu sdělil, co si o to myslím a to dokonce bez ohledu na to, co si myslí premiér. Ovšem tehdy byla jiná doba a Babíš, opravdu, a to ani zdaleka, není Čalfa.

Dnes ovšem panuje taková smířlivá, koblihová, nálada a když jsem viděl projednávání ve sněmovně a druhý den v senátu, nevím, nevím co si o tom myslet.

No, dnes se množí žádosti abychom podali žalobu na vládu a že žalobní titul je zřejmý.

Kolegové sděluji, že jsem již zadal právní kanceláři dotaz a z konzultace jsem vyrozuměl, že je to "dělatelné". Ovšem v této turbulentní době navrhuji ještě vyčkat, třeba si vláda uvědomí, jakou botu udělala a změní svůj přístup. Nakonec už dnes jsem zaznamenal reakce některých právníků a tak doufám, že se snad rozhoupá Legislativní rada vlády a postaví exekutivu na pevnou zem.

Myslím, že by to bylo k všeobecnému prospěchu.

Petr Miller

předseda SVDSKonečně positivní informace 


23.3.2020

Celodenní sledování ČT 24 je spolehlivou cestou do cvokárny

Odkaz na konečně rozumný článek naleznete zde: https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/jak-zabit-koronavirus-lide-znaji-navod-tisice-let-sami-se-o-nej-pripravili.d80d3b57/

Z textu článku, který naleznete na tomto odkazu vyjímám tuto důležitou a srozumitelnou informaci, kterou považuji za konečně první a jasný návod. Zatím co celé Česko šije roušky jak o závod, které jsou nám platné jak mrtvýmu zimník, tak nám uniká info, že zejména ve výkupnách máme lék, tedy měď, jen nevím, jestli je dobré jen pro začátek začít s olizováním, nebo rovnou jemně umlít (viz výše odkaz). 

Jak však upozornila televize BBC, měď není jediný materiál, který je schopen s koronaviry bojovat. Dokáží to i některé další, a mnohem rychleji, než v řádu několika minut či hodin. Například alkohol.

Koronaviry lze zničit během několika desítek sekund 62 až 71 procentním alkoholem. Stejnou účinnost má 0,5% peroxidu vodíku nebo domácí bělidlo obsahující 0,1% chlornanu sodného. Ani v tomto případě není možné vnitřní užití, které může být dokonce zdraví nebezpečné, na dezinfekci povrchů ale působí podle studie vědců amerického institutu NIAID lépe něž měď.

Tak silný alkohol není běžně na trhu (tedy nevím jak na Moravě, kde podezírají Čechy, že švestky dokonce jedí), ale to nepochybně lze nahradit nižším obsahem alkoholu, podávaného  v pravidelně se opakujících přiměřených dávkách. Ještě postrádám, co na to pan doktor Nešpor?

 Desatero z dílny MPSV 


23.3.2020

Srozumitelný návod na řešení všech situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

v přehledné tabulce naleznete na tomto odkazu: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_tabulka.pdf/b415b933-f717-6936-df03-0fccd8ee6c16

Soubor informací MPSV naleznete na tomto odkazu:

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#Program

ANTIVIRUS - PROGRAM NA OCHRANU ZAMĚSTNANOSTI

 

Ve čtvrtek 19. 3. 2020 vláda schválila návrh program ochrany zaměstnanosti Antivirus. Má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

- Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

- Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?
Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

- Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

Režim A - Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

- Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?
Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.

PLÁN NA POMOC ŽIVNOSTNÍKŮM (OSVČ)

 

V rámci vyhlášeného nouzového stavu došlo k realizaci řady omezujících opatření, která mají značný negativní dopad na podnikání mnoha OSVČ.

20. 3. 2020 byl proto do mezirezortního připomínkového řízení odeslán návrh zákona na odpuštění povinných plateb na důchodové pojištění pro OSVČ, a to na dobu 6 měsíců.
Opatření se dotkne přibližně 600 000 osob a v případě schválení by mělo být účinné již od března.
Zákon bude parlamentem ČR ve stavu legislativní nouze projednán pravděpodobně již v úterý 24. 3. 2020.

Více informací ZDE

 Coronavirus může spustit i očistný proces 


21.3.2020

Možná, že se Evropa změní, doufejme, že ta cena nebude vysoká

Dobrý den, kolegové.

Chtěl bych se pokusit shrnout pro nás stále nejasnou situaci a navrhnout nějaké řešení.

Informace z různých míst státní správy každý den přináší něco nového a mnohdy, tak říkajíc, "čert aby se v tom vyznal". Ano, MPSV vydalo 19. března tuto zprávu,  https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/19_03+TZ+Program+ochrany              +zam%C4%9Bstanosti+Antivirus_v3.pdf/55bab96e-2c40-3868-4ef2-286939fa6d56

která by měla být klíčovým opatřením, aby firmy nemusely sáhnout k propouštění. Jenomže když se do této zprávy začtete, pak kromě toho, že se dozvíte, které politické straně máte být vděční, aby firmy nemusely propouštět a také, abyste jako občané věděli, že se na stát můžete spolehnout, pak to je asi vše, co je ihned použitelné.  A kdo na to nebude mít nervy, provozovnu raději zavře.

A protože vše musí mít administrativní rámec, aby bylo zřejmě, koho se to opatření může týkat, to lze vyčíst z tohoto textu:

.....„poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19“.

Tedy příspěvek může být poskytnut jednak našim zaměstnancům, z důvodu překážky na jejich straně a jednak provozovatelům výkupen, pokud musela být provozovna uzavřena z důvodu nařízení vlády, v důsledku nákazy COVID-19. Trochu krkolomně sděleno, ale hned další odstavec tu nejasnost dále prohlubuje: „Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, viz tento odkaz, který to nijak neulehčuje

https://www.uradprace.cz/documents/37855/1502673/UP-letak-FB+%281%29.jpg/c2c6c837-fa44-e249-21d4-e931646b2839?t=1584306584671

výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci“.

Co to znamená v praxi.

U jednotlivých zaměstnanců, kteří budou mít v ruce positivní výsledek odběru na coronavirus, a nebudou hospitalizováni a bude jim nařízena karanténa v bytě, tak tam je to jasné a všechny administrativní úkony s tím spojené si musí vyřídit sami.

Ovšem u provozoven výkupu je to jiné.

Především musí být prokázáno, že provozovna byla uzavřena na základě nařízení, ale to ještě není vše, protože provozovna má všechny zaměstnance zdravé, ale i tak musí být uzavřena, tedy co se zaměstnanci? A tady nastupuje ta obezlička  a to, že „Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci“.

A tady nastane problém. I když bude nařízeno uzavřít výkupny, a to se dosud nestalo nějakým srozumitelným a striktním opatřením (a v tomto bodě nesouhlasím s názorem kolegyně Hofmanové, že ze sdělení tiskové mluvčí MPO, Švehlové, to vyplývá, protože já si myslím, že naopak z jejího vyjádření vyplývá, že pani Švehlová nedocenila problém v celé šíři), pak zdraví zaměstnanci mohou v uzavřené provozovně dále pracovat, to znamená třídit, dělit připravovat nakládky apod., tedy to samé jako v továrnách, které výrobu nezastavily a také zřejmě, protože to z info MPSV vyplývá, bude muset provozovatel u každého zaměstnance prokázat, že v tomto konkrétním případě nárok vznikl. Kde na to provozovatel vezme, to zatím nikdo neřeší, nebo řeší, ale si stejně jako u roušek. Že nejsou, dobrá, ale kdo je šikovný, tak si ji spíchne sám.

Už vidím jak „úřední šiml“ řehtá.

Z mé zkušenosti vím, že vždy jsou taková opatření vyhlašovaná  s velkým troubením, ale vždy je to po podrobné analýze jaký to může mít dopad. Mám s tím své osobní zkušenosti. Na základě analýz se také stanovuje objem vynaložitelných finančních prostředků a ty jsou striktně dodržovány. Nakonec jak režim „A“, tak režim „B“ vždy počítá s nějakou účastí zaměstnavatele, tedy vždy se počítá s tím, že celý náklad nebude ležet na státu. Ale ono to je ještě jinak, stát nemá žádné peníze, ty musí nejdříve od někoho dostat a pak se může snažit je efektivně přerozdělit. tedy účast zaměstnvatele bude ještě větší. To ostatní, co MPSV navrhuje,  jsou jen technikalie.

Někteří členové SVDS jsou OSVČ, tedy zde je další návrh řešení https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/20_03+TZ_OSV%C4%8C.pdf/3823197b-9e67-6e44-0199-a1917bb44bea

Ovšem tady jde zatím jen o návrh, stejně jako i u dalšího návrhu, který může značně zkomplikovat život provozovatele výkupny, https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/19_03+TZ+o%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9  +AKTU%C3%81LN%C4%9A.pdf/aab4c8c3-8e88-ca8a-708f-1a1436e92944

U obou posledních návrhů jde o návrhy, které musí v režimu legislativní nouze schválit příští týden sněmovna. Tedy opět, tak jak už jsme zvyklí, setrvejme v nejistotě a čekejme na Godota.

O stávající situaci komunikuji se slovenskými kolegy z ANSDS, a níže přikládám obsah přílohy mailu od předsedkyně ANSDS, který je jakoby výčtem i našich problémů a nejasností a neschopnosti vlády uchopit ten problém srozumitelně, ale na druhou stanu také chápu, že vláda není tým odborníků, spíše podnikatelů a jen shodou okolností také rádoby politiků, kteří na čas mají svěřenou moc.

Ale abychom se nedostali na jejich úroveň, navrhuji tento postup.

Prosím o vaše stanoviska k tomu, co dnes zažíváte, návrhy, tedy konkrétní věty rozvité, kterými chcete upozornit, že ne všechna opatření, dnes vyhlašovaná jak na běžícím pásu, mohou problémy související s vašim podnikání vyřešit a proč ne. Že my nejsme automobilkami, které mají rezervy, protože my je nemáme zejména proto, že jsme je neměli z čeho vytvořit, jakákoli omezení výkupu jsou pro nás v této chvíli zničující a pokud máme udržet zaměstnanost, jsou stávající opatření nedostatečná. Že je nejvyšší čas, aby už konečně MŽP pochopilo, že nesmysly, které se snaží protlačit do návrhů nových odpadových zákonů, jsou spíše překážkou úspěšné realizace surovinové strategie státu a dětinským trváním na vlastní důležitosti. Že odvolávání se na "Green Deal" a nesmysl zvaný "CE" je v této době nanejvýš dobré pro zbytečné komise a aparáty z naších peněz dobře si žijící a naprosto zbytečné  armády úředníků EU, která do životního prostředí vnáší jen zmatek a hlouposti, za které budeme draze platit. Domnívám se, že se přes víkend podaří dát dohromady „dopis – apel – oslovení“ konkrétních míst s cílem sdělit jim naše starosti a problémy, jejichž řešení je nad naše možnosti.

Neměla by to být uplakaná suplika, ale jasně a srozumitelně zveřejněné prohlášení nemalého počtu lidí, kteří jsou součástí především výrobního odvětví a jedním článkem komoditního řetězce, nezbytného pro výrobu celého odvětví.

Pokud si to odsouhlasíme, MŮŽEME DOPIS ROZESÍLAT OD PONDĚLÍ.

 

Teď mimo mísu. Jak jsem již psal před měsícem, na základě info z Bloombergu, od 23.2.2020, Čína plně rozjela výrobu hutního průmyslu a nejen hutního. To, o čem si dnes píšeme, se může zanedlouho stát jen úsměvnou episodou éry, kdy si někteří mysleli, že nad EU, která se cítila být povinována radit celému zbývajícímu Světu, není. Postrádá teď někdo ten více než královsky placený aparát EU?????

Zde   naleznete text sdělení kolegů z ANSDS

Přeji všem dobré nervy a jak jsme si už zvykli, řešení asi bude na každém z nás.

Petr Miller

předseda SVDSCoronavir nastavil zrcadlo pravdy 


16.3.2020

Ví státní správa co dělá?

 

Vážení kolegové,

někteří z Vás žádáte informace, jiní vyjadřujte pochybnosti, ale co je v tuto chvíli pro členy SVDS důležité je to, jestli tím, že máte otevřené provozovny, nejste v konfliktu s posledním opatřeními vlády. Samozřejmě že nikdo nezpochybňuje všeobecnou snahu co nejlépe a s co nejmenšími ztrátami se vyrovnat s coronavirem, ale to lze pouze za předpokladu, že je jednoznačně řečeno, co lze a co nelze. Od minulého týdne se výbor SVDS snažil získat od kompetentního orgánu jasnou odpověď, ale zdá se, že ani do dnešního dne taková odpověď/závazné stanovisko k dispozici není. Koncem minulého týdne mailem a přes datovou schránku jsme požádali na jasně formulovaný dotaz stejně jasnou a srozumitelnou odpověď a protože nepřicházela, zřejmě proto, že krize nekrize, o víkendu se nepracuje, jsme se po mnohokrát opakovaném volání přece jen dovolali a nějaké stanovisko obdrželi, jak jsme vás informovali. Jenomže co platilo včera, dnes již neplatí, jak informoval náš člen, který si chtěl potvrdit, že včerejší informace platí. Odpověď, kterou obdržel vyplynulo, že je vše jinak a že i na nás se vztahuje okamžité ukončení činnosti. Tedy jsem se znovu pokusil dovolat a byl jsem úspěšný. Na dotaz, proč včerejší vyjádření je diametrálně odlišné od včerejšího, nemohla, jak je z medií opakovaně ujišťováno, vyškolená zaměstnankyně krizového "call centra" odpovědět a pouze poukázala na usnesení vlády. Na otázku, aby mně odkázala na část tohoto usnesení, ze kterého je zřejmé, že se na výkupny vztahuje dočasné ukončení provozu, neuměla odpovědět. Stejně tak neuměla odpovědět na dotaz proč MPO ještě neodpovědělo na dotaz mailem a na dotaz přes datovku největší organizace v ČR, jejíž členové podnikají ve výkupu a zpracování druhotných surovin. Nakonec debata byla ukončena konstatováním pracovnice "call centra", které komunikaci nahrává, že opravdu nic o výkupnách v usnesení vlády není, a tudíž za splnění dalších podmínek (které samozřejmě fungují bez vládního opatření) můžeme naše výkupny provozovat. Ovšem to není vše a korunu tomu nasadilo toto dnešní sdělení z MPO, jako reakce na můj dotaz na MPO z minulého týdne:

Dobrý den,

pokud patříte mezi velkoobchod, pak můžete svoje provozovny mít otevřené.

S pozdravem

Lucie Švehlová
Tiskové oddělení

T +420 224 852 327
svehlova@mpo.cz

Na Františku 32, 110 15 Praha 1
www.mpo.cz

Myslím, že dotaz byl jednoznačný, jenomže odpověď, opravdu k zulíbání, se jaksi vymyká pochopení, co vlastně je nám na náš dotaz sdělováno. V kovárně bychom to uzavřeli stručně, které si odpustím, ale co si nemohu odpustit je plácnutí ministra Brabce, že krizový štáb je vláda, což slyšet od člena vlády je opravdu pozoruhodné.

No nic, myslím si, že za této nejasné situace každý provozovatel zváží, co je pro něho a jeho zaměstnance a také pro klienty jeho provozovny to nejméně rizikové. 

V době, kdy píší tuto poznámku informuje prímař z nemocnice v Ústí nad Labem o prvních třech vyléčených. Dobrá zpráva, jen nevím jestli jsem slyšel dobře, ale snad řekl, že se vyléčili sami, že žádný lék na vyléčení není. Tak už opravdu nevím co si o tom myslet, zejména když slyším zprávy z Itálie a Španělska. 

Petr Miller                                                                                                                                            předseda SVDS                                                                                                                                       Opatření vlády 


14.3.2020

Stanovisko výboru SVDS k opatření vlády

Oznámení  pro členy

Vláda přijala další mimořádné preventivní opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin se uzavírají obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.

 

V Klasifikaci ekonomických činností CZ NACE jsou maloobchody vedeny pod číslem 47 "Maloobchod, kromě motorových vozidel" zatímco činnost "Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití" je uvedena pod číslem 38. Z toho se domníváme, že výše uvedený zákaz se na naše podnikání nevztahuje a je jenom na rozhodnutí každého zda svoje zařízení uzavře nebo ne. V případě vývoje tohoto názoru  Vás budeme informovat.

Zároveň žádáme všechny členy SVDS pokud by jste se setkali s jiným názorem, vysloveným z kompetentního místa, abyste ihned výbor informovali mailem nebo mobilem s poznámkou kdo nebo kým byl odlišný názor vysloven.

 

Výbor SVDSPapír - další problém na trhu surovin 


10.2.2020

Zákon definuje co je odpad, ale je to pravda?

Dnes jsem obdržel dva odkazy na články v Průmyslové ekologii.

V úvodu článku "Zelenější Evropa bude stát bilion eur" mne zaujala věta kolegy Vandrovce:  

„Vysloužilé elektrospotřebiče by proto již ve fázi svého vývoje neměly být vnímány jako pouhý odpad, ale jako významný budoucí zdroj surovin.“

Já si myslím, že nejen elektrospotřebiče, ale prakticky každý výrobek, je budoucí zdroj surovin. Řešení se nabízí jednoduché – zrušme pojem, že vše co odložíme je odpad a konečně začněme používat rozum a zjistíme, i když bohužel ne všichni, že není odpad jako odpad. Prostě některé materiály se odpadem stát nemohou už pro jejich fyzikální vlastnosti, a po spotřebě a to bez ohledu na to, jestli se to někomu líbí nebo ne, se nemohou stát níčím jiným, než opět surovinou. Pokud přijmeme tento nesporný fakt a nebudeme vymýšlet krkolomné konstrukce, pak nakládání s jakoukoliv surovinou nemůže být řízeno principy nakládání s odpadem pod taktovkou MŽP, ale jednoznačně principy surovinové strategie státu pod taktovkou MPO. Úloha MŽP bude pak jednoznačná a už vůbec ne dominantní jako dosud, protože ve skutečnosti stojí až na samém konci řetězce, kdy se pro jeho kompetence a jeho úředníky otevírá prostor pro uplatnění odpadového pohledu v jednoduchém modelu likvidace zbytků (energetické využití - skládky), které podle současných technologických možností již dále zpracovat nelze. Přínos by byl nesporný. Ušetříme si tím starost jak udělat z odpadu neodpad a nekonečnou řadu dalších blbostí, které ani o píď nevylepší životní prostředí.

Také další článek v Průmyslové ekologii, "MŽP se dohodlo na řešení klesající ceny papíru, náklady obcí se nezvýší,"  stojí za povšimnutí, již proto, že je otázkou, jestli je to řešení. 

Trochu odbočím. SVDS je členem EuRIC a po letech členství jsme se rozhodli tuto organizaci opustit. V čem nám může EuRIC pomoci? V ničem. EuRIC je organizace pro organizaci, protože jak se staví k problematice druhotných surovin a důvodům, které jsou příčinou stávajícího stavu, je jen v roli užitečného idiota k větší slávě nesmyslu nazvaného „Green Deal“ a zcestných fantasmagorií představitelů EU, a stejně jako MŽP, které není v jiné roli, než EuRIC. Nemá totiž žádný nástroj, kterým by mohlo ihned efektivně zareagovat na, jak optimisticky MŽP uvádí, „běžný cyklický výkyv“. Odcházejí nám členové, kteří byli dlouholetými členy SVDS a kteří jsou dnes v situaci, že musí propouštět a nemají finance ani na pokrytí základních potřeb. Pokud bude odliv pokračovat, brzy se dostaneme na hranici po jejímž překročení bude problém SVDS udržet. A jak tady pomůže ministr Brabec překlenout těmto firmám tíživou situaci? Novou odpadovou legislativou s přemírou zbytečných ustanovení a sankcí a královskými/ministerskými radami asi ne. A je to opravdu běžný cyklický výkyv, srovnatelný s roky 2008 a 2009???? To určitě ne, tam byly příčiny jiné a rozhodně ani náhodou nejsou podobné těm, které jsou na stole, a mimochodem, ty z roku 2008 přetrvávají dodnes.

Opět se neubráním, abych to nesrovnal se situací v oceli. Opět, stejně jako u oceli, nikdo s odborníků ANO netušil, že taková situace může nastat, ovšem teď, hodně po dvanácté, do toho říznou a „Zhruba do roka by měly vzniknout nové zpracovatelské kapacity papíru u nás i v Německu. Očekáváme, že poté se situace zlepší a cena vykupovaného papíru půjde zase nahoru,“ zhodnotil situaci ministr životního prostředí Brabec.

Ovšem s tímto tvrzením, mám problém. Především, v politice se dá říci prakticky všechno a optimismus patří do arsenálu každého koaličního poslance, a u ministra to patří k samozřejmé výbavě, ale co se bude dít v tom ohlášeném roce budovatelského úsilí a čekání na Godota? Papír se dnes v lepším případě vykupuje jen omezeně, ale, jak uvádí ministr Brabec, je to jen nedostatkem zpracovatelských kapacit. Za rok budou a pak se výroba rozeběhne. Pan ministr již ví, ale přece jen by se měl rozpovídat a prostému lidu nastínit kdo bude spotřebitelem a kam všude se bude náš papír nebo snad šrotpapír exportovat. To je asi zatím velká neznámá a tak se musíme spokojit s ujištěním, že i v Německu také vzniknou nové zpracovatelské kapacity (uniká mi co jako my s tím) a slibem, který nezarmoutí, že pak jistojistě už fakt nastane kýžený okamžik růstu výkupních cen této komodity. Jak bychom řekli v kovárně, v jednoduchosti je síla, akorát mi není pořád jasné, kým nahradíme export toho na co nemáme zpracovatelské kapacity do Číny a dalších asijských zemí a vůbec, kam budeme směřovat výrobky z nových zpracovatelských kapacit?

 

Petr Miller

předseda SVDSDoporučení pro eko-design výrobků z papíru a další 


21.1.2020

Kolegové z Asociace českého papírenského průmyslu posílají příspěvek k "CE"

Inspirativní materiály byly zpracovány ve spolupráci několika evropských profesních asociací za podpory českého papírenského průmyslu ve vztahu k cirkulární ekonomice. Jde o doporučení pro eko-design výrobků z papíru a lepenky a oddělený sběr papíru a lepenky ve vazbě na finální recyklaci.

Finál - oddělený sběr papíru, doporučení naleznete   ZDE

a

Finál - recyklovatelnost, pokyny naleznete       ZDEMíst, kam může Evropa odložit odpad, ubývá 


15.1.2020

Nejen z EU

Zdá se, že míst kam odložit odpad z EU, ale nejen z EU, ubývá.

Dnes SVDS obdržel info, o dalších zákazech a omezeních,

V příloze naleznete informace oznamující zákaz a / nebo omezení dovozu komodity „šrot“ a „odpad“ do Bangkoku a Laem Chabang – Thajska, s okamžitým účinkem na

 

Jak je z textu přílohy (originál zde) zřejmé, je situace ve zmiňovaných místech neudržitelná.

Viz tento text z přílohy:

1. Dojde-li v Thajsku k nějakému případu kvůli zakázanému, omezenému nebo nesprávně deklarovanému zboží, musí přepravce a příjemce společně převzít odpovědnost a nést veškeré vzniklé náklady nebo poplatky, včetně veškerých nákladů souvisejících s vrácením nákladu do přístavu, portu nakládání / původu.

2. Máte-li jakékoli další otázky nebo potřebujete více informací, neváhejte kontaktovat thajskou kancelář nebo cenový tým a požádat o pomoc.

K. Kessuda (Dada) (e-mail: kessuda.d@th.yangming.com)

K. Warangkana Chaiyos (Pack) (e-mail: warangkana.c@th.yangming.com)

K. Parita Kanokthong (Lucky) (e-mail: parita.k@th.yangming.com)

3. V případě jakýchkoli nových nebo aktualizovaných celních předpisů týkajících se zákazu / omezení zboží a revidovaných informací o místní kontaktní osobě, informujte CMPR.

Veškeré nejnovější informace bez oznámení CMPR, ztráta nebo odpovědnost budou na účtu agenta.

Děkuji a s pozdravem,

Obchodní skupina

Yang Ming Marine Transport CorpPF 2 0 2 0 


29.12.2019

S notnou dávkou optimismu .......Každoroční maraton přání začal 


22.12.2019

Doufejme, že všechna jsou opravdu upřímnáNávrhy odpadových zákonů na cestě do finále 


18.12.2019

Vládní návrhy odpadových zákonů dnes předloženy do sněmovny

Odpady: návrh zákona zde

Přílohy: zde

VUŽ: návrh zákona  zde

Přílohy: zde

Obaly: návrh zákona zde

Přílohy: zde

Změnový zákon: zde

Přílohy: zdeTak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až .......... 


12.12.2019

Kdo si počká, ten se dočká

Anabáze schvalování návrhů nových odpadových zákonů opravdu připomíná říkanku o džbánu, vodě a utrženém uchu, jen s tím rozdílem, že když se vytrvá a tlačí tak dlouho návrhy zákonů tam, kde jejich schválení v podobě, jak si to předkladatel namaloval, je jisté, "je to doma", protože přece nikdo ve vlastním zájmu nepotopí kolegu ze stejné stáje. 

Vláda na svém posledním zasedání napodruhé schválila všechny návrhy nových dpadových zákonů v široce kritizovaném znění odbornou veřejností a po pětinásobném vrácení Legislativní radou vlády k odstranění nedostatků. Jen nenapravitelný optimista mohl očekávat, že vláda se pokusí něco napravit. Vzhledem k převaze  hlasů, které hlasují "podle svého nejlepšího svědomí a hlubokých znalostí" lze předvídat i konečný výsledek strastiplné legislativní pouti dlouho očekávaných odpadových zákonů. 

Kolega Havelka, výkonný ředitel ČAOH popostrčení návrhů do Sněmovny, které bude následovat, komentovat takto:

"Čekali jsme, že se alespoň ty nejzávažnější problémy přinejmenším mírně posunou, ale bohužel se to nestalo. Zákony, světe div se, prošly v původním, široce kritizovaném znění. Ve znění, které minule ani pan premiér Babiš nechtěl pustit dál, ve znění které kritizovala Legislativní rada vlády, ve znění, které nevede ke splnění evropských recyklačních cílů. To je velký problém. Balík nových odpadových zákonů mohl být velkou příležitostí posunout odpadové hospodářství zásadně k recyklaci. Bohužel to tak není. EU stanovila jasné a závazné cíle k recyklaci a k omezení skládkování. Není pochyb o tom, že skládkování se podaří v evropském termínu, tedy k roku 2035, omezit na 10%, a to je dobře. Zákon k tomu obsahuje širokou řadu nástrojů, byť s tím přináší i citelné zdražení na obce a města, tedy na občany, a to už tak pozitivní není. Zdražení dopadne i na firmy a podnikatele. Zásadní však je, že vláda ani po druhém projednání nedokáže vysvětlit, jak chce zajistit, aby se odpady odkláněné ze skládek nepřesouvaly do kapacit nových spaloven (ZEVO) na neupravený směsný odpad, které EU již nepodporuje, ale na třídění a recyklaci, jak stanoví závazné cíle. K tomu v zákonech stále není prakticky jediný nástroj. Proč? Na tuto klíčovou věc tak vláda zcela rezignovala. To je velmi špatný signál a je třeba to napravit. Dopady špatného nastavení zákona mohou být v budoucnu velmi tvrdé."

Já k tomu poznamenám, že funkce a mandáty jsou propůjčené jen na chvíli, a tak kdo ví jak to bude v dalším volebním období.  

 

Petr Miller
předseda SVDS


Návrhy odpadových zákonů vstupují do finále 


8.12.2019

Program schůze vlády dne 9. 12. 2019

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

pondělí 9. prosince 2019 ve 12:00 h

Viz odkaz: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-12-09

Pod každým bodem návrhu zákona je odkaz na znění návrhu, který bude projednáván. Ostatní materiály jako „Důvodová zpráva“, "Vypořádání připomínek" a pod., naleznete ke každému zákonu na výše uvedeném odkazu.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o odpadech
čj. 708/19 
Předkládá: ministr životního prostředí
Text návrhu zákona:   zde
 
2. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
čj. 705/19 
Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr průmyslu a Obchodu
Text návrhu zákona:   zde
 
3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
čj. 707/19 
Předkládá: ministr životního prostředí
Text návrhu zákona:   zde
 
4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
čj. 706/19  
Předkládá: ministr životního prostředí
Text návrhu zákona:   zde

Zásadní informací bude stručná info po zasedání vlády na „brífinku“ a později zveřejnění „Usnesení“ ke každému návrhu zákona, které můžeme očekávat do dvou dnů.

Poznámka SVDS

Návrhy nových odpadových zákonů jsou předkládány ve znění, kdy se nepodařilo, přes několikaleté úsilí, nalézt odborně podloženou shodu na podstatných bodech návrhů nových zákonů. Koordinovaná regulace celé oblasti odpadové problematiky byla jistě snahou předkladatele, ale aby byla smysluplná a všemi, jichž se dotýká, akceptovatelná, nemůže přehlížet kritické hlasy a opomíjet negativní dopady. „Nadále se neřeší, že dlouhodobě chybějící jednotná metodika je příčinou, že to, co platí tady, neplatí jinde, stejně tak chybějící prováděcí předpisy, jejichž abdsence významně ztěžuje odhady možných dopadů některých ustanovení zákonů. 

A tak co je signálem, který navrhovaná legislativa vysílá?  Zbytečné předpisy dále budou neefektivně zatěžovat, v mnoha případech zhoršovat jak práci státní správy, tak všech účastníků segmentu druhotných surovin. Investice, které tato oblast podnikání vyžaduje, budou nadále rizikem. Doprovodné nástroje k podpoře skutečné recyklace v návrzích nových zákonů o odpadech chybí. Přemíra sankcí, jejichž udělení je mnohdy závislé na náladě kontrolního orgánu, a zejména jejich prakticky likvidační výše, řadí podnikání v tomto oboru do stavu, kdy jedinou jistotou je nejistota. 

Po jednání vlády bude k dispozici znění, které obdrží poslanecká sněmovna k projednání a ve finále ke schválení. Návrhy odpadových zákonů vykročily do závěrečné fáze jejich dlouhé legislativní cesty na které se může ještě mnohé změnit. 

 

Petr Miller
předseda SVDS


Nová Komise EU zvolena 


28.11.2019

Generální stávka a Václav Havel na plénu EU ve Štrasburku a také, a to především, genderová vyváženost. To je oč tu běží.

27.11.2019 Evropský parlament na plénu ve Štrasburku schválil nijak oslnivou většinou složení nové Evropské komise vedené Ursulou von der Leyen, jež po hlasování zmínila nejdůležitější cíle své agendy. Proslov započala s připomínkou 30. let od generální stávky v Československu a citovala i prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. A jako dramatickou vložku přednesla básničku:

„Přesně před 30 lety, 27. listopadu, udeřila dvanáctá hodina. Rozezněly se zvony a sirény, dělníci odložili nástroje. Továrny, doly a obchody se vyprázdnily, ulice zaplnily tanec a naděje. Při historické dvouhodinové generální stávce uprostřed sametové revoluce se lidé od Prahy po Bratislavu zapojili do krásné mírové vlny svobody, odvahy a jednoty.“

Jak vystřižené z poezie ve vagonech metra.

Proč taková pozornost na evropském fóru výročí generální stávky, která ve skutečnosti žádnou stávkou nebyla?

Zcela nesmyslná je informace, že se "stávky" účastnilo cca 75 % všech zaměstnanců v socialistickém sektoru. To byl blud, který šířil Komárkův „Prognosťák“ podle jakéhosi průzkumu, který nikdo neviděl, a dokonce ještě dnes se tento „fake news“ šíří, aby se ukázalo, jak manifestační to byla akce.

Jaká byla skutečnost ukazuje tato autentická tabulka – zde a pak pamětníci, kteří už spíše začínají překážet.

Napoleon prý řekl: „Dějiny jsou fáma, které uvěří většina“ a Jan Werich by moudře utrousil: „Pravda je krásná věc, ale pomalu s pravdou“.

Dnes už na tom nezáleží, nakonec i „Listopadové události“ mají tolik výkladů, že se v tom ani ti, v těch dobách více než aktivní, nevyznají. A tak jediná pravda, která zbyla je, že když se podíváme po 30. letech, kdo je vítězem cinkání klíči a euforie na náměstích, pak to není radostný pohled. Bohužel, čím více se vzdalujeme „Listopadu 1989“, tím více jeho obraz přetváříme.

Nicméně jsem v jejím projevu zaznamenal pasáže, nad kterými je třeba se zamyslet. Za existenční problém pokládá nová předsedkyně Komise klimatické změny. To je teď evropský fetiš a nové náboženství s monstrancí uhlíkové neutrality. Věty, jako dodržování evropských hodnot, zajistit respektování právního státu ve všech zemích bez rozdílu, za použití jakýchkoli prostředků. „Musíme se zaměřit na dialog a prevenci, ale neváhat sáhnout ke všem nutným prostředkům,“ jsou silácké řeči a zřejmě důsledek jejího působení v roli ministryně obrany. Samozřejmě, že nemůže v jejím proslovu chybět ne nějaká, ale plná genderová vyváženost Komise, a k té chybí už jen jedna žena. A aby toho nebylo málo, paní předsedkyně si vytkla za cíl, že zajistí, aby každý člen jejího kolegia měl genderově vyvážený kabinet. (Totální nesmysl, kterým se řeší jen tabulky a nikoliv efektivita. Tato slova dokládají, že Komise bude řešit skutečně důležité pilíře na kterých stojí základy EU.)

A dále pokračovala v projevu, který připomínal 14. sjezd KSČ v ČKD, stačí vyměnit pár slov: „Společně budeme fungovat jako tým, který pracuje pro společný evropský zájem. Jsme připraveni, Evropa je připravena, chci říct jednoduše: Dejme se do práce!“.

Češi jsou na hesla a podobné projevy zvyklí, a tak to asi většina přijímá s úsměvem, nebo to přejde bez povšimnutí.

Proč tento projev nové předsedkyně Komise EU připomínám na stránkách www.svds.cz které jsou spíše odborného zaměření. SVDS je členem Evropské konfederace recyklátorů, organizace, která je natolik silná, že je orgány EU brána vážně, a dokonce má možnost zasahovat i do fáze přípravy evropské legislativy. Zatím není žádná zkušenost, nové orgány jsou ve stavu zrodu, ale již je zřejmé, že bude nutné budovat a vytvářet nové vztahy a hledat nové informační zdroje. Klima spojené s iluzorními opatřeními, genderová rovnováha a její dosažení poněkud vyšinutou personalistikou, zelené bláznovství a nepochybně ustřelený pohled na to co je rodina, migrace a předurčení Evropy k záchraně světa. To jen tak namátkou. Ty nepodstatné věci jako ruinování evropského hutnictví, problémy s ocelí, se z komise EU nahrazují někdy až komickou iniciativou zaváděním chemizace odpadového odvětví, kterému národní iniciativy často ještě nasadí korunu, odvětví plastů a nově stavební suti, textil a potraviny, aniž by Evropa měla efektivní zpracovatelská odvětví a když už je někde má, pak chybí motivační stimuly pro zájem výrobců o recykláty všeho druhu.

Paní předsedkyně se zřejmě shlédla v Havlovi a vypůjčila si další jeho citát.

„Snažte se dosáhnout věcí, protože jsou dobré, nejen proto, že mají šanci uspět.“

Těžko řící, proč si na nás novopečená předsedkyně vzpomněla, možná, že ví, že s Čechy byl vždy problém, její obdiv k Čechům a Slovákům může mít jiné pozadí, ale ať je to jak chce, já pevně věřím a držím jí palce, aby se jí podařilo vyrovnat gendery v celé Evropě, protože to je dobrý cíl. A pak jsou zde drobnosti, které šanci uspět samozřejmě mají, tak proč se jimi zabývat.

Myslím, že se máme na co těšit, nicméně zaznamenal jsem zajímavou informaci, která se k paní předsedkyni váže, a tou je, že na co sáhla, to zlikvidovala. Chci věřit, že jí to ještě nějakou chvíli vydrží.

Petr Miller
Předseda SVDS

 

 Pán odpadu odchází”. 


26.11.2019

Ředitel odporu odpadů ministerstva životního prostředí, Jaromír Manhart, končí.

Dává na vědomí všem hlásná trouba MŽP, Petra Roubíčková, s dovětkem, že je to vše „cool“, a samozřejmě po vzájemné dohodě. Tomu může věřit opravdu jen nenapravitelný idealista. I když tady jde o jinou hru, než tu známou „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Tento scénář může mít mnoho variant, a pokud je sdělován odborné veřejnosti, která do toho vidí o něco lépe a která hned tak něco nezkousne, bylo by vhodné tuto zprávu opentlit aspoň špetkou soudnosti.

Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí, končí v listopadu, a dokonce po vzájemné dohodě a jak upřesňuje mluvčí resortu: „Dokončil úkol, který mu byl svěřen, tedy přípravu nové odpadové legislativy, která čeká na schválení vládou.” Načasování odchodu klíčového úředníka po dokončení úkolu, tak to se nestává každý den, navíc když se jedná o soubor návrhů nových odpadových zákonů, na které se čeká již mnoho let.

Čas neúprosně běží a nová odpadová legislativa stále nedospěla k finálnímu řešení, a to přes to, že po strastiplné cestě se dopotácela do vlády. Nepamatuji z mé éry, že by některému kolegovi ministrovi Legislativní rada vlády vrátila návrhy zákonů pětkrát a když konečně je vláda zařadí na program, opět je odkládá s tím, že je třeba další informace. To už je situace, která se nevyřeší během zasedání vlády, a proto je třeba najít viníka, a to za každou cenu. Pokud se v meziresortním připomínkovém řízení nahromadí rekordních tři tisíce připomínek, se kterými má zřejmě problém i premiér a stranický nadřízený ministra Brabce, Andrej Babiš, musí následovat „Škatulata hejbejte se.“ Za resort je odpovědný ministr, tedy řešení je jednoznačné. Stejně tak je nezastupitelná úloha odborných náměstků, tedy i tady by to mělo být jednoduché. Anabáze s návrhy nových odpadových zákonů a zejména extempore při jejich projednávání na Legislativní radě vlády, jsou zřetelné známky, že personální politika, zejména v případě odborného náměstka, byla podceněna.  

Ale protože kamarádům se neubližuje, nabízí se špatné řešení, jak z této šlamastyky ven, a tím je odchod ředitele odpadů.

Když jsem si tu zprávu přečetl, musel jsem se smát, protože je zřejmé, že na MŽP dosud nepochopili odpovědnost z výkonu funkcí. Ředitel odboru je jen navrhovatelem řešení a nic víc, není odpovědný za výstup z ministerstva, nad sebou má odborného náměstka, který je povinen korigovat případné chyby, už proto, že by to měl být odborník, a nad tím vším se tyčí ten, kdo je z Ústavy odpovědný, tedy ministr. A nikdo mu to nemůže odpárat. Aspoň tak to bylo za mne, a tedy za vlády premiéra Čalfy.  

Očekávaný konec kariery ředitele odboru odpadů byl na spadnutí, byla to jen otázka času.

Jestli je to správné řešení nebo ne, není věcí SVDS, ale přece jenom bych chtěl říci, že již delší dobu měl náš svaz s Jaromírem Manhartem dobrou spolupráci, ať to bylo v osobním styku našich členů v souvislosti s řešením odborných problémů a hledání východisek, nebo při řešení některých studií nadnárodního významu. Vždy jsme nalezli společný čas k projednání i když ne vždy byla shoda, ale to tak bývá.

Pane řediteli Manharte, Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin Vám přeje ať se Vám daří na novém pracovišti a ze své zkušenosti mohu jen dodat, „Všeho dočasu“.

 

Petr Miller
Předseda SVDS

 Průlomová akce EuRIC 


3.11.2019

V Praze proběhne jednání ERA

První akce EuRIC na území bývalého východního státu za účasti generální ředitele EuRIC, Emmanuela Katrakise a vedoucích představitelů asociací a svazů z 20. zemí EU, které jsou členy EuRIC. Organizátorem je Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin (SVDS), spolu se sekretariátem EuRIC.

Jednání bude zahájeno tradiční společenskou akci, společnou večeří a bude pokračovat v úterý, dne  5. 11. 2019 v jednací místnosti pražské Hospodářské komory.

Na programu bude mimo jiné: viz zde

 

PM


<< <  1  2  3  4  5  6  > >>

 

EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat