Vyhledat

 

Aktuality

GDPR klepe na dveře i v SVDS. 


22.5.2018

Čas se nachýlil. Přijměte to s porozuměním. Možná, že to dlouhé trvání mít nebude.

Vážení kolegové,

ač nerad, jsem donucen se přidat k mnohým, kteří v těchto dnech rozesílají omluvný dopis, že tak činí s nechutí, ale nesmyslný zájem, pramenící z neutuchající invence bruselských úředníků, napravovat celou Evropu k obrazu vysněnému zřejmě nějakým magorem, mne nutí Vám sdělit, že v souvislosti s vašim členstvím ve Svazu výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s., spravuji tyto vaše osobní údaje (netýká s to všech členů, ale já nemám čas se zabývat nesmysly).

 • Jméno a příjmení
 • adresu bydliště,
 • mailovou adresu
 • telefonní čísla (nehodlám se zabývat tím, jestli jde o číslo osobní nebo firemní stejně tak u státní linky nebo faxu)

Údaje, vztahující se k předmětu vašeho podnikání a vaší firmy se, bohudíky, GDPR netýkají (ovšem to neznamená, že pečlivý úředník si tohoto drobného nedostatku nevšimne).  A proto je budu spravovat tak, jak jsem dosud činil.

Předpokládám, že níže uvedeným souhlasem sdělujete, že i nadále mohu na vaše e-mailové adresy zasílat informace, týkající se Vašeho členství v SVDS a informace, související s předmětem Vašeho podnikání.

Informace, poskytované našimi www stránkami, jsou GDPR nedotčené, a tak jen doufám, že cítíte absurditu toho nařízení.

Pokud souhlasíte s tím, že i nadále mohu být správcem výše uvedených údajů, abyste na tento mail odpověděli pouze jedním slovem, SOUHLASÍM.

Pokud byste plánovali odchod z tohoto světa před nabytím účinnosti nařízení GDPR, abyste na to pamatovali ve své poslední závěti.

Pokud byste nesouhlasili, pak zřejmě by nastoupila pověstná lebka a Hamletovské „být či nebýt, toť otázka.“

S přáním zachování zdravého rozumu

Petr Miller

Předseda SVDS

 Kdo má napravovat chyby v Registru? 


21.5.2018

Nedostatky zkomplikovaly ohlašovatelům proces podání hlášení

Dnes obdrželi všichni, kdo jsou registrování v ISPOP, níže vloženou výzvu.

Zřejmě se někde stala chyba, ale co my s tím?

Údaje do ISOH zadávají krajské úřady (povinnost stanovená v § 39), a proto ve výzvě chybí důvod, proč mají ohlašovatelé dělat práci za ně? To přece není naše povinnost! Pokud problém nastal, MŽP by mělo předevší kontaktovat kraje a dát jim lhůtu, do které provedou revizi  všech dat  a uvedou je do souladu s provozními řády zařízení, když, jak z výzvy vyplývá, zřejmě nejsou v pořádku.

V čem je problém podle CENIA?
Ve formulářích pro ohlášení produkce a nakládání s odpady a údajů o zpětném odběru výrobků byla v roce 2018 poprvé implementovaná kontrola na správnost uváděných údajů o oprávněných osobách (odpadových zařízeních), které mohou s odpady nakládat. 
Automatická kontrola probíhala vůči seznamu všech zařízení oprávněných osob (zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízení § 14 odst. 2, malá zařízení podle § 33b odst. 1, kterým bylo přiděleno krajským úřadem Identifikační číslo zařízení - IČZ), uvedených v Registru zařízení ke dni 2. 1. 2018. V případě, kdy údaje v hlášení neodpovídaly informacím uvedeným v Registru zařízení, měl ohlašovatel s odesláním hlášení do systému ISPOP potíže. V mnoha případech byl problém na straně Registru zařízení, kdy nejčastějšími chybami byly:
 
v seznamu zařízení zcela chybělo
u zařízení chyběl záznam o novém provozovateli zařízení
u zařízení byla uvedena nesprávná adresa nebo neaktuální rozsah zařízení apod. 
 
Potud definice problému.
 
A teď prosba.

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o spolupráci a pomoc při opravě chybějících nebo nesprávných informací, uvedených v Registru zařízení pro ohlašovací rok 2018, abychom předešli výše popsaným problémům.

Pokud jste původce odpadů, prosíme, zkontrolujte v Registru zařízení (https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa), zda Váš partner, kterému předáváte odpady, je v tomto Registru evidovaný a zda údaje o něm uvedené odpovídají skutečnosti. Pokud zařízení oprávněné osoby v seznamu chybí, kontaktujte Vašeho partnera (provozovatele zařízení) a dotažte se, proč se jeho zařízení v Registru zařízení nenalézá. Pokud je zařízení oprávněné osoby v Registru evidováno, ale jsou u něj zapsány nesprávné údaje (jiná adresa, nesprávný rozsah zařízení apod.), kontaktujte rovněž Vašeho partnera a na chybu ho upozorněte. Pouze provozovatel zařízení je oprávněný kontaktovat krajský úřad a požadovat změnu údajů.

Pokud jste oprávněná osoba (provozovatel odpadového zařízení), prosíme, zkontrolujte v Registru zařízení všechna svá zařízení (https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa). V případě, že zařízení v seznamu nenaleznete, ihned kontaktujete příslušný krajský úřad a požádejte o jeho doplnění do Registru. U zařízení, která jsou v seznamu evidována, zkontrolujte především informace o provozovateli, adrese zařízení, rozsahu zařízení, platnosti souhlasu, zda je zařízení v provozu nebo mimo provoz a rovněž prověřte seznam povolených odpadů. V případě nalezení chyby bezodkladně kontaktujte krajský úřad, pod který zařízení spadá, a požádejte o opravu nesprávných údajů.

Včasnou kontrolou a úpravou údajů v Registru zařízení předejdete možným komplikacím v ohlašovacím období 2019.

pracovníci odpadového hospodářství a oddělení ISPOP a IRZ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vážená informační agenturo, dík za vaše milá, podrobná doporučení, co všechno je třeba udělat, ale nepochybně jste špatně zvolili toho, kdo by měl chyby v registru napravit.  Nicméně vaší iniciativu vítáme a očekáváme, že až bude registr bezchybně fungovat, a opraven tím, kdo za jeho bezvadný stav odpvídá, že budete stejnou cestou jeho uživatele informovat.    

 Petr Miller                                                                                                                               předseda SVDS

 

 Vyšlo 26. vydání měsíčního bulletinu EuRIC 


2.5.2018

Měsíčník obsahuje nejnovější klíčové informace o vývoji v oblasti regulace, institucí a politik EU, které jsou pro segment recyklace důležité

Mezi hlavní články patří:

1. Evropská recyklační konference 2018 - Berlín, 10. září 2018

 • EuRIC - Konfederace evropského recyklačního průmyslu - ve spolupráci s BDSV, VDM a BVSE - organizuje druhý ročník Evropské recyklační konference dne 10. září 2018 v Berlíně  Setkání obchodníků, recyklátorů, spotřebitelů a dodavatelů strojů z celé Evropy nabízí tato konference jedinečné příležitosti pro vytváření kontaktních sítí.
 • Společnosti a organizace, které se chtějí stát klíčovými zainteresovanými subjekty v Evropě, nabídne ERC řadu různých možností sponzoringu.
 • Více informací o programu, online registraci, příležitostech k ubytování a sponzorování bude brzy k dispozici na internetových stránkách EuRIC.

2. Zákaz dovozu odpadů v Číně

 • Čína oznámila nové plánované zákazy dovozu 32 druhů pevného odpadu.

3. Příležitosti financování

 • Komise zahájila výzvu k předkládání návrhů v rámci programu LIFE v roce 2018.

4. Aktualizace nejnovějších aktivit EU např.:

 • zveřejnění technických pokynů pro klasifikaci odpadů;
 • závěrečné kroky v revizi balíčku týkajícího se odpadů v návaznosti na dohodu dosaženou Evropským parlamentem a Radou;
 • zveřejnění studie "Posouzení EU o provádění směrnice o emisních zkouškách s důrazem na nezjištěné ELV".

26. vydání měsíčníku EuRIC si můžete přečíst v angličtině (postupně budeme zveřejňovat překlady některých článků) po přihlášení v odkazu "Články" - "EuRIC" - "26. vydání měsíčníku"GDPR "za rohem" 


2.5.2018

MPO vydalo příručku pro přípravu malých a středních firem na GDPR

Příručka ministerstva průmyslu a obchodu určená nejen malým a středním firmám obsahuje řadu praktických návodů a řeší modelové případy, jak GDPR aplikovat do praxe.

Příručku ke stažení naleznete pro přihlášení v odkazu "Články" - "EU legislativa" - "GDPR - info MPO"

 

30. 4. 2018|Zdroj: BusinessInfo.czNominace na absurditu roku 2018 


24.4.2018

Nominujte Absurditu roku 2018 Malé a střední podnikání je páteří české ekonomiky.

Někdy se ale zdá, že se stát k podnikatelům chová tak, jako by vyvíjeli nějakou trestnou činnost. Formuláře, kontroly, směrnice, les byrokratických nařízení,ve kterých se nemohou vyznat už ani jejich autoři.

V segmentu výkupu a zpracování s tím máme bohaté zkušenosti. To nám dává šanci na úspěšné umístění v této potřebné soutěži.

Převzato z 

BusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a export

 

 

viz tento odkaz zde:

 

 

 

 Opět Čína 


23.4.2018

SVDS obdržel informace o dalších zákazech dovozu 32 typů pevného odpadu plánovaných Čínou.

Čína, od 31. prosince 2018, zakáže dovoz 16 druhů tuhého odpadu.

Mimo jiné:

 • Odpadní plasty z průmyslových zdrojů
 • Automobilové balíky šrotu
 • Odpadní elektromotory ...

Dalších 16 typů pevného odpadu bude zakázáno dovážet od 31. prosince 2019.

Takové materiály zahrnují mimo jiné:

 • Dřevěné pelety
 • Odpad a šrot z nerezavějící oceli
 • Odpad a šrot z titanu ...

Všech 32 typů pevného odpadu lze najít po přihlášení v odkazu "Články" - "EuRIC" - "Čína rozšiřuje zákaz dovozu". 

Tyto zákazy byly zveřejněny v oznámení čínského ministerstva pro ekologii a životní prostředí, které bylo vydáno 13. dubna 2018. Jedná se o dodatky k zákazům, které byly zveřejněny v roce 2017.

 Nové sdělení z EU 


17.4.2018

Návrh prováděcího rozhodnutí včetně přílohy (text závěrů o BAT) byl vložen 16.4.2018 do BATIS. Závěry o BAT budou zveřejněny v OJEU ve všech jazycích EU za čtyři až pět měsíců.

Tyto závěry se týkají následujících činností:

5. Nakládání s odpady

5.1. Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující nejméně jednu z těchto činností

a) biologická úprava,

b) fyzikálně-chemická úprava,

c) míšení nebo směšování před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2,

d) opětovné balení před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2,

e) zpětné získávání či regenerace rozpouštědel,

f) recyklace či zpětné získávání anorganických látek jiných než kovy nebo sloučeniny kovů;

g) regenerace kyselin nebo zásad,

h) zpětné získávání složek používaných ke snižování znečištění,

i) zpětné získávání složek katalyzátorů,

j) rafinace olejů nebo jiné opětovné použití olejů,

k) ukládání do povrchových nádrží.

5.3.

a) Odstraňování ostatních odpadů o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující nejméně jednu z následujících činností, s výjimkou čištění městských odpadních vod

1. biologická úprava,

2. fyzikálně-chemická úprava,

3. předúprava odpadu pro tepelné zpracování,

4. úprava strusky a popela,

5. úprava kovových odpadů v drtičkách, včetně odpadních elektrických a elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí,

b) Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a zahrnující nejméně jednu z následujících činností, s výjimkou čištění městských odpadních vod

1. biologická úprava,

2. předúprava odpadu pro tepelné zpracování,

3. úprava strusky a popela,

4. úprava kovových odpadů v drtičkách, včetně odpadních elektrických a elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí.

Je-li jedinou z použitých činností úpravy odpadu anaerobní digesce, činí prahová hodnota pro kapacitu u této činnosti 100 t za den.

5.5. Skladování nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4, před provedením činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2 o celkovém objemu větším než 50 t, s výjimkou shromažďování před sběrem na místě, kde odpad vzniká.

6.11. Samostatně prováděné čištění odpadních vod, které nejsou městskými odpadními vodami a které jsou vypouštěny zařízením, na které se vztahuje tento zákon.

Přílohy k této informaci jsou pro členy SVDS na požádání k dispozici.Důležitá agenda 


17.4.2018

bude projednána ve čtvrtek 19. dubna od 13:30 do 17 hodin v Bruselu

SVDS budou zastupovat Dan Houska a Tomáš Dufek, oba Kovošrot Group CZ, a.s.

Jednání bude řídit prezident ESG, Thomas PAPAGEORGIOU.

Mezi důležité body bude patřit  revize nařízení ELV a studie Öko-Institutu.

Následovat budou témata:

Klasifikace zbytků po drcení

Aktuální stav regulačního rámce pro klasifikaci odpadů.

Předložení "Oznámení Komise o technických pokynech pro klasifikaci odpadů".

Informace o stávajících postupech v členských státech.

Prezentace hlavních výsledků z chemické analýzy SLF v Itálii od AIRA

Biotesty - návrh Henneberta (FR) a odpověď AT.

EuRIC - Definice strategie / postupu vpřed.

 

Podklady pro jednání naleznou členové SVDS po přihlášení v odkazu "Články" - "EFR/ESG" - "Jednání ESG 19.4.2018"Pozor, pozor, zveřejněn dlouho očekávaný dokument 


11.4.2018

Oznámení Komise o technických pokynech pro klasifikaci odpadů (2018 / C 124/01).

Pozor, nepřehlédněte!

Tento dlouho očekávaný dokument poskytuje technické pokyny a objasnění orgánům a podnikům při uplatňování právních předpisů týkajících se klasifikace odpadů.

Dokument (i v české verzi) se stručným komentářem Evy Směšné, naleznete po přihlášení v odkazu:

"Články" - "EU legislativa" - "Technické pokyny pro klasifikaci odpadů"Co se to tak slavilo 18. března? 


22.3.2018

Přece Globální den recyklace.

O účasti zástupců SVDS na Výroční konferenci a Valné hromadě EuRIC, největší recyklační organizace v Evropě, jsem již na našich www psal. Mimo jiné jsem zmínil, že na závěr konference, pan Arnaud BRUNET, generální ředitel Úřadu pro mezinárodní recyklaci (BIR), představil Globální den recyklace.

Nejedná se o novou aktivitu, jak některá media uvádí. Myšlenku oslavit recyklaci Globálním dnem, poprvé vyslovil Randžít Baxi při jeho uvedení do funkce prezidenta BIR při Světové úmluvě o recyklaci BIR v Dubaji v roce 2015.

Uplynula doba příprav a tento rok, světová organizace recyklace BIR oznámila, že se bude konat dne 18. března 2018 první Globální den recyklace a po té 18. 3. každý další rok.  

Účelem této iniciativy Úřadu pro mezinárodní recyklaci (BIR) je, poukázat na důležitost recyklace a sjednotit přístup světa k podpoře recyklace a demonstrovat její přínosy pro průmysl.

BIR nezavedl Globální den recyklace v březnu náhodou.

V roce 2018 se koná 70. výročí založení BIR (byl založen 18. března 1948), což je ideální mezník, aby byl stanoven den, který uznává životně důležitou úlohu recyklace s cílem chránit planetu a ukázat cestu, jak toho lze dosáhnout:

 • Sjednocením světového přístupu k recyklaci, od světových lídrů až po podniky, komunity a jednotlivce.
 • Povzbuzením světa, aby více přemýšlel o zdroji, kterým není radno plýtvat, a zejména oslavit sedmý zdroj naší planety.

Existuje šest primárních přírodních zdrojů: voda, vzduch, uhlí, ropa, zemní plyn, nerostné suroviny. 

Sedmým zdrojem je každý zdroj, který je recyklovatelný.

Zdálo by se, že je to srozumitelné, nakonec všemi dokola omílaná „kruhová ekonomika“, která je jen oprášeným přístupem našich dědů k šetření surovinami, není o ničem jiném, než o recyklaci. Ale zdá se, že jde spíše jen o hesla, jako „surovinová politika státu“, „odpady - zdroj surovin“, limity a atd., nebo naivní soutěže, spíše pro školy, typu “Výrobek z recyklovaného materiálu“.

 A tak jsem s netrpělivostí očekával 18. březen, jak na tuto iniciativu zareagují naše ministerstva, pro které je skloňování „circular economy“ denním chlebem, tedy MPO a MŽP.  

Třeba něčím výjimečným a motivačním na podporu recyklačních firem, příkladů je ve světě jistě dost. A stačí málo, jen se porozhlédnout.

No, nestalo se tak.

Chtělo by se napsat, „očekávaná reakce, žádná“, ale nebyla by to pravda.

Úředníci mlčí, vrchnost zřejmě pokyn nedala a dnes je doba nejistá a navíc je zřejmé, že oblíbená hra, která provází změnu každé vládní garnitury, „škatulata hejbejte se,“ je nesmrtelný fenomén a opatrnosti nikdy nezbývá.

Ale přece jenom, když už ne media, tak aspoň zmíněná ministerstva na svých stránkách mohla třeba jen opatrně něco utrousit.

Nakonec,Globální den recyklace je i jejich dnem, ale třeba to ještě neví.

 Petr Miller                                                                                                                                     Předseda SVDS                                                                                                        Pozor, Pozor, krádež měděného šrotu 


13.3.2018

Mezi 9.3. – 12.3.2018 pravděpodobně došlo ke krádeži naloženého kamionu měděným šrotem

Kamion byl naložen

Měděným granulátem 97% - 19 344 kg

Měděným granulátem 90% - 4 926 kg

Transport realizovala firma LAJON Tadeusz Zajac

Cílová destinace Slovensko - Kovohutě Krompachy

 

Dne 12.3.2018 byl kontakt s dopravcem ztracen.

Biuro SCRAP - METAL Sp. z o. o. sděluje že neexistuje žádný kontakt s řidičem a subdodavatelem.

Kovohut Krompachy potvrdila, že vypravené auto dosud nedorazilo.
K informaci jsou připojeny

Fotografii dokumentu s fotografií řidiče jsem odstranil, protože k tomu nedal souhlas. Doufám, že všichni cítíme ten nesmysl.  Na druhou stranu, na lidi musí být přísnost, takže kdyby jste ho někdo potkal, tak ať mi dá vědět, jestli mohu zveřejnit jeho foto, které jsem obdržel s Polska. Moc děkuji.

fotografie auta během nakládání  zde zde  zde  zde  zde  zde 

fotka materiálu, který byl naložen  zde

Pokud někdo zaznamenáte pohyb tohoto auta či osobu, která je podobná osobě na fotografii, kterou nemohu zveřejnit, nebo se někdo bude pokoušet udat větší množství výše uvedeného měděného šrotu, prosím, abyste to obratem sdělili na mail svds@svds.cz nebo tel: 602 377 224

 

Petr Miller

předseda SVDSBrusel 6. - 7. 3.2018 


12.3.2018

Pohled na účast SVDS očima Saši Bolceka

I když jsme přinesli informaci o účasti zástupců SVDS na výroční konferenci EuRIC v Bruselu včera, zbývá ještě doplnit informaci o Valné hromadě EuRIC a EFR/ESG, které se konaly o den později, tedy 7.3.2018, 

Upoutávku předkládáme pouze v heslech, kompletní informaci si můžete přečíst po přihlášení v odkazu "Články" -  "Euric" - "Valná hromada 2018 - 2"

Komunikace s poslanci a představiteli orgánů EU se místy nesla v napjaté atmosféře.

Z publika se ozývaly věty jako: „Kdy už s těmi nesmysly přestanete? Jste normální? Uvědomujete si, že bez těch prvků není možné, aby ty kovy měly své vlastnosti. Přestaňte už s těmi nesmysly, prosím“.

„Jak chcete provádět měření materiálu na obsah nebezpečných látek? Opravdu chcete buzerovat evropské výrobce tak, že to ze zoufalství vzdají? Víte, nám je to vlastně jedno, protože již 25 let obchodujeme s Čínou. Tak to prostě v Evropě zabalíme a budeme vyrábět a dodávat z Číny. Jak budete měřit výrobky z Číny, které zaplaví trh? Uvědomujete si, co svým jednáním můžete způsobit?“

Za zmínku jistě stojí, že nás překvapila amatérská reakce těch, na které tyto otázky směřovaly. Od nafešákovaných představitelů EU bychom očekávali profesionálnější reakce.

Stále omílaný cíl: Zjednodušení administrativy, ale jaká je skutečnost. Tragikomický případ presentovaný firmou Müller - Guttenbrunn

Perfektní prezentace paní Artemis HATZI-HULL, ředitelky pro politiku odpadového hospodářství a druhotné materiály, GŘ pro životní prostředí, Evropská komise, pod kterou spadá i problematika vozidel s ukončenou životností

Dále vnitřní záležitosti, které jsou výhradně pro členy SVDS. 

S oceněním zveřejňujeme snímek kolegy Bolceka, s vedením EuRIC. Je to jakési zasloužené poklepání na rameno, generálního ředitele EuRIC a ředitele sekretariátu EuRIC, za positivní vklad při jednání o ELV.Přeměnu odpadů na zdroje 


12.3.2018

Druhý ročník soutěže MPO

Info všem, kteří máte soutěživé děti nebo vnoučata, nebo se sami chcete účastnit. 

Základní informace o kategoriích soutěže, pro koho je určena a také jaké jsou připraveny ceny pro vítěze naleznete zde a zde

Kompletní informace jsou k dispozici na webové stránce   https://druhotnasurovina.mpo.cz/

Podpořte svou účastí dobrou myšlenku.SEPNO - důležitá informace 


12.3.2018

Fungování systému SEPNO

Na základě našeho dotazu k fungování systému SEPNO, pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 2.5.2018, sdělujeme členům SVDS, že důležitou informaci pro použití SEPNO,  naleznete po přihlášení v odkazu "Články" - "Interní" - "SEPNO od 2.5.2018"

 

 

 

 

 

 Výroční konference EuRIC, Brusel 6.3.2018 


11.3.2018

„Uzavřená smyčka, recept na skutečnou kruhovou ekonomiku“

Stručnou zprávu o Výroční konferenci EuRIC, organizovanou v „Business & Conference Centre of the Bluepoint Brussels“, naleznete po přihlášení v odkazu články "Článkyˇ- "Euric" - "Výroční konference 2018"

Z obsahu vyjímám:

Opakující se a někdy od praxe odtržené proslovy, spíše představují únavný maraton, který je třeba povinně odsedět, navíc točící se stále okolo „Kruhové ekonomiky“. 

Je třeba zmínit zásluhu sekretariátu EuRIC, že se podařilo zajistit vystoupení odborníků a vrcholových odpovědných funkcionářů orgánů EU k problematice recyklace, je však také třeba dodat, že ne všechna jejich vystoupení byla přijata s porozuměním a v některých případech dokonce viditelně odmítavě.  

Témata, která vyvolávala časté negativní reakce publika, jejichž příčinou bylo, že stejně jako v loňském roce, se střetla praxe s teorií, mnohdy postrádající smysl pro realitu. Dokonce se vyskytl případ, že diskuse přerostla do politické roviny.

Některá prohlášení řečníků lze zařadit mezi perly. Sice neví, jak dostat kobalt z oceli, ale že se jim to, co vymysleli, líbí, a proto se nějaká cesta musí najít. Na to pohotově reagovala účastnice z publika, která hlasitě pana ředitele orgánu EU požádala, aby už přestali otravovat, že jednou je to olovo, pak nerez a teď kobalt a že je na čase, aby si už přestali vymýšlet nesmysly. 

Uznávaná expertka, paní Artemis HATZI-HULL, ředitelka pro politiku odpadového hospodářství a druhotné materiály, GŘ pro životní prostředí, Evropská komise, na kterou navázal kolega z EuRIC, sekce EFR/ESG, Thomas PAPAGEORGIOU, předseda Evropské shredderové skupiny, ředitel compliance v ANAMET Recycling, SEPAN popsali situaci kolem ELV. Kolega Bolcek využil rautu k dlouhému rozhovoru s paní ředitelkou.

Pan Arnaud BRUNET, generální ředitel BIR představil Globální den recyklace.                    Existuje šest primárních přírodních zdrojů: voda, vzduch, uhlí, ropa, zemní plyn, nerostné suroviny. Sedmým zdrojem je...

Překvapivý nový zájemce o členství v EuRIC, Viktor Viktorovič Kovshevny

Zamyšlení nad tím, k čemu je stálá reprezentace ČR v EU,

a mnoho dalšího naleznete ve výše zmíněné odkazu.

Zápis z valné hromady EuRIC a zasedáná EFR/ESG, bude zveřejněnen zítra.  

  

 

 Kabinet odpadů 


2.3.2018

Pozvánka na tradiční KABINET ODPADŮ březen 2018

Český spolek pro péči o životní prostředí

při Českém svazu vědeckotechnických společností

ve spolupráci s odborem odpadů Ministerstva životního prostředí zve na tradiční KABINET  ODPADŮ   březen 2018

Ternín, čas a program naleznete v pozvánce  zdeVyšlo 25. vydání měsíčníku EuRIC 


27.2.2018

25. vydání měsíčního bulletinu EuRIC, obsahuje nejnovější klíčové informace o vývoji v oblasti regulace, institucí a politik EU, které jsou předmětem zájmu pro odvětví recyklace.

Mezi hlavní body patří:

 • Výroční konference EuRIC, která se koná v Bruselu v srdci Evropy, dne 6. března 2018
 • Výroční konference EuRIC se bude konat ve spolupráci s předními společnostmi - Suez, Metallverwertungsgesellschaft Gottenheim, Paprec Group, Grupo Otua, DSM, Anamet Recycling – a s národními recyklačními federacemi. Více než 200 účastníků (veřejné orgány, zástupci průmyslu, nevládní organizace).
 • Mediální pokrytí  - EURACTIV, Recyklace International, MPE-Media, EUWID, Recyklačního magazínu, Globální recyklace.
 • Pro vydání v roce 2018 je kladen důraz na politické akce pokrývající celý hodnotový řetězec, jakož i na nejžhavější témata pro recyklátory, jako je:
 • dopad právních předpisů týkajících se chemických látek na klasifikaci odpadu,
 • budoucí vývoj spojený s ELV,
 • nové politiky Číny o dovozu odpadů,
 • nebo o strategii EU pro plasty.

 

 • Více informací a přílohy, naleznete po přihlášení v odkazu:

"Články" - "EuRIC" - "25. vydání měsíčníku".18. MEZINÁRODNÍ KONGRES AUTOMOBILOVÉ RECYKLACE IARC 2018 


26.2.2018

14. - 16. března 2018, Vídeň, Rakousko

 Zlatá slova Jardy Kubery 


16.2.2018

A to není jen o GDPR! Kde je odpovědnost těch, kteří jezdí do Bruselu poslušně zdvihat ruku?

S potěšením jsem na serveru prvnízprávy.cz zaznamenal vystoupení senátora Kubery k dalšímu výtvoru z EU.

Samozřejmě, že řada ochotných školitelů "na všechno" ucítila příležitost, jak přijít k penězům, a za doprovodu mediálních bubnů nastala strkanice o zákazníky. V SVDS jsme hned v počátku zavrhli konsultační firmy, protože jestli si to ony umí přečíst, pak samozřejme, že my také.  Vyčkáváme, není kam spěchat a rozhodně není důvod vydávat peníze za "královské rady". Mimo toto konstatování očekáváme, že MŽP vydá k této problematice nějakou závaznou metodiku, třeba ke kamerám a pod. a ve skrytu duše pokorně doufáme, že po zkušenostech z poslední doby s MŽP se přece jen nějaké reakce na naše žádosti/prosby dočkáme. 

13.2. jsem na tomto odkazu zveřejnil, že začíná série třinácti regionálních bezplatných seminářů zaměřených na problematiku GDPR a doporučil jsem členům SVDS účast na těchto bezplatných seminářích. Více méně pro orientaci, než SVDS vydá doporučení. Musím napsat, že mnozí naši členové reagovali za použtí silnějších výrazu než použil Jarda Kubera pro zkratku GDPR.

Jenomže tím problém nezmizí ze stolu. Ono to vše začíná tím, že naše vlády, respektive ti, co do Bruselu jedou, aby tam poslušně zvedli ruku, nedomýšlí všechny souvislosti a také jim uniká, že legislativní procesy EU jsou během na dlouhé trati, který prakticky vždy končí buď nařízením nebo směrnicí. No a pak legrace přestává. Řekněme si to otevřene. GDPR je totální pitomost, ale, bohužel, nemůže skončit jinak než zavést nebo platit.

A řekněme si také otevřeně, že ochrana osobních údajů je v době sofistikovaných technologií jen pouhou iluzí.

A jaký bude výsledek?

Mnozí začneme vidět CZEXIT v docela svěžích barvách.

 

Vystoupení senátora Kubery si můžete přečíst zde

 

 

 "Sorry jako", to je fakt vážně? 


13.2.2018

NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, pro Výbor pro regionální rozvoj o politice soudržnosti a oběhovém hospodářství (2017/2211(INI)) Zpravodaj: Stanislav Polčák

 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
 1. domnívá se, že přechod na oběhové hospodářství může vytvořit nová pracovní místa, zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků, posílit rozvoj čistých technologií a snížit závislost Evropy na dovážených surovinách a energii;
 2. vyzývá k zavedení finančních pobídek za účelem předcházení vzniku odpadů a zdůrazňuje, že je třeba stanovit pravidla, která by určila nástroje a subjekty odpovědné za sledování údajů o omezování objemu odpadů vznikajících během celého procesu výroby, zpracování a spotřeby;
 3. podporuje zpřísňování požadavků na odpovědnost výrobců a vyzývá k tomu, aby velké maloobchodní řetězce zavedly systém opětovně použitelných obalů jakožto praktického nástroje pro předcházení vzniku odpadů; zdůrazňuje, že je třeba přijmout další opatření, která by prodloužila životnost výrobků a podněcovala k jejich opětovnému použití a recyklaci;
 4. zdůrazňuje, že je třeba třídit také biologický odpad a vytvořit nutný rámec pro používání kompostu z biologického odpadu v zemědělství a dalších odvětvích; zdůrazňuje, že směsný komunální odpad obsahuje vysoký podíl odpadu biologického a že jeho nedostatečné třídění znemožňuje následné využívání a navracení tohoto biologického odpadu do půdy v podobě kompostu;
 5. je znepokojen novým restriktivním přístupem Číny k evropskému odpadu, jenž bude mít negativní vliv na nakládání s odpady v EU; v této souvislosti vítá novou strategii Komise zaměřenou na řešení problematiky plastů;
 6. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny definice týkající se odpadu byly v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech a aby byly dostupné srovnatelné údaje o pokroku, jehož dosáhly členské státy a místní a regionální orgány.

Nebudu opakovat rčení o malém dvorku a dlouhém biči, ale nemohu nevzpomenout na jiné rčení mojí babičky: "To by blbej neřek,kdyby mu mu hubu roztrh".

Návrh naleznete zde: Návrh stanoviska - Politika soudržnosti a oběhové hospodářství - PE 616.863v01-00 - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Petr Miller

předseda SVDS


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > >>

 

EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat