Vyhledat

 

Aktuality

Pozor, Pozor, krádež měděného šrotu 


13.3.2018

Mezi 9.3. – 12.3.2018 pravděpodobně došlo ke krádeži naloženého kamionu měděným šrotem

Kamion byl naložen

Měděným granulátem 97% - 19 344 kg

Měděným granulátem 90% - 4 926 kg

Transport realizovala firma LAJON Tadeusz Zajac

Cílová destinace Slovensko - Kovohutě Krompachy

 

Dne 12.3.2018 byl kontakt s dopravcem ztracen.

Biuro SCRAP - METAL Sp. z o. o. sděluje že neexistuje žádný kontakt s řidičem a subdodavatelem.

Kovohut Krompachy potvrdila, že vypravené auto dosud nedorazilo.
K informaci jsou připojeny

Fotografii dokumentu s fotografií řidiče jsem odstranil, protože k tomu nedal souhlas. Doufám, že všichni cítíme ten nesmysl.  Na druhou stranu, na lidi musí být přísnost, takže kdyby jste ho někdo potkal, tak ať mi dá vědět, jestli mohu zveřejnit jeho foto, které jsem obdržel s Polska. Moc děkuji.

fotografie auta během nakládání  zde zde  zde  zde  zde  zde 

fotka materiálu, který byl naložen  zde

Pokud někdo zaznamenáte pohyb tohoto auta či osobu, která je podobná osobě na fotografii, kterou nemohu zveřejnit, nebo se někdo bude pokoušet udat větší množství výše uvedeného měděného šrotu, prosím, abyste to obratem sdělili na mail svds@svds.cz nebo tel: 602 377 224

 

Petr Miller

předseda SVDSBrusel 6. - 7. 3.2018 


12.3.2018

Pohled na účast SVDS očima Saši Bolceka

I když jsme přinesli informaci o účasti zástupců SVDS na výroční konferenci EuRIC v Bruselu včera, zbývá ještě doplnit informaci o Valné hromadě EuRIC a EFR/ESG, které se konaly o den později, tedy 7.3.2018, 

Upoutávku předkládáme pouze v heslech, kompletní informaci si můžete přečíst po přihlášení v odkazu "Články" -  "Euric" - "Valná hromada 2018 - 2"

Komunikace s poslanci a představiteli orgánů EU se místy nesla v napjaté atmosféře.

Z publika se ozývaly věty jako: „Kdy už s těmi nesmysly přestanete? Jste normální? Uvědomujete si, že bez těch prvků není možné, aby ty kovy měly své vlastnosti. Přestaňte už s těmi nesmysly, prosím“.

„Jak chcete provádět měření materiálu na obsah nebezpečných látek? Opravdu chcete buzerovat evropské výrobce tak, že to ze zoufalství vzdají? Víte, nám je to vlastně jedno, protože již 25 let obchodujeme s Čínou. Tak to prostě v Evropě zabalíme a budeme vyrábět a dodávat z Číny. Jak budete měřit výrobky z Číny, které zaplaví trh? Uvědomujete si, co svým jednáním můžete způsobit?“

Za zmínku jistě stojí, že nás překvapila amatérská reakce těch, na které tyto otázky směřovaly. Od nafešákovaných představitelů EU bychom očekávali profesionálnější reakce.

Stále omílaný cíl: Zjednodušení administrativy, ale jaká je skutečnost. Tragikomický případ presentovaný firmou Müller - Guttenbrunn

Perfektní prezentace paní Artemis HATZI-HULL, ředitelky pro politiku odpadového hospodářství a druhotné materiály, GŘ pro životní prostředí, Evropská komise, pod kterou spadá i problematika vozidel s ukončenou životností

Dále vnitřní záležitosti, které jsou výhradně pro členy SVDS. 

S oceněním zveřejňujeme snímek kolegy Bolceka, s vedením EuRIC. Je to jakési zasloužené poklepání na rameno, generálního ředitele EuRIC a ředitele sekretariátu EuRIC, za positivní vklad při jednání o ELV.Přeměnu odpadů na zdroje 


12.3.2018

Druhý ročník soutěže MPO

Info všem, kteří máte soutěživé děti nebo vnoučata, nebo se sami chcete účastnit. 

Základní informace o kategoriích soutěže, pro koho je určena a také jaké jsou připraveny ceny pro vítěze naleznete zde a zde

Kompletní informace jsou k dispozici na webové stránce   https://druhotnasurovina.mpo.cz/

Podpořte svou účastí dobrou myšlenku.SEPNO - důležitá informace 


12.3.2018

Fungování systému SEPNO

Na základě našeho dotazu k fungování systému SEPNO, pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 2.5.2018, sdělujeme členům SVDS, že důležitou informaci pro použití SEPNO,  naleznete po přihlášení v odkazu "Články" - "Interní" - "SEPNO od 2.5.2018"

 

 

 

 

 

 Výroční konference EuRIC, Brusel 6.3.2018 


11.3.2018

„Uzavřená smyčka, recept na skutečnou kruhovou ekonomiku“

Stručnou zprávu o Výroční konferenci EuRIC, organizovanou v „Business & Conference Centre of the Bluepoint Brussels“, naleznete po přihlášení v odkazu články "Článkyˇ- "Euric" - "Výroční konference 2018"

Z obsahu vyjímám:

Opakující se a někdy od praxe odtržené proslovy, spíše představují únavný maraton, který je třeba povinně odsedět, navíc točící se stále okolo „Kruhové ekonomiky“. 

Je třeba zmínit zásluhu sekretariátu EuRIC, že se podařilo zajistit vystoupení odborníků a vrcholových odpovědných funkcionářů orgánů EU k problematice recyklace, je však také třeba dodat, že ne všechna jejich vystoupení byla přijata s porozuměním a v některých případech dokonce viditelně odmítavě.  

Témata, která vyvolávala časté negativní reakce publika, jejichž příčinou bylo, že stejně jako v loňském roce, se střetla praxe s teorií, mnohdy postrádající smysl pro realitu. Dokonce se vyskytl případ, že diskuse přerostla do politické roviny.

Některá prohlášení řečníků lze zařadit mezi perly. Sice neví, jak dostat kobalt z oceli, ale že se jim to, co vymysleli, líbí, a proto se nějaká cesta musí najít. Na to pohotově reagovala účastnice z publika, která hlasitě pana ředitele orgánu EU požádala, aby už přestali otravovat, že jednou je to olovo, pak nerez a teď kobalt a že je na čase, aby si už přestali vymýšlet nesmysly. 

Uznávaná expertka, paní Artemis HATZI-HULL, ředitelka pro politiku odpadového hospodářství a druhotné materiály, GŘ pro životní prostředí, Evropská komise, na kterou navázal kolega z EuRIC, sekce EFR/ESG, Thomas PAPAGEORGIOU, předseda Evropské shredderové skupiny, ředitel compliance v ANAMET Recycling, SEPAN popsali situaci kolem ELV. Kolega Bolcek využil rautu k dlouhému rozhovoru s paní ředitelkou.

Pan Arnaud BRUNET, generální ředitel BIR představil Globální den recyklace.                    Existuje šest primárních přírodních zdrojů: voda, vzduch, uhlí, ropa, zemní plyn, nerostné suroviny. Sedmým zdrojem je...

Překvapivý nový zájemce o členství v EuRIC, Viktor Viktorovič Kovshevny

Zamyšlení nad tím, k čemu je stálá reprezentace ČR v EU,

a mnoho dalšího naleznete ve výše zmíněné odkazu.

Zápis z valné hromady EuRIC a zasedáná EFR/ESG, bude zveřejněnen zítra.  

  

 

 Kabinet odpadů 


2.3.2018

Pozvánka na tradiční KABINET ODPADŮ březen 2018

Český spolek pro péči o životní prostředí

při Českém svazu vědeckotechnických společností

ve spolupráci s odborem odpadů Ministerstva životního prostředí zve na tradiční KABINET  ODPADŮ   březen 2018

Ternín, čas a program naleznete v pozvánce  zdeVyšlo 25. vydání měsíčníku EuRIC 


27.2.2018

25. vydání měsíčního bulletinu EuRIC, obsahuje nejnovější klíčové informace o vývoji v oblasti regulace, institucí a politik EU, které jsou předmětem zájmu pro odvětví recyklace.

Mezi hlavní body patří:

 • Výroční konference EuRIC, která se koná v Bruselu v srdci Evropy, dne 6. března 2018
 • Výroční konference EuRIC se bude konat ve spolupráci s předními společnostmi - Suez, Metallverwertungsgesellschaft Gottenheim, Paprec Group, Grupo Otua, DSM, Anamet Recycling – a s národními recyklačními federacemi. Více než 200 účastníků (veřejné orgány, zástupci průmyslu, nevládní organizace).
 • Mediální pokrytí  - EURACTIV, Recyklace International, MPE-Media, EUWID, Recyklačního magazínu, Globální recyklace.
 • Pro vydání v roce 2018 je kladen důraz na politické akce pokrývající celý hodnotový řetězec, jakož i na nejžhavější témata pro recyklátory, jako je:
 • dopad právních předpisů týkajících se chemických látek na klasifikaci odpadu,
 • budoucí vývoj spojený s ELV,
 • nové politiky Číny o dovozu odpadů,
 • nebo o strategii EU pro plasty.

 

 • Více informací a přílohy, naleznete po přihlášení v odkazu:

"Články" - "EuRIC" - "25. vydání měsíčníku".18. MEZINÁRODNÍ KONGRES AUTOMOBILOVÉ RECYKLACE IARC 2018 


26.2.2018

14. - 16. března 2018, Vídeň, Rakousko

 Zlatá slova Jardy Kubery 


16.2.2018

A to není jen o GDPR! Kde je odpovědnost těch, kteří jezdí do Bruselu poslušně zdvihat ruku?

S potěšením jsem na serveru prvnízprávy.cz zaznamenal vystoupení senátora Kubery k dalšímu výtvoru z EU.

Samozřejmě, že řada ochotných školitelů "na všechno" ucítila příležitost, jak přijít k penězům, a za doprovodu mediálních bubnů nastala strkanice o zákazníky. V SVDS jsme hned v počátku zavrhli konsultační firmy, protože jestli si to ony umí přečíst, pak samozřejme, že my také.  Vyčkáváme, není kam spěchat a rozhodně není důvod vydávat peníze za "královské rady". Mimo toto konstatování očekáváme, že MŽP vydá k této problematice nějakou závaznou metodiku, třeba ke kamerám a pod. a ve skrytu duše pokorně doufáme, že po zkušenostech z poslední doby s MŽP se přece jen nějaké reakce na naše žádosti/prosby dočkáme. 

13.2. jsem na tomto odkazu zveřejnil, že začíná série třinácti regionálních bezplatných seminářů zaměřených na problematiku GDPR a doporučil jsem členům SVDS účast na těchto bezplatných seminářích. Více méně pro orientaci, než SVDS vydá doporučení. Musím napsat, že mnozí naši členové reagovali za použtí silnějších výrazu než použil Jarda Kubera pro zkratku GDPR.

Jenomže tím problém nezmizí ze stolu. Ono to vše začíná tím, že naše vlády, respektive ti, co do Bruselu jedou, aby tam poslušně zvedli ruku, nedomýšlí všechny souvislosti a také jim uniká, že legislativní procesy EU jsou během na dlouhé trati, který prakticky vždy končí buď nařízením nebo směrnicí. No a pak legrace přestává. Řekněme si to otevřene. GDPR je totální pitomost, ale, bohužel, nemůže skončit jinak než zavést nebo platit.

A řekněme si také otevřeně, že ochrana osobních údajů je v době sofistikovaných technologií jen pouhou iluzí.

A jaký bude výsledek?

Mnozí začneme vidět CZEXIT v docela svěžích barvách.

 

Vystoupení senátora Kubery si můžete přečíst zde

 

 

 "Sorry jako", to je fakt vážně? 


13.2.2018

NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, pro Výbor pro regionální rozvoj o politice soudržnosti a oběhovém hospodářství (2017/2211(INI)) Zpravodaj: Stanislav Polčák

 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
 1. domnívá se, že přechod na oběhové hospodářství může vytvořit nová pracovní místa, zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků, posílit rozvoj čistých technologií a snížit závislost Evropy na dovážených surovinách a energii;
 2. vyzývá k zavedení finančních pobídek za účelem předcházení vzniku odpadů a zdůrazňuje, že je třeba stanovit pravidla, která by určila nástroje a subjekty odpovědné za sledování údajů o omezování objemu odpadů vznikajících během celého procesu výroby, zpracování a spotřeby;
 3. podporuje zpřísňování požadavků na odpovědnost výrobců a vyzývá k tomu, aby velké maloobchodní řetězce zavedly systém opětovně použitelných obalů jakožto praktického nástroje pro předcházení vzniku odpadů; zdůrazňuje, že je třeba přijmout další opatření, která by prodloužila životnost výrobků a podněcovala k jejich opětovnému použití a recyklaci;
 4. zdůrazňuje, že je třeba třídit také biologický odpad a vytvořit nutný rámec pro používání kompostu z biologického odpadu v zemědělství a dalších odvětvích; zdůrazňuje, že směsný komunální odpad obsahuje vysoký podíl odpadu biologického a že jeho nedostatečné třídění znemožňuje následné využívání a navracení tohoto biologického odpadu do půdy v podobě kompostu;
 5. je znepokojen novým restriktivním přístupem Číny k evropskému odpadu, jenž bude mít negativní vliv na nakládání s odpady v EU; v této souvislosti vítá novou strategii Komise zaměřenou na řešení problematiky plastů;
 6. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny definice týkající se odpadu byly v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech a aby byly dostupné srovnatelné údaje o pokroku, jehož dosáhly členské státy a místní a regionální orgány.

Nebudu opakovat rčení o malém dvorku a dlouhém biči, ale nemohu nevzpomenout na jiné rčení mojí babičky: "To by blbej neřek,kdyby mu mu hubu roztrh".

Návrh naleznete zde: Návrh stanoviska - Politika soudržnosti a oběhové hospodářství - PE 616.863v01-00 - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Petr Miller

předseda SVDSMinisterstvo průmyslu a CzechInvest startují regionální semináře k GDPR 


13.2.2018

Začíná série třinácti regionálních bezplatných seminářů zaměřených na problematiku GDPR

Infomaci o všech bezplatných seminářích, kde budou prezentovány také podpůrné aktivity MPO pro podnikatele, které jsou realizovány za účelem intenzivního šíření osvěty k GDPR,

naleznete po přihlášení v odkazu "Články" - "Interní" - "Další nesmysl z EU"

Petr Miller

předseda SVDS

 

 

 

 

 

 Bude nebo nebude? 


7.2.2018

Jak ze zrušení změn času udělat problém

Probíral jsem se dnešní poštou z EU a ejhle, "Nekonečný příběh o zrušení změn času" má pokračování a jak si můžete přečíst níže v odkazu, může se to protáhnout na hodně dlouho.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch přispěl k řešení Návrhem usnesení s dvěma pozměňovacími návrhy č. 3 a č. 4 k  úpravě letního času, a to vše za asistence dvou zástupců z ČR, Luďka Niedermayera a Jaromíra Štětiny. Protože nic není jednoduché a nakonec jde také o to, co by poslanci dělali, kdyby si sami nějakou práci nepřidělali, oba návrhy obsahují "Návrh usnesení" a hned vedle "Pozměňovací návrh".

Samozřejmě je potřeba k řešení přistupovat zodpovědně a když četné vědecké studie, včetně studie výzkumné služby Evropského parlamentu z října 2017 o úpravě letního času v EU podle směrnice 2000/84/ES, neprokázaly, což hned vedle se obrací že nedospěly k žádným definitivním závěrům, proto jsou třeba nové studie a teprve po vyhodnocení navrhnout revizi. Vzhledem k tomu, že se jedná o stejný postup jako v odpadových zákonech EU, tak než komise dospěje k rozhodnutí, bude to stát ještě mnoho peněz z kapes občanů EU.

Jak by řekla moje babička, "Malej dvorek a dlouhej bič"

Dokument je krátký, a rozhodně stojí za pozorné přečtení. 

Ale nakonec ten dlouhý seznam zvučných jmen, která se na usnesení podílela, dává tušit, že o občana EU bude postaráno s láskou a péčí.

Dokument v češtině naleznete zde

 

Petr Miller

 

 Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 2. 5. 2018 


4.2.2018

Urgentní dotaz na MŽP

Dnes jsme dopisem požádali Ing. Manharta, o upřesnění informace ohlašovatelům přepravy nebezpečných odpadů na www.sepno.cz, ze dne 21.12.2017, k termínu oficiálního spuštění elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů.........

 

Text dopisu si můžete přečíst po přihlášení v odkazu "Články" - " Interní" - "SEPNO od 2.5.20818"

 Nelze trestat za něco, co zákon nestanoví 


3.2.2018

Právní rozbor, který zajistili kolegové z ČAOH

V říjnu 2017 jsme informovali o průlomovém rozhodnutí odvolacího orgánu v případě uložení pokuty za to, že smluvní partner (oprávněná osoba) původce odpadu provedl záznam do evidence odpadů o převzetí odpadu, aniž odpad fyzicky převzal. Fyzické převzetí vykonala jiná oprávněná osoba, která  k tomu byla pověřena.

Rozbor, který zajistila ČAOH na základě četných dotazů jejich členů, ve kterém právní kancelář dospěla k závěru, že přestupek  (tehdy delikt) spáchán nebyl, neboť není možné trestat osoby za něco, co zákon nezakazuje a také vůbec neupravuje, (neupravuje definici "převzetí odpadu"), si múžete přečíst po přihlášení v odkazu "SVDS" - "Právní poradna" - 3.2.2018.  

K nálezu právní kanceláře pouze poznamenám, že osobně mne tento závěr velice těší, neboť, jako většina členů SVDS, jsem byl z odůvodnění, které odvolací orgán na podporu porušení zákona ve zmiňovaném případě uvedl, zděšen.

Ale jak je známo, již od dob CK Rakouska - Uherska, kdo má razítko, má i rozum. 

Nicméně, pokud by Vás chtěla ČIŽP za obdobné jednání postihnout, opřete se o tento právní názor, případně své dotazy směřujte na svdsv@svds.cz

Petr Miller                                                                                                                              předseda SVDS

 

 

 

 Na MŽP jsou opravdu "Boží"... 


3.2.2018

...jak by řekla moje babička.

A proč?

Data, která si v tomto "testovacím období" SEPNO firmy v roli ohlašovatelů zadají do svého účtu v SEPNO, prý budou vymazána.

Možná, že se to týká minima našich členů, protože sběr NO není jejich "cor byznysem", ale čím větší tlak se vytvoří, tím více se nad tím budou muset na MŽP zamyslet a vyhovět logickému požadavku.

Ten spočívá v jednoduché úvaze: "..aby se to mazání nestalo zvykem vždy, když se někomu na MŽP něco nebude líbit nebo se mu to zrovna dvakrát nepovede(vymazali nám z ohlašovacích formulářů všechny subjekty z předchozího roku, protože to jsou další hodiny práce a náklady, pokud si to někdo nedělá sám). Co takhle přefakturaci na MŽP za zbytečně vynaloženou práci???

 Export šrotu na historickém maximu 


30.1.2018

Nižší spotřeba šrotu při výrobě oceli v ArcelorMittal Ostrava a v roce 2015 zavřená ocelárna Vítkovice Steel. Import šrotu nejnižší od roku 2010.

Článek Jana Stuchlíka si můžete přečíst v odkazu Články z mediíOdbor odpadů MŽP vydal nová Sdělení 


26.1.2018

Důležité upozornění pro ty, kterých se sdělení týká

Všechna sdělení, návody a pokyny naleznete po přihlášení v odkazu "Články" - "Legislativa" - "Sdělení odboru odpadů - ES 25.1.2018"Rozhraní mezi legislativou o chemikáliích, výrobcích a odpadech, nejnovější vývoj 


23.1.2018

Z oblasti nakládání s odpady a řízení chemických látek byly v tomto týdnu zpracovány a zveřejněny dva důležité dokumenty

Dnes olovo, HP 14 nebo zítra kobalt (a jejich dopady na klasifikaci odpadů) představují již v mnoha zemích, regionech po celé Evropě velké problémy.

Informaci EuRIC o nejnovějším vývoji v možnostech jak problém řešit, si můžete přečist, včetně 4 příloh, po přihlášení v odkazu "Články" - "EuRIC   - "rozhraní mezi legislativou o chemikáliích, výrobcích a odpadech"

 

PMČínská expanze pokračuje 


23.1.2018

Návrh usnesení Evropského Parlamentu o opatřeních, která by zabránila další ztrátě pracovních míst v důsledku akvizic Číny v Evropě

Návrh usnesení z 15.12.2017 poslední aktualizace 23.1.2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že je veřejně známo, že Čína uskutečňuje v Evropě a zejména ve Francii majetkové akvizice, kapitálové investice a přímé implantace;

B.   vzhledem k tomu, že Evropská unie čelí této konkrétní, zcela nové a znepokojivé situaci;

C.   vzhledem k tomu, že příkladů je stále více: nedávné akvizice společnosti Club Med, podíl na záchraně PSA, odkoupení společnosti Baccarat, odkoupení francouzské oděvní společnosti Maje, skupiny Sandro et Claudie Pierlot, investice do zpracování hovězího, vepřového a kuřecího masa, mléka (např. mlékárny Saint-Hubert) a obilovin, koupě několika francouzských vinic, či opět koupě tisíců hektarů osázené půdy;

D.   vzhledem k tomu, že Evropská unie již rozhodla o uložení antidumpingových cel na dovoz čínské oceli;

1.  žádá Komisi, aby vypracovala seriózní studii rizik vyplývajících z těchto akvizic pro zaměstnanost;

2.   žádá Komisi, aby tuto studii předala poslancům Evropského parlamentu;

3.   žádá Komisi, aby členským státům umožnila chránit se před novým sociálním dumpingem, který by se mohl objevit mezi EU a Čínou.

Text usnesení naleznete na zde

Učte se čínsky, budeme to všichni potřebovat.

美好的一天 (údajně ve zjednodušené čínštině, jak vidíte je to hračka) a znamená to

Tak pěkný den

Petr MillerKOBALT - opět na scéně 


19.1.2018

Nové informace o reklasifikaci kobaltu, HP 14 a návrhem na omezení působnosti VFCA podle nařízení REACH.

1. Klasifikace kobaltového kovu

 

 • Celková situace
 • Aktivity EuRIC
 • Akce prováděné ze strany EuRIC ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty
 •  
 • Akce prováděné pracovní skupinou Cobalt CLH (EUROMETAUX, Institut niklu, Institut kobaltu, EUROFER ...):

 

2. HP 14 a klasifikace odpadu

 

3. Omezení perfluorovaných sloučenin

O vlivu na podnikání v recyklaci si můžete přečíst po přihlášení v odkazu "Články" - "EuRIC" - "Kobalt - 2018"


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > >>

 

EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat